StuCom: ondersteuning voor studie en communicatie voor de opbouw, 
	vernieuwing, eenheid en zending van de Kerk
/\  homepage


doc = Word97-document

WELKOM BIJ DE CURSUS

DE BIJBEL
IN HET LICHT VAN DE OUDE KERKVADERS,
een oecumenisch perspectief.

gratis lesboek en cursus

Auteur: drs. Martie Dieperink

De hoofdstukken zijn gratis te downloaden naar uw computer. Samen vormen ze de inhoud van het in 2000 gepubliceerde gelijknamige boek.

U kunt er voor uzelf ook een cursus van maken door aan het einde van elk hoofdstuk de verwerkingsvragen te beantwoorden.

Door op doc te drukken krijgt u de bestanden in Word97.

   
    DE LESSEN:

  doc Titelblad van de cursus
  pdf  0. De oude kerkvarders: een overzicht.
  doc  1. Waarom de oude kerkvaders?
  pdf  2. Een doorgaande lijn?
  doc  3. Schrift en traditie
  doc  4. Het geloof en de werken
  doc  5. De doop
  doc  6. De eucharistie
  doc  7. Kerkelijk gezag
  doc  8. Maria
  doc  9. Beelden
  doc 10. De zondag
  doc 11. De eenheid van de kerk
  doc 12. Een oecumenisch perspectief
  doc Bibliografie
  doc Overzicht alle vragen
   
De tekst van de lessen verscheen eerder in het boekje
DE BIJBEL IN HET LICHT VAN DE OUDE KERKVADERS,
een oecumenisch perspectief
van Martie Dieperink, m.m.v. Oktaaf Boie,
uitgegeven in eigen beheer, december 2000,
St. Ontmoeting en Verzoening, Zeist.
  /\ Mevr. drs. Martie Dieperink
 • Geboren 3 oktober 1943.
 • Opleiding: doctorandus theologie.
  De oude kerkgeschiedenis was een deel van haar doctoraalopleiding.
 • Kerklidmaatschap: Ned. Hervormde kerk
 • Oprichtster van de oecumenische stichting Ontmoeting en Verzoening.
 • Een van haar boeken: In gesprek met Rome
  Daarin interviews met een aantal katholieken
  (uitg. Kok-Kampen - uitverkocht).
 • Werk: publiciste

De Stichting Ontmoeting en Verzoening is in 1992 opgericht door Martie Dieperink om te streven naar verzoening tussen protestanten en katholieken door het bevorderen van contacten en het beter leren verstaan van elkaar. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd en publicaties tot in het jaar 2000.
   


www.stucom.nl