StuCom0018

PERSBERICHT

URK / WIJK BIJ DUURSTEDE / DEN BOSCH

8 december 2000

 

KATHOLIEKEN EN PINKSTERGELOVIGEN IN DIALOOG

OVER HET GEZAG VAN DE BIJBEL

"De Heilige Schrift als Woord van God in mensenwoorden", daarover ging het tijdens de vierde dialoogbijeenkomst van rooms-katholieken en pinkstergelovigen, 15 en 16 november in het klooster de Achelse Kluis. De katholieke prof dr Jan Van der Veken uit Leuven, hoogleraar in de theologie van de charismatische vernieuwing aan de VU, vergeleek het menselijk karakter van de Bijbel met de menselijkheid van Jezus. Kennismaking met de cultuurhistorische omstandigheden waarin de Bijbel is ontstaan is belangrijk, maar leidt nog niet tot verstaan. De religieuze taal van de bijbelschrijvers moet ook "van binnen uit" begrepen worden.

Vanuit de Broederschap van Pinkstergemeenten kon dr. Cees van der Laan, directeur van de Azusa Theologische Hogeschool te Lunteren, de inleiding van Van der Veken wel onderschrijven. Ook over de rol van de Kerk bij het tot stand komen van het Nieuwe Testament was eenstemmigheid. De discussie ging vervolgens vooral over de verhouding tussen het gezag van de Heilige Schrift ten opzichte van het gezag van het spreken van de Kerk.

BISSCHOPPELIJKE BELANGSTELLING

Deze dialoog, die nu plaats vindt op het niveau van deskundigen, kan wellicht op den duur leiden tot gesprekken op een officiëler niveau. Volgens de Bisschoppelijke commissie voor Oecumenische Zaken, die zegt de dialoog
met belangstelling te volgen, kunnen deze ontmoetingen een goede bijdrage zijn aan het doorbreken van een verkeerde of vijandige beeldvorming. Wereldwijd is deze dialoog al ruim 25 jaar gaande. In november 1999 begon ze ook in Nederland.

--------------------------------------------------

Voor meer informatie:

Huib Zegwaart, secretaris van de Broederschap van Pinkstergemeenten, tel. 0527-687005.

Kees Slijkerman, Katholieke Charismatische Vernieuwing, tel. 0343-578814 (kantoor) 0343-576946 (thuis).

Geert van Dartel, Katholieke Vereniging voor Oecumene, tel. 073-6136471, gvandartel@oecumene.nl

 

Verslagen van de eerste drie dialoogbijeenkomsten staan op deze site: StuCom 0006, 0007, 0008 en 0009.