StuCom0007

KATHOLIEKEN EN PINKSTERCHRISTENEN IN DIALOOG OVER GENEZING

Op 2 maart 2000 werd in Amersfoort de tweede dialoogdag gehouden tussen rooms-katholieken en leden van de Broederschap van Pinkstergemeenten. Rond het thema van de dag, 'genezing', zag men bij elkaar en grote mate van overeenkomst. Zo ziet men in beide groepen mensen met een bijzondere bediening tot genezing. Pater L. van der Klaauw gaf hierbij als voorbeeld de katholieke Francis McNutt, die de nadruk legt op het 'doordrenkend' gebed. Daarbij bidt men langdurig terwijl de eventuele genezing zich langzaam voltrekt.

Christenen kunnen met verwachting bidden om genezing en vertrouwen dat God uiteindelijk alles goed zal maken - zo concludeerden de dialoogdeelnemers samen -, maar er kan geen aanspraak gemaakt worden op genezing en het lijden kan soms een diepere weg naar God zijn.

Pinkstervoorganger Klaas van Balen gaf hierbij de stelling: 'De overwinning over zonden, ziekte en dood behoren tot onze erfenis in Christus'. Hieruit zou je dus kunnen concluderen dat genezing een 'voorrecht' is waar je 'nu' aanspraak op kunt maken. Maar de vraag is: 'Wanneer ontvangen wij de volle uitkering van deze erfenis; en welke zegeningen ontvangen wij nu reeds als voorschot".
Een van de teksten die Van Balen citeerde was Hebr. 6:5, waar gesproken wordt over "de
krachten van de toekomende eeuw". Met deze uitdrukking wordt kennelijk aangeduid dat de tekenen en wonderen, inclusief genezingen en bevrijdingen als voorschot gegeven worden op de erfenis, die in volle rechten bij de toekomende eeuw behoren.
Hij citeerde ook het 'Onze Vader', waarin Jezus spreekt over het 'brood van morgen'. Dit wordt bevestigd door de gelijkenis van de man, die midden in de nacht bij een vriend aanklopt en om brood vraagt (Lc.11:3; 5-13). Hij ontvangt dit (eigenlijk voor de andere morgen
bestemde brood) en voorziet in de nood van zijn onverwachte bezoek. Hierin ligt volgens van Balen een geweldige boodschap, die ons vrijmoedigheid wil geven om voor de mens in nood, die bij ons aanklopt 'het brood van morgen' aan te bieden. We dienen echter wel op te passen dit tekenkarakter van deze erfenis niet los te maken, anders vervallen we in afgedwongen en frustrerende toestanden.

Deze dialoog begon 11 november vorig jaar in Nederland. De katholieke deelnemers kwamen uit de Sint Willibrordvereniging, de Katholieke Charismatische Vernieuwing en de Focolare-beweging. Internationaal is er reeds 27 jaar een wederzijdse uitwisseling. De r.-k. Bisschoppelijke Commissie voor Oecumenische Zaken in Nederland en de Werkgroep voor het Contact met de Kerken van de Broederschap van Pinkstergemeenten zullen zich binnenkort ieder buigen over het laatste verschenen rapport van de internationale dialoog. Dat rapport, in 1998 vrijgegeven door het Vaticaan en o.a. door het Pinkstertijdschrift Pneuma, gaat over evangelisatie, proselitisme en gezamenlijk getuigenis.

Inlichtingen: Kees Slijkerman, 0343-578814 of Huib Zegwaart, 0527-687005.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit persbericht wordt u aangeboden door de Broederschap van Pinkstergemeenten, inl. Huib Zegwaart, 0527-687005, en de Katholieke Charismatische Vernieuwing, inl. Kees Slijkerman, 0343-578814,
Urk/Wijk bij Duurstede, 22 maart 2000