StuCom0008

PERSBERICHT

DIALOOG ROOMS-KATHOLIEKEN EN PINKSTERGELOVIGEN GAAT VERDER

Den Bosch/Urk/Wijk bij Duurstede. Op 14 juni jongstleden kwamen rooms-katholieken en vertegenwoordigers van de Broederschap van Pinkstergemeenten (BPG) voor de derde keer bijeen. In het gebouw van de Azusa Theologische Hogeschool in Lunteren sprak men over het thema 'pastorale omgang met de zieke mens'. Dit thema sloot aan bij het thema van de vorige bijeenkomst, waarop werd gesproken over bidden om genezing, de bediening van genezing en de ziekenzalving.

De aanwezigen spraken over bidden om genezing of berusting, over hoe we het werk van de Heilige Geest kunnen onderscheiden en over de oorzaken van ziekten. Men vroeg zich af of ziekte door God wordt toegelaten en wat de rol van het kwaad is.

Beide kanten gaven een getuigenis en leidden het thema in. Karel Pouwels (rooms-katholiek) stond stil bij 'de voorbereiding van de pastor' en legde de nadruk op het gebed en de Genezer. Hij noemde het van groot belang geen valse hoop te wekken en Gods aanwezigheid te zoeken. Verder besprak hij Gods onmacht ten opzichte van onze vrije wil (bijvoorbeeld iemand die longkanker heeft gekregen van het roken kan doorgaan met roken, terwijl hij of zij om genezing vraagt).

De arts Koos de Geest (BPG) liet in zijn inleiding zien dat het menselijk lichaam voortdurend strijdt om ziekten af te weren, maar dat de mens het uiteindelijk toch verliest. Bovendien stelde hij dat vanuit wetenschappelijk inzicht niet zo eenvoudig kan worden gezegd dat bepaalde ziekten worden veroorzaakt door de duivel en bepaalde genezingen door Goddelijk ingrijpen.

Zowel de rooms-katholieken als de BPG legden de nadruk op het strijden voor de zieke, maar stelden dat per individu rekening gehouden moet worden met wat realistisch is en wat mogelijk is. In bepaalde situaties is berusting belangrijk en onontkoombaar.

's Middag werd in een open sfeer en met wederzijds respect voor elkaar en de beide tradities verder gepraat in groepen over overeenkomsten met elkaar en verschillen.

De deelnemers hebben zich voorgenomen zich tijdens de vierde dialoogbijeenkomst in november samen twee dagen terug te trekken in een klooster.

----------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

voor meer informatie: BPG: H. Zegwaart, 0527-687005,

Kees Slijkerman, 0343-578814 (Katholieke Charismatische Vernieuwing),

of Geert van Dartel 073-6136471 (Sint Willibrordvereniging)