Bron en auteursrechten


Oorspronkelijke titel: A Hundred Holy Names, eerst gepubliceerd in 1999.

Goedgekeurd door Zijne Hoogwaardigheid Mgr. Dominic Su DD. LC, bisschop van Sibu

Nederlandse uitgave in 2000, vertaling: G.J. Reussien, Heiloo, februari 2000

Bijbelcitaten uit de Willibrordvertaling van 1995. © Katholieke Bijbelstichting, ís-Hertogenbosch.

 


Voor verkoop op commerciële basis dient toestemming aangevraagd te worden

bij de samensteller, F.A. Vergeer, P.O.Box 4, Kanowit, Sarawak, Malaysia.

contactpersoon in Nederland is Kees Slijkerman

 _/\_

 

 

www.stucom.nl