Het Kerygmatische Jezusgebed

naar zijn voornaamste heilsgebeurtenissen

 God die Mens werd om onze Redding

de tweede serie van 50 namen

 

Ik geloof in God...

Onze Vader...

Antwoord na elke aanroep : Wij verheerlijken U, o Heer.

 1. Wij prijzen U, Vader van onze Heer Jezus Christus en onze Vader.
 2. Wij prijzen U, God de Zoon, onze Heer en onze Broeder
 3. Wij prijzen U, Geest van Vader en Zoon, liefdesband die ons samenbindt.

Eer aan de Vader...


Eerste Tientje

Jezus, Zoon van God

Onze Vader...

Antwoord na elke aanroep : Wij prijzen uw Naam. Wij aanbidden U, o Heer

 1. Heer Jezus Christus, Alfa en Omega
 2. Heer Jezus Christus, Goddelijke Held
 3. Heer Jezus Christus, Ik ben
 4. Heer Jezus Christus, De Morgenster
 5. Heer Jezus Christus, De Dageraad
 6. Heer Jezus Christus, Zon van Gerechtigheid
 7. Heer Jezus Christus, Wijsheid van God
 8. Heer Jezus Christus, Meester-Uitvoerder
 9. Heer Jezus Christus, Oorsprong van Gods Schepping
 10. Heer Jezus Christus, Eerstgeborene van de Schepping
 11. Eer aan de Vader...


  Tweede Tientje

  Jezus Messias, Dienaar van de Heer

  Onze Vader...

  Antwoord na elke aanroep : Wij prijzen uw Naam. Ontferm U over ons.

 12. Heer Jezus Christus, Zoon van Abraham
 13. Heer Jezus Christus, Leeuw van Juda
 14. Heer Jezus Christus, Zoon van David
 15. Heer Jezus Christus, Verbond met het Volk
 16. Heer Jezus Christus, Verwachting van de Volken
 17. Heer Jezus Christus, Dienstknecht van de Heer
 18. Heer Jezus Christus, De Mens Jezus Christus
 19. Heer Jezus Christus, De Timmerman
 20. Heer Jezus Christus, Man van Smarten
 21. Heer Jezus Christus, Ons Heil
 22. Eer aan de Vader...

   


  Derde Tientje

  Jezus, Leider door Dood naar Leven

  Onze Vader...

  Antwoord na elke aanroep : Wij prijzen uw Naam,Luister naar ons gebed.

 23. Heer Jezus Christus, Onze Oudste Broeder
 24. Heer Jezus Christus, Hogepriester
 25. Heer Jezus Christus, Leidsman
 26. Heer Jezus Christus, In Alles de Eerste
 27. Heer Jezus Christus, De Wijnstok
 28. Heer Jezus Christus, Geneesheer
 29. Heer Jezus Christus, De Bruidegom
 30. Heer Jezus Christus, Tempel van God
 31. Heer Jezus Christus, Deur van de Schaapskooi
 32. Heer Jezus Christus, Reddende Kracht
 33. Eer aan de Vader...

   


  Vierde Tientje

  Jezus, Leraar der Waarheid

  Onze Vader...

  Antwoord na elke aanroep : Wij prijzen uw Naam, verheerlijken U, Heer.

 34. Heer Jezus Christus, De Waarheid
 35. Heer Jezus Christus, Getrouw en Waarachtig
 36. Heer Jezus Christus, Getrouwe Getuige
 37. Heer Jezus Christus, Gods Geheim
 38. Heer Jezus Christus, Rabbi
 39. Heer Jezus Christus, Wonder van Beleid
 40. Heer Jezus Christus, Meester
 41. Heer Jezus Christus, Voltooier van ons Geloof
 42. Heer Jezus Christus, Het Fundament
 43. Heer Jezus Christus, Onze Gerechtigheid
 44. Eer aan de Vader...

   


  Vijfde tientje

  Jezus Christus Verheerlijkt

  Onze Vader...

  Antwoord na elke aanroep : Wij prijzen uw Naam, Wij danken U, o Heer.

 45. Heer Jezus Christus, De Heer
 46. Heer Jezus Christus, De Middelaar
 47. Heer Jezus Christus, Gods Kracht
 48. Heer Jezus Christus, Erfgenaam van alle Dingen
 49. Heer Jezus Christus, Vorst van de Koningen der Aarde
 50. Heer Jezus Christus, De Rechtvaardige
 51. Heer Jezus Christus, Strijder voor Gerechtigheid
 52. Heer Jezus Christus, Vredevorst
 53. Heer Jezus Christus, Heer der Heren
 54. Heer Jezus Christus, Amen

Eer aan de Vader...

 


_/\_

 

 

www.stucom.nl