Het Liturgisch Jezusgebed

overeenkomstig het Kerkelijk Jaar

de eerste 50 namen

 

Ik geloof in God...

Onze Vader...

Antwoord na elke aanroep : Wij verheerlijken U, o Heer.

 1. Wij prijzen U, Vader van onze Heer Jezus Christus en onze Vader.
 2. Wij prijzen U, God de Zoon, onze Heer en onze Broeder
 3. Wij prijzen U, Geest van Vader en Zoon, liefdesband die ons samenbindt.

Eer aan de Vader...

 


Eerste Tientje

De Menswording van Gods Zoon

Onze Vader...

Antwoord na elke aanroep : Wij prijzen uw Naam. Wij aanbidden U, o Heer

 1. Heer Jezus Christus, De Mensenzoon
 2. Heer Jezus Christus, Mijn Zielsbeminde
 3. Heer Jezus Christus, Rechtvaardige Rechter
 4. Heer Jezus Christus, Messias
 5. Heer Jezus Christus, Immanuel
 6. Heer Jezus Christus, Redder
 7. Heer Jezus Christus, Jezus van Nazaret
 8. Heer Jezus Christus, Begin en Einde
 9. Heer Jezus Christus, Het Woord
 10. Heer Jezus Christus, Licht der Volken
 11. Eer aan de Vader...

   


  Tweede Tientje

  Jezus ontledigde Zichzelf (Kenosis)

  Onze Vader...

  Antwoord na elke aanroep : Wij prijzen uw Naam. Ontferm U over ons.

 12. Heer Jezus Christus, Lam van God
 13. Heer Jezus Christus, Glorie van uw Volk
 14. Heer Jezus Christus, Zoon van Jozef
 15. Heer Jezus Christus, Offergave
 16. Heer Jezus Christus, De laatste Adam
 17. Heer Jezus Christus, Zuivere Glans van het eeuwige Licht
 18. Heer Jezus Christus, Geestelijke Rots
 19. Heer Jezus Christus, Licht der Wereld
 20. Heer Jezus Christus, Zoon van God
 21. Heer Jezus Christus, Koning van de Joden
 22. Eer aan de Vader...

   


  Derde Tientje

  Lijden en Verrijzenis

  Onze Vader...

  Antwoord na elke aanroep : Wij prijzen uw Naam. Luister naar ons gebed.

 23. Heer Jezus Christus, Ons Paaslam
 24. Heer Jezus Christus, Gekruisigde Christus
 25. Heer Jezus Christus, De Opstanding
 26. Heer Jezus Christus, Het Leven
 27. Heer Jezus Christus, De Levende
 28. Heer Jezus Christus, Rabboeni - Meester
 29. Heer Jezus Christus, De Profeet
 30. Heer Jezus Christus, De Heilige van God
 31. Heer Jezus Christus, De Hoeksteen
 32. Heer Jezus Christus, Eerstgeborene uit de Doden
 33. Eer aan de Vader...

   


  Vierde Tientje

  De Verheerlijking van Christus

  Onze Vader...

  Antwoord na elke aanroep : Wij prijzen uw Naam, verheerlijken U, Heer.

 34. Heer Jezus Christus,Mijn Heer en mijn God
 35. Heer Jezus Christus, Zoon van de Allerhoogste
 36. Heer Jezus Christus, Leidsman ten Leven
 37. Heer Jezus Christus, Goede Herder
 38. Heer Jezus Christus, De Weg
 39. Heer Jezus Christus, Voorspreker
 40. Heer Jezus Christus, Verhevene boven Alles
 41. Heer Jezus Christus, Heer der Heerlijkheid
 42. Heer Jezus Christus, Hoofd van de Kerk
 43. Heer Jezus Christus, Beeld van God
 44. Eer aan de Vader...

   


  Vijfde Tientje

  Christus, het Leven van zijn Volk

  Onze Vader...

  Antwoord na elke aanroep : Wij prijzen uw Naam. Wij danken U, o Heer.

 45. Heer Jezus Christus, Brood des Levens
 46. Heer Jezus Christus, Oorzaak van onze Redding
 47. Heer Jezus Christus, Gods Uitverkorene
 48. Heer Jezus Christus, Behoeder van onze Ziel
 49. Heer Jezus Christus, Welbeminde
 50. Heer Jezus Christus, Zoon van Maria
 51. Heer Jezus Christus, Jezus
 52. Heer Jezus Christus, Onze Gerechtigheid en Heiliging
 53. Heer Jezus Christus, Onze Verlossing
 54. Heer Jezus Christus, Koning der Koningen

Eer aan de Vader...


 _/\_

www.stucom.nl