Introductie en uitleg van de gebeden


Inleiding

In de Schrift vind je vele namen en titels van Jezus. Het doet me genoegen u hier een honderdtal te mogen aanbieden. Ze kunnen heel goed gebeden worden aan de hand van de kralen van een rozenkrans. Daartoe zijn ze verdeeld in twee groepen van vijftig die we het ’Liturgische Jezusgebed’ en het ’Kerygmatische Jezusgebed’ noemen:

Liturgische Jezusgebed

Het Liturgische Jezusgebed volgt de feesten en tijden van het kerkelijk jaar, dwz. vanaf de 1e zondag van de Advent tot Drievuldigheidszondag, plus de belangrijke feestdagen, zoals de Paasweek, én al de hoogfeesten van het jaar. Alles bij elkaar opgeteld precies vijftig. Elke naam en titel is gekozen in overeenstemming met een van deze zondagen en feesten.

Ze zijn in vijf gelijke groepen of ’tientjes’ verdeeld worden, waarbij elk een ander aspect van de veelzijdige glorie van Christus benadrukt. Dat geeft ons het raam voor vijftig namen en titels, gekozen uit de lezingen of de liturgie van deze zondagen en feesten, gewoonlijk van het A-jaar.

 Kerygmatische Jezusgebed

Het ’Kerygmatische Jezusgebed’ noemen we zo omdat het betrekking heeft op Christus in zijn voornaamste heilsgebeurtenissen of mysteries.

Zij zijn verdeeld in vijf tientjes met de volgende namen: 1. Jezus, Zoon van God; 2. Jezus Messias, dienaar van JHWH (de HEER); 3. Jezus, Leider door de Dood naar het Leven; 4. Jezus, Leraar der Waarheid; 5. Jezus Christus Verheerlijkt.


Hoe kun je met deze Heilige Namen bidden

Het bidden van een rozenkrans is een door de tijd geëerde manier van bidden, en deze manier wordt hier nagevolgd. Maar in plaats van Weesgegroeten worden aanroepingen van de namen van Jezus gebruikt.

We beginnen met het ‘Ik geloof in God de almachtige Vader, …’, en ieder tientje begint met het Onzevader en eindigt met het ’Eer aan de Vader …’ (de geloofsbelijdenis).

Elk van de honderd aanroepingen begint met de woorden: ’Heer Jezus Christus’ en eindigt met het door iedereen uitgesproken antwoord: ’Wij prijzen uw Naam’.

Deze tekst wordt gevolgd door een tweede tekst die voor elk tientje anders is,

1e tientje: ‘Wij aanbidden U, o Heer’

2e tientje:’Ontferm U over ons’

3e tientje: ‘Luister naar ons gebed’

4e tientje: ‘Verheerlijken U, Heer’

5e tientje: ‘Wij danken U, o Heer’

Eventueel beperkt het antwoord zich tot ‘Wij prijzen uw Naam’.

Dit begin en einde kunnen beide samen met de Naam of Titel ook bijvoorbeeld als volgt gezongen worden:

 

 Een andere manier om de Honderd Heilige Namen te bidden is gewoon aan één stuk. Wel eerst de geloofsbelijdenis, maar dan alle honderd aanroepingen zonder onderbreking door het Onzevader en Eer aan de Vader. Een machtige lofprijzing met honderd heilige Namen van Jezus onze Heer.


«Hij die bestond in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd ... Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis. Daarom ook heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen staat, opdat in de Naam van Jezus iedere knie zich zou buigen ... en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: de Heer, dat is Jezus Christus.» (Fil. 2,6-11).

Buig uw knie in de Naam van Jezus. Zijn Naam is werkelijk wonderbaar. We zouden extra ons best kunnen doen bij gelegenheid van zijn 2000e geboortedag ’Jezus Christus als Heer te begroeten’.


Correcties en verbeteringen zijn welkom en kan ik mogelijk voor een latere herziene uitgave gebruiken.

 

Ferdinand Vergeer MHM

Malaysia, 1999


_/\_

www.stucom.nl