ONKRUID WIEDEN IN EEN NIEUWE LENTE

- Toerustingsweekend 2006 -

 

Het jaarthema van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in 2006 is Een nieuwe lente. In de lente groeit van alles op, onkruid en goede planten. Zoiets zien we ook als we in de Kerk een nieuwe lente beleven, bijvoorbeeld als je mensen ontmoet die te maken hebben (gehad) met paranormale en occulte verschijnselen. Hoe gaan we met hen om? Op het toerustingsweekend, 27-29 januari 2006 te Helvoirt, hebben zo'n 140 deelnemers geluisterd naar een serie inleidingen van de benedictijner pater Joannes Touw uit Mamelis bij Vaals over dit thema, en er samen over gepraat.

 

NIET ALLES WAT PARANORMAAL IS, IS OCCULT

Pater Touw vindt het belangrijk onderscheid te maken tussen paranormaal en occult. In veel protestantse kringen wordt al het paranormale tot het occulte gerekend. De katholieke traditie ziet er verschil tussen.

Paranormaal noemen we iets als we het vanuit onze gewone zintuigen en ons gewone verstand niet kunnen verklaren. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een bepaalde mate van helderziendheid, of kunnen pijnen wegnemen, zonder dat dit direct occult hoeft te zijn. Met zulke verschijnselen moeten we wel voorzichtig zijn, maar we mogen ze niet bij voorbaat als duivels beschouwen. Onze werkelijkheid is nu eenmaal groter dan de natuurwetenschap kan vaststellen. Het is net als met de liefde: de natuurwetenschap kan allerlei verschijnselen die met liefde gepaard gaan beschrijven, maar ze kan ons niet zeggen wat liefde is.

 

Paranormale verschijnselen behoren als verschijnsel tot de schepping. We kunnen ze goed gebruiken of verkeerd. Ook God kan ze gebruiken om op bijzondere wijze tot ons te spreken zoals bij profetieŽn of andere ingevingen van de Heilige Geest. Helaas zijn er ook paranormale verschijnselen die door verkeerde geesten of negatieve krachten gebruikt kunnen worden. Die verschijnselen noemen we occult. Ze zijn negatief, bijvoorbeeld omdat ze ongezond zijn en een opstandigheid tegenover God verraden. Daarom worden ze in de Bijbel als verboden terrein omschreven. Occulte zaken kunnen we niet combineren met het liefhebben en dienen van God. We proberen dan ook het contact met occulte verschijnselen te vermijden.

 

CRITERIA

Pater Touw gaf ons vier algemene handgrepen om met paranormale verschijnselen om te gaan. Wijs af:

a. wat psychisch ongezond is;

b. wat tegen het geloof is;

c. wat tegen de liefde is of de eigen verantwoordelijkheid aantast;

d. wat verslavend werkt. Een goede stelregel is: God werkt bevrijdend, de duivel werkt verslavend.

 

Pater Touw gaf ook een belangrijke hint: als je naar de hemel wilt gaan kun je je naar de hel richten en dan achteruit lopen totdat je in de hemel komt. Maar makkelijker is het als je je op de hemel richt. Richt je op het licht van Christus, dat werkt beter dan wanneer je je richt tegen de duivel.

 

De titels van zijn inleidingen (vgl. 2 TimotheŁs 4,2-5) waren:

- De gezonde leer verdragen (enkele handgrepen voor een katholieke onderscheiding van buitengewone verschijnselen)

- Leraren die naar eigen smaak de oren strelen (op zoek naar geborgenheid en gezondheid: buitengewone openbaringen en alternatieve geneeswijzen)

- Luisteren naar allerlei mythen (magie, hekserij en occultisme: komt het magisch denken ook binnen het christendom voor?)

- Blijf nuchter bij dit alles (Jezus onze goeroe? De Weg, de Waarheid en het Leven! Hoe God de menselijke persoon volledig respecteert)

De volledige teksten van deze inleidingen, ook wat hij door tijdgebrek niet heeft uitgesproken, staan op www.kcv-net.nl/stucom in document 0148. Ze zijn ook in drukwerk per post te ontvangen als boek van 40 pagina's (prijs: 6 euro, incl. portokosten). Besteladres: Dienstencentrum KCV,info@kcv-net.nl, tel. 0492-554644

 

Kees Slijkerman / Jan van Beeck ofm

 

 

Dit is een artikel uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde, maart 2006. Een jaarabonnement op Bouwen aan de Nieuwe Aarde kost slechts 13 euro (2006), een proefabonnement nog minder. U kunt zich aanmelden via info@kcv-net.nl.

 

 

www.stucom.nl