StuCom:  ondersteuning voor studie en communicatie voor de opbouw, vernieuwing, eenheid en zending van de Kerk
/\  terug

BOEKJE:
TIEN STAPPEN NAAR GEMEENSCHAP

Lees het hier

download het boekje

PDF-bestand (64 Kb)

download het programma AdobeReader

Voor het
openen en afdrukken
van het pdf-bestand
heeft u het
gratis programma
AdobeReader nodig.


Bestellen

U kunt het boekje (A5 formaat)
bestellen bij het Dienstencentrum van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Helmond,
info@kcv-net.nl ,
tel. 0492-55.46.44.
Prijs
inclusief verzending: 2,50 euro.
Bij gelegenheid van het bezoek van Jean Vanier aan de vakantieconferentie Celebrate (juli 2005) is het boekje Tien stappen naar gemeenschap opnieuw uitgegeven.
Die tien stappen zijn:
(1) groeien naar het doel van de gemeenschap,
(2) van gemeenschap-voor-mezelf naar mezelf-voor-de-gemeenschap,
(3) leren omgaan met sympathie en antipathie,
(4) vergeving,
(5) wees geduldig
(6) wederzijds vertrouwen,
(7) zijn zoals je bent,
(8) deel je eigen zwakheid mee,
(9) eigen gaven gebruiken en
(10) het geheim van elke mens.

Aan het einde voegt hij nog een stukje toe onder de titel Eenzaamheid blijft. Daarin schrijft hij onder meer: 'Veel werd hier gezegd over de gemeenschap: als plaats van vergeving en van feest, van groei en bevrijding. Jawel, maar wanneer alles wat hierboven werd gezegd ook werkelijk wordt gedaan, dan blijft dit nog over: ieder lid van de gemeenschap moet elke dag leren in het diepst van zijn wezen zijn eigen eenzaamheid te dragen.'

NAAR EEN HECHTERE GEMEENSCHAP Jean Vanier is de stichter van de Arkgemeenschappen en mede-stichter van de Gemeenschappen Geloof en Licht. Op het gebied van geestelijke vorming is hij een van de voornaamste mannen van onze tijd. De teksten van dit boekje zijn in 1981 als artikelen in Bouwen aan de Nieuwe Aarde verschenen. De redactie schreef er bij: 'Zijn scherpe inzichten, rijke ervaring en praktische adviezen maken deze artikelen zó belangrijk dat wij er vragen ter verwerking aan hebben toegevoegd. Deze vragen kunt u eerst persoonlijk doornemen en daarna uitwisselen met de leden van uw gezin, groep, communiteit of parochie. Hierdoor kan er een doorbraak komen naar een hechtere, diepere gemeenschap.' K.S. 12-8-2005www.stucom.nl