Uit het voorwoord van het boekje Vieren met visie

In het blad "Bouwen aan de Nieuwe Aarde", een uitgave van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, zijn in de periode september 2000 tot en met januari 2002 artikelen gepubliceerd over de opbouw en mogelijkheden van de viering van de Eucharistie. De artikelen hadden steeds twee onderdelen: wat wordt er eigenlijk gevierd, en wat zijn de mogelijkheden om de viering meer gestalte te geven? Deze uitgave is een bundeling van die eerder verschenen artikelen.


De afzonderlijke artikelen stonden eerder ook op deze website.

««  terug