Artikelen uit

het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe aarde

Alle nummers van het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde zijn ter inzage in het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) bij de universiteitsbibliotheek te Nijmegen. Kopieën van bepaalde artikelen zijn ook aan te vragen via info@kcv-net.nl


Terug naar inhoudsopgave
auteur [volgnr ] titel / editie / bladzijde (trefwoorden)

....... ? [3931] Retraites / agenda / 2010 jan-feb / blz 39 ( Retraites / Bezinning )
?? [3951] Nieuws / 2010 mrt-apr / blz 36 ( Nieuwe aard(ig)e Wetensw. )
A. [2898] Zoete storm. / 2001 nov / blz 14 ( getuigenis )
A. [2954] Maria is weer terug in mijn huis / 2002 mei / blz 10 ( Getuigenis )
A., P. [3146] 'Gun ook Hem geen rust'. / 2003 nov / blz 22 ( Retraite / Bijbel )
A., Z. [252] De ’uittocht’ van Petrus (naar: Conspiracy of God – John Haughey). / 1978 sep / blz 16 ( Onderricht )
A.D. [3088] Waarheid laat zich niet bezitten / 2003 mei / blz 29 ( Overweging )
A.N.P. [2973] Bisschop vraagt een jaar lang te bidden om de Heilige Geest. / 2002 juli / blz 8 ( Gebed )
Aardweg FMM, Zr. T. van den [1731] In de gevangenis. / 1993 mrt-apr / blz 4 ( Getuigenissen )
Ad [986] ’En gij, wie zegt gij dat Ik ben?’ / 1986 nov-dec / blz 19 ( Getuigenissen )
Aert, Piet van [1736] Kerk als Lichaam van Christus. / 1993 mrt-apr / blz 14 ( Gedichten )
Aichele, Zr. Rita [2010] Onderscheiding bij profetie I. / 1995 jul-aug / blz 13 ( Charisma’s / Onderscheiding / Profetie )
Aichele, Zr. Rita [2030] Onderscheiding bij Profetie II. / 1995 sep-okt / blz 8 ( Charisma’s / Onderscheiding / Profetie )
Aken, Theo & Ellie van [3039] Kerk open / 2003 jan / blz 19 ( Evangelisatie )
Aken-van der Wal, E. & Th. van [2994] Uit de winkel geklapt. / 2002 sept / blz 13 ( Mensen )
Aken-van der Wal, Elly en Theo van [2971] Een winkelpand, wat moeten we daar nou mee? / 2002 juli / blz 4 ( Getuigenissen / Evangelisatie )
Alarcon, Frank [2095] Wonder van voedselvermenigvuldiging leidde tot sociale actie. / 1996 mrt-apr / blz 9 ( Evangelisatie / Maatschappij )
Allaart, Albert [3612] Bewegingen in Haagse parochie. / 2008 jan / blz 8 ( parochie )
Alpha-centrum [3705] Tieners na het Vormsel. / 2008 jul-aug / blz 35 ( tieners )
Alpha-centrum. [3150] Eerste Katholieke Alpha-conferentie. / 2003 nov / blz 28 ( Nieuws )
Ampin [2126] Mijn kennismaking met de Vernieuwing. / 1996 mei-jun / blz 19 ( Getuigenissen )
Ampin [2147] Gebedsgroep in het scholencentrum. / 1996 jul-aug / blz 10 ( Getuigenissen )
Anderson, Paul [1351] Waarom vasten? (uit: New Covenant). / 1990 jan-feb / blz 9 ( Geestelijk Leven )
Andree, prof.dr. T.G.I.M. [3074] Deskundologen / 2003 mei / blz 9 ( Opvoeding )
Andringa Leo [3164] Dialoog met Hindoes. / 2004 jan / blz 22 ( dialoog )
Ange pr., Daniël [545] Eucharistie, sacrament van genezing. / 1981 aug / blz 22 ( Genezing / Sacramenten )
Ange pr., Daniël [692] De Eucharistie: Hart van Jezus. / 1983 sep-okt / blz 6 ( Onderricht / Sacramenten / Toespraak )
Anne [1496] Overleefd. / 1991 mrt-apr / blz 12 ( Gebed / Overweging )
Annie [273] Inleving. / 1978 nov / blz 22 ( Onderricht )
Annie [1120] God verandert mensen. / 1988 jan-feb / blz 24 ( Getuigenissen )
Annie D. [968] Bevrijding. / 1986 sep-okt / blz 15 ( Genezing / Getuigenissen )
Antoinet [3936] Als God het wil en ik mee mag rijden / 2010 mrt-apr / blz 11 ( Getuigenis )
Apostolaat van het Gebed [359] Gebed om vernieuwing. / 1979 okt / blz 4 ( Gebed )
Aquino, Thomas van [2196] God, roep mij terug. / 1996 nov-dec / blz 4 ( Gebed / Gedichten )
Arenda, Brigtta d’ [714] God is niet ver weg. / 1984 jan-feb / blz 22 ( Gemeenschap )
Arents, Mike [3784] Waarom ik naar de missie ging. / 2009 mrt-apr / blz 4 ( getuigenissen )
Arents, Mike [3785] ICPE missiewerk op de Filipijnen / 2009 mrt-apr / blz 6 ( evangelisatie )
Arons, Ed [45] Een woensdagavond samen bidden / 1974 okt / blz 8 ( Gebedsgroep )
Arons, Ed [56] Hoe ken ik Gods wil? / 1975 jan / blz 16 ( Geachte Redactie )
Arons, Ed [57] God is liefde / 1975 feb / blz 3 ( Onderricht )
Arons, Ed [59] ’Nieuwe Aarde’ / 1975 feb / blz 9 ( Dienstencentrum )
Arons, Ed [61] Als God liefde is... / 1975 feb / blz 12 ( Onderricht )
Arons, Ed [71] Wilt gij gezond worden? / 1975 mrt / blz 21 ( Onderricht )
Arons, Ed [84] Gebed / 1975 okt / blz 2 ( Onderricht )
Arons, Ed [86] Het bidden in tongen: gebedstaal voor iedereen / 1975 okt / blz 12 ( Charisma’s / Tongentaal )
Arons, Ed [97] God is dood... is God dood? / 1975 dec / blz 2 ( Onderricht )
Arons, Ed [101] Gemeenschap / 1975 dec / blz 19 ( Gemeenschap )
Arons, Ed [113] Wat is ’charismatisch’? I / 1976 jan / blz 33 ( Charismatische Vernieuwing / Onderricht )
Arons, Ed [115] Een avond samen bidden / 1976 jan / blz 40 ( Gebedsgroep )
Arons, Ed [120] Leven is geven / 1976 feb / blz 9 ( Onderricht )
Arons, Ed [131] Jezus, Gods Woord van Liefde / 1976 jun / blz 19 ( Bijbel )
Arons, Ed [135] Leven tussen genade en dank / 1977 jan / blz 3 ( Onderricht )
Arons, Ed [140] Wat is ’charismatisch’? II / 1977 jan / blz 24 ( Charismatische Vernieuwing / Onderricht )
Arons, Ed [155] Samen één. / 1977 aug / blz 3 ( Onderricht )
Arons, Ed [164] Bijbelse gedachten over onbijbels getuige zijn. / 1977 sep / blz 3 ( Bijbel )
Arons, Ed [176] Een kijkje bij de Britten. / 1977 okt / blz 26 ( Informatie )
Arons, Ed [182] Genezing raakt ons allen (Fountain Trust Conferentie 1977). / 1977 nov / blz 24 ( Conferenties )
Arons, Ed [186] We zitten in een fuik. / 1977 dec / blz 13 ( Bijbel )
Arons, Ed [196] En dan? / 1978 jan / blz 24 ( Onderricht )
Arons, Ed [204] Bronnen van heil. / 1978 mrt / blz 3 ( Sacramenten )
Arons, Ed [213] Charismatische Vernieuwing en de Kerk. / 1978 mrt / blz 27 ( Charismatische Vernieuwing )
Arons, Ed [214] Wat kunnen we nog van de Bijbel geloven??? / 1978 apr / blz 4 ( Bijbel )
Arons, Ed [216] Panorama van de Bijbel. / 1978 apr / blz 13 ( Bijbel )
Arons, Ed [221] ’Maatschap’. / 1978 mei / blz 3 ( Editoriaal )
Arons, Ed [229] Wat kan de Charismatische Vernieuwing voor de parochie doen? / 1978 jun / blz 9 ( Parochie )
Arons, Ed [237] Meer dan het gewone (Prof. Verkuyl). / 1978 jul-aug / blz 7 ( Onderricht / Toespraak )
Arons, Ed [245] Landelijk Pastoraal Overleg III toch een ommekeer? / 1978 jul-aug / blz 22 ( Kerkprovincie )
Arons, Ed [249] Over dit en volgende nummers. / 1978 sep / blz 3 ( Editoriaal )
Arons, Ed [256] Onderweg. / 1978 okt / blz 3 ( Geestelijk Leven )
Arons, Ed [265] Onderweg. / 1978 nov / blz 3 ( Geestelijk Leven )
Arons, Ed [266] Deze man. / 1978 nov / blz 4 ( Maatschappij )
Arons, Ed [267] Wereldnieuws / 1978 nov / blz 8 ( Informatie )
Arons, Ed [276] ’Wat een tijd’. / 1978 dec / blz 3 ( Tijdsbeeld )
Arons, Ed [281] Wat hebben jullie gedaan met mijn wereld? / 1978 dec / blz 16 ( Maatschappij )
Arons, Ed [287] Wie dorst heeft... / 1979 jan / blz 3 ( Charismatische Vernieuwing )
Arons, Ed [302] Kom uit je boom. / 1979 mrt / blz 4 ( Bijbel )
Arons, Ed [311] Christenen onderling. / 1979 apr / blz 9 ( Oecumene )
Arons, Ed [340] Als visie ontbreekt. / 1979 aug / blz 3 ( Visie )
Arons, Ed [342] Pinksteren 1979. / 1979 aug / blz 16 ( Open Dagen )
Arons, Ed [349] Nu, of over veertig jaar? / 1979 sep / blz 8 ( Bijbel )
Arons, Ed [355] De thuisgebleven zoon. / 1979 sep / blz 25 ( Bijbel )
Arons, Ed [361] Mijn ’God’. / 1979 okt / blz 6 ( Godsbeelden )
Arons, Ed [370] God spreekt... wie luistert? / 1979 nov / blz 7 ( Charisma’s )
Arons, Ed [387] Naar 1980 en verder. / 1980 jan / blz 3 ( Editoriaal / Tijdsbeeld / Visie )
Arons, Ed [391] Bouwstenen 1. / 1980 jan / blz 17 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [398] Waarom nu die bijzondere gaven? / 1980 feb / blz 7 ( Charisma’s )
Arons, Ed [401] Bouwstenen 2: Kerk als een door de Geest bezielde gemeenschap. / 1980 feb / blz 17 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [410] Bouwstenen 3: De gaven van het woord. / 1980 mrt / blz 17 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [413] In de schatkamer. / 1980 mrt / blz 31 ( Inspiratie )
Arons, Ed [420] Bouwstenen 4: De gaven van het handelen. / 1980 apr / blz 17 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [428] Bouwstenen 5: Genezing voor mij? / 1980 mei / blz 17 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [433] God spreekt... maar niet zo duidelijk. / 1980 jun-jul / blz 4 ( Geloof )
Arons, Ed [438] Bouwstenen 6: Onderscheiden. / 1980 jun-jul / blz 17 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [441] Fijngevoeligheid voor mensen met klompen aan. / 1980 jun-jul / blz 31 ( Onderricht )
Arons, Ed [448] Klamp je niet vast aan wat geweest is... (toespraak). / 1980 aug / blz 25 ( Onderricht )
Arons, Ed [453] Naar een nieuwe beleving van de sacramenten. / 1980 sep / blz 3 ( Sacramenten )
Arons, Ed [457] Bouwstenen 8: Sjaloom. / 1980 sep / blz 17 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [462] Chevetogne. / 1980 okt / blz 7 ( Inspiratie )
Arons, Ed [466] Bouwstenen 9: Gods sjaloom in ons leven. / 1980 okt / blz 17 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [474] Bouwstenen 10: Verzoening met anderen. / 1980 nov / blz 17 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [478] Kritiek mag. / 1980 nov / blz 29 ( Inspiratie )
Arons, Ed [487] Bouwstenen 11: Verzoening van de wereld. / 1980 dec / blz 17 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [489] Rijke christenen in een tijd van honger (naar een boek van Ron Schneider). / 1980 dec / blz 25 ( Maatschappij )
Arons, Ed [511] Bouwstenen 13: Het Boek van de Belofte. / 1981 mrt / blz 13 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [521] Bouwstenen 14: Gods Geest als scheppende kracht. / 1981 apr / blz 15 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [526] Bouwstenen 15: Gods Geest als kracht voor leiders. / 1981 mei / blz 15 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [533] Bouwstenen 16: Het tijdperk van de Geest. / 1981 jun-jul / blz 13 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [539] Pinksteren 1981 ’Woord van de Heer’. / 1981 aug / blz 3 ( Profetie )
Arons, Ed [550] Een visie op visie. / 1981 sep / blz 7 ( Visie )
Arons, Ed [552] Waarheen? / 1981 sep / blz 11 ( Visie )
Arons, Ed [557] Radicaliteit = Prioriteit. / 1981 okt / blz 3 ( Visie )
Arons, Ed [559] Winst of verlies? / 1981 okt / blz 12 ( Visie )
Arons, Ed [571] Bouwstenen 16: Onze weg naar eenheid. / 1981 nov / blz 16 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [572] Op weg naar eenheid. / 1981 nov / blz 23 ( Visie )
Arons, Ed [575] Geen handen dan de onze... / 1981 dec / blz 3 ( Maatschappij / Visie )
Arons, Ed [586] Charismatische vernieuwing onder katholieken in Nederland. / 1982 jan-feb / blz 3 ( Charismatische Vernieuwing )
Arons, Ed [601] Jeugd met een opdracht. / 1982 mrt-apr / blz 13 ( Jeugd )
Arons, Ed [602] Bouwstenen 21: Moed om verandering aan te brengen. / 1982 mrt-apr / blz 14 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [606] Maria herontdekt. / 1982 mei-jun / blz 5 ( Maria )
Arons, Ed [607] Wegen naar gemeenschap. / 1982 mei-jun / blz 5 ( Gemeenschap / Vorming )
Arons, Ed [616] Groeiend naar openheid. / 1982 jul-aug / blz 9 ( Vorming )
Arons, Ed [637] Aanklacht, of vreugdevolle tijding?? / 1982 nov-dec / blz 3 ( Overweging )
Arons, Ed [643] Bouwstenen 24: God dank voor mijn moeilijkheden. / 1982 nov-dec / blz 11 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [647] Informatie uit Colombia. / 1982 nov-dec / blz 19 ( Informatie )
Arons, Ed [655] De Geest in ons leven I. / 1983 jan-feb / blz 15 ( Geestelijk Leven / Heilige Geest )
Arons, Ed [659] Liefde lijdt. / 1983 mrt-apr / blz 6 ( Geestelijk Leven )
Arons, Ed [662] De rijkdom van de armen. / 1983 mrt-apr / blz 11 ( Maatschappij )
Arons, Ed [668] De Geest in ons leven II. / 1983 mei-jun / blz 3 ( Geestelijk Leven / Heilige Geest )
Arons, Ed [679] Op weg naar Gods bedoelingen I. / 1983 jul-aug / blz 7 ( Lofprijzing )
Arons, Ed [682] Uit de inleiding van Mgr. R.Ph. Bär; uit het woord van Mgr. Th. Zwartkruis. / 1983 jul-aug / blz 12 ( Onderricht )
Arons, Ed [694] Op weg naar Gods bedoelingen II / 1983 sep-okt / blz 10 ( Lofprijzing )
Arons, Ed [698] Is God wel al-machtig? / 1983 sep-okt / blz 18 ( Onderricht )
Arons, Ed [702] Op weg naar Gods bedoelingen III. / 1983 nov-dec / blz 10 ( Lofprijzing )
Arons, Ed [705] Hete hangijzers – heftige reacties. / 1983 nov-dec / blz 17 ( Visie )
Arons, Ed [711] Help me om normaal te worden. / 1984 jan-feb / blz 13 ( Heilige Geest )
Arons, Ed [712] Conceptrapport over de vernieuwing door de Geest. / 1984 jan-feb / blz 15 ( Rapportage )
Arons, Ed [721] Knelpunten en uitdagingen in Europa – Rome 1983 / 1984 mrt-apr / blz 6 ( Conferenties )
Arons, Ed [728] Dit is het geheim van ons geloof. / 1984 mrt-apr / blz 22 ( Catechese )
Arons, Ed [735] Groeien naar volwassen geloof I. / 1984 mei-jun / blz 4 ( Geestelijk Leven )
Arons, Ed [746] Vernieuwing door de Geest. / 1984 mei-jun / blz 32 ( Visie )
Arons, Ed [748] Groeien naar volwassen geloof II. / 1984 jul-aug / blz 3 ( Geestelijk Leven )
Arons, Ed [759] Een inspirerend gezin. / 1984 jul-aug / blz 31 ( Gezin )
Arons, Ed [763] Groeien naar volwassen geloof III / 1984 sep-okt / blz 4 ( Geestelijk Leven )
Arons, Ed [764] Waar is de hemel? / 1984 sep-okt / blz 9 ( Jeugd )
Arons, Ed [766] Charismatische conferentie – Czestochowa. / 1984 sep-okt / blz 11 ( Conferenties )
Arons, Ed [774] Paray-le-Monial ’84 / 1984 sep-okt / blz 30 ( Paray-le-Monial )
Arons, Ed [775] Kinderkamp. / 1984 sep-okt / blz 31 ( Jeugd )
Arons, Ed [779] Groeien naar volwassen geloof IV. / 1984 nov-dec / blz 4 ( Geestelijk Leven )
Arons, Ed [785] Wat zullen de mensen zeggen? / 1984 nov-dec / blz 21 ( Overweging )
Arons, Ed [786] Bouwstenen 28: Het oog van de mensen. / 1984 nov-dec / blz 22 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [799] De komst van de Paus – Latijns Amerika. / 1985 jan-feb / blz 14 ( Informatie )
Arons, Ed [804] Groeien naar volwassen geloof V. / 1985 jan-feb / blz 21 ( Geestelijk Leven )
Arons, Ed [823] Groeien naar volwassen geloof VI: Ons ’ja’. / 1985 mrt-apr / blz 32 ( Geestelijk Leven )
Arons, Ed [830] Jezus: méér dan een voorbeeld. / 1985 mei-jun / blz 4 ( Onderricht )
Arons, Ed [844] Vele genezingen in uitpuilende Brabanthallen (Pinksterzaterdag). / 1985 jul-aug / blz 7 ( Open Dagen )
Arons, Ed [858] Bouwstenen 31: Niet op een eiland. / 1985 sep-okt / blz 4 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [874] Is de wereld toch plat? / 1985 sep-okt / blz 33 ( Geloof / Maatschappij )
Arons, Ed [880] Bouwstenen 32: Zalig de armen? / 1985 nov-dec / blz 6 ( Bijbelcatechese )
Arons, Ed [895] Wij verkondigen Jezus Christus (Eindhoven 23-11-1985) / 1986 jan-feb / blz 6 ( Open Dagen )
Arons, Ed [990] ’Laat de kinderen tot mij komen’ – Caroline van Voorst tot Voorst / 1986 nov-dec / blz 25 ( Interview )
Arons, Ed [1642] De tijd is rijp. / 1992 mei-jun / blz 14 ( Evangelisatie )
Arons, Ed [1682] Mensen van het eerste uur V: Over het begin van de KCV in Nederland. / 1992 sep-okt / blz 17 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
Arons, Ed & Passier, Louis [326] Mensen en hun werk. / 1979 mei / blz 21 ( Interview )
Arons, Ed en Karin [48] ’Maar zoekt gij eerst...’ / 1974 dec / blz 12 ( Getuigenissen )
Arons, Ed en Karin [54] Nieuw leven in de Geest: God werkt machtig / 1975 jan / blz 13 ( Informatie )
Arons, Ed en Karin [2434] Pastoor van Ars over de heilige Geest. / 1998 mei-jun / blz 21 ( Heilige Geest )
Arons, Ed. [329] Wat we lieten liggen. / 1979 mei / blz 27 ( Diversen )
Arons, Karin [39] Radicaal Godsvertrouwen / 1974 apr / blz 2 ( Getuigenissen )
Arons, Karin [350] Beide handen. / 1979 sep / blz 11 ( Parabels )
Aschoff Friedrich [3225] Verzoening bouwt bruggen in Europa. / 2004 sep / blz 9 ( getuigenis )
B. [3460] 'Zij hebben het moeilijk gehad'. / 2006 nov / blz 23 ( getuigenis )
B. C.v. [3200] Relatieprobleem. / 2004 mei / blz 23 ( parochie / getuigenis )
B. C.v. [3280] De waarheid over mijzelf. / 2005 mrt / blz 27 ( getuigenis )
B., A. [2162] Talitakumi. / 1996 jul-aug / blz 31 ( Diversen )
B., B. [1541] Nieuw leven op het oude nest. / 1991 jul-aug / blz 14 ( Getuigenissen )
B., C. de [2101] Hoe reserves plaats maakten voor ontvankelijkheid. / 1996 mrt-apr / blz 21 ( Getuigenissen )
B., d.B. [3636] Lofprijzing en aanbidding in de parochie. / 2008 mrt-apr / blz 8 ( parochie )
B., H. [2573] Samen wortelen in de Heer. / 1999 mei-jun / blz 17 ( Getuigenissen / Retraite )
B., H. v. [983] Bidden per telefoon (S.O.S.-gebedslijn). / 1986 nov-dec / blz 11 ( Hulpdiensten )
B., J. v. [194] Getuigenis. / 1978 jan / blz 14 ( Getuigenissen )
B., J.E. [2568] Spieren groeien na zestien jaar weer. / 1999 mei-jun / blz 9 ( Getuigenissen )
B., L. [2020] ’...Ik zal u verkwikken...’. / 1995 jul-aug / blz 29 ( Getuigenissen )
B., M. [1777] Geboortepijn. / 1993 jul-aug / blz 18 ( Getuigenissen )
B., M. de [1281] Pinksterzaterdag. / 1989 jul-aug / blz 7 ( Getuigenissen )
B., P. [3792] Handen opleggen. / 2009 mrt-apr / blz 15 ( Talitakumi / getuigenissen )
B., T. de [1254] Vakantie-ervaring. / 1989 mrt-apr / blz 30 ( Getuigenissen )
B., T. de [1455] Als wij maar ’ja’ zeggen. / 1990 nov-dec / blz 14 ( Parochie )
B., T. de [1717] Lifters... soms neem ik ze mee. / 1993 jan-feb / blz 17 ( Getuigenissen )
B., T. de [2163] ’Ik ben met u tot aan het einde der tijden’. / 1996 jul-aug / blz 32 ( Getuigenissen )
B.-H., A. [1503] Wat is er met jou gebeurd? / 1991 mrt-apr / blz 27 ( Getuigenissen )
B.-H., A. [2783] Jezus zien. / 2000 nov-dec / blz 18 ( Getuigenissen )
Backx, Zr. Marie-Paul [1057] Daar waar woorden zwijgen. / 1987 jul-aug / blz 5 ( Overweging )
Bakker, Astrid [3729] Celebrate 2008 bracht mij thuis bij de Vader. / 2008 sep-okt / blz 35 ( jongeren )
Bakker-Dukker, Ada [2773] Een uur van zegening. / 2000 sep-okt / blz 35 ( Boekenplank )
Baldacchino, Nikol (Malta) [1960] Een leider neemt goede beslissingen. / 1995 jan-feb / blz 31 ( Leiderschap )
Bär O.S.B., Mgr. R.Ph. [1014] De plaats van de priester in de charismatische vernieuwing (toespraak). / 1987 jan-feb / blz 29 ( Onderricht / Priesterschap / Sacramenten / Toespra )
Bär O.S.B., Mgr. R.Ph. [2489] Evangeliseren 50+ Beurs / 1998 sep-okt / blz 29 ( Evangelisatie )
Barbara Leahy Shlemon [965] Geloven betekent vertrouwen. / 1986 sep-okt / blz 8 ( Genezing )
Barkole, Mgr. (Kananga, Zaïre) [102] De Kerk van God gestalte geven... nú. (uit: herderlijk schrijven) / 1975 dec / blz 25 ( Gemeenschap )
Bart Zuidervaart [2951] Een weekend optrekken met andere gezinnen / 2002 mei / blz 4 ( Interview )
Bartholomé [1950] Oikos : = x. / 1995 jan-feb / blz 12 ( Parochie )
Basilius [2844] Overdaad / 2001 mei-jun / blz 21 ( Maatschappij )
Baumert S.J., Norbert [498] Ervaringen en grondbeginselen van de Charismatische Vernieuwing (1). / 1981 jan / blz 25 ( Charismatische Vernieuwing )
Baumert S.J., Norbert [503] Ervaringen en grondbeginselen van de Charismatische Vernieuwing (2). / 1981 feb / blz 8 ( Charismatische Vernieuwing )
Baumert S.J., Norbert [512] Ervaringen en grondbeginselen van de Charismatische Vernieuwing (3). / 1981 mrt / blz 18 ( Charismatische Vernieuwing )
Beeck Jan van [3276] 'Dit is mijn Lichaam'. / 2005 mrt / blz 16 ( Eucharistie )
Beeck O.F.M. Jan van [2998] In de stilte na de communie. / 2002 sept / blz 20 ( Eucharistie / Sacramenten )
Beeck O.F.M., Jan van [638] Ik wil de nacht weer zien. / 1982 nov-dec / blz 3 ( Gedichten )
Beeck O.F.M., Jan van [640] Alles is van...? / 1982 nov-dec / blz 6 ( Overweging )
Beeck O.F.M., Jan van [654] Gebedsbijeenkomst na een arrestatie. / 1983 jan-feb / blz 13 ( Bijbel / Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [703] Bouwstenen 26: Een les in ’eenheid’. / 1983 nov-dec / blz 12 ( Bijbelcatechese )
Beeck O.F.M., Jan van [717] Zeg het goede nieuws aan! / 1984 jan-feb / blz 31 ( Evangelisatie )
Beeck O.F.M., Jan van [725] Bouwstenen 27: Wijs de weg. / 1984 mrt-apr / blz 15 ( Bijbelcatechese )
Beeck O.F.M., Jan van [742] Getuigen. / 1984 mei-jun / blz 26 ( Onderricht / Vorming )
Beeck O.F.M., Jan van [773] De straat op en het huis open. / 1984 sep-okt / blz 28 ( Evangelisatie )
Beeck O.F.M., Jan van [783] Ook voor mij? / 1984 nov-dec / blz 16 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [798] Bouwstenen 30: Aan de slag. / 1985 jan-feb / blz 9 ( Bijbelcatechese )
Beeck O.F.M., Jan van [805] Groei in de groep I: De gebedsavond - Een kijk op jouw gebedsgroep. / 1985 jan-feb / blz 26 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [817] Groei in de groep II: De gebedsavond - Wie leidt er? / 1985 mrt-apr / blz 23 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [836] Bouwstenen 30: Jezus’ laatste woorden – onze opdracht. / 1985 mei-jun / blz 20 ( Bijbelcatechese )
Beeck O.F.M., Jan van [841] Groei in de groep III: De gebedsavond – Een woord van de Heer. / 1985 mei-jun / blz 34 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [854] Groei in de groep IV: Antwoord op “De gevaren van de (zogenaamde) Profetie. / 1985 jul-aug / blz 31 ( Charisma’s / Profetie )
Beeck O.F.M., Jan van [867] Groei in de groep V: Het begin van de avond. / 1985 sep-okt / blz 22 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [868] Correspondentie over de gebedsavond. / 1985 sep-okt / blz 25 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [886] Groei in de groep VI: De lofprijzing. / 1985 nov-dec / blz 24 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [887] Correspondentie over de gebedsavond. / 1985 nov-dec / blz 27 ( Correspondentie )
Beeck O.F.M., Jan van [900] Groei in de groep VII: De gebedsavond – als de groep kleiner wordt? / 1986 jan-feb / blz 18 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [914] Nogmaals ’zweven’. / 1986 mrt-apr / blz 12 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [938] Groei in de groep VIII: Mens, erger je opbouwend. / 1986 mei-jun / blz 25 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [949] Groei in de groep IX: Gewone liederen kunnen ook. / 1986 jul-aug / blz 17 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [950] Groei in de groep X: Gebedsgroep én... / 1986 jul-aug / blz 18 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [958] Bouwstenen 33: Jezelf als struikelblok. / 1986 jul-aug / blz 31 ( Bijbelcatechese )
Beeck O.F.M., Jan van [972] Groei in de groep XI: Prijzen, waarvoor? / 1986 sep-okt / blz 23 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [989] Groei in de groep XII: Hoe wij het doen. / 1986 nov-dec / blz 23 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1001] Groei in de groep XIII: Aanwas en zeven-weken. / 1987 jan-feb / blz 7 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1012] Groei in de groep XIV: De groep, een gemeenschap? / 1987 jan-feb / blz 24 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1048] Groei in de groep XV: Samen sturen. / 1987 mei-jun / blz 22 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1081] Groei in de groep XVIII: Hoe bewaar je de eenheid? / 1987 sep-okt / blz 16 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1102] Groei in de groep XIX: Onze groep, jullie groep - De leider: met anderen begaan. / 1987 nov-dec / blz 22 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1114] Groei in de groep XX: Onze groep, jullie groep – Vrij, maar niet vrijblijvend. / 1988 jan-feb / blz 13 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1145] Groei in de groep XXI: Onze groep, jullie groep – Jezus in ons midden. / 1988 mrt-apr / blz 22 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1410] Groei in de groep XXXII: Groep zonder herder: om beurten leiding geven. / 1990 jul-aug / blz 6 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1442] Groei in de groep XXXIII: Wat wil de Heer ons zeggen? / 1990 sep-okt / blz 26 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1454] Als je een dienst moet voorbereiden. / 1990 nov-dec / blz 10 ( Parochie )
Beeck O.F.M., Jan van [1461] Groei in de groep XXXIV: Een katholieke gebedsgroep? / 1990 nov-dec / blz 25 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1472] Groei in de groep XXXV: Een lofprijzing die ’niet wil’. / 1991 jan-feb / blz 11 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1479] Ziekenbezoek. / 1991 jan-feb / blz 19 ( Parochie )
Beeck O.F.M., Jan van [1493] Wil je lector zijn? / 1991 mrt-apr / blz 5 ( Parochie )
Beeck O.F.M., Jan van [1494] Ik voel me vaak een eenling; Broederlijk delen. / 1991 mrt-apr / blz 9 ( Correspondentie / Parochie )
Beeck O.F.M., Jan van [1498] Bespreek je ervaringen met ’Paasvreugde – Pinksterverwachting’ / 1991 mrt-apr / blz 18 ( Vorming )
Beeck O.F.M., Jan van [1526] Als je het oneens bent met de pastor I. / 1991 mei-jun / blz 28 ( Parochie )
Beeck O.F.M., Jan van [1538] Zorg om het eucharistisch Gebed. / 1991 jul-aug / blz 10 ( Liturgie / Parochie )
Beeck O.F.M., Jan van [1543] Het parochieblad. / 1991 jul-aug / blz 16 ( Media / Parochie )
Beeck O.F.M., Jan van [1555] Groei in de groep XXXVI: Een oecumenische groep? / 1991 sep-okt / blz 15 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1556] Je verrijkt elkaar. / 1991 sep-okt / blz 16 ( Parochie )
Beeck O.F.M., Jan van [1563] Allerheiligen. / 1991 sep-okt / blz 27 ( Kerkelijk Jaar / Overweging )
Beeck O.F.M., Jan van [1564] Advent en Kerstmis. / 1991 sep-okt / blz 28 ( Kerkelijk Jaar / Parochie )
Beeck O.F.M., Jan van [1566] Als je het oneens bent met de pastor II. / 1991 sep-okt / blz 29 ( Parochie )
Beeck O.F.M., Jan van [1569] Groei in de groep XXXVII: Profetieën tijdens de lofprijzing. / 1991 sep-okt / blz 32 ( Charisma’s / Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1570] Groei in de groep XXXVIII: Noteer de woorden. / 1991 sep-okt / blz 33 ( Charisma’s / Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1586] Verdrink er niet in. / 1991 nov-dec / blz 29 ( Parochie )
Beeck O.F.M., Jan van [1588] Groei in de groep XXXX: Wat doe je als de groep groter wordt? / 1991 nov-dec / blz 31 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1601] Groei in de groep XXXXI: De roep zuiveren? / 1992 jan-feb / blz 14 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1610] ’Maar ze zijn van de acht-mei!’. / 1992 jan-feb / blz 28 ( Parochie )
Beeck O.F.M., Jan van [1620] Groei in de groep XXXXII: De lofprijzing leiden. / 1992 mrt-apr / blz 9 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1633] De doop in de geest in de jonge Kerk. / 1992 mrt-apr / blz 30 ( Heilige Geest )
Beeck O.F.M., Jan van [1651] ’De eerste lezing is uit Toon Hermans’ / 1992 mei-jun / blz 26 ( Parochie )
Beeck O.F.M., Jan van [1672] Allerzielen. / 1992 jul-aug / blz 31 ( Parochie )
Beeck O.F.M., Jan van [1681] Een toerustingscursus volgen? / 1992 sep-okt / blz 15 ( Parochie )
Beeck O.F.M., Jan van [1685] Rozenkransgebed: ouderwets of juist modern? / 1992 sep-okt / blz 24 ( Gebed )
Beeck O.F.M., Jan van [1698] Sacramenten: merkstenen? / 1992 nov-dec / blz 12 ( Sacramenten )
Beeck O.F.M., Jan van [1701] Hoe vorm jij en stuurgroep? / 1992 nov-dec / blz 18 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1716] ’Ik wil eens met je praten’. / 1993 jan-feb / blz 15 ( Begeleiding )
Beeck O.F.M., Jan van [1720] Een protestant in een katholieke charismatische gebedsgroep. / 1993 jan-feb / blz 22 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1724] Bidden met de Kerk. / 1993 jan-feb / blz 28 ( Gebed )
Beeck O.F.M., Jan van [1747] Voor u gelezen: Gaven voor opbouw. / 1993 mrt-apr / blz 32 ( Boekenplank )
Beeck O.F.M., Jan van [1761] Wat is een geestelijk begeleider wel, wat niet? / 1993 mei-jun / blz 24 ( Begeleiding )
Beeck O.F.M., Jan van [1775] De drie wegen I. / 1993 jul-aug / blz 12 ( Begeleiding )
Beeck O.F.M., Jan van [1798] De drie wegen II: Op de parkeerplaats. / 1993 sep-okt / blz 20 ( Begeleiding )
Beeck O.F.M., Jan van [1816] De drie wegen III: De weg van de loutering. / 1993 nov-dec / blz 11 ( Begeleiding )
Beeck O.F.M., Jan van [1835] Thuisbidders. / 1994 jan-feb / blz 14 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1838] In de wagen van de ander gaan. / 1994 jan-feb / blz 17 ( Begeleiding )
Beeck O.F.M., Jan van [1851] De drie wegen IV: De weg van de verlichting. / 1994 mrt-apr / blz 10 ( Begeleiding )
Beeck O.F.M., Jan van [1853] De gaventest. / 1994 mrt-apr / blz 14 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1857] Voor u gelezen: Maturing in the Spirit. / 1994 mrt-apr / blz 22 ( Boekenplank )
Beeck O.F.M., Jan van [1858] Voor u gelezen: De Gaventest. / 1994 mrt-apr / blz 23 ( Boekenplank )
Beeck O.F.M., Jan van [1876] De drie wegen V: De weg van de eenwording. / 1994 mei-jun / blz 18 ( Begeleiding )
Beeck O.F.M., Jan van [1889] Enkele vragen over geestelijke begeleiding. / 1994 jul-aug / blz 8 ( Begeleiding )
Beeck O.F.M., Jan van [1902] Voor u gelezen: Wezens uit een onzichtbare wereld. / 1994 jul-aug / blz 33 ( Boekenplank )
Beeck O.F.M., Jan van [1919] Charisma’s in een charismatische gebedsgroep. / 1994 sep-okt / blz 30 ( Charisma’s / Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1928] Vragen over: Charisma’s. I / 1994 nov-dec / blz 12 ( Charisma’s / Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [1949] Vragen over: de stuurgroep. II / 1995 jan-feb / blz 10 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [2022] Voor u gelezen: Geestelijke gaven. / 1995 jul-aug / blz 31 ( Boekenplank )
Beeck O.F.M., Jan van [2031] Onnute knechten (Lc 17,5-10). / 1995 sep-okt / blz 10 ( Overweging )
Beeck O.F.M., Jan van [2064] Praktijkvoorbeelden van het gebruik van de gaven. / 1995 nov-dec / blz 28 ( Charisma’s )
Beeck O.F.M., Jan van [2065] Hoe kun je de keuze van een nieuwe herder aanpakken? / 1995 nov-dec / blz 30 ( Gebedsgroep / Leiderschap )
Beeck O.F.M., Jan van [2074] Meer bijbelse meditatie in het rozenkransgebed I: Tweemaal een ja-woord. / 1996 jan-feb / blz 11 ( Gebed )
Beeck O.F.M., Jan van [2108] Vragen over: De Geestesgaven. III / 1996 mrt-apr / blz 30 ( Charisma’s )
Beeck O.F.M., Jan van [2120] Een Pinksternoveen. / 1996 mei-jun / blz 13 ( Gebed / Pinksteren )
Beeck O.F.M., Jan van [2154] Meer bijbelse meditatie in het rozenkransgebed II: Ontmoetingen. / 1996 jul-aug / blz 21 ( Gebed )
Beeck O.F.M., Jan van [2161] Vragen over: de Geestesgaven IV. / 1996 jul-aug / blz 30 ( Charisma’s )
Beeck O.F.M., Jan van [2191] Vragen over: De Geestesgaven V. / 1996 sep-okt / blz 31 ( Charisma’s )
Beeck O.F.M., Jan van [2218] Meer bijbelse meditatie in het rozenkransgebed III: De Heilige Geest. / 1996 nov-dec / blz 35 ( Gebed )
Beeck O.F.M., Jan van [2236] Geef je taken aan leden? / 1997 jan-feb / blz 22 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [2241] Meer bijbelse meditatie in het rozenkransgebed IV: Martelingen. / 1997 jan-feb / blz 28 ( Gebed )
Beeck O.F.M., Jan van [2263] Meer bijbelse meditatie in het rozenkransgebed V: een kruisweg. / 1997 mrt-apr / blz 24 ( Gebed )
Beeck O.F.M., Jan van [2331] Heer, wat wilt U dat ik doe? / 1997 sep-okt / blz 22 ( Vorming )
Beeck O.F.M., Jan van [2353] Deelgroepen. / 1997 nov-dec / blz 16 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [2384] Hoe ontdek ik mijn charisma’s? / 1998 jan-feb / blz 24 ( Charisma’s )
Beeck O.F.M., Jan van [2385] Manieren van bidden voor intenties in een groep. / 1998 jan-feb / blz 26 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [2386] Herder voor eeuwig? / 1998 jan-feb / blz 27 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [2414] Manieren van bijbelstudie in een groep. / 1998 mrt-apr / blz 26 ( Vorming )
Beeck O.F.M., Jan van [2438] De heilige Geest en Maria. / 1998 mei-jun / blz 26 ( Heilige Geest )
Beeck O.F.M., Jan van [2490] Een naam voor de gebedsgroep. / 1998 sep-okt / blz 30 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [2498] Het Onzevader I: ’Jullie moeten zo bidden:...’ / 1998 nov-dec / blz 6 ( Bijbel / Gebed / Vaderjaar )
Beeck O.F.M., Jan van [2527] Het Onzevader II: ’Onze Vader in de hemel...’ / 1999 jan-feb / blz 12 ( Vaderjaar )
Beeck O.F.M., Jan van [2534] Dichter bij Johannes. / 1999 jan-feb / blz 24 ( Bijbel / Onderricht )
Beeck O.F.M., Jan van [2550] Een naam voor de groep. / 1999 mrt-apr / blz 15 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [2551] Het onzevader III: ’Geheiligd moet worden de naam van U...’ / 1999 mrt-apr / blz 16 ( Gebed )
Beeck O.F.M., Jan van [2578] Ziekenzalving / 1999 mei-jun / blz 24 ( Gebedsgroep )
Beeck O.F.M., Jan van [2580] Het onzevader IV: ’Komen moet de heerschappij van U...’. / 1999 mei-jun / blz 26 ( Gebed )
Beeck O.F.M., Jan van [2605] Het Onzevader V: ’Geschieden moet de wil van U...’ / 1999 jul-aug / blz 28 ( Gebed / Vaderjaar )
Beeck O.F.M., Jan van [2630] Het onzevader VI: ’Het brood van ons, het toekomende, geef ons dat vandaag’ / 1999 sep-okt / blz 32 ( Gebed )
Beeck O.F.M., Jan van [2654] Het onzevader VII: ’En vergeef ons de schulden van ons...’ / 1999 nov-dec / blz 30 ( Gebed )
Beeck O.F.M., Jan van [2683] Het onzevader VIII: ’En doe ons niet ingaan op de beproeving’. / 2000 jan-feb / blz 34 ( Gebed )
Beeck O.F.M., Jan van [2699] Het onzevader IX: ’Maar ontruk ons aan de slechte’. / 2000 mrt-apr / blz 19 ( Gebed )
Beeck O.F.M., Jan van [2711] De Jubilate-tour in het Jubileumjaar. / 2000 mei-jun / blz 4 ( Informatie )
Beeck O.F.M., Jan van [2716] Hoe ontmoeten wij de verrezen Christus? (Lucas 24,13-36) / 2000 mei-jun / blz 12 ( Bijbel )
Beeck O.F.M., Jan van [2982] Jullie zijn zout en licht. / 2002 juli / blz 26 ( Bezinning )
Beeck O.F.M., Jan van [2984] Ook op zoek naar God? / 2002 juli / blz 32 ( Informatie )
Beeck O.F.M., Jan van [3001] Het weesgegroet: een bijbels gebed. / 2002 sept / blz 27 ( Gebed )
Beeck ofm / Slijkerman [3423] De plaats van de Messiasbelijdende Joden. / 2006 jul / blz 28 ( oecumene )
Beeck ofm Jan van [3159] Je leeft in twee werelden. Antillianen en Arubanen in Nederland. / 2004 jan / blz 10 ( interview )
Beeck ofm Jan van [3162] Zeven verloren, zeven plus een gewonnen. / 2004 jan / blz 18 ( bijbel )
Beeck ofm Jan van [3167] Het charisma van het delen. / 2004 jan / blz 28 ( charisma's )
Beeck ofm Jan van [3183] Een woord van kennis. / 2004 mrt / blz 23 ( charisma / woord )
Beeck ofm Jan van [3206] Samen voor Europa. / 2004 juli / blz 4 ( verslag / oecumene )
Beeck ofm Jan van [3211] Enkele activiteiten vanuit Emmanuel. / 2004 juli / blz 15 ( evangelisatie )
Beeck ofm Jan van [3214] De gave van tanen. / 2004 juli / blz 21 ( charisma )
Beeck ofm Jan van [3228] Dag van de nieuwe bewegingen in Dokkum. / 2004 sep / blz 16 ( verslag / bewegingen )
Beeck ofm Jan van [3232] Onderscheiding van geesten. / 2004 sep / blz 24 ( charisma )
Beeck ofm Jan van [3234] Het evangelie aan stadsmensen brengen. / 2004 sep / blz 28 ( evangelisatie )
Beeck ofm Jan van [3237] Voor de parochie: schrijven over gebed. / 2004 sep / blz 32 ( gebed / parochie )
Beeck ofm Jan van [3256] Zacheüs en de Eucharistie. / 2005 jan / blz 6 ( Eucharistie )
Beeck ofm Jan van [3275] Duizenden jongeren naar Keulen. / 2005 mrt / blz 15 ( jongeren )
Beeck ofm Jan van [3286] Veel vraag naar 'Are You Ready'.Voor parochiële vormselgroepen. / 2005 mei / blz 7 ( tieners )
Beeck ofm Jan van [3292] Samen vieren: Jezus in ons midden. / 2005 mei / blz 18 ( bijbel / Eucharistie )
Beeck ofm Jan van [3315] De eucharistie: een zending. / 2005 jul / blz 30 ( Eucharistie )
Beeck ofm Jan van [3331] Heilig, heilig, heilig. Hemelse lofprijzing in elke eucharistieviering. / 2005 sep / blz 24 ( bijbel / Eucharistie )
Beeck ofm Jan van [3344] Vergeven om te kunnen vieren. / 2005 nov / blz 14 ( bijbel )
Beeck ofm Jan van [3359] 49 retraites samen met André Beijersbergen, de heraut van de liefde. / 2006 jan / blz 10 ( in memoriam )
Beeck ofm Jan van [3372] Nieuw en oud te voorschijn. / 2006 jan / blz 32 ( bijbel )
Beeck ofm Jan van [3380] In een nieuwe lente kan het ook stormen. / 2006 mrt / blz 18 ( bijbel )
Beeck ofm Jan van [3392] Zoals Maria meewerken aan een nieuwe lente. / 2006 mei / blz 6 ( bijbel )
Beeck ofm Jan van [3395] Wie is zuster Anima Christi? / 2006 mei / blz 9 ( er is meer in beweging )
Beeck ofm Jan van [3421] Uitplanten in een nieuwe lente. / 2006 jul / blz 24 ( bijbel )
Beeck ofm Jan van [3438] 'Neem deel aan de opbouw van het ene lichaam! Benedictus XVI, 3 juni 2006. / 2006 sep / blz 24 ( onderricht )
Beeck ofm Jan van [3442] Evangeliseren in Brussel. / 2006 sep / blz 30 ( evangelisatie )
Beeck ofm Jan van [3456] Groeien in een nieuwe lente. / 2006 nov / blz 16 ( bijbel )
Beeck ofm Jan van [3464] Getuigenis van Jozef Horsthuis. / 2006 nov / blz 32 ( voor u gelezen )
Beeck ofm Jan van [3468] Alpha de gevangenis in. / 2007 jan / blz 7 ( evangelisatie )
Beeck ofm Jan van [3472] Samen een wonderlijk geheel. / 2007 jan / blz 14 ( bijbel )
Beeck ofm Jan van [3494] Geen andere weg dan elkaar te beminnen. Wie is aartsbisschop Elias Chacour? / 2007 mrt / blz 17 ( Celebrate )
Beeck ofm Jan van [3499] Acht de ander belangrijker. Lessen uit de Bijbel bij het thema 'Samen in beweging'. / 2007 mrt / blz 26 ( bijbel / jaarthema )
Beeck ofm Jan van [3510] Samen in het bovenvertrek. / 2007 mei / blz 7 ( bijbel )
Beeck ofm Jan van [3514] Samen met Youth for Christ in beweging. / 2007 mei / blz 15 ( parochie / tieners )
Beeck ofm Jan van [3518] Evangelisatie. Marc Timmermans pr. spreker op Celebrate 2007. / 2007 mei / blz 22 ( evangelisatie )
Beeck ofm Jan van [3529] Het charisma van vertolking. / 2007 jul / blz 7 ( charisma )
Beeck ofm Jan van [3539] Samen bouwen. / 2007 jul / blz 28 ( bijbel / pastoraal )
Beeck ofm Jan van [3553] Een charisma: je krijgt het… of niet. / 2007 sep / blz 16 ( charisma )
Beeck ofm Jan van [3576] Geven we charisma's voldoende plaats? / 2007 nov / blz 22 ( charisma )
Beeck ofm Jan van [3578] Samen in de storm. / 2007 nov / blz 26 ( bezinning )
Beeck ofm, J. van [3905] Cursus Islam en Christendom. / 2009 nov-dec / blz 33 ( dialoog )
Beeck ofm, J. van / Sierat, J. [3904] Wat wilt U dat ik doe? / 2009 nov-dec / blz 30 ( interview )
Beeck ofm, Jan van [2863] De Eucharistie 6: Het begin van de communieritus. / 2001 jul / blz 24 ( catechese / liturgie / sacramenten )
Beeck ofm, Jan van [2866] Mogelijkheden in de eucharistie 6: Het begin van de communieritus. / 2001 jul / blz 30 ( catechese / liturgie / sacramenten )
Beeck ofm, Jan van [2878] De Eucharistie 7: Het slot van de communieritus. / 2001 sep / blz 14 ( catechese / liturgie / sacramenten )
Beeck ofm, Jan van [2903] Mogelijkheden in de Eucharistie 7: Mogelijkheden rond de communieritus. / 2001 nov / blz 24 ( catechese / liturgie / sacramenten )
Beeck ofm, Jan van [2920] De Eucharistie 8: Met een zending de wereld in. / 2002 jan / blz 20 ( catechese / liturgie / sacramenten )
Beeck ofm, Jan van [2924] Mogelijkheden in de Eucharistie 8: Met een zending de wereld in. / 2002 jan / blz 30 ( catechese / liturgie / sacramenten )
Beeck ofm, Jan van [3030] Vaar nu naar het diepe. / 2003 jan / blz 6 ( Informatie )
Beeck ofm., Jan van [2755] De viering van de eucharistie 1: Openingsritus / 2000 sep-okt / blz 4 ( Catechese / Liturgie )
Beeck ofm., Jan van [2767] Mogelijkheden in de eucharistieviering 1: Openingsritus. / 2000 sep-okt / blz 24 ( Liturgie / Sacramenten )
Beeck ofm., Jan van [2785] De viering van de eucharistie 2: De dienst van het Woord 1. / 2000 nov-dec / blz 20 ( Catechese / Liturgie )
Beeck ofm., Jan van [2790] Mogelijkheden in de eucharistie 2: De dienst van het Woord 1. / 2000 nov-dec / blz 33 ( Liturgie / Sacramenten )
Beeck ofm., Jan van [2798] Eerste congres van de Katholieke charismatische Vernieuwing op Curaçao / 2001 jan-feb / blz 11 ( Buitenland / Verslag )
Beeck ofm., Jan van [2801] De dienst van het woord 2. / 2001 jan-feb / blz 16 ( Catechese / Liturgie )
Beeck ofm., Jan van [2811] Mogelijkheden in de eucharistie 3: De dienst van het woord 2. / 2001 jan-feb / blz 32 ( Liturgie / Sacramenten )
Beeck ofm., Jan van [2823] De eucharistie 4: De aanbieding van de offergaven. / 2001 mrt-apr / blz 18 ( Catechese / Liturgie / Sacramenten )
Beeck ofm., Jan van [2829] Mogelijkheden in de eucharistie 4: De aanbieding van de offergaven. / 2001 mrt-apr / blz 30 ( Liturgie / Sacramenten )
Beeck ofm., Jan van [2841] De eucharistie 5: Het eucharistisch gebed. / 2001 mei-jun / blz 16 ( Catechese / Liturgie / Sacramenten )
Beeck ofm., Jan van [2851] Mogelijkheden in de eucharistie 5: Het eucharistisch gebed. / 2001 mei-jun / blz 32 ( Liturgie / Sacramenten )
Beeck ofm., Jan van [2942] Eucharistie vieren: viervoudige ontm… / 2002 mrt / blz 26 ( Eucharistie )
Beeck ofm., Jan van [3017] Vragen over tongen / 2002 nov / blz 18 ( Charisma's )
Beeck ofm., Jan van [3045] Jezus raakt de melaatse aan. / 2003 jan / blz 32 ( Bijbel / genezing )
Beeck ofm., Jan van [3127] 'Wat wilt u dat Ik voor u doe?' / 2003 sept / blz 30 ( Bijbel )
Beeck ofm., Jan van [3129] Visie voor tienerwerk nodig? / 2003 sept / blz 32 ( Tieners/Jongeren/Boekbespr. )
Beeck ofm., Jan van [3149] In de woestijn. / 2003 nov / blz 26 ( Bijbel )
Beeck ofm., Jan van [3620] 'In het huis van mijn Vader…' / 2008 jan / blz 18 ( bezinning / jaarthema )
Beeck ofm., Jan van [3624] Charisma's: een band met Christus. / 2008 jan / blz 26 ( charisma's )
Beeck ofm., Jan van [3639] Thuis bij je Vader… met je vragen en je pijn. / 2008 mrt-apr / blz 14 ( bijbel )
Beeck ofm., Jan van [3668] Charisma van genezing. / 2008 mei-jun / blz 14 ( charisma )
Beeck ofm., Jan van [3677] Vader komt al. / 2008 mei-jun / blz 31 ( bijbel )
Beeck ofm., Jan van [3696] Thuis bij de Vader, zoals de leerlingen zijn bij Jezus. / 2008 jul-aug / blz 18 ( bijbel )
Beeck ofm., Jan van [3719] Charisma's groeien met je mee. / 2008 sep-okt / blz 18 ( charisma's / onderricht )
Beeck ofm., Jan van [3844] Elkaars broeder en zuster. / 2009 jul-aug / blz 18 ( bijbel )
Beeck ofm., Jan van / MR. [3642] Zoons en dochters van de Vader. / 2008 mrt-apr / blz 18 ( verslag )
Beeck, Jan van [3081] Jezus wordt gedoopt in de Jordaan / 2003 mei / blz 20 ( Gebed / Rozenkrans )
Beeck, Jan van [3083] Hoe kun je je charisma's ontdekken? / 2003 mei / blz 22 ( Charisma's )
Beeck, Jan van [3928] Religieuze voorwerpen voor gevangenen / 2010 jan-feb / blz 30 ( Aktie )
Beeck, Martha Op den [431] Van strijd naar overgave. / 1980 mei / blz 32 ( Getuigenissen )
Beeck, pater Jan van [3918] Duc in Altum stopt. / 2010 jan-feb / blz 15 ( Jongeren )
Beeck, pater Jan van [3929] Het Charisma van leraarschap / 2010 jan-feb / blz 32 ( Charisma / Leraarschap )
Beek ofm., Jan van [3669] Voorbeeld van een folder bij een genezingsdienst. / 2008 mei-jun / blz 17 ( pastoraal )
Beel, Scheutist, G. [1002] Hoe het ook kan: Zevenwekenvorming ’Leven in de Geest’. / 1987 jan-feb / blz 8 ( Vorming )
Beel, Scheutist, G. [1432] Hoogdagen in Hoogstraten. / 1990 sep-okt / blz 13 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
Beerends, Bep & Bergkamp, Mirjam [1931] ICCRS-Leidersconferentie Czestochowa. / 1994 nov-dec / blz 17 ( Conferenties )
Beiersbergen s.M., André [2934] De Geest maakt gemeenschap / 2002 mrt / blz 10 ( Geschiedenis )
Beijersbergen s.M. André [2884] Hoe de Charismatische Vernieuwing Pater Beijersberg veranderde. / 2001 sep / blz 26 ( geschiedenis )
Beijersbergen s.M. André [2899] De Geest kwam. / 2001 nov / blz 16 ( geschiedenis )
Beijersbergen s.M. André [2902] Maria, moeder van de Kerk (vervolg van 'De Geest kwam'). / 2001 nov / blz 22 ( geschiedenis )
Beijersbergen s.M. André [2922] De Geest kreeg kans. / 2002 jan / blz 24 ( geschiedenis )
Beijersbergen s.M. André [3307] De grauwe praktijk doorbreken. / 2005 jul / blz 16 ( bezinning )
Beijersbergen s.M. André [3357] Fier dat jij erbij hoort. / 2006 jan / blz 6 ( bijbel )
Beijersbergen s.M. André [3381] Zingen, spreken en liefhebben. / 2006 mrt / blz 20 ( visie )
Beijersbergen s.M. André [3406] Je gevoelens sturen. / 2006 mei / blz 30 ( pastoraal )
Beijersbergen s.M. André [3413] Keuze voor Christus nu moeilijker. / 2006 jul / blz 8 ( bezinning )
Beijersbergen s.M. André [3434] Wat leren we van de pinkstergemeenten? (deel 1.) / 2006 sep / blz 18 ( oecumene )
Beijersbergen s.M. André [3457] Wat leren we van de pinkstergemeenten? (deel 2.) / 2006 nov / blz 18 ( oecumene )
Beijersbergen s.M. André [3474] Pijn lijden. / 2007 jan / blz 19 ( pastoraal )
Beijersbergen s.M. André [3530] God danken voor de wonderen van de natuur. / 2007 jul / blz 8 ( bezinning )
Beijersbergen s.M. André [3569] Dankbaar voor al het goede dat de Heer mij gegeven heeft. / 2007 nov / blz 7 ( bezinning )
Beijersbergen S.M., André [1] Lezers over het gebed / 1971 jan / blz 2 ( Gebed )
Beijersbergen S.M., André [2] Op tocht naar zelfstandigheid / 1971 feb / blz 2 ( Vorming )
Beijersbergen S.M., André [3] Wat houdt “naasteliefde” nu eigenlijk in? / 1971 mrt / blz 3 ( Vorming )
Beijersbergen S.M., André [4] Louterende geloofscrisis toen en nu / 1971 apr / blz 3 ( Geestelijk Leven )
Beijersbergen S.M., André [5] Het gemengde huwelijk: moeilijkheden en mogelijkheden / 1971 mei / blz 2 ( Huwelijk )
Beijersbergen S.M., André [6] Jeugd in opleiding voor dienst aan de Kerk / 1971 mei / blz 19 ( Getuigenissen / Jongeren )
Beijersbergen S.M., André [7] Kerk in dienst van de mensheid / 1971 jun-jul / blz 2 ( Kerk / Maatschappij )
Beijersbergen S.M., André [8] Eerlijkheid en trouw aan de medemens / 1971 aug / blz 4 ( Maatschappij / Vorming )
Beijersbergen S.M., André [9] Gods nabijheid / 1971 sep / blz 3 ( Geestelijk Leven )
Beijersbergen S.M., André [10] Het spoor bijster? / 1971 okt / blz 2 ( Onderricht / Vorming )
Beijersbergen S.M., André [11] Hoe het mij verging / 1971 nov / blz 4 ( Getuigenissen )
Beijersbergen S.M., André [12] Hoe moet je de Eucharistie beleven? / 1971 nov / blz 10 ( Eucharistie / Sacramenten )
Beijersbergen S.M., André [13] Menselijke wijsheid / 1971 dec / blz 6 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [14] Wij hebben elkander nodig / 1972 jan / blz 2 ( Gemeenschap )
Beijersbergen S.M., André [15] God riep je tot leven / 1972 feb / blz 2 ( Vorming )
Beijersbergen S.M., André [16] Het uiterlijke in dienst van het innerlijke / 1972 mrt / blz 2 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [17] Overpeinzingen aangaande de Liturgie / 1972 apr / blz 2 ( Liturgie )
Beijersbergen S.M., André [18] Een man vol godsvertrouwen / 1972 mei / blz 2 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [19] Godsvertrouwen, kern van het smeekgebed / 1972 mei / blz 8 ( Gebed )
Beijersbergen S.M., André [21] Gedoopt worden met de Heilige Geest / 1972 jun / blz 8 ( Heilige Geest )
Beijersbergen S.M., André [22] Eén worden met de verrezen Heer / 1972 jul-aug / blz 2 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [24] Basisgemeenschappen / 1973 jan / blz 2 ( Gemeenschappen )
Beijersbergen S.M., André [25] Met een groep jongelui in zee / 1973 jan / blz 16 ( Jongeren )
Beijersbergen S.M., André [26] Christus, vervulling van Gods beloften / 1973 feb / blz 2 ( Bijbel / Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [27] Leven vanuit het geloof / 1973 feb / blz 8 ( Geestelijk Leven )
Beijersbergen S.M., André [28] Met Christus op weg naar God / 1973 feb / blz 20 ( Geestelijk Leven )
Beijersbergen S.M., André [29] Met jezus leven voor de Vader / 1973 mrt / blz 2 ( Geestelijk Leven )
Beijersbergen S.M., André [30] Jezus, Gods kracht / 1973 apr / blz 3 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [31] Op weg naar vreugde en dankbaarheid / 1973 mei / blz 2 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [32] De Geest kwam / 1973 aug / blz 3 ( Heilige Geest )
Beijersbergen S.M., André [33] Volk van God en Lichaam van Christus / 1973 sep / blz 2 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [34] Alles kan tot genade worden / 1973 okt / blz 2 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [35] Eerst een paar gegevens / 1973 nov / blz 2 ( Charismatische Vernieuwing )
Beijersbergen S.M., André [36] De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt / 1973 nov / blz 7 ( Conferenties )
Beijersbergen S.M., André [37] De sprong naar het geloof in Christus / 1973 dec / blz 2 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [40] Gods Geest werkt overal / 1974 mei-jun / blz 2 ( Heilige Geest )
Beijersbergen S.M., André [41] Een nieuwe koers / 1974 sep / blz 2 ( Charismatische Vernieuwing )
Beijersbergen S.M., André [44] Elkaar accepteren / 1974 okt / blz 2 ( Gebedsgroep )
Beijersbergen S.M., André [46] Het doel van een gebedsgroep / 1974 okt / blz 13 ( Gebedsgroep )
Beijersbergen S.M., André [47] De Charismatische Vernieuwing in de Katholieke Kerk / 1974 dec / blz 2 ( Charismatische Vernieuwing )
Beijersbergen S.M., André [51] God herstelt zijn volk / 1974 dec / blz 21 ( Charismatische Vernieuwing )
Beijersbergen S.M., André [53] Nieuw leven in de Geest: open voor Gods woord / 1975 jan / blz 2 ( Vorming )
Beijersbergen S.M., André [65] Bevrijding / 1975 mrt / blz 3 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [72] De nieuwe liefde / 1975 apr / blz 3 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [79] Hoe te ontvangen / 1975 mei / blz 3 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [85] Biddend leven / 1975 okt / blz 3 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [88] De eenheid met Christus in de Eucharistie / 1975 okt / blz 21 ( Liturgie )
Beijersbergen S.M., André [92] Woord, dat leven geeft / 1975 nov / blz 4 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [98] Gemeenschap in liefde / 1975 dec / blz 6 ( Gemeenschap )
Beijersbergen S.M., André [109] Liefde: de kern van vernieuwing / 1976 jan / blz 19 ( Charismatische Vernieuwing )
Beijersbergen S.M., André [124] Een christen in de politiek / 1976 feb / blz 17 ( Maatschappij )
Beijersbergen S.M., André [129] Jezus, de Weg naar Kerkvernieuwing / 1976 jun / blz 9 ( Charismatische Vernieuwing )
Beijersbergen S.M., André [136] Brood en wijn voor elkaar / 1977 jan / blz 6 ( Gemeenschap )
Beijersbergen S.M., André [157] Beste Ria. / 1977 aug / blz 11 ( Correspondentie )
Beijersbergen S.M., André [185] Gods Geest stuwt naar een betere relatie. / 1977 dec / blz 7 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [195] Waar gaat het om? / 1978 jan / blz 19 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [198] Vormen van privé gebed. / 1978 feb / blz 4 ( Gebed )
Beijersbergen S.M., André [207] Sacrament van de Doop. / 1978 mrt / blz 7 ( Sacramenten )
Beijersbergen S.M., André [218] Meditatief Schrift lezen. / 1978 apr / blz 20 ( Bijbel )
Beijersbergen S.M., André [224] Wat gemeenschap bewerkt. / 1978 mei / blz 18 ( Gemeenschap )
Beijersbergen S.M., André [244] Charismatische christenen in dialoog. / 1978 jul-aug / blz 18 ( Oecumene )
Beijersbergen S.M., André [258] Naar volwassen geloof. / 1978 okt / blz 9 ( Geestelijk Leven )
Beijersbergen S.M., André [261] Je schaduwzijden aanvaarden, met name geestelijke dorheid. / 1978 okt / blz 16 ( Geestelijk Leven )
Beijersbergen S.M., André [275] Bidden voor medemensen. / 1978 nov / blz 28 ( Gebed )
Beijersbergen S.M., André [283] Jezelf zijn. / 1978 dec / blz 18 ( Vorming )
Beijersbergen S.M., André [308] Die moeilijke parabels. / 1979 mrt / blz 23 ( Bijbel )
Beijersbergen S.M., André [310] Gesprek met een jong echtpaar. / 1979 apr / blz 4 ( Interview )
Beijersbergen S.M., André [341] De kerk van de toekomst. / 1979 aug / blz 9 ( Visie )
Beijersbergen S.M., André [364] Gebed van Tederheid. / 1979 okt / blz 13 ( Gebed )
Beijersbergen S.M., André [366] Viering / 1979 okt / blz 21 ( Liturgie )
Beijersbergen S.M., André [374] Ongehuwd omwille van het Rijk Gods. / 1979 nov / blz 23 ( Geestelijk Leven )
Beijersbergen S.M., André [384] In een totaal andere wereld. / 1979 dec / blz 24 ( Geestelijk Leven )
Beijersbergen S.M., André [388] ’Een weg naar Godservaring I’ / 1980 jan / blz 6 ( Boekenplank )
Beijersbergen S.M., André [394] Handelen vanuit een visie (gesprek met zr. Humilia Bierman). / 1980 jan / blz 24 ( Interview / Visie )
Beijersbergen S.M., André [424] De kracht van het gemeenschappelijk gebed. / 1980 mei / blz 4 ( Gebed )
Beijersbergen S.M., André [437] Zalig de armen van geest (gesprek met Lucie Leyer). / 1980 jun-jul / blz 15 ( Interview )
Beijersbergen S.M., André [460] Op U, Heer, heb ik vertrouwd... / 1980 sep / blz 36 ( Geloof )
Beijersbergen S.M., André [461] Omgaan met je eigen gevoelens (1). / 1980 okt / blz 3 ( Pastoraal )
Beijersbergen S.M., André [471] Omgaan met je eigen gevoelens (2) / 1980 nov / blz 5 ( Pastoraal )
Beijersbergen S.M., André [499] Je tot God bekeren. / 1981 jan / blz 29 ( Catechese / Verzoening )
Beijersbergen S.M., André [507] De wereld van de herhaling. / 1981 feb / blz 25 ( Vorming )
Beijersbergen S.M., André [523] Gods wil: de stuwkracht van je leven. / 1981 apr / blz 28 ( Vorming )
Beijersbergen S.M., André [547] Dalfsen: geestelijk en lichamelijk op verhaal komen. / 1981 aug / blz 28 ( Conventies )
Beijersbergen S.M., André [565] In de leer bij nieuwe christenen. / 1981 okt / blz 27 ( Onderricht / Vorming )
Beijersbergen S.M., André [569] Persoonsgemeenschappen: wat is een charismatische gemeenschap? / 1981 nov / blz 9 ( Gemeenschap )
Beijersbergen S.M., André [590] ’Blus de Geest niet uit’ I. / 1982 jan-feb / blz 10 ( Bijbel )
Beijersbergen S.M., André [603] ’Blus de Geest niet uit’ II. / 1982 mrt-apr / blz 16 ( Bijbel )
Beijersbergen S.M., André [608] Het geheim van groei-kracht. / 1982 mei-jun / blz 9 ( Geestelijk Leven )
Beijersbergen S.M., André [630] Charismatische retraite. / 1982 sep-okt / blz 11 ( Retraite )
Beijersbergen S.M., André [645] Hoe vieren? / 1982 nov-dec / blz 16 ( Liturgie )
Beijersbergen S.M., André [707] De Geest maakt vindingrijk I. / 1984 jan-feb / blz 4 ( Heilige Geest )
Beijersbergen S.M., André [710] Een uitstekende vorm van getuigenis. / 1984 jan-feb / blz 12 ( Getuigenissen / Vorming )
Beijersbergen S.M., André [720] De Geest maakt vindingrijk II. / 1984 mrt-apr / blz 4 ( Heilige Geest )
Beijersbergen S.M., André [723] Aäron Jean-Marie Lustiger, de Joodse kardinaal. / 1984 mrt-apr / blz 12 ( Mensen )
Beijersbergen S.M., André [730] Gesprek met een kerngroep. / 1984 mrt-apr / blz 29 ( Gebedsgroep / Interview )
Beijersbergen S.M., André [740] Een parochie, bruisend van activiteit en Geestelijk Leven. / 1984 mei-jun / blz 20 ( Parochie )
Beijersbergen S.M., André [747] Gesprek op het bankje. / 1984 mei-jun / blz 36 ( Interview )
Beijersbergen S.M., André [751] Naar een vernieuwde eredienst. / 1984 jul-aug / blz 10 ( Liturgie )
Beijersbergen S.M., André [765] Hoe kun je mensen helpen naar een dieper geloofsleven? / 1984 sep-okt / blz 10 ( Geestelijk Leven / Vorming )
Beijersbergen S.M., André [769] De kracht van het gebed. / 1984 sep-okt / blz 20 ( Gebed / Vorming )
Beijersbergen S.M., André [780] Brief aan Gemma. / 1984 nov-dec / blz 9 ( Correspondentie )
Beijersbergen S.M., André [796] De glorie van God I. / 1985 jan-feb / blz 7 ( Overweging )
Beijersbergen S.M., André [813] De glorie van God II. / 1985 mrt-apr / blz 11 ( Overweging )
Beijersbergen S.M., André [818] Profiel van een leider. / 1985 mrt-apr / blz 24 ( Leiderschap )
Beijersbergen S.M., André [833] De glorie van God III. / 1985 mei-jun / blz 13 ( Overweging )
Beijersbergen S.M., André [839] Zomerkamp – Vraaggesprek met een huismoeder. / 1985 mei-jun / blz 27 ( Interview )
Beijersbergen S.M., André [843] De glorie van God IV (slot). / 1985 jul-aug / blz 4 ( Overweging )
Beijersbergen S.M., André [846] De ander in zijn ontwikkeling respecteren. / 1985 jul-aug / blz 11 ( Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [860] De Geest maakt vindingrijk. / 1985 sep-okt / blz 9 ( Heilige Geest )
Beijersbergen S.M., André [861] Hoe werkt de volwassenkatechese? / 1985 sep-okt / blz 10 ( Catechese )
Beijersbergen S.M., André [870] Heb je al eens geprobeerd psalmen te bidden? / 1985 sep-okt / blz 26 ( Gebed )
Beijersbergen S.M., André [920] Verlost tot vrijheid. / 1986 mrt-apr / blz 22 ( Correspondentie / Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [1005] Gebarsten regenbakken. / 1987 jan-feb / blz 14 ( Geestelijk Leven )
Beijersbergen S.M., André [1011] Waarin bestaat de zonde tegen de Heilige Geest? / 1987 jan-feb / blz 22 ( Bijbel / Correspondentie )
Beijersbergen S.M., André [1026] Geloofsoverdracht... Hoe niet...? Hoe wel...? / 1987 mrt-apr / blz 14 ( Evangelisatie )
Beijersbergen S.M., André [1067] Groei in de groep XVI: Wat is een charismatische groep? / 1987 jul-aug / blz 25 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
Beijersbergen S.M., André [1080] Groei in de groep XVII: Kinderen van het Rijk. / 1987 sep-okt / blz 12 ( Gebedsgroep )
Beijersbergen S.M., André [1119] ’Hij heeft neergezien op de kleinheid van zijn dienstmaagd’. / 1988 jan-feb / blz 20 ( Maria )
Beijersbergen S.M., André [1142] ’Onze kinderen geloven niet meer’. / 1988 mrt-apr / blz 19 ( Pastoraal )
Beijersbergen S.M., André [1170] Godservaring zonder woorden I. / 1988 mei-jun / blz 33 ( Vorming )
Beijersbergen S.M., André [1181] Godservaring in woorden II. / 1988 jul-aug / blz 17 ( Vorming )
Beijersbergen S.M., André [1218] Bij de grot van Lourdes. / 1988 nov-dec / blz 25 ( Getuigenissen )
Beijersbergen S.M., André [1233] Lijd je ook aan staar? / 1989 jan-feb / blz 16 ( Bijbel / Overweging )
Beijersbergen S.M., André [1241] Toegroeien naar het Koninkrijk Gods. / 1989 mrt-apr / blz 5 ( Vorming )
Beijersbergen S.M., André [1325] Wat schort er aan onze manier van kerk-zijn? / 1989 nov-dec / blz 4 ( Gemeenschap )
Beijersbergen S.M., André [1348] Smeken om de komst van het Koninkrijk. / 1990 jan-feb / blz 4 ( Gebed )
Beijersbergen S.M., André [1414] Welwillendheid. / 1990 jul-aug / blz 11 ( Ontmoeting )
Beijersbergen S.M., André [1440] Bidden met vertrouwen. / 1990 sep-okt / blz 23 ( Gebed )
Beijersbergen S.M., André [1587] Groei in de groep XXXIX: Charismatische groepen. / 1991 nov-dec / blz 30 ( Gebedsgroep / Parochie )
Beijersbergen S.M., André [1645] Het Godsrijk in praktijk. / 1992 mei-jun / blz 18 ( Pastoraal )
Beijersbergen S.M., André [1679] Als gedoopte leven. / 1992 sep-okt / blz 9 ( Geestelijk Leven )
Beijersbergen S.M., André [1704] Van kerkvervolger tot heraut van Christus. / 1992 nov-dec / blz 25 ( Heiligen )
Beijersbergen S.M., André [1735] ’Gij zijt de Christus’ (Mat. 16,13-20). / 1993 mrt-apr / blz 12 ( Bijbel )
Beijersbergen S.M., André [1757] Polarisatie: het is hun gelukt er buiten te blijven. / 1993 mei-jun / blz 16 ( Charismatische Vernieuwing )
Beijersbergen S.M., André [1782] Begin-ervaringen in de charismatische vernieuwing. / 1993 jul-aug / blz 30 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
Beijersbergen S.M., André [1789] Wat zegt de Schrift over gedoopt worden met de Heilige Geest? / 1993 sep-okt / blz 6 ( Bijbel / Heilige Geest / Onderricht )
Beijersbergen S.M., André [1862] Miniboekje. / 1994 mrt-apr / blz 29 ( Getuigenissen )
Beijersbergen S.M., André [1916] Vijfentachtig jaar jong. / 1994 sep-okt / blz 17 ( Interview )
Beijersbergen S.M., André [1917] En Petrus zei tot Jezus: ’Gij zijt de Christus’ (Mt 16,13-20). / 1994 sep-okt / blz 25 ( Bijbel / Bijbel )
Beijersbergen S.M., André [2118] Samen bijbel lezen... visie en kanttekeningen. / 1996 mei-jun / blz 8 ( Bijbel / Visie )
Beijersbergen S.M., André [2149] Rijk geschakeerde gaven van de Geest. / 1996 jul-aug / blz 13 ( Charisma’s )
Beijersbergen S.M., André [2203] ’Kerk hecht te veel aan uiterlijkheden’. / 1996 nov-dec / blz 12 ( Interview / Media )
Beijersbergen S.M., André [2307] Wat betekent Jezus voor ons? / 1997 jul-aug / blz 19 ( A.D. 2000 )
Beijersbergen S.M., André [2326] Het Joodse volk is niet door God verworpen. / 1997 sep-okt / blz 15 ( A.D. 2000 / Christendom / Jodendom / Religie )
Beijersbergen s.M., André [3653] Door de doop opgenomen in de plaatselijke gemeenschap. / 2008 mrt-apr / blz 32 ( parochie )
Beijersbergen s.M., André [3666] God onderhoudt de wereld. / 2008 mei-jun / blz 12 ( citaat )
Beijersbergen s.M., André [3761] Vreugde. / 2009 jan-feb / blz 7 ( citaat )
Beijersbergen S.M., André [3818] Overal de Heilige Geest. / 2009 mei-jun / blz 24 ( bezinning )
Bempt, Chantal van den [2721] Op naar de overwinning – Een interpretatie van Ef. 6,10-20. / 2000 mei-jun / blz 20 ( Onderricht )
Bempt, Michel van den [1759] New Dawn Conferentie, zomer 1992. / 1993 mei-jun / blz 22 ( Conferenties / Jongeren )
Benedictus XVI [3321] Het geduld van God. / 2005 sep / blz 8 ( paus )
Benedictus XVI [3333] Het echte leven. / 2005 sep / blz 29 ( paus )
Benedictus XVI [3454] Paus: Stroom van goddelijk leven. / 2006 nov / blz 14 ( onderricht )
Benedictus XVI [3463] Eén in de communie. / 2006 nov / blz 31 ( onderricht )
Benedictus XVI [3483] Zijn vriend is mijn vriend. / 2007 jan / blz 34 ( onderricht )
Benedictus XVI [3484] Eucharistie en liefde. / 2007 jan / blz 35 ( onderricht )
Benedictus XVI [3489] De hele wereld. / 2007 mrt / blz 9 ( onderricht )
Benedictus XVI [3501] Liefde en Kerk. / 2007 mrt / blz 27 ( onderricht )
Benedictus XVI [3509] Paus feliciteert KCV. / 2007 mei / blz 6 ( nieuws )
Benedictus XVI [3524] Antwoord op de nood. / 2007 mei / blz 31 ( maatschappij / onderricht )
Benedictus XVI [3528] Vrijwilligerswerk. / 2007 jul / blz 6 ( bezinning )
Benedictus XVI [3563] Liefde getuigt van God. / 2007 sep / blz 35 ( bezinning )
Benedictus XVI [3611] De naaste liefhebben. / 2008 jan / blz 7 ( pastoraal )
Benedictus XVI [3641] De barmhartige Samaritaan. / 2008 mrt-apr / blz 17 ( bezinning )
Benedictus XVI [3651] Iedere gelovige hoofdrolspeler. / 2008 mrt-apr / blz 29 ( evangelisatie )
Benedictus XVI [3674] Maria: ruimte maken voor God. / 2008 mei-jun / blz 25 ( citaat )
Benedictus XVI [3716] Maria is thuis in Gods Woord. / 2008 sep-okt / blz 13 ( citaat )
Benedictus XVI [3744] Maria's liefde. / 2008 nov-dec / blz 19 ( citaat )
Benedictus XVI [3819] Nederig helpen. / 2009 mei-jun / blz 25 ( citaten )
Benedictus XVI paus [3946] Liefde altijd nodig / 2010 mrt-apr / blz 29 ( diakonie )
Benedictus XVI, Paus [3906] Eenheid van mensheid. / 2009 nov-dec / blz 35 ( citaat )
Benitez, Crispulo [657] Kerkvernieuwing in Venezuela. / 1983 jan-feb / blz 17 ( Wereldkerk )
Bentvelsen Jan [3173] Eenheid in liefde. / 2004 mrt / blz 7 ( jaarthema )
Bentvelsen Jan [3401] God is liefde. / 2006 mei / blz 20 ( bezinning )
Bentvelsen, Jan [1999] Voor u gelezen: Dochters naar mijn hart. / 1995 mei-jun / blz 32 ( Boekenplank )
Bentvelsen, Jan [2475] Oecumene in De Lier. / 1998 sep-okt / blz 8 ( Informatie / Oecumene )
Bentvelsen, Jan [2750] Vertel over Eucharistie en Maria. / 2000 jul-aug / blz 32 ( Oecumene )
Bentvelsen, Jan [3034] Zinderende duif boven Delftse wateren. / 2003 jan / blz 12 ( Evangelisatie/Verslag )
Berckel, Janneke van [613] De Lucasorde. / 1982 mei-jun / blz 19 ( Gemeenschap / Oecumene )
Berckel, Janneke van [1099] Zomeractie Croy 3-21 augustus. / 1987 nov-dec / blz 17 ( Evangelisatie )
Berghe, Mgr. P. Van den [684] Homilie. / 1983 jul-aug / blz 14 ( Onderricht / Open Dagen )
Berkum, Ceciel van [1148] En toch: er zit zo veel goeds in een ziekte! / 1988 mrt-apr / blz 28 ( Getuigenissen )
Bert [3224] Blijven vertrouwen. / 2004 sep / blz 7 ( getuigenis )
Bertermann, Ethel (New Covenant) [1310] De valkuil van de overbelasting van de huisvrouw. / 1989 sep-okt / blz 17 ( Gezin )
Bétancourt pr., Dario [1245] Het woord van kennis. / 1989 mrt-apr / blz 14 ( Bijbel / Charisma’s )
Betty [3185] Als je weet dat God van je houdt… / 2004 mrt / blz 26 ( getuigenis )
Bierman, Zr. Humilia [969] Gesprek met Mw. Marga Klompé. / 1986 sep-okt / blz 16 ( Interview )
Bijsterveld, Mary van [1116] ’Het is een feest geworden’. / 1988 jan-feb / blz 16 ( Interview / Vorming )
Bijsterveld, Mary van [3759] Zomaar een levensverhaal. / 2009 jan-feb / blz 4 ( getuigenissen )
Bisdomblad Den Bosch, 24-3-1995 [2076] Sientje naar een gebedsgroep. / 1996 jan-feb / blz 15 ( Gebedsgroep )
Bisschoppen van Nederland [2187] Onze relatie tot het Jodendom. / 1996 sep-okt / blz 25 ( Joden-Christen / Religie )
Bittlinger, Arnold [365] Gebruik van bezit, tijd en talenten. / 1979 okt / blz 18 ( Charisma’s / Conferenties )
Bloem pr., H. [1000] Volhardend gebed: teken van hoop op gerechtigheid. / 1987 jan-feb / blz 5 ( Gebed )
Bloem pr., H. [1101] Elkaar terecht helpen / 1987 nov-dec / blz 20 ( Overweging )
Bloemen, Olga [3009] Europa, ga naar het diepe. / 2002 nov / blz 4 ( Verslag )
Bluyssen, Mgr. J. [444] Gods Geest is aan het werk (Toespraak – Pinksteren). / 1980 aug / blz 8 ( Onderricht )
Boer, G. de [1793] Een kleine greep uit mijn leven. / 1993 sep-okt / blz 14 ( Getuigenissen )
Boer, Jos den [3896] Paddy Kelly op Celebrate / 2009 nov-dec / blz 22 ( Celebrate / verslag )
Boer, Wim de [577] ’De Vonkboog’. / 1981 dec / blz 9 ( Overweging )
Boer, Wim de [604] De zwerfkat. / 1982 mrt-apr / blz 19 ( Overweging )
Boer, Wim de [628] Bertha. / 1982 sep-okt / blz 9 ( Overweging )
Boers, Anne-Marie [300] Herboren. / 1979 feb / blz 22 ( Getuigenissen )
Boers, Wil [634] Een docent getuigt (toespraak bij een diploma-uitreiking). / 1982 sep-okt / blz 18 ( Getuigenissen )
Boers, Wil [1215] Stille Tijd, een persoonlijke visie. / 1988 nov-dec / blz 20 ( Stille Tijd )
Boers, Wil [1430] Gebedsgroep in Moskou. / 1990 sep-okt / blz 11 ( Buitenland / Gebedsgroep )
Boheemen, Margreet van [3741] Tieners tijdens Celebrate. / 2008 nov-dec / blz 16 ( tieners )
Born Henk van den / Slijkerman Kees [3582] Met de doop is de christen nooit klaar. 13e dialoogbijeenkomst RKK-VPE. / 2007 nov / blz 32 ( oecumene )
Born, Ds. H. van den [2797] Dwars door kerkmuren heen. / 2001 jan-feb / blz 10 ( Getuigenissen )
Born, Henk van den [2847] God bewaart zijn Kerk. / 2001 mei-jun / blz 26 ( Conflicten )
Born, Henk van den [2867] Opdat allen één zijn. / 2001 jul / blz 32 ( oecumene )
Born, Henk van den [2945] Pelgrim zijn / 2002 mrt / blz 30 ( Getuigenis )
Born, Henk van den [3041] Pinkstervoorganger in Limburg / 2003 jan / blz 24 ( Oecumene )
Born, Henk van den [3130] Als het brood gebroken wordt / 2003 sept / blz 34 ( Oecumene )
Born, Henk van den [3142] Genezing en pastorale zorg. / 2003 nov / blz 14 ( Genezing/Pastoraat )
Born, Henk van en K.S. [2795] Parochiegroei in Hoensbroek. / 2001 jan-feb / blz 6 ( Parochie / Verslag )
Borsboom, Jos [2690] Carrièrejager gevloerd en genezen. / 2000 mrt-apr / blz 10 ( Mensen )
Borst M.H.M. [50] De ’Handelingen’ in Rome / 1974 dec / blz 17 ( Synode )
Borst M.H.M., Jaap [77] De geest van gebed / 1975 apr / blz 22 ( Onderricht )
Borst M.H.M., Jaap [82] Jezus is Heer / 1975 mei / blz 20 ( Onderricht )
Borst M.H.M., Jaap [510] Aguas Buenas, een vernieuwde parochie. / 1981 mrt / blz 8 ( Parochie )
Borst M.H.M., Jaap [658] Ervaringen in Nederland I / 1983 mrt-apr / blz 3 ( Visie )
Borst M.H.M., Jaap [673] Ervaringen in Nederland II. / 1983 mei-jun / blz 12 ( Visie )
Borst M.H.M., Jaap [896] ’Een boodschap over de Boodschap’. / 1986 jan-feb / blz 9 ( Evangelisatie / Open Dagen )
Borst M.H.M., Jaap [942] ’ Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?’ – Mario Cappello. / 1986 jul-aug / blz 6 ( Onderricht / Open Dagen / Toespraak )
Borst M.H.M., Jaap [1606] Als je moeder ziek is (toespraak). / 1992 jan-feb / blz 21 ( Onderricht )
Borst M.H.M., Jaap [2319] Pinksteren is om te evangeliseren. / 1997 sep-okt / blz 4 ( Getuigenissen )
Borst Mark [3461] Hoop opent je ogen. / 2006 nov / blz 24 ( bezinning )
Borst Mirjam [3351] Het priesterschap: een gave. / 2005 nov / blz 28 ( bezinning )
Borst, Gert [2486] Nieuw voorbede-initiatief. / 1998 sep-okt / blz 23 ( Informatie )
Borst, Judith [2178] Méér dan een stationnetje op weg naar 4U! / 1996 sep-okt / blz 15 ( Jongeren )
Borst, Judith [2365] Mission 4U! – Een nieuwe ontwikkeling binnen het tienerwerk. / 1997 nov-dec / blz 31 ( Jeugd )
Borst, Judith [2509] Tieners naar Oeganda. / 1998 nov-dec / blz 22 ( Evangelisatie / Jongeren )
Borst, Judith [2713] Wat God doet in Oeganda kan ook in Nederland! / 2000 mei-jun / blz 8 ( Visie )
Borst, Judith [2837] Priesterretraite brengt ommekeer in Ugandees bisdom. / 2001 mei-jun / blz 8 ( Buitenland / Evangelisatie / Verslag )
Borst, Mark [2382] It’s time to celebrate. / 1998 jan-feb / blz 22 ( Jongeren )
Borst, Mark [3863] Celebrate 2009 / 2009 sep-okt / blz 14 ( verslag )
Borst, Mirjam [3725] Ben ik wel een christen? / 2008 sep-okt / blz 30 ( bezinning )
Borst, Riet [2864] Gebedsgroepen maken samen nieuwe vuurkernen. / 2001 jul / blz 26 ( gebedsgroep / interview / regio's )
Bosmans, Phil [1767] KTRN: Geloven in Jezus is geloven in Liefde (toespraak – Pinksteren 1993). / 1993 jul-aug / blz 0 ( Onderricht )
Boullay, G. du & Dadillon, G. [1654] De zangleiding in de gebedsgroep. / 1992 mei-jun / blz 29 ( Gebedsgroep / Lofprijzing )
Bragt, Elisabeth van [537] Talitakumi. / 1981 jun-jul / blz 27 ( Dienst van Genezing )
Bragt, Elisabeth van [1021] Wees stil: God wil je zo veel zeggen. / 1987 mrt-apr / blz 4 ( Gebed / Stille Tijd )
Bragt, Elisabeth van [1619] Johannes van het Kruis. / 1992 mrt-apr / blz 8 ( Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [1646] Overwegend en beschouwend bidden I. / 1992 mei-jun / blz 20 ( Gebed )
Bragt, Elisabeth van [1662] Overwegend en beschouwend bidden II (slot). / 1992 jul-aug / blz 13 ( Gebed )
Bragt, Elisabeth van [1734] Veertigdagentijd: Bekering de boodschap, gebed en vasten hulpmiddelen. / 1993 mrt-apr / blz 10 ( Gebed )
Bragt, Elisabeth van [1763] Mijn hart en heel mijn wezen gaan uit naar de God die leeft. / 1993 mei-jun / blz 29 ( Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [1769] Naar U gaat mijn verlangen, Heer. / 1993 jul-aug / blz 4 ( Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [1797] Gezocht en gevonden door de Heer. / 1993 sep-okt / blz 18 ( Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [1817] Woestijnmomenten. / 1993 nov-dec / blz 12 ( Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [1829] Houd je ogen op de top gericht. / 1994 jan-feb / blz 4 ( Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [1852] De pijn van de liefde. / 1994 mrt-apr / blz 12 ( Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [1887] Hem, die ik boven alles liefheb. / 1994 jul-aug / blz 4 ( Gebed / Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [1921] Al zoekend naar mijn Geliefde. / 1994 sep-okt / blz 34 ( Gebed / Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [1939] ’Zoekt en gij zult vinden’, zegt de Heer. / 1994 nov-dec / blz 30 ( Gebed / Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [1994] Ik zal mijn hart voor U bewaren. / 1995 mei-jun / blz 25 ( Gebed / Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [2005] Vader, uw wil geschiede. / 1995 jul-aug / blz 6 ( Gebed / Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [2039] Het leven met God een liefdesavontuur. / 1995 sep-okt / blz 23 ( Gebed / Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [2063] Wees stil, God wil je zo veel zeggen. / 1995 nov-dec / blz 27 ( Gebed / Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [2071] Het kasteel van de ziel. / 1996 jan-feb / blz 6 ( Gebed / Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [2093] In zwijgen en stilte. / 1996 mrt-apr / blz 4 ( Gebed / Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [2133] Gebed van Johannes van het Kruis. / 1996 mei-jun / blz 26 ( Gebed / Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [2180] ’Aan U, mijn Jezus, heb ik mijn ziel verkwist.’ / 1996 sep-okt / blz 18 ( Gebed / Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [2181] Laat rijpen de levende stilte. Inwendig gebed. / 1996 sep-okt / blz 18 ( Gebed / Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [2206] Je hart bewaken. / 1996 nov-dec / blz 16 ( Gebed / Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [2239] Gemaakt voor de liefde. / 1997 jan-feb / blz 26 ( Gebed / Geestelijk Leven )
Bragt, Elisabeth van [2265] Thérèse’s grote liefde: Jezus I. / 1997 mrt-apr / blz 25 ( Geestelijk Leven / Gezin )
Bragt, Elisabeth van [2314] Thérèse’s grote liefde: Jezus II / 1997 jul-aug / blz 29 ( Geestelijk Leven / Gezin )
Bragt, Elisabeth van [2337] Thérèse’s grote liefde: Jezus III / 1997 sep-okt / blz 28 ( Geestelijk Leven / Gezin )
Brannick, Catherine (New Creation) [1160] Tijd om de Vernieuwing te vernieuwen (Interview met Mgr. O’Mahony). / 1988 mei-jun / blz 12 ( Charismatische Vernieuwing )
Brazier, Annet [1043] I.C.P.E. Rome. / 1987 mei-jun / blz 11 ( Evangelisatie )
Breekveldt, Fieke & Hans [2931] Charismatische BODYBUILDING-dag / 2002 mrt / blz 6 ( Verslag )
Brekelmans, Ignaas [615] Pelgrims naar het Pinksterfeest in Straatsburg. / 1982 jul-aug / blz 6 ( Conferenties / Oecumene )
Brennon, Zr. Patricia [527] Maria, haar beschikbaarheid, kwetsbaarheid en verwachting. / 1981 mei / blz 20 ( Maria )
Briels, M. [1003] Ervaringen met de ’Leven in de Geest’-vorming. / 1987 jan-feb / blz 11 ( Getuigenissen / Vorming )
Brieven, Wilfried [451] Zoals de Vader Mij gezonden heeft... (toespraak). / 1980 aug / blz 33 ( Onderricht )
Brieven, Wilfried [588] De Charismatische vernieuwing in Vlaanderen. / 1982 jan-feb / blz 6 ( Charismatische Vernieuwing / Interview )
Bronzwaer M / Beeck ofm Jan van [3175] Op 8 mei samen voor Europa. / 2004 mrt / blz 8 ( oecumene / Europa )
Bronzwaer Michel [3435] Elan en vreugde tegenover ontmoedigd christendom. Paus Benedictus XVI tot de nieuwe bewegingen. / 2006 sep / blz 20 ( nieuwe bewegingen )
Bronzwaer Michel [3436] Heilzame shock. / 2006 sep / blz 21 ( verslag )
Bronzwaer Michel [3439] On the move / 2006 sep / blz 25 ( jongeren )
Bronzwaer, Michel [3917] Samenwerken met het Focolare / 2010 jan-feb / blz 12 ( Bewegingen / Jongeren )
Bruneel, Gerarda [1812] Als de Heer je uitnodigt... / 1993 nov-dec / blz 5 ( Getuigenissen )
Brunschot, Clemens van [1641] Godsbeeld vóór en ná een retraite. / 1992 mei-jun / blz 12 ( Getuigenissen )
Brunschot, Clemens van [1659] Nationale Open Dag 1992. / 1992 jul-aug / blz 4 ( Open Dagen )
Brunschot, Clemens van [1696] Inwijding van het nieuwe dienstencentrum. / 1992 nov-dec / blz 6 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
Brunschot, Clemens van [1741] Het vuur aanwakkeren met Pater Jurgens. / 1993 mrt-apr / blz 23 ( Open Dagen )
Brunschot, Clemens van [1776] Geloven in JEZUS, geloven in LIEFDE (Pinksteren 1993). / 1993 jul-aug / blz 15 ( Open Dagen )
Brunschot, Clemens van [1795] Gezin, baan ,gebed. / 1993 sep-okt / blz 16 ( Gebed )
Brussee, Eugène [2999] Pastores en Bewegingen. / 2002 sept / blz 22 ( Pastoraal / Bewegingen )
Bulle Amelie [3358] Herinneringen aan pater Beijersbergen van 1954 tot 2004. / 2006 jan / blz 8 ( getuigenis )
Burggraaff-Goethals, Riet [2186] Lief en Leed. / 1996 sep-okt / blz 24 ( Gedichten )
Burgsteden mgr. van [3583] Dooperkenning en kindschap Gods / 2007 nov / blz 34 ( oecumene )
Burgsteden sss. Mgr. J. van [3186] Samen op weg in wederzijdse waardering 1. / 2004 mrt / blz 28 ( bewegingen )
Burgsteden sss. Mgr. J. van [3196] Samen op weg in wederzijdse waardering 2. / 2004 mei / blz 18 ( bewegingen )
Burnett, Bill [676] ’Ik wil uitgestoten worden als U dat van mij vraagt’. / 1983 mei-jun / blz 18 ( Getuigenissen )
Bussel, Jannie van [2682] Leiderschap, wat mag het mij kosten? / 2000 jan-feb / blz 32 ( Getuigenissen )
Buuren Arend en Anna van [3322] De eerste Kana-sessie in Nederland / 2005 sep / blz 9 ( huwelijk / gezin )
C. [3655] Een nieuwe ruimte in mijn hart. / 2008 mrt-apr / blz 35 ( getuigenissen )
C. de Kemp o.praem. [2968] In de woestijn van ons leven - bezinning bij Exodus 17,8-13 - / 2002 mei / blz 34 ( Bijbel )
Caillaux, Yves en Liliane [491] Maria, de gehoorzame aan het Woord (uit: Uw woord een licht...). / 1980 dec / blz 29 ( Maria )
Calisi, Matteo [3108] Door de Heilige Geest de eenheid bewaren. / 2003 juli / blz 28 ( Onderricht )
Camara, Dom Helder [2947] 's Nachts je bed uit om te bidden / 2002 mrt / blz 34 ( Gebed )
Camara, Dom Helder [3862] Buitengewone boodschap. / 2009 sep-okt / blz 13 ( citaat )
Camara, Dom Helder [3868] Heer Jezus, blijf toch niet zo verborgen in mij! / 2009 sep-okt / blz 21 ( gebed )
Camara, Helder [667] Alleluia. / 1983 mrt-apr / blz 19 ( Gedichten )
Camara, Helder [2268] Het geluid. / 1997 mrt-apr / blz 29 ( Gedichten )
Camara, Helder [2333] Het geluid. / 1997 sep-okt / blz 24 ( Gedichten )
Camara, Helder [2627] Het geluid. / 1999 sep-okt / blz 29 ( Gedichten )
Camara, Helder [2635] Zon. / 1999 nov-dec / blz 7 ( Overweging )
Cantalamessa ofm.cap. Raniero [3735] Tussen Johannes de Doper en Jezus. / 2008 nov-dec / blz 6 ( Advent / Bijbel )
Cantalamessa OFM.CAP., Raniero [2098] Geen ander evangelie. / 1996 mrt-apr / blz 16 ( Evangelisatie )
Cantalamessa OFM.CAP., Raniero [2571] Zalving met de Geest. / 1999 mei-jun / blz 14 ( Heilige Geest )
Cantalamessa OFM.CAP., Raniero [2602] Vuur dat toerust en kracht geeft (Fiuggi 28-10-1998). / 1999 jul-aug / blz 22 ( Conferenties / Onderricht )
Cantalamessa OFM.CAP., Raniero [2653] Onze bijdrage aan de oecumene. / 1999 nov-dec / blz 28 ( Oecumene )
Cantalamessa OFM.CAP., Raniero [2680] Oecumenische spiritualiteit. / 2000 jan-feb / blz 29 ( Oecumene )
Caroline, Hilde [2207] Mijn stille tijd. / 1996 nov-dec / blz 18 ( Gebed )
Carretto, Carlo [264] Beschouwend gebed op straat (uit: Brieven uit de woestijn). / 1978 okt / blz 27 ( Geestelijk Leven )
Carretto, Carlo [362] Geloven nú. / 1979 okt / blz 8 ( Geestelijk Leven )
Carretto, Carlo [845] De adem van de Geest. / 1985 jul-aug / blz 8 ( Heilige Geest )
Cat, Karel de [372] Hij noemde mij bij mijn naam. / 1979 nov / blz 15 ( Getuigenissen )
Catta, Hervé-Marie en Martine [911] Eigentijdse evangelisatie I. / 1986 mrt-apr / blz 4 ( Evangelisatie / Onderricht / Toespraak )
Catta, Hervé-Marie en Martine [930] Eigentijdse evangelisatie II (toespraak). / 1986 mei-jun / blz 4 ( Evangelisatie )
Caudey, Carel [1282] Pinksterwonder te Delft. / 1989 jul-aug / blz 9 ( Oecumene )
Cavner, Nick [558] Heelheid of heiligheid? (in gesprek met Michael Harper). / 1981 okt / blz 8 ( Charismatische Vernieuwing / Interview )
Celestine, Zr. [2874] Weer lachen. / 2001 sep / blz 8 ( getuigenis )
Ceusters SJ., Robert [2458] Hoe ga ik op vakantie? / 1998 jul-aug / blz 20 ( Diversen )
Ceusters SJ., Robert [2460] Confrontatie goed beleven. / 1998 jul-aug / blz 23 ( Parochie )
Chin a Loi, Pancho [3685] Levensverhaal van Pancho Chin A Loi. / 2008 jul-aug / blz 4 ( getuigenissen )
Christ, Veroniek en Martijn [3701] Gevende liefde maakt je pas echt gelukkig. Fidesco. / 2008 jul-aug / blz 28 ( maatschappij )
Christine [2484] Bidden met de Karmelheiligen. / 1998 sep-okt / blz 20 ( Gebed )
Christ-Mom, Martijn & Veroniek [3037] Voor twee jaar naar de sloppenwijken / 2003 jan / blz 16 ( Evangelisatie )
Claes, Guy [1094] Maria in mijn leven. / 1987 nov-dec / blz 9 ( Getuigenissen / Maria )
Clarke, Rob [2634] Visie voor je groep; eendoel hebben. (Dl 1). / 1999 nov-dec / blz 6 ( Gebedsgroep / Visie )
Clarke, Rob [2674] Hoe krijg je visie? (Dl 2) / 2000 jan-feb / blz 22 ( Visie )
Clarke, Rob [2700] Evangelisatie is begeleiden op een ontdekkingstocht (Dl 3). / 2000 mrt-apr / blz 22 ( Evangelisatie )
Claudius [515] Er was eens... (een fabel over de geweldloze strijd in Zuid Amerika). / 1981 mrt / blz 28 ( Maatschappij )
Cola, Don Silvano [3123] Liefde is ons DNA / 2003 sept / blz 22 ( Getuigenissen )
Colette [2105] Bidden tot de Vader. / 1996 mrt-apr / blz 27 ( Getuigenissen )
Condon, Dean [2037] Het vuur aanwakkeren II: De gaven tot leven brengen voor onze parochies. / 1995 sep-okt / blz 18 ( Charisma’s / Parochie )
Conen Gerrie [3172] Na het missionteam. / 2004 mrt / blz 4 ( jongeren / tieners )
Conen Gerrie [3197] Wat kun je verwachten op het tienerfestival 4U! ? / 2004 mei / blz 20 ( tieners )
Conen, Gerrie [3095] 4U! en andere tienerprogramma's in 2003. / 2003 juli / blz 4 ( Tieners )
Conen, Gerrie [3135] Ben jij klaar voor het vormsel? / 2003 nov / blz 6 ( Tieners / Vormsel )
Cooper, Kristina [960] Wereldwijd informatie. / 1986 jul-aug / blz 36 ( Buitenland )
Coppens van de Rijt, Els [381] Een missionaris schrijft ons. / 1979 dec / blz 14 ( Informatie )
Coppens van de Rijt, Els [2082] Zaaien en oogsten. / 1996 jan-feb / blz 24 ( Gezin )
Coppens van de Rijt, Els [2153] Kort leven. / 1996 jul-aug / blz 21 ( Gezin )
Cordes, Mgr. Paul J. [879] Oproep van de Charismatische Vernieuwing: Breng evenwicht tussen Kerk en samenleving. / 1985 nov-dec / blz 4 ( Maatschappij / Onderricht / Toespraak / Wereldkerk )
Cornelly / jvb [3294] Een Surinaamse gebedsgroep. / 2005 mei / blz 21 ( gebedsgroep / interview )
Corstanje O.F.M., Auspicius van [562] Kijk naar Jezus. / 1981 okt / blz 20 ( Geestelijk Leven )
Corstanje OFM., Auspicius van [331] Franciscus, de natuurmysticus. / 1979 jun-jul / blz 6 ( Heiligen )
Coune O.S.B., Br. Michel [1647] Kom, Geest... / 1992 mei-jun / blz 21 ( Gebed )
Coune O.S.B., Br. Michel [1996] Hij heeft mij gevonden. / 1995 mei-jun / blz 28 ( Gedichten / Overweging )
Coune O.S.B., Br. Michel [2134] De balsemkruik / 1996 mei-jun / blz 27 ( Gedichten / Overweging )
Couturier, Abbé Paul (1881-1953) [1722] Litanie voor de eenheid. / 1993 jan-feb / blz 25 ( Gebed / Oecumene )
Cremer, Ria [2919] Zo kreeg ik de gve van tongenzang. / 2002 jan / blz 19 ( charisma's / getuigenis )
Cromphout, F. [282] God voor ons uit (uit: Tijd van spreken). / 1978 dec / blz 17 ( Gedichten )
Cruts, Henk [1419] Pinksterviering 4 juni in Genk: De Limburghal was te klein. / 1990 jul-aug / blz 25 ( Open Dagen / Vlaanderen )
Cruts, Henk [2745] Pelgrimstocht naar Dokkum. / 2000 jul-aug / blz 26 ( Verslag )
Cyrillus van Jerusalem / Slijkerman, Kee [1575] Boven menselijk gezichtsvermogen uit. / 1991 nov-dec / blz 4 ( Heilige Geest )
D. A. [3021] Advies bij opvoeding tieners. / 2002 nov / blz 27 ( Jeugd / Gezin / Opvoeding )
D. M.t. [3184] Stapje voor stapje. / 2004 mrt / blz 25 ( getuigenis / vernieuwingsdagen 2002 )
D. S. [3678] Laatste stukje van de puzzel. / 2008 mei-jun / blz 32 ( getuigenissen )
D., B. v. [1477] Geen operatie mogelijk. / 1991 jan-feb / blz 16 ( Getuigenissen )
D., E. [1248] Brief aan God na een ’Leven in de Geest’-vorming. / 1989 mrt-apr / blz 23 ( Getuigenissen )
D., E. [1628] ’Op de berg’. / 1992 mrt-apr / blz 21 ( Varia )
D., H. te E. [2008] Uit brieven van lezers. / 1995 jul-aug / blz 11 ( Correspondentie )
D., J. [3140] Reacties op een eucharistieviering met gebed om genezing. / 2003 nov / blz 13 ( Genezing/Getuigenis )
D., J.v. [3101] Oog in oog met de dood. / 2003 juli / blz 14 ( Getuigenis )
D., R. [1914] Een vriend onder alle omstandigheden. / 1994 sep-okt / blz 13 ( Getuigenissen )
D., Ria v. [1599] Een getuigenis. / 1992 jan-feb / blz 9 ( Getuigenissen )
D., T. [1686] Al wat ademt, loof de Heer. / 1992 sep-okt / blz 28 ( Correspondentie / Reacties )
D., T. [2722] Zonder afschuwelijke pijn. / 2000 mei-jun / blz 23 ( Getuigenissen )
D.D. [2911] Ik deed alles om van mijn christen-reputatie af te geraken, alles. / 2002 jan / blz 4 ( getuigenis )
Dagblad Trouw [686] Om niet te zwijgen (Amnesty International). / 1983 jul-aug / blz 17 ( Maatschappij )
Dagblad Trouw [1417] In de krant (interview met Pouwels, Tiny). / 1990 jul-aug / blz 22 ( Interview )
Dam, Dr. W.C. van [459] Genadegaven in evenwicht – Siegfried Grossmann. / 1980 sep / blz 34 ( Boekenplank )
D'Ambrosio Marcellino [3417] Bidden in een druk leven 1. / 2006 jul / blz 16 ( gebed )
D'Ambrosio Marcellino [3433] Bidden in een druk leven 2. / 2006 sep / blz 17 ( gebed )
Danneels Godfried kardinaal [3542] Toon je zoals je bent. / 2007 jul / blz 34 ( evangelisatie. )
Danneels, Godfried kardinaal [795] Wakker worden (toespraak). / 1985 jan-feb / blz 5 ( Onderricht )
Danneels, Godfried kardinaal [1219] Gebed voor het gezin. / 1988 nov-dec / blz 25 ( Gebed )
Danneels, Godfried kardinaal [2070] Iedere Kerk heeft iets. / 1996 jan-feb / blz 5 ( Oecumene )
Danneels, Godfried kardinaal [2374] Als de Geest de ruimte krijgt. / 1998 jan-feb / blz 8 ( Heilige Geest / Open Dagen )
Danneels, Godfried kardinaal [2403] Slapend christendom wordt wakker. / 1998 mrt-apr / blz 10 ( Heilige Geest )
Danneels, Godfried kardinaal [2432] Eerste bekering. (toespraak Pinksteren 1998). / 1998 mei-jun / blz 16 ( Open Dagen )
Danneels, Godfried kardinaal [2450] Als de Geest de ruimte krijgt I. (toespraak Nat. Open Dag Pinksteren 1991). / 1998 jul-aug / blz 8 ( Open Dagen )
Danneels, Godfried kardinaal [2477] Als de Geest de ruimte krijgt II. (slot – toespraak Nat. Open Dag Pinksteren 1991). / 1998 sep-okt / blz 10 ( Open Dagen )
Danneels, Godfried kardinaal [2503] Gebed van Maria in de Kerstnacht (Uit: Waken en bidden). / 1998 nov-dec / blz 16 ( Kerkelijk Jaar / Vaderjaar )
Danneels, Godfried kardinaal [2581] Gods Rijk in mensenhanden (UIT: WAKEN EN BIDDEN). / 1999 mei-jun / blz 29 ( Gedichten )
Danneels, Godfried kardinaal [2600] Ik ben de weg... (UIT: WAKEN EN BIDDEN). / 1999 jul-aug / blz 20 ( Gebed )
Danneels, Godfried kardinaal [395] Homilie (Pinksteren 1979). / 1980 jan / blz 28 ( Homilie / Onderricht )
Danneels, Godfried kardinaal [2799] Onze kerk wordt arm, is dat zo negatief? / 2001 jan-feb / blz 12 ( Europa / Kerk / Synode )
Dartel, Geert van [3003] Evangelisatie in Nederland. / 2002 sept / blz 32 ( Evangelisatie / Oecumene )
de Bisschoppen van België [397] Verklaring. / 1980 feb / blz 4 ( Charismatische Vernieuwing )
de Bisschoppen van België [1180] Zijn christenen geroepen om tienden te geven? / 1988 jul-aug / blz 15 ( Maatschappij )
de Bisschoppen van België [2415] Geestelijk inzicht krijgen. / 1998 mrt-apr / blz 27 ( Gebed )
de Bisschoppen van België [2428] Onze geest en Gods Geest. / 1998 mei-jun / blz 11 ( Citaten )
de Bisschoppen van België [2439] Vormsel. / 1998 mei-jun / blz 27 ( Citaten / Sacramenten )
De Bisschoppen van Nederland [1176] Conciliair Proces I: De Geest vernieuwt de aarde. / 1988 jul-aug / blz 8 ( Wereldkerk )
De Bisschoppen van Nederland [1221] Verklaring. / 1988 nov-dec / blz 30 ( Charismatische Vernieuwing / Kerkprovincie )
De Bisschoppen van Nederland [2451] Verrassingen in bisschoppelijke brief over de Geest. / 1998 jul-aug / blz 10 ( Heilige Geest / Kerkprovincie )
De Kok, Henk en Greet [835] Bauraing 1985. / 1985 mei-jun / blz 19 ( Jongeren )
Deelen, Sr. Maria [2042] Maranathahuis. / 1995 sep-okt / blz 31 ( Gemeenschappen )
Deken, Heidi De en Lelij, Marlies van der [3945] Gebedsgroep Chemin Neuf, Oosterhout / 2010 mrt-apr / blz 24 ( Gebedsgroep )
Delvaux, J.F. & Nave, J.P. [677] Het lied der liederen. / 1983 jul-aug / blz 3 ( Interview )
Dembrowski, Mgr. Bronislaw [2058] Een getuigenis van moed. / 1995 nov-dec / blz 21 ( Getuigenissen )
Denaux, prof. Adelbert [3874] Werking van de Geest erkennen. / 2009 sep-okt / blz 31 ( oecumene )
Derks, Marijke [2989] Biddende moeders. / 2002 sept / blz 4 ( Interview )
Derks, Marijke [3029] Mothers' Prayers een GAVE van God, 100% OVERGAVE van ons! / 2003 jan / blz 4 ( Verslag )
Derks, Marijke [3754] Dicht bij het hart van de Vader. / 2008 nov-dec / blz 35 ( bezinning )
Derks, Marijke [3771] Geloof in actie. / 2009 jan-feb / blz 24 ( getuigenissen )
Derksen M.H.M., Jacques [1600] Jezelf overbodig maken. / 1992 jan-feb / blz 10 ( Buitenland / Parochie )
Derksen M.H.M., Jacques [1608] De Charismatische Vernieuwing in de Filipijnen. / 1992 jan-feb / blz 25 ( Buitenland / Charismatische Vernieuwing )
Derksen MHM, Jacques [3799] Dienst van Handoplegging en Heelheid. / 2009 mrt-apr / blz 26 ( parochie )
Derksen mhm, pater Jacques [3899] In het jaar van de priester. / 2009 nov-dec / blz 24 ( priester )
Deschacht, Valeer [2211] Om elk uur voluit te leven. / 1996 nov-dec / blz 23 ( Gedichten )
Deschacht, Valeer [2399] Wacht niet. / 1998 mrt-apr / blz 4 ( Gedichten )
Deschacht, Valeer [3031] Vasten / 2003 jan / blz 7 ( Gedicht/Getuigenis )
Deschuyffeleer Red [3404] Ontdekken dat het evangelie waar is. Getuigenis uit de Focolarebeweging. / 2006 mei / blz 26 ( getuigenis )
Desseyn O.M.I., J. [1632] Memoires van een ezeltje. / 1992 mrt-apr / blz 28 ( Varia )
Deursen, Ben van [564] Gods leiding in mijn leven. / 1981 okt / blz 25 ( Getuigenissen )
Dieduksman, André & Angela [2936] Voor twee jaar naar Namibië / 2002 mrt / blz 16 ( Maatschappij )
Dienstencentrum [1424] Voor u gelezen en beluisterd: aanbevolen cassettes. / 1990 jul-aug / blz 34 ( Cassettes )
Dienstencentrum [1462] Voor u beluisterd en gelezen. / 1990 nov-dec / blz 28 ( Cassettes )
Dienstencentrum [1507] Voor u beluisterd: Aanbevolen cassettes. / 1991 mrt-apr / blz 33 ( Cassettes )
Dienstencentrum [1529] Voor u gelezen en beluisterd: Enkele cassettes. / 1991 mei-jun / blz 33 ( Cassettes )
Dienstencentrum [1545] Voor u beluisterd: Het innerlijk gebed: bron van leven (Zr. Hélène). / 1991 jul-aug / blz 18 ( Cassettes )
Dienstencentrum [1548] Voor u beluisterd: Het innerlijk gebed: moeilijkheden en vruchten (Zr. Hélène). / 1991 jul-aug / blz 19 ( Cassettes )
Dienstencentrum [1590] Voor u gelezen... ’Dat allen één zijn’ – Cantalamessa OFM.CAP., Raniero (brochure). / 1991 nov-dec / blz 32 ( Boekenplank )
Dienstencentrum [1613] Het dienstencentrum gaat verhuizen! / 1992 jan-feb / blz 32 ( Informatie )
Dienstencentrum [1614] Voor u gelezen: Open the Windows – Kilian McDonnell osb. / 1992 jan-feb / blz 33 ( Boekenplank )
Dienstencentrum [1615] Voor u gelezen: Redemptoris Missio. / 1992 jan-feb / blz 34 ( Boekenplank / Encyclieken )
Dienstencentrum [1808] Voor u beluisterd: Cassette 9313 Mgr. Lescrauwaet; Cassette 9324 Henri Nouwen. / 1993 sep-okt / blz 33 ( Cassettes )
Dienstencentrum [2046] KTRN: Boeken en brochures rond charismatische vernieuwing. / 1995 nov-dec / blz 0 ( Informatie )
Dienstencentrum [2357] Voor u gelezen: Boekje voor ’Het Jaar van de Geest’. / 1997 nov-dec / blz 21 ( A.D. 2000 / Boekenplank )
Dienstencentrum [2525] Welkom in Dalfsen / 1999 jan-feb / blz 10 ( Informatie )
Dienstencentrum [2557] Philppe Madre komt met mensen bidden om genezing. / 1999 mrt-apr / blz 28 ( Genezing / Informatie )
Dienstencentrum [2615] Ga mee naarRimini en Rome in het Jaar 2000. / 1999 sep-okt / blz 8 ( Informatie )
Dienstencentrum [2661] Vernieuwingsdagen. / 2000 jan-feb / blz 5 ( Informatie )
Dienstencentrum [2673] Maria (brochure). / 2000 jan-feb / blz 21 ( Maria )
Dienstencentrum [2681] Nieuws. / 2000 jan-feb / blz 31 ( Informatie )
Dienstencentrum [2695] JUBILATE, tour van lofprijzing in het Jubeljaar 2000. / 2000 mrt-apr / blz 15 ( Informatie )
Dienstencentrum [3631] Agenda / 2008 jan / blz 40 ( - )
Dienstencentrum [3657] Retraites en Bezinning / 2008 mrt-apr / blz 39 ( - )
Dienstencentrum [3658] Agenda / 2008 mrt-apr / blz 40 ( - )
Dienstencentrum [3682] Retraites / Bezinning. / 2008 mei-jun / blz 39 ( -- )
Dienstencentrum [3683] Agenda. / 2008 mei-jun / blz 40 ( -- )
Dienstencentrum [3707] Retraites / Bezinning / 2008 jul-aug / blz 39 ( nieuws )
Dienstencentrum [3708] Agenda / 2008 jul-aug / blz 40 ( nieuws )
Dienstencentrum [3732] Agenda. / 2008 sep-okt / blz 40 ( nieuws )
Dienstencentrum [3756] Retraites en Bezinning / 2008 nov-dec / blz 39 ( nieuws )
Dienstencentrum [3757] Agenda / 2008 nov-dec / blz 40 ( nieuws )
Dienstencentrum [3778] Retraites - Bezinning. / 2009 jan-feb / blz 39 ( informatie )
Dienstencentrum [3779] Agenda. / 2009 jan-feb / blz 40 ( informatie )
Dienstencentrum [3781] Agenda. / 2009 mrt-apr / blz 0 ( informatie )
Dienstencentrum [3782] Retraites - Bezinning. / 2009 mrt-apr / blz 0 ( informatie )
Dienstencentrum [3832] Retraites / Bezinning / 2009 mei-jun / blz 39 ( -- )
Dienstencentrum [3833] Agenda / 2009 mei-jun / blz 40 ( -- )
Dienstencentrum [3855] Retraites / Bezinning / 2009 jul-aug / blz 39 ( -- )
Dienstencentrum [3856] Agenda / 2009 jul-aug / blz 40 ( -- )
Dienstencentrum [3878] Retraites / Bezinning / 2009 sep-okt / blz 39 ( nieuws )
Dienstencentrum [3879] Agenda / 2009 sep-okt / blz 40 ( nieuws )
Dienstencentrum [3907] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2009 nov-dec / blz 36 ( nieuws )
Dienstencentrum [3908] Retraites / Bezinning / 2009 nov-dec / blz 39 ( Nieuws )
Dienstencentrum [3909] Agenda / 2009 nov-dec / blz 40 ( nieuws )
Dienstencentrum [3952] Agenda / 2010 mrt-apr / blz 39 ( Retraites-Bezinning )
Dienstencentrum Jongeren [3786] Jongeren op weg naar…vrijheid. / 2009 mrt-apr / blz 8 ( uitnodiging )
Dienstencentrum. [3731] Retraites - Bezinning. / 2008 sep-okt / blz 39 ( Nieuws )
Diepen, Annemieke van [2368] Voor u gelezen: Joram, de knorrige herder. / 1997 nov-dec / blz 36 ( Boekenplank )
Diepen, Peter van [1707] Informatiebrief uit Malta. / 1992 nov-dec / blz 31 ( Informatie )
Dijken, Jos van [2992] Kinderen zijn ons voorbeeld. / 2002 sept / blz 10 ( Opvoeding )
Dings, Piet [620] Uren zingend... / 1982 jul-aug / blz 17 ( Conferenties / Oecumene )
diverse auteurs [1930] Vakantieweek in Bavel. / 1994 nov-dec / blz 16 ( Jongeren )
diverse auteurs [1973] Jump-tiener-festival. / 1995 mrt-apr / blz 21 ( Informatie / Jeugd )
diverse auteurs [1990] Een boeket geestelijke bloemen van de gebedsgroep Roermond. / 1995 mei-jun / blz 16 ( Gebedsgroep )
diverse auteurs [2049] Filippuscursus: God kennen en Hem bekend maken! / 1995 nov-dec / blz 5 ( Evangelisatie )
diverse auteurs [2055] Twintig jaar Gebedsgrtoep Alkmaar. / 1995 nov-dec / blz 17 ( Gebedsgroep )
diverse auteurs [2202] 100e Talitakumi-weekend. / 1996 nov-dec / blz 11 ( Getuigenissen )
diverse auteurs [2233] God aanspreken. / 1997 jan-feb / blz 17 ( A.D. 2000 )
diverse auteurs [2278] Jezus leeft. / 1997 mei-jun / blz 7 ( Interview )
Domburg-Mans, Thea van [38] En God zag dat het goed was / 1973 dec / blz 15 ( Getuigenissen )
Domburg-Mans, Thea van [49] Dank U / 1974 dec / blz 15 ( Gedichten )
Domburg-Mans, Thea van [60] Heer God / 1975 feb / blz 11 ( Gedichten )
Domburg-Mans, Thea van [74] Avondgebed / 1975 apr / blz 14 ( Gedichten )
Domburg-Mans, Thea van [83] Wat doe ik met mijn erfenis? / 1975 mei / blz 27 ( Onderricht )
Domburg-Mans, Thea van [100] Op zoek naar de Bron / 1975 dec / blz 16 ( Gedichten )
Domburg-Mans, Thea van [108] Pinksteren / 1976 jan / blz 17 ( Gedichten )
Domburg-Mans, Thea van [119] Gij gaf mij handen / 1976 feb / blz 8 ( Gedichten )
Doorn Anneke van [3412] Cafe met zelfgebakken taart. / 2006 jul / blz 7 ( Volwassencatechese )
Dorenbos Annie [3229] Opdat de wereld gelove… / 2004 sep / blz 18 ( verslag / vernieuwingsdag )
Dorenbos Annie [3309] Waarom voel ik mij zo thuis in de Titus Brandsmaparochie? / 2005 jul / blz 19 ( parochie )
Dorenbos, Annie [1022] Ik ben toch niet ziek? / 1987 mrt-apr / blz 7 ( Dienst van Genezing )
Dorenbos, Annie [1256] Voor u gelezen: Bid tot uw Vader in het verborgene – Jean Lefrance. / 1989 mrt-apr / blz 33 ( Boekenplank )
Dorenbos, Annie [1350] In dienst van de parochie. / 1990 jan-feb / blz 8 ( Parochie )
Dorenbos, Annie [1624] Het vuur aanwakkeren... / 1992 mrt-apr / blz 15 ( Catechese / Heilige Geest )
Dorenbos, Annie [1671] Ik hoef het niet alleen te doen. / 1992 jul-aug / blz 30 ( Heilige Geest )
Dorenbos, Annie [1784] Voor u gelezen: Naar een nieuw reveil. / 1993 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
Dorenbos, Annie [1825] Voor u beluisterd: cassettes 9325, 9326, 9327. / 1993 nov-dec / blz 30 ( Cassettes )
Dorenbos, Annie [1903] Voor u gelezen: Bidden maakt blij, een weg naar beschouwing. / 1994 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
Dorenbos, Annie [1904] Voor u gelezen: God leren noemen; op weg naar eenvoudig bidden. / 1994 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
Dorenbos, Annie [1977] Voor u gelezen: Maandelijkse ziekenbrief. / 1995 mrt-apr / blz 27 ( Boekenplank )
Dorenbos, Annie [2001] Voor u beluisterd: Cassettes 9505; 9506; 9510. / 1995 mei-jun / blz 34 ( Cassettes )
Dorenbos, Annie [2007] Waarom ben ik niet genezen? / 1995 jul-aug / blz 10 ( Genezing )
Dorenbos, Annie [2023] Voor u gelezen: Luisteren met het hart. / 1995 jul-aug / blz 32 ( Boekenplank )
Dorenbos, Annie [2091] Voor u beluisterd: Luisterhouding in dienst van genezing (cassette 9529) / 1996 jan-feb / blz 33 ( Cassettes )
Dorenbos, Annie [2122] Kinderloze ouders. / 1996 mei-jun / blz 14 ( Pastoraal )
Dorenbos, Annie [2138] Voor u gelezen: ’Op adem komen’. / 1996 mei-jun / blz 31 ( Boekenplank )
Dorenbos, Annie [2140] voor u gelezen: ’Onas dagelijks brood’. / 1996 mei-jun / blz 32 ( Boekenplank )
Dorenbos, Annie [2141] Voor u beluisterd: ’Christelijke Spiritualiteit’. (Danneels, Godfried kardinaal 1995). / 1996 mei-jun / blz 33 ( Cassettes / Hoogstraten / Vlaanderen )
Dorenbos, Annie [2167] Voor u beluisterd: Cassettes 9604; 9607; 9609. / 1996 jul-aug / blz 35 ( Cassettes )
Dorenbos, Annie [2295] Voor u beluisterd: Cassettes 9701; 9702; 9703; 9704: Inleidingen dr. Jörg Müller. / 1997 mei-jun / blz 34 ( Cassettes )
Dorenbos, Annie [2342] Voor u gelezen: Vrede in je hart – teksten voor elke dag. / 1997 sep-okt / blz 35 ( Boekenplank )
Dorenbos, Annie [2387] Getuigenis uit een retraite. / 1998 jan-feb / blz 28 ( Getuigenissen / Retraite )
Dorenbos, Annie [2563] Voor u gelezen: De grote scheiding. / 1999 mrt-apr / blz 35 ( Boekenplank )
Dorenbos, Annie [2656] Voor u gelezen: Het probleem van het lijden. / 1999 nov-dec / blz 35 ( Boekenplank )
Dorenbos, Annie [3072] Gebedsgroep in parochieprogramma / 2003 mei / blz 8 ( Parochie )
Dorenbos, Annie [3107] Zegenen, kunnen wij dat? / 2003 juli / blz 27 ( Pastoraal )
Dorenbos, Vincent [906] Jongeren wereldwijd (Jongerenbijeenkomst in Rome). / 1986 jan-feb / blz 32 ( Jongeren )
Dr. W.C. van Dam [414] Wat is profetie? / 1980 mrt / blz 32 ( Charisma’s / Profetie )
Duin pr., A. van [722] Schuld belijden, zo deden wij het. / 1984 mrt-apr / blz 10 ( Verzoening )
Duin pr., A. van [1104] Evangelisatie per straatbrief. / 1987 nov-dec / blz 26 ( Evangelisatie / Parochie )
Duin pr., Arie van [666] Een charismatische retraite in Malonne – België. / 1983 mrt-apr / blz 18 ( Getuigenissen / Retraite )
Duin pr., Arie van [1687] Allerzielen. / 1992 sep-okt / blz 28 ( Correspondentie / Reacties )
Duplacie, E. [1309] ’Als de Heer het huis wél bouwt’... (impressies). / 1989 sep-okt / blz 15 ( Priesters / Retraite )
E. [948] Zo gaat het in Antwerpen – gebedsavond bij Rabboeni-leerlingen. / 1986 jul-aug / blz 15 ( Gemeenschap )
E. [2356] Het geloof in Jezus wees haar de weg. / 1997 nov-dec / blz 20 ( A.D. 2000 / Getuigenissen )
E. en A. [352] Hier ben ik, Heer. / 1979 sep / blz 16 ( Gebed )
E., E. [2672] Toch nog genezen. / 2000 jan-feb / blz 20 ( Getuigenissen )
E., E. [1276] Wees waakzaam. / 1989 mei-jun / blz 31 ( Getuigenissen )
E., R. v. [1476] Pas zes weken later. / 1991 jan-feb / blz 15 ( Getuigenissen )
E., Zr. C. van [2643] Zo is mijn Vader. / 1999 nov-dec / blz 15 ( Vader )
E.., Zr. C. van [2249] Doorwerking van een ’woord’. / 1997 mrt-apr / blz 8 ( Getuigenissen )
E.J. in Waakdienstbrief 12-'08 [3810] God is altijd kortbij. / 2009 mei-jun / blz 10 ( getuigenissen )
Eckhoven, Monique van / Kwant, L. de [1850] Het Jezusgebed. / 1994 mrt-apr / blz 7 ( Gebed / Interview )
Een 47-jarige vader [2800] Genezen van hersentumor / 2001 jan-feb / blz 14 ( Getuigenissen )
Een alleenwonende [149] Genezing?... ja en nee. / 1977 apr / blz 20 ( Getuigenissen )
Een buurvrouw [1813] Getuigenis van Sylvia. / 1993 nov-dec / blz 8 ( Getuigenissen )
Een dankbare moeder [3490] Mijn man had een ander. / 2007 mrt / blz 10 ( getuigenis )
Een echtgenote van een politicus [151] Werken voor een betere wereld. / 1977 apr / blz 24 ( Getuigenissen )
Een ex-bendeleider [143] Zelfmoordplannen... totdat Hij me opwachtte in een film. / 1977 apr / blz 8 ( Getuigenissen )
Een gebedsgroep [153] Gemeenschap... bron van liefde. / 1977 apr / blz 27 ( Getuigenissen )
Een gescheiden echtgenoot [150] Een onverwacht gebeuren... Hij heeft me naar Hem toe ’geslagen’. / 1977 apr / blz 22 ( Getuigenissen )
Een jonge vrouw [148] Voorheen angst... maar nu zie ik de bloemen mooier. / 1977 apr / blz 19 ( Getuigenissen )
een jongere uit Curaçao [1958] Brief van Jezus van Nazaret. / 1995 jan-feb / blz 28 ( Diversen )
Een kind [2021] Beste Here-God. / 1995 jul-aug / blz 30 ( Gebed )
Een leider van kindergroepen [146] Spelen en bidden... hand in hand. / 1977 apr / blz 16 ( Getuigenissen )
Een lezer [908] En ik leerde al gaande. / 1986 jan-feb / blz 35 ( Correspondentie / Getuigenissen )
Een lezer van BANA [685] Getuigenis. / 1983 jul-aug / blz 16 ( Getuigenissen )
Een mevrouw [828] Van onze lezers. / 1985 mrt-apr / blz 38 ( Stille Tijd )
Een militair [147] God bij de militairen?... Hij werkt overal. / 1977 apr / blz 18 ( Getuigenissen )
Een missionaris [1709] Christus is mijn liefde; neerslag van een retraite. / 1992 nov-dec / blz 33 ( Getuigenissen / Retraite )
Een moeder [145] Ik was teleurgesteld... Gods antwoord kwam in een flits. / 1977 apr / blz 14 ( Getuigenissen )
Een monnik; N., J.; L., R. [2347] Drie mensen over woestijnervaring (uit interviews op de nationale dag). / 1997 nov-dec / blz 5 ( Getuigenissen )
Een parochiane [2072] Een vonk is overgeslagen. / 1996 jan-feb / blz 8 ( Parochie )
Een parochiepriester [862] Priesterretraite in Bonheiden – België. / 1985 sep-okt / blz 13 ( Retraite )
Een pastoor [280] Van kwartier tot kwartier. / 1978 dec / blz 13 ( Getuigenissen )
Een pastoor [303] Een heiden bekeren... (uit: Erneuerung). / 1979 mrt / blz 8 ( Getuigenissen )
Een priester [142] Een radio in het hart... en arbeidsvitaminen. / 1977 apr / blz 4 ( Getuigenissen )
Een priester [592] Een priester getuigt. / 1982 jan-feb / blz 15 ( Getuigenissen )
Een priester [771] ’Na tien jaar ben ik weer gaan bidden’. / 1984 sep-okt / blz 24 ( Getuigenissen )
Een priester [1164] In Memoriam: Oremus, Co. / 1988 mei-jun / blz 19 ( In Memoriam )
Een priester [2500] Ik heb de dood gezien. / 1998 nov-dec / blz 10 ( Getuigenissen / Vaderjaar )
Een priesterstudent [3086] Vernieuwd door de Geest / 2003 mei / blz 26 ( Getuigenis )
Een religieuze [144] Ik was opstandig... en nu versta ik de zin van het leven. / 1977 apr / blz 13 ( Getuigenissen )
Een religieuze [931] Ontmoeting / 1986 mei-jun / blz 6 ( Getuigenissen )
Een religieuze [2454] Mentor. / 1998 jul-aug / blz 14 ( Pastoraal )
Een vrijwilliger [1572] Vanuit het keukenraam XXVI: Bij het keukenraam. / 1991 sep-okt / blz 34 ( Keukenraam )
Eerdenburg, zr. C. van [2822] Uit de stadsbus. / 2001 mrt-apr / blz 17 ( Varia )
Egberts Chiel [3188] Van veiligheid naar competitie. / 2004 mrt / blz 32 ( opvoeding )
Egberts Chiel [3204] Nog twee basisbehoeften. / 2004 mei / blz 34 ( opvoeding )
Egberts, B. [338] We gingen met vakantie. / 1979 jun-jul / blz 23 ( Inspiratie )
Egberts, Chiel [3154] Ruimte maken voor de ander. / 2003 nov / blz 32 ( Opvoeding )
Egeraat R van / Beeck ofm Jan van [3223] Talitakumi 25 jaar. / 2004 sep / blz 4 ( genezing )
Eidhof Jeroen [3340] Grenzeloos Keulen. / 2005 nov / blz 8 ( jongeren / verslag )
Eidhof, Jeroen [3126] Re:boot 2003 (29 mei - 1 juni) / 2003 sept / blz 28 ( Verslag / jongeren )
Eijk Mgr. W. [3218] Bonifatius: 'Back to Basics'. / 2004 juli / blz 28 ( getuigenis )
Eijk, Corry & Han van [1788] Mensen van het eerste uur XI: Pater Auspicius van Corstanje ofm.† / 1993 sep-okt / blz 4 ( In Memoriam )
Eijkel-Verberne, Ans [1772] Kinderpsalm. / 1993 jul-aug / blz 8 ( Catechese / Parochie )
Eijsbouts, John [838] Het kinderkamp. / 1985 mei-jun / blz 25 ( Jeugd )
Eken O.S.U., Zr. Veronica [1036] Er is méér in beweging IV: Gemeenschappen van Geestelijk Leven. / 1987 mrt-apr / blz 34 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
Elbers Roel [3242] De voorbedetour, een unieke ervaring. / 2004 nov / blz 8 ( verslag / gebed )
Eleutherius OFM.CAP. [1314] Hier gebeurt iets. / 1989 sep-okt / blz 23 ( Getuigenissen / Hoogstraten / Vlaanderen )
Elferink Julius [3429] Een nieuwe lente in mijn priesterleven. / 2006 sep / blz 8 ( getuigenis )
Elferink, Julius [2740] Het verhaal van mijn roepimg. / 2000 jul-aug / blz 16 ( Getuigenissen )
Elisabeth van de H. Drieëenheid [696] ’Geef Mij je hart’ (uit: Jesus, Ihn höret). / 1983 sep-okt / blz 15 ( Overweging )
Elke (10 jaar) [2192] Wat is tongentaal? / 1996 sep-okt / blz 32 ( Charisma’s / Tongentaal )
Elly [2940] O Heer, als U het bent… / 2002 mrt / blz 24 ( Gedicht )
Elly [2953] Tederheid / 2002 mei / blz 9 ( Gedicht )
Elly [2977] Vanwaar…? / 2002 juli / blz 19 ( Gedichten )
Elly [3055] Visioen / 2003 maart / blz 15 ( Gedicht )
Emaus, Sandra [1925] Jongerennieuws: Jongerengebedsgroep Enschede. / 1994 nov-dec / blz 7 ( Jongeren )
Emmanuël / Zahira [3377] Weer thuis na Celebrate. Uit een parochieblad. / 2006 mrt / blz 9 ( getuigenis )
Engels, Lou [957] Er is méér in beweging II: De neo-catechumenale weg. / 1986 jul-aug / blz 28 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
Erlings, Marie & Sjaak en Houwen, Piet [923] Er is méér in beweging I: Marriage Encounter. / 1986 mrt-apr / blz 27 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
Erwin Faas e.a. [3806] We delen alles - gebedsgroep Losser / 2009 mei-jun / blz 4 ( gebedsgroep )
Ettema, Evert [1888] Lofprijzing: een bergocht. / 1994 jul-aug / blz 7 ( Gebedsgroep )
Eykeler, drs. J. vertaling [73] Een brief aan de keizer / 1975 apr / blz 11 ( KerkHistorie )
F., L. & V., M. [1502] Voor God bestaan er geen obstructies... / 1991 mrt-apr / blz 27 ( Getuigenissen )
Faas, Miriam [1811] ’Bron van levend Water’. / 1993 nov-dec / blz 4 ( Gebedsgroep / Jongeren )
Faricy S.J., R. & Rooney s.n.d., Sr. L. [902] Bidden in tongen. / 1986 jan-feb / blz 21 ( Charisma’s / Gebed / Tongentaal )
Faricy, father Robert [3861] Bidden om een nieuwe doorbraak van de Geest. / 2009 sep-okt / blz 12 ( doop in de Geest )
Feijen, Leo (1-2-1) [1087] In gesprek met Mgr. Dr. J. Lescrauwaet m.s.c. / 1987 sep-okt / blz 29 ( Interview )
Fichtenbauer Johannes [3949] Het verdeelde lichaam helen / 2010 mrt-apr / blz 32 ( Oecumene/ Joden - Christenen )
Fitzgerald, Mgr. Michael [2212] Oecumene en Interreligieuze dialoog: Het jaar 2000, een jubileum voor allen. / 1996 nov-dec / blz 24 ( A.D. 2000 )
Flanagan OFM., Finbarr [881] Kiezen voor de armen. / 1985 nov-dec / blz 11 ( Maatschappij )
Flohr-van Gumster, Lotje [3633] een priester aan mijn sterfbed / 2008 mrt-apr / blz 4 ( getuigenissen )
Flüe, H. Nicolaus van [2726] O mijn Heer en mijn God... / 2000 mei-jun / blz 29 ( Gebed )
Flynn SSND., Zr. Josephe Marie [2350] Deuren open voor parochievernieuwing. – Het vuur aanwakkeren werkt. / 1997 nov-dec / blz 10 ( Parochie )
Forrest C.SS.R., Tom [605] Informatie vanuit de hele wereld. / 1982 mei-jun / blz 3 ( Informatie )
Forrest C.SS.R., Tom [626] Leiden vereist onderscheiden. / 1982 sep-okt / blz 6 ( Charisma’s / Vorming )
Forrest C.SS.R., Tom [649] Bewegingen binnen de Kerk. / 1983 jan-feb / blz 4 ( Wereldkerk )
Forrest C.SS.R., Tom [653] Aandachtspunten voor de Vernieuwing. / 1983 jan-feb / blz 11 ( Visie )
Forrest C.SS.R., Tom [671] De Kerk, zelfportret van God I. / 1983 mei-jun / blz 9 ( Visie / Wereldkerk )
Forrest C.SS.R., Tom [680] De Kerk, zelfportret van God II. / 1983 jul-aug / blz 10 ( Visie / Wereldkerk )
Forrest C.SS.R., Tom [691] Verdraagzaamheid. / 1983 sep-okt / blz 4 ( Geestelijk Leven )
Forrest C.SS.R., Tom [701] Gaven voor elkaar. / 1983 nov-dec / blz 8 ( Charisma’s )
Forrest C.SS.R., Tom [726] Mensen van hoop. / 1984 mrt-apr / blz 18 ( Geestelijk Leven )
Forrest C.SS.R., Tom [770] Kerk in beweging. / 1984 sep-okt / blz 21 ( Wereldkerk )
Foucauld, Charles de [2521] Vader, ik verlaat mij op U... / 1999 jan-feb / blz 6 ( Gebed / Vaderjaar )
Foucauld, Charles de [3672] Gebed van Charles de Foucauld. / 2008 mei-jun / blz 21 ( gebed )
Franciscus van Assisi [579] Groet aan de Moeder Gods. / 1981 dec / blz 14 ( Maria )
Francissen, T. [294] Weg naar vrijheid. / 1979 feb / blz 4 ( Gebed )
Franck pr., Albert & Veken, J. Van der [1551] ’Doe-profetie’ (toespraak). / 1991 sep-okt / blz 6 ( Hoogstraten / Onderricht / Vlaanderen )
Franke, Brigitte [1966] God houdt van tieners. / 1995 mrt-apr / blz 8 ( Jeugd )
Franse K.A.J. [2593] Onze Vader. / 1999 jul-aug / blz 10 ( Gebed / Vaderjaar )
Frater L. [1418] De buigzaamheid van mijn rug. / 1990 jul-aug / blz 23 ( Getuigenissen )
Frère Efraïm [2069] Het werk van de Heilige Geest... Op weg naar eenheid onder de christenen. / 1996 jan-feb / blz 4 ( Oecumene )
Fruytier S.J., J [1052] Medjugorje: genezing op grote schaal. / 1987 mei-jun / blz 30 ( Maria )
G. de G. [2807] Als een kind. / 2001 jan-feb / blz 26 ( Gedichten )
G. M. [3253] Pelgrimage naar Dokkum. / 2004 nov / blz 32 ( gebed )
G., A. [2663] Mag ik een schaapje van U zijn? / 2000 jan-feb / blz 8 ( Mensen )
G., A. [516] Hij is verrezen. / 1981 apr / blz 3 ( Gedichten )
G., D. [2574] Vakantieland. / 1999 mei-jun / blz 17 ( Getuigenissen / Retraite )
G., Johan [3882] Licht op mijn pad. / 2009 nov-dec / blz 5 ( gedichten )
G., N. [2346] Alles was zwart en donker. / 1997 nov-dec / blz 4 ( Getuigenissen )
Gaudet O.M.I., Val [934] Een vrouw en de Paus: Elena Guerra en Leo XIII. / 1986 mei-jun / blz 13 ( Charismatische Vernieuwing / Wereldkerk )
Gea Fransen [3066] Opvoeden van peuters / 2003 maart / blz 35 ( Boekenplank / Opvoeding )
Gebedsgroep Delft [1557] Oecumenisch vuurwerk in Delft. / 1991 sep-okt / blz 17 ( Oecumene )
Gebedsgroep Huissen [2214] Pottenbakker. / 1996 nov-dec / blz 26 ( Getuigenissen )
Geel, Evelien van [3623] Vernieuwingsdagen in Ierland. Viering 40 jaar kath. char. vernieuwing. / 2008 jan / blz 24 ( verslag )
Geerinck, Paul [994] Het Filipijnse wonder. / 1986 nov-dec / blz 31 ( Buitenland )
Geerinck, Paul [2505] Een eigen weg: Vormsel en Catechese. / 1998 nov-dec / blz 18 ( Sacramenten / Vormsel )
Geert van Dartel [3064] Oecumenische dialoog naar nieuw model / 2003 maart / blz 32 ( Oecumene / Pinkstergemeenten )
Geloof en Licht Fioretti [3948] Gave van verstandelijk gehandicapten / 2010 mrt-apr / blz 31 ( Maatschappij / Bewegingen )
Geloofsboek, Bissch. van België [2229] Stil verwacht ik de Heer (Meditatie). / 1997 jan-feb / blz 12 ( Gebed / Onderricht )
Gelpi S.J., Donald [206] Wat is een sacrament? / 1978 mrt / blz 5 ( Sacramenten )
Gelpi S.J., Donald [208] Sacrament van het Vormsel. / 1978 mrt / blz 13 ( Sacramenten )
Gemeenschap ’Ster van David’ [2166] Voor u gelezen: ’Hoor, Israël’. / 1996 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
Geppaart, Han [2053] ’Jullie zijn mijn handen’. / 1995 nov-dec / blz 14 ( Getuigenissen )
Geppaart, Han [2363] Kerststukjes. / 1997 nov-dec / blz 29 ( Kerkelijk Jaar )
Gerard [137] Getuigenis / 1977 jan / blz 11 ( Getuigenissen )
Gerard [3835] Als het van God is, blijft het. / 2009 jul-aug / blz 4 ( getuigenissen )
Gerfen Jeroen [3373] 125 jaar Stille Omgang. / 2006 jan / blz 34 ( nieuws )
Gerkema ds. G. [3561] Wat boeit mij in Willibrord? / 2007 sep / blz 32 ( evangelisatie / oecumene )
Gerkema, G. [2281] Graz 1997. / 1997 mei-jun / blz 10 ( A.D. 2000 / Oecumene / Verzoening )
Gerkema, G. [2327] Verzoening: Gave van God, bron van nieuw leven. / 1997 sep-okt / blz 16 ( A.D. 2000 / Oecumene / Verzoening )
Gerkema, G. [2348] Praag ’97: Bruggen bouwen en barrières slechten in de kracht van de Heilige Geest. / 1997 nov-dec / blz 6 ( Conferenties / Oecumene )
Gerkema, G. [2393] Handoplegging – handoplegging binnen de dienst der genezing in de plaats. Gemeente. / 1998 jan-feb / blz 34 ( Boekenplank )
Gerlo Sogtoen / jvb [3190] Dat gun ik anderen ook. / 2004 mei / blz 4 ( interview )
Gerry Mader [1927] De zending van een gebedsgroep; Ervaringen in de USA. / 1994 nov-dec / blz 10 ( Parochie )
Goeloe, Luz Marina [1121] Meertalenland: de Charis-Spaanse Vernieuwing in Nederland / 1988 jan-feb / blz 25 ( Charismatische Vernieuwing )
Goémine pr., Marcel [1138] Open brief aan mijn medebroeders in het priesterschap. / 1988 mrt-apr / blz 10 ( Correspondentie )
Goor, Erik en Agnes [806] Ons vernieuwd gezin. / 1985 jan-feb / blz 28 ( Getuigenissen / Gezin )
Gorrebeek, Luc [231] Niet eindeloos wachten. / 1978 jun / blz 17 ( Gedichten )
Grashoff, Ans [2701] Evangeliseren... zo kan het ook. / 2000 mrt-apr / blz 25 ( Evangelisatie )
Grashoff, Ans [2723] Mijn manier van evangeliseren. / 2000 mei-jun / blz 24 ( Evangelisatie )
Gribling Margriet [3241] Nieuwe kerkelijke bewegingen presenteren zich in Maastricht. / 2004 nov / blz 6 ( verslag / bewegingen )
Gribling, Margriet [1173] Pinksterzaterdag Ommel 21-5-1988. / 1988 jul-aug / blz 4 ( Open Dagen )
Groot, Annemarie de [2692] Grote Schoonmaak. / 2000 mrt-apr / blz 12 ( Overweging )
Groot, Gemma de [3923] Welkom op zondag in Helvoirt / 2010 jan-feb / blz 22 ( Genezing )
Groot, Gerrie M. [1244] Gebed in zware nood. / 1989 mrt-apr / blz 13 ( Getuigenissen )
Groot, Gerrie M. [2429] Drie generaties tegelijk – Vormselvoorbereiding. / 1998 mei-jun / blz 12 ( Heilige Geest / Sacramenten )
Groot, Marijke [2715] Celebrate! Freedom of choise / 2000 mei-jun / blz 11 ( Jongeren )
Groot, Wendy [2665] Frater Siardus: ’Word fan van Jezus!’ / 2000 jan-feb / blz 12 ( Kinderwerk )
Groot, Zr. Alidia [160] Nationale Conventie Lyon, Pinksteren 1977 (I). / 1977 aug / blz 16 ( Conventies )
Groot, Zr. Alidia [169] Nationale conventie Lyon, Pinksteren 1977 (II). / 1977 sep / blz 27 ( Conventies )
Groot, Zr. Alidia [219] De kern van de Boodschap. / 1978 apr / blz 25 ( Bijbel )
Groot, Zr. Alidia [259] De ‘doortocht’ van Petrus. / 1978 okt / blz 13 ( Bijbel )
Groot, Zr. Alidia [272] Meetocht van Petrus. / 1978 nov / blz 20 ( Bijbel )
Groot, Zr. Alidia [279] Voltooiing in vrijheid (uit: Poustinia). / 1978 dec / blz 10 ( Geestelijk Leven )
Groot, Zr. Alidia [328] Wat gij aan de minsten der mijnen... / 1979 mei / blz 26 ( Getuigenissen )
Groot, Zr. Alidia [346] Ieder heeft zijn levensHistorie (gesprek met zr. M-A. Bastiaanse). / 1979 aug / blz 25 ( Interview )
Groot, Zr. Alidia [403] Gave zijn voor anderen: Thérèse van Lisieux. / 1980 feb / blz 29 ( Heiligen )
Groot, Zr. Alidia [421] Charismatische Vernieuwing en sociale actie / 1980 apr / blz 25 ( Charismatische Vernieuwing / Maatschappij )
Groot, Zr. Alidia [432] Gestuwd door de Geest. / 1980 mei / blz 35 ( Heilige Geest )
Groot, Zr. Alidia [439] Liefde, onderscheiding en gebed. / 1980 jun-jul / blz 25 ( Charisma’s / Onderricht )
Groot, Zr. Alidia [443] Pinkstervuur in de Brabanthallen (Nationale Open Dag). / 1980 aug / blz 6 ( Open Dagen )
Groot, Zr. Alidia [452] Levende gemeenschap. / 1980 aug / blz 35 ( Gemeenschap )
Groot, Zr. Alidia [455] Sacrament = heilbrengend teken. / 1980 sep / blz 10 ( Sacramenten )
Groot, Zr. Alidia [469] De charismatische Don Bosco. / 1980 okt / blz 34 ( Heiligen )
Groot, Zr. Alidia [546] Vieren. / 1981 aug / blz 26 ( Conventies )
Groot, Zr. Alidia [573] Bron van Liefde. / 1981 nov / blz 24 ( Paray-le-Monial )
Groot, Zr. Alidia [681] Tweede Pinksterdag 1983 in Haarlem. / 1983 jul-aug / blz 12 ( Open Dagen )
Groot, Zr. Alidia [756] Jezus leeft... Leef voor Hem! (Pinkstermaandag Genk). / 1984 jul-aug / blz 26 ( Open Dagen )
Groot, Zr. Alidia [772] Het oude nieuw vertaald. / 1984 sep-okt / blz 26 ( Gebed )
Groot, Zr. Alidia [811] De eerste vierdaagse in Stevensbeek. / 1985 mrt-apr / blz 4 ( Conventies )
Groot, Zr. Alidia [822] ’Vertel het Goede Nieuws’ (toespraak Mgr. Milingo). / 1985 mrt-apr / blz 29 ( Evangelisatie )
Groot, Zr. Alidia [840] Gods Woord van dag tot dag. / 1985 mei-jun / blz 32 ( Charisma’s / Profetie )
Groot, Zr. Alidia [885] De lofprijzing. / 1985 nov-dec / blz 21 ( Charisma’s / Lofprijzing )
Groot, Zr. Alidia [898] Dank, dank en nog eens dank (Afscheid van de redactie Groot, Zr. Alidia). / 1986 jan-feb / blz 14 ( Informatie )
Groszerüschkamp [3277] Pastoral Counsellingschool Duitsland. / 2005 mrt / blz 18 ( nieuws )
Grün O.S.B., Anselm [3829] God is hier. / 2009 mei-jun / blz 35 ( citaten )
Guardini, Romano [1970] Bidden... ook als het onmogelijk is. / 1995 mrt-apr / blz 17 ( Gebed )
Gumbel, Nicky [3689] Het geschenk van de Alpha-cursus. Levensverhaal van Nicky Gumbel / 2008 jul-aug / blz 10 ( getuigenissen )
H. [2390] Gelovig vertrouwen. / 1998 jan-feb / blz 32 ( Overweging )
H. Opstal [2957] Alpha-cursus in twintig parochies / 2002 mei / blz 15 ( Informatie )
H. Uijttewaal [3054] Negen maanden geven en ontvangen / 2003 maart / blz 12 ( Jongeren )
H., F.G. [2106] De kracht van volhardend gebed. / 1996 mrt-apr / blz 27 ( Getuigenissen )
H., N.v.d. [3795] Ik heb het licht gezien. / 2009 mrt-apr / blz 19 ( Talitakumi / getuigenissen )
H., N.v.d. [3840] Haar moeder en mijn dochter. / 2009 jul-aug / blz 11 ( getuigenissen )
H.H. & A.B. [2895] Een vakantiedag met Onze Lieve Heer. / 2001 nov / blz 8 ( getuigenis )
Hagen, pastoor Michel [2975] Negenmaal Alpha in Poeldijk. / 2002 juli / blz 14 ( Evangelisatie )
Haggai 1,7b-8 [3894] U moet nadenken… / 2009 nov-dec / blz 19 ( citaat )
Hakvoort, Wim [925] André (een lied). / 1986 mrt-apr / blz 33 ( Muziek )
Hakvoort, Wim [2900] Weer horen in stereo. / 2001 nov / blz 20 ( getuigenis )
Hanna, Johan, Leo, Peter, Henny. [1356] Ervaringen met ’zeven weken vorming’. / 1990 jan-feb / blz 21 ( Getuigenissen / Vorming )
Hans [2433] Op zoek naar geluk. / 1998 mei-jun / blz 20 ( Getuigenissen )
Hans Dieter Osenberg [919] Talitakumi. / 1986 mrt-apr / blz 21 ( Overweging )
Harper, Michael [117] Als de Heer het huis niet bouwt... / 1976 feb / blz 2 ( Boekenplank )
Harren Hilde [3163] Op bezoek bij de KCV in Spanje. / 2004 jan / blz 20 ( verslag / buitenland )
Harren Hilde [3165] Toppertje / 2004 jan / blz 25 ( verslag )
Harren Hilde [3304] Levende kerk in Lima. / 2005 jul / blz 10 ( wereldkerk )
Harren Hilde [3320] 'Celebrate is een warmtebron voor het hart'. / 2005 sep / blz 4 ( verslag )
Harren Hilde [3332] Celebrate (vervolg van pag. 7) / 2005 sep / blz 26 ( verslag )
Harren Hilde [3361] Gods genade gaat dwars door kerkmuren heen. / 2006 jan / blz 14 ( oecumene )
Harren Hilde [3424] Alleluia! Christus is verrezen, ook in Azië. / 2006 jul / blz 30 ( verslag )
Harren Hilde [3446] In Argentinië. / 2006 sep / blz 34 ( verslag )
Harren Hilde [3504] God inspireert mensen, ook aan de andere kant van de wereld. / 2007 mrt / blz 30 ( verslag )
Harren Hilde [3546] Celebrate 2007: full colour. / 2007 sep / blz 6 ( Celebrate / verslag )
Harren, Hanny [1481] Als de Heer klopt... doe dan maar open. / 1991 jan-feb / blz 25 ( Evangelisatie )
Harren, Hanny [1881] De creatieve werking van de Heer. / 1994 mei-jun / blz 30 ( Creativiteit )
Harren, Hanny [2267] Verleden, heden en toekomst Creatieve Afdeling BANA. / 1997 mrt-apr / blz 28 ( Informatie )
Harren, Hilde [1743] Terugblik. / 1993 mrt-apr / blz 27 ( Jongeren )
Harren, Hilde [1758] Fundament en Godsbeeld. / 1993 mei-jun / blz 19 ( Jongeren )
Harren, Hilde [2012] Feestelijke opening van het Jongerencentrum. / 1995 jul-aug / blz 17 ( Informatie / Jongeren )
Harren, Hilde [2506] Nieuwe inspirerende jongerenfestivals: een diepe eenwording met Christus. / 1998 nov-dec / blz 20 ( Jongeren )
Harren, Hilde [2556] Jongerenweekend ’Reboot’. / 1999 mrt-apr / blz 27 ( Informatie / Jongeren )
Harren, Hilde [2618] On the move – kerk in beweging. / 1999 sep-okt / blz 12 ( Jongeren )
Harren, Hilde [2664] Bevrijd een nieuwe eeuw in stappen. / 2000 jan-feb / blz 11 ( Verslag )
Harren, Hilde [2729] Gemotiveerd door een conferentie in Tsjechië. / 2000 mei-jun / blz 32 ( Gemeenschap )
Harren, Hilde [2735] Sporen naar vernieuwing – Vernieuwingsdagen maart 2000. / 2000 jul-aug / blz 8 ( Evangelisatie )
Harren, Hilde [2776] ‘Het gevoel van wereldkerk ervaar je tijdens de wereldjongerendagen. / 2000 nov-dec / blz 4 ( Jongeren / Verslag )
Harren, Hilde [2819] Charles Whitehead, wie is hij? / 2001 mrt-apr / blz 11 ( Mensen )
Harren, Hilde [2857] Christus, dezelfde altijd nieuw. / 2001 jul / blz 8 ( verslag )
Harren, Hilde [2858] Kampeerders in Helvoirt. / 2001 jul / blz 12 ( interview )
Harren, Hilde [2859] Allan Panozza, wie is hij? / 2001 jul / blz 14 ( mensen )
Harren, Hilde [3120] Bidden op het werk / 2003 sept / blz 16 ( Getuigenissen / gebed )
Harren, Hilde [3647] Jezus, bron van (Braziliaans) leven. / 2008 mrt-apr / blz 26 ( verslag )
Harren, Hilde [3665] De liefde gevonden op Celebrate. / 2008 mei-jun / blz 10 ( Celebrate )
Harren, Hilde [3692] In gesprek met de Alpha-ouders van Den Haag. / 2008 jul-aug / blz 14 ( evangelisatie / interview )
Harren, Hilde [3838] Onze werkelijke vrijheid. / 2009 jul-aug / blz 8 ( verslag / onderricht )
Harren, Hilde [3842] We kunnen samen heel veel doen. / 2009 jul-aug / blz 14 ( interview / parochie )
Harren, Hilde [3875] Missionarissen met een recreatiepark. / 2009 sep-okt / blz 32 ( maatschappij )
Harren, Hilde [3883] Achtbaansweg naar het ware geluk. A.Grün / 2009 nov-dec / blz 6 ( Celebrate / Bijbel )
Harren, Hilde [3902] 'Verlichtend' debuut album. M. en N. Borst / 2009 nov-dec / blz 27 ( voor u beluisterd )
Harten, Mary v. [1433] Het geloof ’anders’ gevierd. / 1990 sep-okt / blz 14 ( Getuigenissen )
Harten, Mary van [1515] Een vlam die dagelijks sterker wordt – pater Gino. / 1991 mei-jun / blz 7 ( Heilige Geest )
Hébrard, Monique [430] Théophanie (uit: Les nouveaux disciples). / 1980 mei / blz 29 ( Gemeenschappen )
Hébrard, Monique [500] Berdine. / 1981 jan / blz 32 ( Gemeenschappen )
Hébrard, Monique [522] Een nieuw leven. / 1981 apr / blz 23 ( Gemeenschap )
Hebreeën 13,20-21; KBS [3772] God die in ons werkt. / 2009 jan-feb / blz 25 ( citaat )
Hedy Filemon [1779] Is vergeving noodzakelijk voor innerlijke genezing? / 1993 jul-aug / blz 25 ( Genezing / Pastoraal )
Heijningen Petrus van [3554] Wegwijzer voor oecumene. / 2007 sep / blz 18 ( voor u gelezen )
Heijningen, P. van [2986] Voor u gelezen: Hoe de Bijbel ons de weg naar de Moederkerk wees. / 2002 juli / blz 34 ( Boekenplank )
Heijningen, Piet van [2247] Op zoek naar de waarheid. / 1997 mrt-apr / blz 4 ( Getuigenissen )
Heijningen, Piet van [2286] Verzoening in Noord-Ierland. / 1997 mei-jun / blz 18 ( A.D. 2000 / Oecumene / Verzoening )
Heijningen, Piet van [2493] Voor u gelezen: ’Wie is Jezus?’ / 1998 sep-okt / blz 35 ( Boekenplank )
Hemelsoet, Prof. Ben [90] Van angst bevrijd / 1975 okt / blz 29 ( Getuigenissen )
Hemelsoet, Prof. Ben [2559] God is zijn verbond indachtig. / 1999 mrt-apr / blz 31 ( Bijbel / Onderricht )
Hemelsoet, Prof. Ben [2608] Barmhartige Vader, Schepper van hemel en aarde. / 1999 jul-aug / blz 31 ( Bijbel / Onderricht )
Hendriks, J. [52] God in ons midden / 1975 dec / blz 25 ( Open Dagen )
Hendriks, J. [476] Grote dingen heeft de Heer gedaan. / 1980 nov / blz 26 ( Getuigenissen )
Hendriks, J. / Hoeven, J. v.d. [161] Taizé, oecumenisch centrum. / 1977 aug / blz 19 ( Oecumene )
Henk van den Born [2960] Zomaar wat gedachten van een pater / 2002 mei / blz 20 ( Overweging )
Henk, Arents [2436] Gedanst op het perron. / 1998 mei-jun / blz 24 ( Getuigenissen )
Henny [2201] Ontmoeting. / 1996 nov-dec / blz 10 ( Getuigenissen )
Herring, Clyde Lee [1077] ’Val me niet in de rede, Heer, ik ben aan het bidden’. / 1987 sep-okt / blz 6 ( Gebed / Overweging )
Heusden, Arnold van [1169] Marsroute. / 1988 mei-jun / blz 30 ( Oecumene / Visie )
Heuvel, José van den [1025] ’Hij heeft alles wel gedaan...’ / 1987 mrt-apr / blz 13 ( Getuigenissen )
Hinn, Benny [1963] De communie in de communie. / 1995 mrt-apr / blz 4 ( Oecumene )
Hocken Mgr. Dr. Peter [3252] Israël nog steeds Gods volk. / 2004 nov / blz 28 ( jodendom / christendom )
Hocken, Father Peter [2462] De centrale plaats van Israël. / 1998 jul-aug / blz 27 ( Christendom / Jodendom )
Hoes, Irmà Cecilia [323] De vermoeiende arbeid van het niets doen (uit een brief). / 1979 mei / blz 14 ( Arbeid )
Hoeven Marleen van der [3536] 'Geloven buiten de gevangenis is moeilijker.' Getuigenis Alpha in de gevangenis. / 2007 jul / blz 24 ( getuigenis )
Hoevenaars, Willie [664] Lourdes. / 1983 mrt-apr / blz 15 ( Informatie )
Hoezen, Ben [3702] Twee jaar na het overlijden van mijn vrouw. / 2008 jul-aug / blz 30 ( pastoraal )
Hofstede pr., H. [1366] Communio. / 1990 mrt-apr / blz 7 ( Conferenties )
Hollaardt O.P., A. [327] Die werklozen. / 1979 mei / blz 24 ( Getuigenissen )
Hollaardt O.P., A. [1085] Betekenis van symbolische handelingen I: Wat doe ik als ik de kerk binnenga. / 1987 sep-okt / blz 26 ( Symboliek )
Hollaardt O.P., A. [1106] Betekenis van symbolische handelingen II: Waarom staan bij het evangelie?. / 1987 nov-dec / blz 30 ( Symboliek )
Hollaardt O.P., A. [1115] Betekenis van symbolische handelingen III: Betekenis van een liturgisch gezang. / 1988 jan-feb / blz 15 ( Symboliek )
Hollaardt O.P., A. [1139] Betekenis van symbolische handelingen IV: Wie bidt het Eucharistisch Gebed? / 1988 mrt-apr / blz 13 ( Symboliek )
Holterman, J. [58] Psalm van Gods liefde (bewerking) / 1975 feb / blz 8 ( Psalmen )
Hoof / Slijkerman [3420] Jezus vinden via internet. / 2006 jul / blz 23 ( evangelisatie / missie )
Hoof Judith [3325] Je kinderen opvoeden in het geloof 1. / 2005 sep / blz 12 ( opvoeding / gezin )
Hoof Judith van [3305] Je kinderen opvoeden in het geloof. / 2005 jul / blz 12 ( opvoeding )
Hoof Judith van [3346] Je kinderen opvoeden in het geloof 2. / 2005 nov / blz 18 ( opvoeding / gezin )
Hoof Peter en Judith van [3262] Wij zijn dragers van hoop. / 2005 jan / blz 18 ( visie )
Hoof Peter en Judith van [3264] Waar zien wij tekens van hoop? / 2005 jan / blz 25 ( visie )
Hoof Peter en Judith van / Slijkerman Kees [3520] Herontdekken van de schoonheid van de seksualiteit. / 2007 mei / blz 26 ( huwelijk / interview )
Hoof Peter van [3240] Een vakantieconferentie voor jong en oud. / 2004 nov / blz 4 ( conferentie / vakantie )
Hoof Peter van [3517] Afscheid Fenna van der Wey en komst nieuwe medewerkers. / 2007 mei / blz 20 ( nieuws )
Hoof, Judith van [3011] MissionTeam. / 2002 nov / blz 8 ( Jongeren / Interview )
Hoof, Peter van [2687] Vasthiouden aan radicale keuzes. / 2000 mrt-apr / blz 4 ( Mensen )
Hoof, Peter van [3079] Gebroken leiders, vaar nu naar het diepe / 2003 mei / blz 16 ( Onderricht )
Hoof, Peter van [3097] Vaar nu naar het diepe … met je gaven. / 2003 juli / blz 6 ( Onderricht / Charisma's )
Hoof, Peter van / Ruiter, Nellie [3070] Met open harten samen de toekomst tegemoet! / 2003 mei / blz 4 ( Bestuur / Getuigenis )
Hoogeland Bas [3533] 24/7 Elke dag, de hele dag. Een gebedshuis in Duitsland. / 2007 jul / blz 16 ( jongeren )
Hoogveld, H.E. [582] Jezus, onze hoop (Madrid). / 1981 dec / blz 22 ( Conferenties )
Horatzuck S.J., M. [1015] Goede voornemens. / 1987 jan-feb / blz 30 ( Varia )
Horning, Bob [89] Dokter, bid voor mij (uit: New Covenant) / 1975 okt / blz 23 ( Getuigenissen )
Horsthuis pr. Jozef [3389] De lente van Lucas. Priesterretraite o.l.v. Patrick Lens, 8-13 januari 2006. / 2006 mrt / blz 34 ( verslag )
Horsthuis pr. Jozef [3550] Gesprek met de Doopsgezinden. / 2007 sep / blz 12 ( oecumene / voor u gelezen )
Horsthuis pr., F. Th. [600] Hoe ga je met fouten en zonden om? / 1982 mrt-apr / blz 11 ( Pastoraal )
Horsthuis pr., F. Th. [1991] Europa en Israël. / 1995 mei-jun / blz 18 ( Christendom / Jodendom / Religie )
Horsthuis pr., Jozef [316] Johannes en Petrus. / 1979 apr / blz 24 ( Bijbel )
Horsthuis pr., Jozef [371] Persoonlijke beslissingen. / 1979 nov / blz 10 ( Vorming )
Horsthuis pr., Jozef [468] Biechten, een zaak van levensbelang. / 1980 okt / blz 29 ( Sacramenten )
Horsthuis pr., Jozef [470] Onderlinge vergeving (naar een artikel in New Covenant – Steve Clark). / 1980 nov / blz 3 ( Verzoening )
Horsthuis pr., Jozef [543] Op bezoek bij de paus. / 1981 aug / blz 16 ( Informatie )
Horsthuis pr., Jozef [597] Jezus, ons fundament. / 1982 mrt-apr / blz 4 ( Onderricht )
Horsthuis pr., Jozef [708] Priesterdag met Mgr. J. Koller. / 1984 jan-feb / blz 6 ( Parochie )
Horsthuis pr., Jozef [718] Werkgroep Israël. / 1984 jan-feb / blz 36 ( Christendom / Jodendom / Religie )
Horsthuis pr., Jozef [1165] In Memoriam: Zr. Gemma, mama van de Mongandu’s. / 1988 mei-jun / blz 20 ( In Memoriam )
Hottinga Tijn [3285] God heeft mij gezien. / 2005 mei / blz 4 ( getuigenis )
Houtman Wim [3170] Met brood en wijn gebeurt wel iets. / 2004 jan / blz 34 ( oecumene )
Houtman, Ineke [2834] Mijn man is niet gelovig. / 2001 mei-jun / blz 4 ( Getuigenissen )
Houwen, Piet [299] Persoonlijke communicatie. / 1979 feb / blz 18 ( Gemeenschap )
Hubers S.J., C. [1501] Hemelse muziek... of kampeerliedjes? / 1991 mrt-apr / blz 26 ( Lofprijzing )
Huiberts, Henk [1571] Regionale bezinningsdag. / 1991 sep-okt / blz 34 ( Regio’s )
Huikeshoven-Appelman, Ans [2216] In gesprek met Marlies van der Lely. / 1996 nov-dec / blz 30 ( Interview )
Hulshof, J. [632] Charismatische Vernieuwing bij de Ierse Maristen. / 1982 sep-okt / blz 16 ( Informatie )
Hulshoff, Guido [3925] CaFE: Ontdekking of feest van herkenning / 2010 jan-feb / blz 26 ( Pre-Catechese )
Hümmer, Hanna [407] Gebed. / 1980 mrt / blz 8 ( Gebed )
Hurkmans, Mgr. Drs. A.L.M. [2666] Jongerencentrum. / 2000 jan-feb / blz 13 ( Evangelisatie / Jongeren )
Hussem, Michelle [2948] De christelijke muziek leeft / 2002 mrt / blz 35 ( Jongeren )
I. [1910] De muur werd geslecht. / 1994 sep-okt / blz 6 ( Getuigenissen )
I. Tabben [2956] Een feest van ontmoeting en herkenning / 2002 mei / blz 14 ( Evangelisatie )
ICCRS [506] Vraaggesprek met Uribe Jamarillo, bisschop van La Ceja. / 1981 feb / blz 19 ( Interview )
ICCRS [627] Op bezoek bij de paus; Retraite ’84; Rusland; Vreugde delen. / 1982 sep-okt / blz 8 ( Informatie )
ICCRS [670] Ontmoeting met Moeder Teresa. / 1983 mei-jun / blz 8 ( Informatie )
ICCRS [687] Informatie van overal. / 1983 jul-aug / blz 18 ( Informatie )
ICCRS [3898] Pinkstervierdaagse in Assisi. / 2009 nov-dec / blz 23 ( informatie )
ICCRS-Newsletter nr. 5/94 [1955] In de vuurlinie: wie is Father ken Metz? / 1995 jan-feb / blz 21 ( Mensen )
ICCRS-Nieuwsbrief no 1-93 [1760] Een bezoek aan Rusland. / 1993 mei-jun / blz 23 ( Getuigenissen )
IJsseldijk, Dorothé [1527] Er is méér in beweging XII: Marriage Encounter: Jongerenwerk in Den Haag. / 1991 mei-jun / blz 30 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
Irene [3451] Na de Emmaüsdagen. / 2006 nov / blz 9 ( getuigenis )
Ireneüs [2906] Gods levenwekkende luister. / 2001 nov / blz 33 ( overweging )
Isakh, Jona [2688] Rechterarm. / 2000 mrt-apr / blz 8 ( Getuigenissen )
J. [2094] Hoe de Heer terugkwam in mijn leven. / 1996 mrt-apr / blz 6 ( Getuigenissen )
J. [2455] Een alleengaande in Dalfsen / 1998 jul-aug / blz 17 ( Open Dagen )
J. [2520] Beste Pa (Uit: Getuigenis van Gods Liefde 5-1994) / 1999 jan-feb / blz 4 ( Vaderjaar )
J. [2766] Zoek weer een taak. / 2000 sep-okt / blz 23 ( Getuigenissen )
J. [3836] Me geaccepteerd weten. / 2009 jul-aug / blz 5 ( getuigenissen )
J. v. Beeck ofm. [3051] De geheimen van het Licht / 2003 maart / blz 8 ( Gebed / Rozenkrans )
J., H. [2697] Een stem zei: nee. / 2000 mrt-apr / blz 17 ( Getuigenissen )
J.K. [2793] Ik heb zitten foeteren. / 2001 jan-feb / blz 4 ( Getuigenissen )
Jacubusgemeenschap [1518] Een gemeenschap in de woestijn: Jacobusgemeenschap, ’s-Gravenhage. / 1991 mei-jun / blz 14 ( Gemeenschappen )
Jadot, Mgr. Jean [495] Een nuntius vertelt over de Charismatische Vernieuwing. / 1981 jan / blz 5 ( Charismatische Vernieuwing / Interview )
Jaegers, Piet [1220] ...En vergeef ons onze schuld... / 1988 nov-dec / blz 27 ( Getuigenissen )
Jahr, Mary Ann [189] ’Nieuw Jeruzalem’. / 1977 dec / blz 25 ( Gemeenschappen )
Jan [3453] Ik had zelf helemaal niets met het geloof. / 2006 nov / blz 13 ( getuigenis )
Jan Bentvelsen [2967] Boot met een boodschap / 2002 mei / blz 33 ( Evangelisatie )
Jan van Beeck ofm. [2955] Bedevaarten / 2002 mei / blz 12 ( Pastoraal )
Jan van Beeck ofm. [2958] Tongen / 2002 mei / blz 16 ( Charisma's )
Jan van Beeck ofm. [3063] Grenzen aan Jezus' macht / 2003 maart / blz 30 ( Bijbel )
Jansen Mariette [3261] Een warme herfst in Parijs. / 2005 jan / blz 16 ( verslag )
Jansen Mariette [3312] Evangelisatiecongres in Parijs: enkele persoonlijke ervaringen. / 2005 jul / blz 24 ( evangelisatie / verslag )
Jansen S.J., R. [561] Naar Jezus leiden. / 1981 okt / blz 18 ( Geestelijk Leven )
Jansen, Arie [699] Ik vond mezelf terug. / 1983 sep-okt / blz 19 ( Getuigenissen )
Jansen, Joost [251] Een oud verhaal opnieuw beleven: ‘De Hooge Berk’. / 1978 sep / blz 11 ( Gemeenschappen )
Jansen, Maarten [1289] Met beide benen op de grond. / 1989 jul-aug / blz 18 ( Jongeren )
Jansen, Mariette [3114] De straat op met het evangelie-Wenen / 2003 sept / blz 4 ( Evangelisatie )
Jansen, Mariette [3736] 'Goedenavond, met de sos-gebedslijn'… / 2008 nov-dec / blz 8 ( pastoraal )
Janssen Marcel en Caroline [3210] Emmanuel: Vanuit de aanbidding het gewone leven in. / 2004 juli / blz 12 ( gemeenschap )
Janssen, Jean [629] Als regen tot zegen wordt. / 1982 sep-okt / blz 10 ( Gebedsgroep )
Janssen, Jean [803] Een belangrijke boodschap. (Anna Maria Hartong-Vlaar) / 1985 jan-feb / blz 19 ( In Memoriam )
Janssen, M. & C. [2991] Omdat het altijd mooier kan. / 2002 sept / blz 8 ( Interview / Huwelijk )
Jeannette [3888] Nog mooier dan u mij gezegd had. / 2009 nov-dec / blz 14 ( gebedsgroep )
Jet J. [973] Een vijfdaagse om het geloof te vieren in Vlaanderen. / 1986 sep-okt / blz 25 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
Jeziorny, Darnek [3940] Uitstortingen van de Geest voorbereiden / 2010 mrt-apr / blz 17 ( Doop in de Geest )
Jezus leeft, uit: [343] ’Gij zult mijn getuigen zijn’. 2e Pinksterdag St. Denijs-Westrem. / 1979 aug / blz 17 ( Open Dagen )
Jezus leeft, uit: [1332] Marketingrapport. / 1989 nov-dec / blz 17 ( Maatschappij / Wereldkerk )
Johan fc broeder [3525] Wat de Pauluscursus mij deed. / 2007 mei / blz 32 ( getuigenis )
Johannes 15,8 [3801] Vrucht dragen. / 2009 mrt-apr / blz 29 ( citaat )
Johannes Paulus II [363] Geloofd zij Jezus Christus. / 1979 okt / blz 11 ( Geestelijk Leven / Toespraak )
Johannes Paulus II [544] Boodschap van de paus. / 1981 aug / blz 20 ( Visie / VWereldkerk )
Johannes Paulus II [596] Zoek Jezus en durf van Hem te getuigen (toespraak). / 1982 mrt-apr / blz 3 ( Jongeren / Onderricht )
Johannes Paulus II [1230] Conciliair Proces II: Allen verantwoordelijk voor allen. / 1989 jan-feb / blz 8 ( Wereldkerk )
Johannes Paulus II [1326] Het uur is gekomen. / 1989 nov-dec / blz 6 ( Evangelisatie )
Johannes Paulus II [2377] Waarom heeft de heilige Geest zo veel verdeeldheid toegelaten? / 1998 jan-feb / blz 14 ( Heilige Geest )
Johannes Paulus II [2531] Fiuggi-deelnemers bij de paus. (toespraak J.P.II) / 1999 jan-feb / blz 19 ( Conferenties )
Johannes Paulus II [2577] De paus over Maria. / 1999 mei-jun / blz 23 ( Citaten )
Johannes Paulus II [2592] ’Als wij ons het fet herinneren...’ (Tertio millennio adveniente 51). / 1999 jul-aug / blz 9 ( Citaten )
Johannes Paulus II [2742] Boodschap van paus Johannes Paulus II aan congres Rimini. / 2000 jul-aug / blz 22 ( Conferenties )
Johannes Paulus II [2869] Het gelaat van christus beschouwen 1: Het getuigenis van de evangeliën. / 2001 jul / blz 34 ( encycliek )
Johannes Paulus II [2885] Het gelaat van Christus beschouwen 2: De weg van het geloof. / 2001 sep / blz 30 ( encycliek )
Johannes Paulus II [3098] Gij die verstand en hart raakt. / 2003 juli / blz 9 ( Gebed )
Johannes Paulus II [3141] Scholen van gebed. / 2003 nov / blz 13 ( Paus / Gebed )
Johannes Paulus II [3148] Christendom in de geschiedenis. / 2003 nov / blz 25 ( Paus )
Johannes Paulus II [3290] Jezus in de ogen kijken. / 2005 mei / blz 15 ( jongeren )
Johannes Paulus II [3311] Geen echte aanvaarding. / 2005 jul / blz 23 ( paus )
Johannes Paulus II [3324] De vreugde niet voor je houden. / 2005 sep / blz 11 ( paus )
Johannes Paulus II [3342] 'Blijf in Mij zoals Ik in u'. / 2005 nov / blz 11 ( paus )
Johannes Paulus II [3349] Je levensvulling. / 2005 nov / blz 25 ( paus / jongeren )
Johannes Paulus II [3362] Gemeenschap - Spiritualiteit. / 2006 jan / blz 17 ( onderricht / paus )
Johannes Paulus II [3387] Eucharistie als leerschool van de vrede. / 2006 mrt / blz 31 ( Eucharistie / paus )
Johannes Paulus II [3465] Het kruis op je pad. / 2006 nov / blz 33 ( jongeren / onderricht )
Johannes Paulus II [3645] In het centrum van het leven van de kerk. / 2008 mrt-apr / blz 24 ( bezinning )
Johannes Paulus II NMI 23 [3128] Uw gelaat blijf ik zoeken / 2003 sept / blz 31 ( Overweging )
Joly S.J., Le [892] Jezus en de armen. / 1985 nov-dec / blz 37 ( Overweging )
Jong, R. de [1330] Lopen op het water. / 1989 nov-dec / blz 13 ( Bijbel )
Jonge, Annie de [3105] Een stapje terug - je kind financieel loslaten. / 2003 juli / blz 23 ( Opvoeding )
Jongeren [70] Het rapport (uit: Meditatief dagboek voor de jeugd) / 1975 mrt / blz 20 ( Gedichten )
Jongerencentrum Den Haag [1719] Mijn geloofsweg, samen met mijn autistische zoon. / 1993 jan-feb / blz 19 ( Getuigenissen )
Jongerencentrum Den Haag [2508] Tienerkamp in Kerstvakantie / 1998 nov-dec / blz 22 ( Jeugd )
Jongerencentrum Den Haag [2730] Scholing en er op uit. / 2000 mei-jun / blz 35 ( Informatie / Jongeren / Vorming )
Joosten, Pater C. [2300] Zingen in de vijfde versnelling. / 1997 jul-aug / blz 10 ( Muziek )
Jos. [3552] Afscheid van een charismatische gebedsgroep. / 2007 sep / blz 14 ( gebedsgroep )
José [477] ’Wonderen’ gebeuren niet zomaar (Dalfsen). / 1980 nov / blz 28 ( Conventies )
José [1404] Geluk. / 1990 mei-jun / blz 29 ( Gedichten / Overweging )
José [1406] Leven. / 1990 mei-jun / blz 32 ( Gedichten / Overweging )
Jurgens M.H.M., Arnold [1869] Michelle Moran: praktisch expert in evangelisatie (Pinksteren 1994) / 1994 mei-jun / blz 4 ( Mensen )
Jurgens M.H.M., Arnold [2136] Voor u gelezen: ’De Bijbel gaat open’ & ’Wie is Jezus?’ / 1996 mei-jun / blz 29 ( Boekenplank )
Jurgens M.H.M., Arnold [2137] Voor u gelezen: ’Kleine atlas van de Bijbel’. / 1996 mei-jun / blz 31 ( Boekenplank )
Jurgens M.H.M., Arnold [2364] Kerstgedachten. / 1997 nov-dec / blz 30 ( Gedichten / Kerkelijk Jaar )
Jurgens M.H.M., Arnold [2402] Dialoogdagen. / 1998 mrt-apr / blz 8 ( Kerkprovincie )
Jurgens M.H.M., Arnold [2561] Voor u gelezen: Bijbels handboek voor jonge lezers. / 1999 mrt-apr / blz 34 ( Boekenplank )
Jurgens M.H.M., Arnold [2562] Voor u gelezen: Het Groot Bijbels Handboek. / 1999 mrt-apr / blz 34 ( Boekenplank )
K. E. [3022] Wereldjongerendagen Toronto 2002 / 2002 nov / blz 28 ( Getuigenis / Jongeren / Verslag )
K. T. [3231] Aanbidding. / 2004 sep / blz 23 ( getuigenis )
K., B. [2704] Enorm Licht. / 2000 mrt-apr / blz 29 ( Getuigenissen )
K., I. [921] Maandagavond. / 1986 mrt-apr / blz 25 ( Getuigenissen )
K., M. [2426] Op twee stoelen tegelijk. / 1998 mei-jun / blz 9 ( Getuigenissen )
K., T. [2467] In het wierookvat. / 1998 jul-aug / blz 35 ( Getuigenissen )
K.C.V.-Vlaanderen [1508] Kom, en vier uw geloof. / 1991 mrt-apr / blz 34 ( Hoogstraten )
K.C.V.-Vlaanderen [1509] Priesterretraite 1991. / 1991 mrt-apr / blz 35 ( Retraite )
K.C.V.-Vlaanderen [1537] Hoogstraten 1991. / 1991 jul-aug / blz 10 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
Kamp, Patricia & Paul [3043] Na de ramp / 2003 jan / blz 28 ( Maatschappij )
Kamp, Paul [2865] Wat doe je en wat leer je op een D.T.S.? / 2001 jul / blz 28 ( informatie )
Kamp, Paul [3770] Europese RELaY conferentie in Tsjechië. / 2009 jan-feb / blz 22 ( verslag )
Kamp-Mom, Patricia [3018] 'Is de club vandaag open?' / 2002 nov / blz 20 ( Jeugd )
Kamp-Mom, Patricia / KS [3036] Een totaalprogramma voor avonden met tieners / 2003 jan / blz 14 ( Interview / Jeugd )
Kanke pastoor Rainer [3467] Hoe God zichzelf zijn lof bereidde in Echt. Praise-avonden in de Landricuskerk te Echt. / 2007 jan / blz 4 ( getuigenis / parochie )
Kanke pr., Rainer [3649] Een groep… / 2008 mrt-apr / blz 27 ( gemeenschap )
Katholiek Informatieblad [891] De Zusters van Moeder Teresa: Missionaries of Charity. / 1985 nov-dec / blz 35 ( Informatie )
Katholieke Vereniging voor Oecumene [3090] De Bijbel in Maria en Maria in de Bijbel / 2003 mei / blz 32 ( Maria / Oecumene )
KBS [1004] Psalm 51. / 1987 jan-feb / blz 12 ( Bijbel / Gebed )
KBS [1177] Psalm 24. / 1988 jul-aug / blz 9 ( Overweging )
KBS [1627] Goede Vrijdag. / 1992 mrt-apr / blz 20 ( Overweging )
KBS [1989] ’Gods rechterarm is sterk’ (Ps. 118). / 1995 mei-jun / blz 15 ( Bijbel )
KBS 1975 [242] Zaligsprekingen. / 1978 jul-aug / blz 16 ( Bijbel )
KCV Vlaanderen [1765] Kom en zie: kies voor Jezus. / 1993 mei-jun / blz 34 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
KCV Vlaanderen [1843] Vijf dagen om het geloof te vieren. Hoogstraten 1994. / 1994 jan-feb / blz 28 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
KCV-bestuur [2933] Uitnodiging Zoutend Zout & Lichtend Licht / 2002 mrt / blz 9 ( Informatie )
KCV-bestuur [2943] Gezinsweekend 'Hand in Hand' / 2002 mrt / blz 28 ( Informatie )
Kees Slijkerman [2813] Beste Lezers / 2001 mrt-apr / blz 2 ( Editoriaal )
Kees Slijkerman [2952] Focolare 40 jaar in Nederland / 2002 mei / blz 6 ( Verslag )
Kees Slijkerman [2959] Bijbel in het licht van de Kerkvaders / 2002 mei / blz 19 ( Informatie / Vorming )
Kees Slijkerman [2965] Wat denkt de pastor over de Vernieuwing? / 2002 mei / blz 30 ( Pastoraal / Charism. Vernieuwing )
Kees Slijkerman [3059] Europa zingt een nieuw lied / 2003 maart / blz 22 ( Verslag )
Kees Slijkerman [3060] Lied van Europa / 2003 maart / blz 26 ( Gebed / Lied )
Kees Slijkerman [3110] De Nationale Open Dag met pater Vallooran. / 2003 juli / blz 34 ( Informatie )
Kees Slijkerman [3656] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2008 mrt-apr / blz 36 ( - )
Keet, br. Titus [1982] Vergeving. / 1995 mrt-apr / blz 33 ( Bijbel / Overweging )
Kellar S.C., Sr. Nancy [1856] De opbouw van gebedsgroepen. / 1994 mrt-apr / blz 19 ( Gebedsgroep )
Kellar S.C., Zr. Nancy [2174] een Vernieuwing die nog sterk is en groeit. (ICCRS-News). / 1996 sep-okt / blz 8 ( Informatie )
Kellar S.C., Zr. Nancy [2217] Op zoek naar goede medewerkers. / 1996 nov-dec / blz 32 ( Vorming )
Kelly, Mgr. Thomas, Aartsbisschop [1524] Richtlijnen voor de Charismatische Vernieuwing I: Over H. Schrift, traditie, sacramenten. / 1991 mei-jun / blz 25 ( Charismatische Vernieuwing )
Kelly, Mgr. Thomas, Aartsbisschop [1560] Richtlijnen voor de Charismatische Vernieuwing II: Lichaam van Christus / Onderscheiding / 1991 sep-okt / blz 22 ( Charismatische Vernieuwing )
Kemme Vincent [3567] Hoe ontdekte ik dat God bestaat. / 2007 nov / blz 4 ( getuigenis )
Kemme, Vincent [2978] Marthe Robin. / 2002 juli / blz 20 ( Historie )
Kemp O.Praem, Cees de [644] Bezinning en gebed. / 1982 nov-dec / blz 14 ( Geestelijk Leven )
Kemp O.Praem, Cees de [2466] Zo spreekt de Heer. / 1998 jul-aug / blz 33 ( Bijbel / Onderricht )
Kemp O.Praem., Cees de [274] Onderlinge spanningen. / 1978 nov / blz 24 ( Onderricht )
Kemp O.Praem., Cees de [278] Please surrender – Geef je toch over. / 1978 dec / blz 7 ( Onderricht )
Kemp O.Praem., Cees de [286] Zomaar een weekend. / 1978 dec / blz 27 ( Verslag )
Kemp O.Praem., Cees de [298] God houdt van je – over de doop. / 1979 feb / blz 15 ( Sacramenten )
Kemp O.Praem., Cees de [307] ’Een weg naar Godservaring’ – Mühlen, Heribert / 1979 mrt / blz 20 ( Boekenplank )
Kemp O.Praem., Cees de [309] De Geest nabij. / 1979 mrt / blz 26 ( Heilige Geest )
Kemp O.Praem., Cees de [312] Tussen donker en licht. / 1979 apr / blz 12 ( Onderricht )
Kemp O.Praem., Cees de [354] Oecumenisch congres in Duitsland. / 1979 sep / blz 20 ( Conferenties / Oecumene )
Kemp O.Praem., Cees de [373] 1879-1979 Bernadette Soubirous. / 1979 nov / blz 20 ( Heiligen )
Kemp O.Praem., Cees de [375] Maria in verwachting. / 1979 dec / blz 3 ( Kerkelijk Jaar )
Kemp O.Praem., Cees de [402] Gewone gaven. / 1980 feb / blz 25 ( Charisma’s )
Kemp O.Praem., Cees de [434] Reactie op ’God spreekt... maar niet zo duidelijk’. / 1980 jun-jul / blz 7 ( Geloof )
Kemp O.Praem., Cees de [447] Bouwstenen 7: Dankt, dankt nu allen God. / 1980 aug / blz 17 ( Bijbelcatechese )
Kemp O.Praem., Cees de [473] Tekens van hoop (1). / 1980 nov / blz 11 ( Inspiratie )
Kemp O.Praem., Cees de [493] Tekens van hoop (2). / 1980 dec / blz 34 ( Inspiratie )
Kemp O.Praem., Cees de [504] Zingen in de Geest. / 1981 feb / blz 13 ( Charisma’s )
Kemp O.Praem., Cees de [505] Bouwstenen 12: Vergeet Gods weldaden niet (Ps. 103,1-5). / 1981 feb / blz 15 ( Bijbelcatechese )
Kemp O.Praem., Cees de [518] Lofprijzing, bezielde hoop (n.a.v. inleiding van zr. L. Schmieder o.s.b.). / 1981 apr / blz 9 ( Lofprijzing / Onderricht )
Kemp O.Praem., Cees de [529] ’Levensgeest, blaas in deze gevallenen’ (Ezechiël 37,1-10). / 1981 mei / blz 27 ( Bijbel )
Kemp O.Praem., Cees de [536] Ademen. / 1981 jun-jul / blz 24 ( Inspiratie )
Kemp O.Praem., Cees de [555] De Kerk, een tempel. / 1981 sep / blz 22 ( Visie )
Kemp O.Praem., Cees de [609] Bouwstenen 22: Over het lezen van de Bijbel. / 1982 mei-jun / blz 12 ( Bijbelcatechese )
Kemp O.Praem., Cees de [631] Katholiek Charismatisch Congres in Toronto. / 1982 sep-okt / blz 14 ( Conferenties )
Kemp O.Praem., Cees de [663] Bouwstenen 25: ’Effata: ga open’. / 1983 mrt-apr / blz 13 ( Bijbelcatechese )
Kemp O.Praem., Cees de [675] Zie het Lam Gods – Zie het Woord Gods. / 1983 mei-jun / blz 17 ( Bijbel )
Kemp O.Praem., Cees de [825] Tranen. / 1985 mrt-apr / blz 34 ( Onderricht )
Kemp O.Praem., Cees de [848] Onverhoord gebed. / 1985 jul-aug / blz 15 ( Gebed )
Kemp O.Praem., Cees de [883] Alleen bidden? / 1985 nov-dec / blz 15 ( Engagement )
Kemp O.Praem., Cees de [897] De stijl van het spontaan gebed. / 1986 jan-feb / blz 13 ( Gebed )
Kemp O.Praem., Cees de [991] Er is méér in beweging III: De Cursillo-beweging. / 1986 nov-dec / blz 27 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
Kemp O.Praem., Cees de [1033] De Geloofsbelijdenis van de Kerk – Katholieke Katechismus voor volwassenen. / 1987 mrt-apr / blz 31 ( Boekenplank )
Kemp O.Praem., Cees de [1236] Is het allemaal zo moeilijk? / 1989 jan-feb / blz 23 ( Bijbel )
Kemp O.Praem., Cees de [1262] ...En zing en dans voor Hem... / 1989 mei-jun / blz 9 ( Vorming )
Kemp O.Praem., Cees de [1312] Het Sacrament van Verzoening. / 1989 sep-okt / blz 19 ( Sacramenten )
Kemp O.Praem., Cees de [1357] toen we als kinderen werden... / 1990 jan-feb / blz 23 ( Sacred Danc )
Kemp O.Praem., Cees de [1365] ’Uitgezonden door de Geest’. / 1990 mrt-apr / blz 4 ( Conferenties )
Kemp O.Praem., Cees de [1611] Ontmoeting met jezelf. / 1992 jan-feb / blz 29 ( Geestelijk Leven )
Kemp O.Praem., Cees de [1689] In contact met demente bejaarden. / 1992 sep-okt / blz 30 ( Parochie )
Kemp O.Praem., Cees de [1723] Toerustingscursussen gevaarlijk? / 1993 jan-feb / blz 26 ( Vorming )
Kemp O.Praem., Cees de [1753] Zingen in tongen I. / 1993 mei-jun / blz 9 ( Charisma’s / Tongentaal )
Kemp O.Praem., Cees de [1783] Zingen in tongen II: In Korinte. / 1993 jul-aug / blz 31 ( Charisma’s / Tongentaal )
Kemp O.Praem., Cees de [1804] Spontaan gebed in het rozenhoedje? / 1993 sep-okt / blz 29 ( Gebed )
Kemp O.Praem., Cees de [1826] Zingen in tongen III: Een stukje Historie / 1993 nov-dec / blz 31 ( Charisma’s / Tongentaal )
Kemp O.Praem., Cees de [1840] Zingen-in-tongen III: Iets Geks? / 1994 jan-feb / blz 21 ( Charisma’s / Tongentaal )
Kemp O.Praem., Cees de [1880] Zingen-in-tongen IV: Een gebed. / 1994 mei-jun / blz 27 ( Charisma’s / Tongentaal )
Kemp O.Praem., Cees de [1898] Ziekenzalving in wisselende situaties. / 1994 jul-aug / blz 24 ( Sacramenten )
Kemp O.Praem., Cees de [1920] Storm in een glas water. / 1994 sep-okt / blz 32 ( Getuigenissen )
Kemp O.Praem., Cees de [1948] ’Meer verwacht...’ / 1995 jan-feb / blz 9 ( Pastoraal )
Kemp O.Praem., Cees de [1952] Op een zondag in Ottawa. / 1995 jan-feb / blz 15 ( Parochie )
Kemp O.Praem., Cees de [2004] Door smeekgebed verander je. / 1995 jul-aug / blz 4 ( Gebed )
Kemp O.Praem., Cees de [2056] Opnieuw in Ottawa. / 1995 nov-dec / blz 19 ( Parochie )
Kemp O.Praem., Cees de [2228] Stil verwacht ik de Heer (Stille Tijd). / 1997 jan-feb / blz 10 ( Gebed / Onderricht )
Kemp O.Praem., Cees de [2575] GEEST-kracht en GEEST-drift. / 1999 mei-jun / blz 18 ( Heilige Geest )
Kemp O.Praem., Cees de [2737] Een hoogbejaarde dame evangeliseert / 2000 jul-aug / blz 12 ( Evangelisatie / Getuigenissen / Pastoraal )
Kemp o.praem., Cees de [2883] Mijn identiteit ontdekken. / 2001 sep / blz 22 ( bijbel / overweging )
Kemp o.praem., Cees de [2904] Bron van alle liefde - Over Jesaja 43,1-7 / 2001 nov / blz 28 ( bijbel )
Kemp o.praem., Cees de [3704] Delen in de Abba-ervaring van Jezus. / 2008 jul-aug / blz 34 ( voor u gelezen )
Kemp o.praem., Cees de [3710] De kern van het christendom. / 2008 sep-okt / blz 4 ( getuigenissen )
Kemp o.praem., Cees de [3728] De donkere nacht toegelicht. / 2008 sep-okt / blz 34 ( voor u gelezen )
Kemp, pater Cees de [3913] Ontmoeting met mezelf / 2010 jan-feb / blz 6 ( Getuigenis )
Kentgens, Thiel [1438] ’Brengt bidden wat op?’ (uit: Liefde en sexualiteit – H. v.d. Meer S.J.; blz. 36) / 1990 sep-okt / blz 22 ( Gebed )
Kerkejan, Layla [3143] Gemeenschap van liefde bidt om genezing. / 2003 nov / blz 18 ( Genezing/Getuigenis )
Kersten OFM.CAP., Amand [1194] De groei van het Geestelijk Leven. / 1988 sep-okt / blz 7 ( Geestelijk Leven )
Kesteloot, Kris [2828] Een evangelisatieavond. / 2001 mrt-apr / blz 29 ( Evangelisatie )
Ketelslegers S.D.B., Maurice [404] Sociaal engagement of gaven van de Geest. / 1980 feb / blz 33 ( Charisma’s / Engagement )
Ketelslegers S.D.B., Maurice [456] Uitdaging tot geloof. / 1980 sep / blz 16 ( Geloof )
Ketelslegers S.D.B., Maurice [464] Jezus centraal in de biecht. / 1980 okt / blz 10 ( Sacramenten )
Ketelslegers S.D.B., Maurice [472] Schuldbelijdenis in gebedsbijeenkomsten en Eucharistie. / 1980 nov / blz 9 ( Verzoening )
Ketelslegers S.D.B., Maurice [484] Missionaris zijn. / 1980 dec / blz 9 ( Evangelisatie )
Ketelslegers S.D.B., Maurice [497] Hoe kan ik me bij de Charismatische Vernieuwing aansluiten? (katern). / 1981 jan / blz 17 ( Charismatische Vernieuwing )
Ketelslegers S.D.B., Maurice [519] Loof de Heer (lied). / 1981 apr / blz 13 ( Lofprijzing )
Ketelslegers S.D.B., Maurice [560] Bouwstenen 18: De hemel op aarde. / 1981 okt / blz 16 ( Bijbelcatechese )
Ketelslegers S.D.B., Maurice [2696] Lofprijzen... waarvoor... / 2000 mrt-apr / blz 16 ( Lofprijzing )
Keyzer, Gré [2311] ’...Als je echt en klein beetje om mij geeft...’ / 1997 jul-aug / blz 25 ( Getuigenissen )
Kieboom Hilde [3450] Het evangelie in een gebroken wereld. / 2006 nov / blz 8 ( maatschappij )
Kieboom Hilde [3475] De armen in onze rijke gewesten. / 2007 jan / blz 20 ( maatschappij )
Kieboom Hilde [3488] De armoede wereldwijd. / 2007 mrt / blz 8 ( maatschappij )
Kieboom Hilde [3538] Universele verbondenheid. / 2007 jul / blz 27 ( maatschappij )
Kieboom Hilde [3580] Identiteit en openheid. / 2007 nov / blz 28 ( maatschappij )
Kieboom, Hilde [3640] Taal-oma Maria / 2008 mrt-apr / blz 16 ( maatschappij )
Kieboom, Hilde [3680] Onze identiteit en de spirituele leegte. / 2008 mei-jun / blz 34 ( maatschappij )
Kieboom, Hilde [3944] Het evangelie doorgeven als bron van geluk / 2010 mrt-apr / blz 22 ( Evangelisatie )
Kierkegaard, Søren [2182] Gij hebt mij het eerst bemind. / 1996 sep-okt / blz 19 ( Gebed / Geestelijk Leven )
Kiernan, Dick [1912] Pinksteren in Manchester, USA; Parochie Ste. Marie / 1994 sep-okt / blz 8 ( Parochie )
Kinderteam [3073] Hart voor kinderen / 2003 mei / blz 9 ( Jeugd )
King, Martin Luther [122] Ik droomde (uit zijn toespraak) / 1976 feb / blz 14 ( Visie )
Kivits Dimph [3540] Gemeenschap Paus Johannes XXIII: de arme Christus navolgen door het leven te delen met de minsten. / 2007 jul / blz 30 ( Nieuws )
KKK 2408 [2227] De eerbied voor andermans goederen. / 1997 jan-feb / blz 9 ( Onderricht )
Klaauw a.a. Leo van der [3297] Veel getuigenissen tijdens congres over Eucharistie. / 2005 mei / blz 28 ( eucharistie / getuigenis )
Klaauw a.a. Leo van der [3496] Kerk in Europa ontwaakt uit winterslaap. Brussel-Allerheiligen 2006. / 2007 mrt / blz 20 ( maatschappij )
Klaauw a.a. Leo van der [3498] Op avonuur gaan naar de ander. Pater Timothy Radcliff o.p. - Brussel-Allerheiligen 2006. / 2007 mrt / blz 24 ( evangelisatie )
Klaauw a.a. Leo van der [3541] Een charismatische kloostergemeenschap. / 2007 jul / blz 32 ( evangelisatie )
Klaauw A.A., Leo van der [982] Handelingen 1986 (Birmingham). / 1986 nov-dec / blz 9 ( Conferenties )
Klaauw A.A., Leo van der [1968] Ziekenzalving in de parochie. / 1995 mrt-apr / blz 14 ( Parochie / Sacramenten )
Klaauw A.A., Leo van der [2223] Het groepsgebed als weg naar verzoening. / 1997 jan-feb / blz 6 ( Gebed )
Klaauw A.A., Leo van der [2259] Jezus en de Joden. / 1997 mrt-apr / blz 21 ( Christendom / Jodendom / Religie )
Klaauw A.A., Leo van der [2325] Eenheid onder de christenen: gave en opgave. / 1997 sep-okt / blz 14 ( A.D. 2000 )
Klaauw A.A., Leo van der [2349] Terugblik: elf jaar Helmond. / 1997 nov-dec / blz 8 ( Parochie )
Klaauw A.A., Leo van der [2376] Oecumene als werk van de Heilige Geest / 1998 jan-feb / blz 12 ( Heilige Geest / Oecumene )
Klaauw A.A., Leo van der [2786] Celebrate Jesus. Wereldwijd: DRIE oecumenische samenkomsten. / 2000 nov-dec / blz 23 ( Oecumene / Verslag )
Klaauw a.a., Leo van der [2944] C.W.N.-conventie Dalfsen / 2002 mrt / blz 29 ( Informatie )
Klaauw a.a., Leo van der [3751] God, 'onze Vader 'voor Joden en Christenen. / 2008 nov-dec / blz 30 ( Bijbel / Joden-Christenen )
Klaauw a.a., Leo van der [3826] Het kruis van de Vernieuwing. / 2009 mei-jun / blz 32 ( informatie )
Klaauw aa, Leo van der [2852] Voor u gelezen: Welke Catechismus? / 2001 mei-jun / blz 34 ( Boekenplank )
Klaauw aa., Leo van der [2897] Verschijningen en onderscheiding. / 2001 nov / blz 13 ( charisma's / onderscheiding )
Klamer, G. [1193] Weekend over gebed. / 1988 sep-okt / blz 6 ( Geestelijk Leven )
Klarenbeek Simone [3376] Een nieuwe lente… / 2006 mrt / blz 6 ( jaarthema )
Klarenbeek Simone / JvB [3255] Simone Klarenbeek en het Jaarthema. / 2005 jan / blz 4 ( interview / bestuur )
Klarenbeek, Gerard [757] Samen op de tandem. / 1984 jul-aug / blz 29 ( Getuigenissen )
Klarenbeek, Gerard [2972] Zondag 6 oktober 2002: Nationale Open Dag. / 2002 juli / blz 6 ( Informatie )
Klarenbeek-Timmermans, Simone [1648] Gedoopt in de Geest. / 1992 mei-jun / blz 24 ( Heilige Geest )
Klarenbeek-Timmermans, Simone [1678] Het ’feest’ in Hoogstraten. / 1992 sep-okt / blz 6 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
Klundert, J. & P. v.d. [1470] Er gebeurde toch iets. / 1991 jan-feb / blz 9 ( Getuigenissen )
Koeleman Nel [3179] Wat komt er na de Alpha? / 2004 mrt / blz 16 ( parochie / alpha )
Koeleman, Nel [1883] Internationale leidersretraite Assisi, 13-18 sept 1993. / 1994 mei-jun / blz 32 ( Retraite )
Koeleman, Nel [2703] Brug naar parochies. / 2000 mrt-apr / blz 28 ( Parochie )
Koeleman, Nel [3013] Een parochie-werkgroep die bidt. / 2002 nov / blz 12 ( Parochie )
Koeleman, Nel [3859] Liefde metterdaad - ICCRS in Korea. / 2009 sep-okt / blz 8 ( getuigenissen / verslag )
Kok, Geert de [2676] De kracht van de lofprijzing I. / 2000 jan-feb / blz 24 ( Lofprijzing )
Kok, Paula en Geert de [304] Als de Heer het huis niet bouwt... / 1979 mrt / blz 12 ( Getuigenissen )
Kok, Rosalie & Kamp, Frank [2529] Vuur in Fiuggi. / 1999 jan-feb / blz 16 ( Conferenties )
Kok, Toos [3121] Dienst voor genezing 19-5-2003 / 2003 sept / blz 19 ( Verslag )
Kok, Toos [3791] Toerustingsweekend over geestelijke groei. / 2009 mrt-apr / blz 14 ( verslag / vorming )
Kok-Roest Toos [3579] Lichtverzen. / 2007 nov / blz 27 ( voor u gelezen )
Kok-van de Water Cisca [3562] Een dag van verbondenheid. / 2007 sep / blz 34 ( verslag )
Kok-van de Water, Ciska [3646] KCV-zomerdagen in Mol. / 2008 mrt-apr / blz 25 ( verslag )
Koller, Mgr. Johann [709] Charismatische vernieuwing in de parochies (toespraak). / 1984 jan-feb / blz 9 ( Parochie )
Kollins Kim [3516] Acht redenen voor tongentaal. / 2007 mei / blz 17 ( charisma / gebed )
Kolossenzen 3,1-3; KBS [3776] Waar Christus zetelt. / 2009 jan-feb / blz 35 ( citaat )
Konings mhm pater Nic [3577] Suzanna prees God met heel haar wezen. Kerstviering in Afrika. / 2007 nov / blz 25 ( getuigenis )
Konings mhm., Nico [3637] Hoe Gods Woord werkt 1. / 2008 mrt-apr / blz 10 ( parochie )
Konings mhm., Nico [3676] Hoe Gods woord werkt (2). / 2008 mei-jun / blz 28 ( bijbel )
Konings MHM., Nico [3703] Hoe Gods Woord werkt 3. / 2008 jul-aug / blz 32 ( maatschappij )
Koole-Bart Anne [3398] Leven in Christus - Raniero Cantalamessa. (Boekbespreking) / 2006 mei / blz 12 ( voor u gelezen )
Koole-Bart, Anne [3152] Aanbidding in Zeist. / 2003 nov / blz 29 ( Gebed )
Koole-Bart, Anne M. [3628] Op zoek naar het oorspronkelijke christendom. / 2008 jan / blz 34 ( voor u gelezen )
Koppes, Theo [1216] Zomeractie – Croy Helmond. / 1988 nov-dec / blz 21 ( Jongeren )
Korte mgr.dr.G.de hulpbisschop van Utrecht [3568] Creatieve minderheid. / 2007 nov / blz 6 ( bezinning )
Korte, mgr. Gerard de [3768] De Geest wil alle lauwheid uitbannen. / 2009 jan-feb / blz 19 ( visie )
Kosicky, G. [429] De genezende kracht van de Eucharistie. / 1980 mei / blz 25 ( Genezing / Sacramenten )
Koster Irene [3411] Bijzondere vakantie. Terugblik op Celebrate 2005. / 2006 jul / blz 6 ( Celebrate )
Koster Irene [3512] Moeder / 2007 mei / blz 11 ( Maria )
Koster Irene [3535] Zwart. / 2007 jul / blz 23 ( gebed )
Koster Irene [3545] Vader. / 2007 sep / blz 5 ( bezinning )
Koster, Irene [3614] Tranen. / 2008 jan / blz 11 ( gedicht )
Koster, Irene [3690] Wandelen. / 2008 jul-aug / blz 12 ( gedichten )
Koster, Irene [3742] Nieuwjaar. / 2008 nov-dec / blz 17 ( gedichten )
Koster, Irene [3769] Stilte. / 2009 jan-feb / blz 21 ( gedichten )
Kranenborg, R. [1936] New Age is een andere godsdienst. / 1994 nov-dec / blz 26 ( Religie )
Kreeft, Peter [1497] Als Jezus in het graf was gebleven... (uit: New Covenant). / 1991 mrt-apr / blz 13 ( Kerkelijk Jaar )
Krijger, Janneke & Eldering, Klaas [1398] De Geest in de politiek (Interview met Ds. Tokes; uit Trouw 22-3-1990). / 1990 mei-jun / blz 22 ( Maatschappij )
Kroft, Hems van der [268] Maatschappelijk en politiek engagement. / 1978 nov / blz 11 ( Maatschappij )
Kroft, Hems van der [485] Wat hebben wij met maatschappij en politiek te maken? / 1980 dec / blz 10 ( Maatschappij )
Kroft, Hems van der [490] Sociale actie in de lijn van Jezus – Ds. Larry Christonson. / 1980 dec / blz 27 ( Boekenplank )
Kroft, Hems van der [583] Johannes de Doper over ontwikkelingshulp. / 1981 dec / blz 24 ( Bijbel / Maatschappij )
Kroft, Hems van der [704] Jezus en de polarisatie/discriminatie. / 1983 nov-dec / blz 14 ( Bijbel / Maatschappij )
Kroft, Hems van der [1517] Verschaald zout. Over 100 jaar Encyclieken. / 1991 mei-jun / blz 11 ( Encyclieken / Maatschappij / Wereldkerk )
Kroft, Herman van der [1778] Bestaat er een bijbelse economie? / 1993 jul-aug / blz 23 ( Maatschappij )
Kroft, Herman van der [1815] ’Bezitsspreiding’... ’Maatschappij-opbouw’. / 1993 nov-dec / blz 9 ( Maatschappij )
Kroft, Herman van der [1863] Een bisschoppelijke brief over baanloosheid. / 1994 mrt-apr / blz 30 ( Maatschappij )
Kroft, Herman van der [1864] Wat doe je met zo’n brief? / 1994 mrt-apr / blz 31 ( Maatschappij )
Kroft, Herman van der [1877] Maatschappelijke heelmaking (heiliging) door persoonlijke heiliging... en omgekeerd. / 1994 mei-jun / blz 22 ( Maatschappij )
Kroft, Herman van der [2097] Focolare in bedrijfsleven. / 1996 mrt-apr / blz 13 ( Evangelisatie / Maatschappij )
Kroft, Herman van der [2381] Hoe zijn alle wereldellende en mijn persoonlijke moeilijkheden te rijmen met een God... / 1998 jan-feb / blz 19 ( Lijden )
Kroft, Herman van der [2530] Twee citaten. / 1999 jan-feb / blz 18 ( Citaten )
Kroft, Herman van der [2778] Vader over Jezus. / 2000 nov-dec / blz 8 ( Bijbel / Overweging )
Kroon, Ir. Jan van der [66] Als je wereld instort / 1975 mrt / blz 8 ( Getuigenissen )
Kroon, J. v.d. [1261] Getuigenis / 1989 mei-jun / blz 7 ( Getuigenissen )
Kroon, Jan van der [2352] Vernieuwing in een plaatselijke geloofsgemeenschap. / 1997 nov-dec / blz 14 ( Parochie )
Kruijswijk Jansen-Wiersema, M. [2830] Oog voor elkaar: gewoon meedoen in de parochie. / 2001 mrt-apr / blz 32 ( Gerechtigheid / Parochie )
Kwant, Lambèrt de [1669] Naar de mensen toe gaan – een persoonlijke impressie (Pinksteren 1992). / 1992 jul-aug / blz 27 ( Open Dagen )
Kwant, Lambèrt de [1737] Spreker Nationale Open Dag: Phil Bosmans. / 1993 mrt-apr / blz 16 ( Interview / Mensen )
Kwant, Lambèrt de [1754] Phil Bosmans: een gedrevene door de liefde voor de lijdende mens. / 1993 mei-jun / blz 12 ( Mensen )
Kwant, Lambèrt de [1845] Sacramenten en evangelisatie. / 1994 jan-feb / blz 30 ( Evangelisatie / Sacramenten )
Kwant, Lambèrt de [1859] Voor u gelezen: Op aarde zoals in de hemel. / 1994 mrt-apr / blz 24 ( Boekenplank )
Kwant, Lambèrt de [1890] ’Een koepel van licht over de zaal’ (Pinksteren 1994). / 1994 jul-aug / blz 10 ( Open Dagen )
Kwant, Lambèrt de [1891] Willibrorduskapel ingezegend door Mgr. Van Luyn. / 1994 jul-aug / blz 13 ( Informatie )
Kwant, Lambèrt de [1932] In gesprek met Bär O.S.B., Mgr. R.Ph. / 1994 nov-dec / blz 19 ( Interview )
Kwant, Lambèrt de [2038] Pater Arnold Jurgens mhm – portret van een bewogen priester. / 1995 sep-okt / blz 20 ( Interview )
Kwee, Zr. M. Johanna [2856] Alpha-cursus in Sittard. / 2001 jul / blz 7 ( evangelisatie )
L. M. v.d. [3720] Vrijheid / Gebed / 2008 sep-okt / blz 20 ( bezinning )
L., H. [2061] Opnieuw geboren. / 1995 nov-dec / blz 24 ( Getuigenissen )
L., M. [1739] Verbeter de wereld, begin bij jezelf I. / 1993 mrt-apr / blz 20 ( Overweging )
L., M. [1756] Verbeter de wereld, begin bij jezelf II. / 1993 mei-jun / blz 15 ( Overweging )
L., M. [1774] Verbeter de wereld, begin bij jezelf III. / 1993 jul-aug / blz 11 ( Overweging )
L., M. [1794] Verbeter de wereld, begin bij jezelf IV. / 1993 sep-okt / blz 15 ( Overweging )
L., M. [1814] Verbeter de wereld, begin bij jezelf V. / 1993 nov-dec / blz 8 ( Overweging )
L., M. [1836] Verbeter de wereld, begin bij jezelf VI. / 1994 jan-feb / blz 15 ( Overweging )
L., M. v.d. [3643] Goede Herder. / 2008 mrt-apr / blz 21 ( gebed )
L., V. [959] ’Christelijke gezinnen met toekomst’ – Maes O.Praem., Daniël / 1986 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank / Gezin )
L.G. 10; A.A. 2 [2572] Gedoopten zijn...; De leken, deelachtig... / 1999 mei-jun / blz 15 ( Citaten )
L.H. [3670] De kracht van het geloof. / 2008 mei-jun / blz 18 ( getuigenissen )
L.-P., M. [2184] Van angst genezen. / 1996 sep-okt / blz 23 ( Getuigenissen )
L.P.K. [869] Vorming, roeping en zending van leken (brochure). / 1985 sep-okt / blz 25 ( Boekenplank / Vorming )
L.P.K. [875] Structuur in Nederland / 1985 sep-okt / blz 34 ( Charismatische Vernieuwing )
L.P.K. [903] Onvermoede reikwijdte. / 1986 jan-feb / blz 23 ( Getuigenissen )
L.P.K. [928] KTRN: Het ABC van Katholieke Charismatische Vernieuwing. / 1986 mei-jun / blz 0 ( Charismatische Vernieuwing )
L.P.K. [1018] Nieuwe leden Landelijke Pastorale Kerngroep. / 1987 jan-feb / blz 35 ( Charismatische Vernieuwing )
L.P.K. [1134] Grootste zorgvuldigheid. / 1988 mrt-apr / blz 8 ( Kerkprovincie )
L.P.K. [1188] Bouwmaterialen. / 1988 jul-aug / blz 34 ( Documentatie )
L.P.K. [1247] 12e Nationale Open Dag. / 1989 mrt-apr / blz 20 ( Open Dagen )
L.P.K. [1250] Geven zoals in Afrika. / 1989 mrt-apr / blz 27 ( Buitenland )
L.P.K. [1388] 13e Nationale Open Dag: Jezus geneest ook nu! / 1990 mei-jun / blz 8 ( Open Dagen )
L.P.K. [1506] Als de Geest de ruimte krijgt. / 1991 mrt-apr / blz 32 ( Open Dagen )
L.P.K. [2113] KTRN: Basisinformatie Katholieke Charismatische Vernieuwing / 1996 mei-jun / blz 0 ( Brochure / Informatie )
L.P.K. [2507] Nieuws. / 1998 nov-dec / blz 21 ( Conferenties )
L.P.K. en Redactie [996] In Memoriam: Mw. Marga Klompé (uit: Dagblad Trouw, 9-11-’86). / 1986 nov-dec / blz 37 ( In Memoriam )
L.PK. [2115] Nieuwe zangbundel. / 1996 mei-jun / blz 4 ( Informatie )
L.T. [3886] Dank eerst… / 2009 nov-dec / blz 11 ( citaat )
Laan, Cees van der [2708] Gezegend wonder ’Azusa’ / 2000 mrt-apr / blz 34 ( Bewegingen / Historie / Pinksterbeweging )
Laarhoven zr. Martinetta van [3268] Gebedseiland; een uitnodiging van de Heer. / 2005 jan / blz 35 ( verslag )
Laarman, Henk [454] Activiteiten in Haarlem. / 1980 sep / blz 8 ( Gebedsgroep )
Laarman, Henk [966] Waarom niet meteen? / 1986 sep-okt / blz 12 ( Genezing / Getuigenissen )
Laarman, Henk [1098] Onmogelijke(?) opdracht. / 1987 nov-dec / blz 16 ( Getuigenissen )
Lafeber, Gé [1799] Er is méér in beweging XIII: Cursillo-Nederland. / 1993 sep-okt / blz 22 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
Lambert, Mutien [672] Kerk ontstaat door pinkstergebeuren (Maranathagemeenschap, Brussel). / 1983 mei-jun / blz 11 ( Gemeenschap / Wereldkerk )
Lambert, Mutien [697] Wegen naar gebed (uit: De Vuurkim). / 1983 sep-okt / blz 16 ( Gebed )
Lameire, Agnes [2413] Ezechiël, de visionair. / 1998 mrt-apr / blz 24 ( Bijbel )
Lamers, Frans [1443] Een deur naar binnen. / 1990 sep-okt / blz 28 ( Getuigenissen )
Landelijke Stuurgroep Nederland [700] Open brief aan een beweging in beweging. / 1983 nov-dec / blz 4 ( Charismatische Vernieuwing )
Landré Rob [3330] Atheïst waagt de sprong naar het geloof. / 2005 sep / blz 22 ( getuigenis )
Landré, Rob [3679] Het rode boekje. / 2008 mei-jun / blz 33 ( voor u gelezen )
Langendonck Ilona [3493] Marriage Course in katholieke setting. / 2007 mrt / blz 14 ( huwelijk )
Lattaquié, Metropoliet Ignatios van [2479] Zonder de heilige Geest... (Uppsala 1968) / 1998 sep-okt / blz 14 ( Citaten )
Lauw Loeki [3160] Meer weten over je geloof. / 2004 jan / blz 14 ( jongeren / geloof )
Lawere, Marc van [2155] Kleine lichtjes op de heuvel. / 1996 jul-aug / blz 24 ( Maatschappij )
Leen W.P., Jan [139] Eucharistie en genezing / 1977 jan / blz 15 ( Genezing )
Leen W.P., Jan [163] Katholieke Charismatische Vernieuwing Hoboken, 2e Pinksterdag. / 1977 aug / blz 26 ( Conferenties )
Leen W.P., Jan [165] De vrucht van de Heilige Geest. / 1977 sep / blz 7 ( Heilige Geest )
Leen W.P., Jan [177] Jezus en genezing nú. / 1977 nov / blz 4 ( Genezing )
Leen W.P., Jan [193] Nieuw leven. / 1978 jan / blz 9 ( Bijbel )
Leen W.P., Jan [203] Jezus’ Naam: geloven in zijn kracht. / 1978 feb / blz 26 ( Onderricht )
Leen W.P., Jan [223] ’Ze deelden alles met elkaar’. / 1978 mei / blz 11 ( Gemeenschap )
Leen W.P., Jan [262] De Vader snoeit bij. / 1978 okt / blz 19 ( Onderricht )
Leen W.P., Jan [285] Groei in gebedsgroepen. / 1978 dec / blz 22 ( Gebedsgroep )
Leen W.P., Jan [295] Luisteren naar de Geest. / 1979 feb / blz 5 ( Heilige Geest )
Leen W.P., Jan [315] De Geest schenkt ons aan elkaar. / 1979 apr / blz 20 ( Heilige Geest )
Leen W.P., Jan [336] God heeft u geroepen. / 1979 jun-jul / blz 19 ( Retraite )
Leen W.P., Jan [348] Loslaten. / 1979 sep / blz 4 ( Pastoraal )
Leen W.P., Jan [369] Gods wil... en Herman. / 1979 nov / blz 4 ( Geestelijk Leven )
Leen W.P., Jan [379] Verwachten. / 1979 dec / blz 10 ( Geestelijk Leven )
Leen W.P., Jan [389] Geleid door de Geest. / 1980 jan / blz 12 ( Heilige Geest )
Leen W.P., Jan [408] Bidden uit de Geest. / 1980 mrt / blz 9 ( Gebed / Vorming )
Leen W.P., Jan [417] Voor wanneer? / 1980 apr / blz 8 ( Gebed / Genezing )
Leenders, Aloys [1873] De schapen en de bokken. / 1994 mei-jun / blz 13 ( Parochie )
Leenderts, Vera [713] Dwaas durven zijn. / 1984 jan-feb / blz 20 ( Getuigenissen / Retraite )
Leenderts, Vera [724] Ik heb er moeite mee. / 1984 mrt-apr / blz 14 ( Gedichten / Overweging )
Leenderts, Vera [737] Mijn leven met de Heer. / 1984 mei-jun / blz 12 ( Geestelijk Leven / Getuigenissen )
Leenderts, Vera [750] Kerk. / 1984 jul-aug / blz 8 ( Gedichten / Overweging )
Leenderts, Vera [821] De keuze is aan mij. / 1985 mrt-apr / blz 28 ( Overweging )
Leenderts, Vera [831] Ik ben jullie eenheid. / 1985 mei-jun / blz 8 ( Gedichten / Overweging )
Leenderts, Vera [847] Anders. / 1985 jul-aug / blz 14 ( Gedichten / Overweging )
Leenderts, Vera [850] Evangelie, bron van leven. / 1985 jul-aug / blz 18 ( Geestelijk Leven )
Leenderts, Vera [859] Genesis 4. / 1985 sep-okt / blz 8 ( Gedichten / Overweging )
Leenderts, Vera [884] Vrouw en geloof. / 1985 nov-dec / blz 16 ( Cursus )
Leenderts, Vera [893] Steen voor steen. / 1986 jan-feb / blz 3 ( Gedichten / Overweging )
Leenderts, Vera [901] Er valt te praten. / 1986 jan-feb / blz 20 ( Gedichten / Overweging )
Leenderts, Vera [926] Waarom moeten mensen lijden – Herwig Arts. / 1986 mrt-apr / blz 35 ( Boekenplank )
Leenderts, Vera [933] Eerlijk gezegd. / 1986 mei-jun / blz 12 ( Evangelisatie )
Leenderts, Vera [936] Heilige Geest. / 1986 mei-jun / blz 20 ( Gedichten / Overweging )
Leenheer-Epping, Astrid [3652] 20-jarig bestaan 'De Parel'. / 2008 mrt-apr / blz 30 ( verslag )
Leerlingen Middelbare School [133] ’Wie is Jezus voor jou?’ / 1976 jun / blz 28 ( Getuigenissen )
Leeuw OFM.CAP., Venantius de [1505] Bericht uit Indonesia. / 1991 mrt-apr / blz 30 ( Buitenland )
Leeuw OFM.CAP., Venantius de [2210] De Bijbel over het jubeljaar. / 1996 nov-dec / blz 22 ( A.D. 2000 / Bijbel )
Leeuw OFM.CAP., Venantius de [2256] De lijdende dienaar uit Jesaja 53. / 1997 mrt-apr / blz 14 ( A.D. 2000 )
Leitner Ans en René [3226] Contacten met Messiasbelijdende Joden. / 2004 sep / blz 12 ( Joden / oecumene )
Leitner, Ans [426] Proost! Op je gezondheid! / 1980 mei / blz 13 ( Genezing )
Leitner, Ans [1631] Enige vragen over innerlijke genezing. (Brochure – Phoebe Cranor USA; bewerking) / 1992 mrt-apr / blz 26 ( Genezing )
Leitner, Ans [2151] Wat hebben wij als katholieken met Israël te maken? / 1996 jul-aug / blz 17 ( Christendom / Israël / Jodendom / Religie )
Leitner, fam. [3693] Messiasbelijdende Joden. / 2008 jul-aug / blz 16 ( informatie )
Leitner, René [2025] Voor u gelezen: Ontmoeting en Verzoening. / 1995 jul-aug / blz 33 ( Boekenplank )
Leland, M.A. [754] De ’gewone tijd’ uitbuiten. / 1984 jul-aug / blz 22 ( Kerkelijk Jaar / Vorming )
Lelij Marlies van der [3199] Woord- en communieviering met charismatische elementen. / 2004 mei / blz 22 ( parochie )
Lelij Marlies van der [3208] Nieuwe cursus starten in de parochie. / 2004 juli / blz 9 ( parochie )
Lelij Marlies van der [3235] Kracht in onze woorden. / 2004 sep / blz 29 ( bezinning )
Lelij Marlies van der [3238] Gebed zonder end?! / 2004 sep / blz 33 ( gebed )
Lelij Marlies van der [3274] Een christelijke opdracht. / 2005 mrt / blz 13 ( maatschappij )
Lelij Marlies van der [3353] Nieuwe daden vanuit de lofprijzing. / 2005 nov / blz 32 ( gebed / maatschappij )
Lelij Marlies van der [3455] Van cocon naar vlinder. Een nieuwe lente - een nieuw leven. / 2006 nov / blz 15 ( bezinning )
Lelij Marlies van der [3477] Conventies Charismatische Werkgemeenschap Nederland. / 2007 jan / blz 24 ( oecumene )
Lelij Marlies van der [3497] Open en in overgave bidden. / 2007 mrt / blz 23 ( gebed )
Lelij Marlies van der [3521] Samen gaat het gemakkelijker dan alleen. Op bezoek bij een gebedsgroep. / 2007 mei / blz 28 ( gebedsgroep )
Lelij Marlies van der [3575] Op bezoek bij een gebedsgroep: Broers en zusters in de Heer. / 2007 nov / blz 18 ( gebedsgroep )
Lelij, Marlies van der [2860] Hemelvaart 2001. / 2001 jul / blz 16 ( verslag )
Lelij, Marlies van der [2880] Bouwen aan het koninkrijk van God 1: Concrete daden van elke dag. / 2001 sep / blz 18 ( bezinning / maatschappij )
Lelij, Marlies van der [2893] Bouwen aan het koninkrijk van God 2: Door de bril van God kijken. / 2001 nov / blz 6 ( bezinning / maatschappij )
Lelij, Marlies van der [2901] Katholieken op E.O.-dag. / 2001 nov / blz 21 ( oecumene )
Lelij, Marlies van der [2913] Overlast van de buren. / 2002 jan / blz 8 ( maatschappij )
Lelij, Marlies van der [2974] Ontmoeting met zoutend zout en lichtend licht. / 2002 juli / blz 10 ( Open Dagen / Verslag )
Lelij, Marlies van der [2983] Concrete daden van elke dag: Lofprijzen als je niet happy bent? / 2002 juli / blz 30 ( Bezinning )
Lelij, Marlies van der [3125] Vernieuwingsdagen 29 mei - 1 juni 2003 / 2003 sept / blz 26 ( Veslag )
Lelij, Marlies van der [3615] Bidden om een nieuw Pinksteren in je woonplaats (1). / 2008 jan / blz 12 ( oecumene / gebed )
Lelij, Marlies van der [3622] Bidden om een nieuw Pinksteren in je woonplaats (2). / 2008 jan / blz 22 ( oecumene / gebed )
Lelij, Marlies van der [3699] 25 jaar Water-ringen. / 2008 jul-aug / blz 24 ( interview / gebedsgroep )
Lelij, Marlies van der [3718] Gebedsgroep 'De Bron', Laagstraat Eindhoven. / 2008 sep-okt / blz 16 ( gebedsgroep / interview )
Lelij, Marlies van der [3749] Lighthouse / 2008 nov-dec / blz 26 ( gebedsgroep / bezinning )
Lelij, Marlies van der [3817] Hebben jullie de Geest ontvangen? / 2009 mei-jun / blz 22 ( bezinning )
Lelij, Marlies van der [3846] Gebedsgroep Roermond. / 2009 jul-aug / blz 22 ( gebedsgroep )
Lelij, Marlies van der [3924] Gebedsgroep, dienstbaar naar alle kanten / 2010 jan-feb / blz 24 ( Gebedsgroep )
Lely, Marlies van der [2427] Ervaringen met vormselvoorbereiding. / 1998 mei-jun / blz 10 ( Heilige Geest / Sacramenten )
Lely, Marlies van der [2677] Zo verschillend zijn gebedsgroepen. / 2000 jan-feb / blz 26 ( Gebedsgroep )
Lely, Marlies van der [2694] Kom, prijs de Heer. / 2000 mrt-apr / blz 14 ( Lofprijzing )
Lely, Marlies van der [2727] Als je Jezus wilt volgen...1 / 2000 mei-jun / blz 30 ( Bezinning / Vorming )
Lely, Marlies van der [2747] Als je Jezus wilt volgen 2. Kritiek: terugslaan of ervan leren? / 2000 jul-aug / blz 28 ( Bezinning )
Lely, Marlies van der [2748] Als je Jezus wilt volgen... Kritiek: terugslaan of ervan leren? / 2000 jul-aug / blz 28 ( Vorming )
Lely, Marlies van der [2788] Als je Jezus wilt volgen 3. / 2000 nov-dec / blz 30 ( Vorming )
Lely, Marlies van der [2806] Als je Jezus wilt volgen 4. Wat is liefde eigenlijk? / 2001 jan-feb / blz 24 ( Vorming )
Lely, Marlies van der [2821] Als je Jezus wilt volgen (5) / 2001 mrt-apr / blz 16 ( Vorming )
Lens, P. & Timmermans, P. [3793] Geestelijk groeien. / 2009 mrt-apr / blz 16 ( verslag / vorming )
Lens, Patrick [2979] Tongentaal: bidden voor Gods intenties. / 2002 juli / blz 22 ( Charisma's / Gebed )
Lens, Patrick [2996] Een profetisch woord. / 2002 sept / blz 16 ( Charisma's / Profetie )
Leny [761] Mijn weg naar charismatische vernieuwing. / 1984 jul-aug / blz 37 ( Getuigenissen )
Leny [792] Je bent genezen. / 1984 nov-dec / blz 36 ( Getuigenissen )
Leny [1147] De gevolgen van lichamelijke genezing. / 1988 mrt-apr / blz 27 ( Getuigenissen )
Leny [1390] Angst om te spreken. / 1990 mei-jun / blz 11 ( Genezing )
Leny [1622] Herinnering aan vormseltijd. / 1992 mrt-apr / blz 12 ( Catechese )
Leny [1683] ’Thuiskomst’, het levensverhaal van een journalist. / 1992 sep-okt / blz 18 ( Getuigenissen )
Leo kardinaal Suenens [3053] God is buitengewoon / 2003 maart / blz 11 ( Overweging )
Leo van der Klaauw a.a. [2961] Een jong netwerk in Europa RELay-congres in Slowakije / 2002 mei / blz 22 ( Jongeren / Verslag )
Léonard, Mgr. [2768] Onze Vader, uw wil geschiede. / 2000 sep-okt / blz 28 ( Overweging )
Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. [1136] Biddende priesters. / 1988 mrt-apr / blz 9 ( Citaten )
Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. [1144] Wat is heiligheid? / 1988 mrt-apr / blz 21 ( Citaten )
Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. [1146] ’Hij legde hun een voor een de handen op’. / 1988 mrt-apr / blz 25 ( Overweging )
Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. [1591] ...en beluisterd: Wat zegt de Geest tot de Kerk I: Verleden, heden, toekomst. / 1991 nov-dec / blz 33 ( Cassettes )
Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. [1592] ...en beluisterd: Wat zegt de Geest tot de Kerk II: Over charisma’s. / 1991 nov-dec / blz 33 ( Cassettes )
Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. [2215] Vruchtbaar gebruik van herziene Bijbeluitgave. / 1996 nov-dec / blz 27 ( Bijbel )
Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. [2244] De Katechismus van de Katholieke Kerk. / 1997 jan-feb / blz 34 ( Onderricht )
Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. [2271] De gebedsgroepen in de ’Katechismus van de Katholieke Kerk’. / 1997 mrt-apr / blz 32 ( Gebedsgroep / Onderricht )
Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. [2669] Het karakter van de nieuwe bewegingen. / 2000 jan-feb / blz 16 ( Bewegingen )
Leuridon, Celine [2824] Wat hebt U voor mij verdragen? / 2001 mrt-apr / blz 21 ( Gebed / Gedichten )
Lewis SJ., H. [2570] God genas me, gedeeltelijk. / 1999 mei-jun / blz 13 ( Getuigenissen )
Lieke [106] Veni Sancte Spiritus / 1976 jan / blz 10 ( Hymne )
Lieke [729] Hoe de Geest werkt in een bejaardenhuis. / 1984 mrt-apr / blz 26 ( Maatschappij )
Lieke [1684] ’Ook jij mag...’. / 1992 sep-okt / blz 24 ( Getuigenissen )
Lieke [2132] Vrij. / 1996 mei-jun / blz 25 ( Gedichten / Overweging )
Lieke [2411] tastend... / 1998 mrt-apr / blz 22 ( Gedichten )
Lieke [2845] Een Alpha-cursist schrijft. / 2001 mei-jun / blz 22 ( Catechese / Getuigenissen / Parochie )
Lieke [2894] Zie mij. / 2001 nov / blz 6 ( gedicht )
Lieke [2937] Gewekt / 2002 mrt / blz 18 ( Gedicht )
Lieke [3015] Offerlam / 2002 nov / blz 15 ( Gedicht )
Lier Pieter van [3161] Het Jongerencentrum van Den Haag / 2004 jan / blz 16 ( jongeren )
Lilly, Fred (New Covenant) [955] Pinksteren... en dan..? – David du Plessis. / 1986 jul-aug / blz 23 ( Interview )
Linden, fr. Leopold van der [351] Mijn eerste charismatische retraite / 1979 sep / blz 12 ( Getuigenissen / Retraite )
Linden, Zr. Andrea Van der [683] Enthousiaste Pinksterviering in Antwerpen. / 1983 jul-aug / blz 13 ( Open Dagen )
Linden, Zr. Andrea Van der [1618] Mensen van het eerste uur III: Voorlopers van de KCV in Vlaanderen: Jos Biesbrouck. / 1992 mrt-apr / blz 4 ( Charismatische Vernieuwing / Vlaanderen )
Linden, Zr. Andrea Van der [1848] Beste lezers. / 1994 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Linden, Zr. Andrea Van der [1855] De Heer leidt de kudde... I. / 1994 mrt-apr / blz 16 ( Gebedsgroep )
Linden, Zr. Andrea Van der [1868] Beste lezers. / 1994 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Linden, Zr. Andrea Van der [1874] Het boek Leviticus I: Hij roept. / 1994 mei-jun / blz 14 ( Bijbel )
Linden, Zr. Andrea Van der [1909] Hoogstraten 1994: Volg Jezus. / 1994 sep-okt / blz 4 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
Linden, Zr. Andrea Van der [1913] Het boek Leviticus II: Gods roepstem horen... / 1994 sep-okt / blz 10 ( Bijbel )
Linden, Zr. Andrea Van der [1926] Verterend vuur, Geest van liefde, kom over ons... / 1994 nov-dec / blz 8 ( Bijbel )
Linden, Zr. Andrea Van der [1954] Weest profetisch! Mgr. Cordes: ’Do not be normal’. / 1995 jan-feb / blz 18 ( Visie )
Linden, Zr. Andrea Van der [1956] Rein en onrein I. / 1995 jan-feb / blz 22 ( Bijbel )
Linden, Zr. Andrea Van der [1965] Christus en Maria. / 1995 mrt-apr / blz 6 ( Maria )
Linden, Zr. Andrea Van der [1969] ’Uw woord is een lamp voor mijn voet’ (Ps. 119,105). / 1995 mrt-apr / blz 15 ( Bijbel )
Linden, Zr. Andrea Van der [1975] Als trouw en erbarmen elkaar ontmoeten. / 1995 mrt-apr / blz 24 ( Paray-le-Monial )
Linden, Zr. Andrea Van der [1981] Rein en onrein II. / 1995 mrt-apr / blz 30 ( Bijbel )
Linden, Zr. Andrea Van der [1993] Verheug u, Maria (Lc 1,28). / 1995 mei-jun / blz 22 ( Gebed )
Linden, Zr. Andrea Van der [1995] Het boek Leviticus III: De Grote Verzoendag – Yom Kippur. / 1995 mei-jun / blz 27 ( Bijbel )
Linden, Zr. Andrea Van der [2016] Mijn identiteit. / 1995 jul-aug / blz 24 ( Retraite / Vlaanderen )
Linden, Zr. Andrea Van der [2040] Geestelijke begeleiding. / 1995 sep-okt / blz 25 ( Begeleiding )
Linden, Zr. Andrea Van der [2073] Contact met de Islam. / 1996 jan-feb / blz 9 ( Religie )
Linden, Zr. Andrea Van der [2204] De Koran over Jezus. / 1996 nov-dec / blz 13 ( Islam / Religie )
Linden, Zr. Andrea Van der [2243] Gerechtigheid. / 1997 jan-feb / blz 31 ( Onderricht )
Linden, Zr. Andrea Van der [2291] De Heer leidt de kudde... II. / 1997 mei-jun / blz 28 ( Gemeenschap )
Linden, Zr. Andrea Van der [2309] Jezus in de Koran. / 1997 jul-aug / blz 23 ( A.D. 2000 / Islam / Religie )
Linden, Zr. Andrea Van der [2322] Vlaamse sessie – Hoogstraten 1997: Jezus Christus is dezelfde.... / 1997 sep-okt / blz 10 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
Linden, Zr. Andrea Van der [2330] Moslim en christen in gesprek. / 1997 sep-okt / blz 20 ( A.D. 2000 / Interview / Islam / Religie )
Linden, Zr. Andrea Van der [2379] Christendom – Islam I. / 1998 jan-feb / blz 16 ( Islam / Religie )
Linden, Zr. Andrea Van der [2410] Christendom – Islam II. / 1998 mrt-apr / blz 20 ( Islam / Religie )
Linden, Zr. Andrea Van der [2459] Vormselvoorbereiding door gezinscatechese. / 1998 jul-aug / blz 21 ( Sacramenten )
Linden, Zr. Andrea Van der [2511] Leven in Gods aanwezigheid. / 1998 nov-dec / blz 28 ( Islam )
Linden, Zr. Andrea Van der [2552] Voordat ik bid... / 1999 mrt-apr / blz 20 ( Islam )
Linden, Zr. Andrea Van der [2623] Omgaan met conflichten. / 1999 sep-okt / blz 20 ( Islam )
Linden, Zr. Andrea Van der [2625] Terug naar onze eerste liefde (Vergadering Europ. Nat. Service Comitees 8-11/4/1999) / 1999 sep-okt / blz 25 ( Visie )
Linden, Zr. Andrea Van der [2725] Islam... een uitdaging? / 2000 mei-jun / blz 26 ( Islam )
Linden, Zr. Andrea Van der [2815] Barmhartigheid / 2001 mrt-apr / blz 5 ( Gebed )
Linden, Zr. andrea Van der [3032] Van Auschwitz naar Krakow: Heer, wees ons barmhartig! / 2003 jan / blz 8 ( Verslag )
Linn SJ., M.& D. en Fabricant, S. [2080] Genezing van pijn die betrekking heeft op... / 1996 jan-feb / blz 22 ( Gebed / Genezing )
Lith, Mw. Jeanne van [1436] Pater Tardif. / 1990 sep-okt / blz 17 ( Media )
Loon, H. & R.van [2261] Gebedenboek. / 1997 mrt-apr / blz 23 ( Gebed )
Louf, André [2620] Meditatie (Uit: Mijn lifde is u genoeg). / 1999 sep-okt / blz 17 ( Overweging )
Lubich Chiara [3298] Een verenigd Europa voor een verenigde wereld. / 2005 mei / blz 31 ( maatschappij )
Lubich, Chiara [3673] Naar een cultuur van gemeenschap. / 2008 mei-jun / blz 22 ( bezinning )
Ludo [250] De ’uittocht’ van Israël. / 1978 sep / blz 4 ( Bijbel )
Ludo [257] Woestijnervaring. / 1978 okt / blz 4 ( Bijbel )
Lukey, Gré [953] Barbara Leahy Shlemon, Paul Feider pr. / 1986 jul-aug / blz 22 ( Dienst van Genezing )
Lukey, Gré & Vinkenburg, Maria [753] Internationale leidersconferentie Rome 1984. / 1984 jul-aug / blz 20 ( Conferenties )
Luycks, Bernadette [2276] Ik mocht Jezus ontmoeten. / 1997 mei-jun / blz 4 ( Getuigenissen )
Luyn sdb Mgr. A.H. van [3247] Bewegingen: Christus' licht weerkaatsen. / 2004 nov / blz 18 ( bewegingen )
Luyn, Mgr. A. van [2594] Samen het Licht. (Uit: toespraak 24-5-1999 te ’s-Hertogenbosch) / 1999 jul-aug / blz 11 ( Citaten / Pinksteren 1999 )
M. [3089] Gebedsgroep en dagelijks leven / 2003 mei / blz 30 ( Maatschappij )
M. [3109] Je beroep en je geloof. / 2003 juli / blz 32 ( Maatschappij )
M. [3116] Vaar nu naar het diepe (Lucas 5,1-11) / 2003 sept / blz 11 ( Bezinning )
M. [3166] Ons binnenkantje aan de Heer toevertrouwen. / 2004 jan / blz 26 ( getuigenis )
M. [3259] Alleen of eenzaam. / 2005 jan / blz 12 ( getuigenis )
M. [3308] Jezus, door veel parochianen niet herkend. / 2005 jul / blz 18 ( parochie )
M. [3354] Bidden door de dag. / 2005 nov / blz 33 ( gebed / maatschappij )
M. [3445] Tijdens het wandelen. / 2006 sep / blz 33 ( gebed )
M. van der Lelij [3052] Regio-kern: balans na twee jaaar. / 2003 maart / blz 10 ( Gebedsgroep )
M., E. [2543] Nooit losgelaten. / 1999 mrt-apr / blz 8 ( Getuigenissen )
M., H. H.v.d. [2756] Gebiecht en genezen. / 2000 sep-okt / blz 8 ( Getuigenissen )
M., M. v. [2240] ’Ik was in de gevangenis en...’ / 1997 jan-feb / blz 28 ( Maatschappij )
M.R. [2757] God, onze Vader, zend uw Geest / 2000 sep-okt / blz 9 ( Gebed )
M.Scholten,M.Rombouts, M.van der Lelij [3049] Jonkies, bruggenbouwers en wijzen varen naar het diepe. / 2003 maart / blz 4 ( Verslag )
Maas SVD, Kees [3100] Retourtje Emmaüs. / 2003 juli / blz 12 ( Informatie )
Machielsen, Job [1128] Zojuist verschenen: Evangelisatie is de reden van ons bestaan’ – D. Maes o.praem. / 1988 jan-feb / blz 35 ( Boekenplank )
Madre, Philip; bew. Koeleman & Pouwels [2183] Lichamelijke genezing en evangelisatie (San Giovanni Rotondo). / 1996 sep-okt / blz 20 ( Conferenties )
Maes O.Praem., Daniël [220] En toch is God barmhartig. / 1978 apr / blz 27 ( Bijbel )
Maes O.Praem., Daniël [253] ’Gij zult mijn getuigen zijn’ (KCV-congres Dublin 1978). / 1978 sep / blz 20 ( Conferenties )
Maes O.Praem., Daniël [263] Een man worstelde met hem... / 1978 okt / blz 24 ( Bijbel )
Maes O.Praem., Daniël [269] God-met-ons. / 1978 nov / blz 14 ( Geestelijk Leven )
Maes O.Praem., Daniël [284] En de toekomst? Bouwen aan de nieuwe aarde. / 1978 dec / blz 20 ( Geestelijk Leven )
Maes O.Praem., Daniël [296] De kunst van het leven, een gave van de Geest. / 1979 feb / blz 9 ( Charisma’s )
Maes O.Praem., Daniël [321] ’Opdat van zijn daden moge blijken dat ze in God zijn gedaan’. / 1979 mei / blz 8 ( Arbeid )
Maes O.Praem., Daniël [353] Zullen wij ook getuigen zijn? / 1979 sep / blz 18 ( Geestelijk Leven )
Maes O.Praem., Daniël [367] Bezield door de Geest of bezeten van cultuurschatten? / 1979 okt / blz 27 ( Geestelijk Leven )
Maes O.Praem., Daniël [467] Een persoonlijke weg naar vernieuwing. / 1980 okt / blz 25 ( Sacramenten )
Maes O.Praem., Daniël [480] Ontmoeting in Paray-le-Monial. / 1980 nov / blz 32 ( Getuigenissen )
Maes O.Praem., Daniël [496] Charismatische Vernieuwing en gemeenschapsleven. / 1981 jan / blz 11 ( Charismatische Vernieuwing / Gemeenschap )
Maes O.Praem., Daniël [542] Voor een vernieuwde en wereldwijde Kerkvisie. / 1981 aug / blz 11 ( Visie / Wereldkerk )
Maes O.Praem., Daniël [591] Een sterke lofprijzing. / 1982 jan-feb / blz 13 ( Lofprijzing )
Maes O.Praem., Daniël [598] Voor een levende kerkgemeenschap. / 1982 mrt-apr / blz 6 ( Gemeenschap )
Maes O.Praem., Daniël [611] Jubelen met heel ons wezen. / 1982 mei-jun / blz 16 ( Bijbel )
Maes O.Praem., Daniël [650] De Charismatische Vernieuwing. / 1983 jan-feb / blz 5 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
Maes O.Praem., Daniël [665] Vernieuwing van het persoonlijk Geestelijk Leven. / 1983 mrt-apr / blz 16 ( Geestelijk Leven )
Maes O.Praem., Daniël [669] Een stukje ’gewoon’ Geestelijk Leven. / 1983 mei-jun / blz 6 ( Paray-le-Monial )
Maes O.Praem., Daniël [715] Europa, ons missiegebied. / 1984 jan-feb / blz 25 ( Evangelisatie )
Maes O.Praem., Daniël [739] In de voetsporen van Norbert. / 1984 mei-jun / blz 18 ( Heiligen )
Maes O.Praem., Daniël [1023] Meeleven met de Kerk. / 1987 mrt-apr / blz 8 ( Encyclieken / Wereldkerk )
Maes O.Praem., Daniël [1105] Naar het einde van en contraceptieve cultuur? / 1987 nov-dec / blz 27 ( Huwelijk / Maatschappij )
Maes O.Praem., Daniël [1159] Bekering van de Vernieuwing. / 1988 mei-jun / blz 10 ( Charismatische Vernieuwing / Visie )
Maes O.Praem., Daniël [1162] Vernieuwing uit isolement. / 1988 mei-jun / blz 17 ( Charismatische Vernieuwing )
Maes O.Praem., Daniël [1201] En toch schiet het op. / 1988 sep-okt / blz 24 ( Visie )
Maes O.Praem., Daniël [1251] Mogen er nog wonderen gebeuren? / 1989 mrt-apr / blz 28 ( Geestelijk Leven )
Maes O.Praem., Daniël [1271] Het Hooglied te laag gezongen. / 1989 mei-jun / blz 22 ( Maatschappij / Wereldkerk )
Maes O.Praem., Daniël [1304] Nieuwe gemeenschappen: waarom en hoe? / 1989 sep-okt / blz 4 ( Gemeenschap )
Maes O.Praem., Daniël [1355] Dubbele uitdaging. / 1990 jan-feb / blz 18 ( Charismatische Vernieuwing / Visie )
Maes O.Praem., Daniël [1393] Werken in Gods wijngaard. / 1990 mei-jun / blz 15 ( Hoogstraten )
Maes O.Praem., Daniël [1997] ’Als het te gek wordt...’. / 1995 mei-jun / blz 29 ( Getuigenissen )
Maes O.Praem., Daniël [2034] Het feest van de Vader vorobereiden. / 1995 sep-okt / blz 15 ( A.D. 2000 )
Maes o.praem., Daniël [3851] Kansen voor eenheid in verscheidenheid. / 2009 jul-aug / blz 32 ( Joden - Christenen )
Maes, Johannes Daniël [2803] Ervaringen met het sacrament van de zieken 1. / 2001 jan-feb / blz 20 ( Pastoraal / Sacramenten )
Maes, Johannes Daniël [2805] Sterven: vreugde en droefheid tegelijk. / 2001 jan-feb / blz 23 ( Overweging )
Maes, Johannes Daniël [2827] Ervaringen met het sacrament van de zieken 2. / 2001 mrt-apr / blz 26 ( Pastoraal / Sacramenten )
Malenge O.M.I., Jean Baptiste [1336] Een verre-kijker in ons midden. / 1989 nov-dec / blz 26 ( Buitenland )
Maloney S.J., George A. [639] ’Wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen’. / 1982 nov-dec / blz 4 ( Maria )
Manders, B. [876] Mijn bekering en verandering van leven. / 1985 sep-okt / blz 38 ( Getuigenissen )
Mansfield Patti Gallagher [3513] Het weekend waarmee het begon 1. / 2007 mei / blz 12 ( Getuigenis )
Mansfield Patti Gallagher [3532] Het weekend waarmee het begon 2. / 2007 jul / blz 12 ( getuigenis )
Mansfield, Patti [2358] Altijddurend Pinksteren – Voorzag een Italiaanse zuster in de 19e eeuw de char. vern.? / 1997 nov-dec / blz 22 ( A.D. 2000 / Charismatische Vernieuwing )
Marche S.J., Marc De la [1521] De Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. / 1991 mei-jun / blz 21 ( Geestelijk Leven )
Marel Christel van der / K S [3452] 'Leven in de Geest' in Alphense parochies. / 2006 nov / blz 10 ( gebedsgroep )
Margaretha [1714] Een hart van steen. / 1993 jan-feb / blz 9 ( Getuigenissen )
Margaretha [2670] Gevangen / 2000 jan-feb / blz 17 ( Gedichten / Overweging )
Margarietha [2932] De Handen van God… / 2002 mrt / blz 8 ( Gedicht )
Marghrieta [3038] Geloven / 2003 jan / blz 18 ( Gedicht )
Margrietha [2736] Gedragen. / 2000 jul-aug / blz 11 ( Gedichten / Overweging )
Margrietha [2762] Daglicht / 2000 sep-okt / blz 16 ( Gedichten / Overweging )
Margrietha [2781] Hand in hand. / 2000 nov-dec / blz 13 ( Gedichten )
Maria Kefas [1544] De gemeenschap Maria Kefas. / 1991 jul-aug / blz 17 ( Gemeenschap / Vlaanderen )
Maria Rombouts [2675] Mijmeringen: Tijd. / 2000 jan-feb / blz 23 ( Overweging )
Maria-Kefasgemeenschap [2019] Jongerentrektocht door de Vlaamse Ardennen. / 1995 jul-aug / blz 28 ( Informatie / Jongeren / Vlaanderen )
Marie-Jeanne [1565] Vergeven. / 1991 sep-okt / blz 28 ( Gedichten )
Marie-Liese zr. [3559] Leven in Gods vreugde. In het hart van de stad, in het hart van God. / 2007 sep / blz 28 ( getuigenis )
Marie-Paul [201] Vader, ik ben blij. / 1978 feb / blz 20 ( Gedichten )
Marlies van der Lelij [2962] Concrete daden: Omgaan met agressie in het verkeer. / 2002 mei / blz 24 ( Bezinning / Maatschappij )
Marsch O.P. [832] Genezing I: Wie heeft opdracht te genezen? / 1985 mei-jun / blz 9 ( Genezing )
Marsch O.P. [851] Genezing II: Wenken hoe men met genezingsgebed kan beginnen. / 1985 jul-aug / blz 22 ( Gebed / Genezing )
Martin, Francis [132] Jezus’ Hart (uit: Touching God) / 1976 jun / blz 26 ( Gedichten )
Martin, Ralph [81] In gesprek met Suenens, Leo kardinaal (uit: New Covenant) / 1975 mei / blz 15 ( Interview )
Martin, Ralph [570] Treur en ween, want het Lichaam van mijn Zoon is gebroken. / 1981 nov / blz 15 ( Profetie )
Martin, Ralph [1576] De doop in de Heilige Geest helpt ons God te leren kennen (uit: New Covenant, mei ’91). / 1991 nov-dec / blz 6 ( Heilige Geest )
Mascarenhas S.J., Fio [641] Gevoel voor mysterie. / 1982 nov-dec / blz 7 ( Geestelijk Leven )
Mascarenhas S.J., Fio [678] Open de deuren voor de Verlosser! / 1983 jul-aug / blz 5 ( Geestelijk Leven )
Mascarenhas S.J., Fio [2760] ‘De overwinningszang van de vervolgde Kerk’ (Apocalyps dl 1). / 2000 sep-okt / blz 12 ( Bijbel )
Mascarenhas S.J., Fio [2770] ‘De overwinningszang van de vervolgde Kerk’ (Apocalyps dl 2). / 2000 sep-okt / blz 30 ( Bijbel )
Mascarenhas SJ., Fio [2638] Black-out tijdens examens. / 1999 nov-dec / blz 10 ( Getuigenissen )
Mascarenhas, Dr Fio SJ [3933] Basiselementen van het christelijk leven / 2010 mrt-apr / blz 4 ( Verslag, Bijbel )
Mathy, Leon [738] Verschijningen in Medjugorje. / 1984 mei-jun / blz 15 ( Maria )
Mattathilani, Francis (India) [656] Charismatische Vernieuwing in Koath. / 1983 jan-feb / blz 16 ( Parochie )
Matthee, Hubert [514] Nieuwe wegen? Een pastor getuigt en stelt zich vragen (1). / 1981 mrt / blz 24 ( Gemeenschap )
Matthee, Hubert [520] Nieuwe wegen? Een pastor getuigt en stelt zich vragen (2). / 1981 apr / blz 14 ( Gemeenschap )
Matthee, Hubert [528] Nieuwe wegen? Een pastor getuigt en stelt zich vragen (3). / 1981 mei / blz 24 ( Gemeenschap )
Matthee, Hubert [535] Nieuwe wegen? Een pastor getuigt en stelt zich vragen (slot). / 1981 jun-jul / blz 20 ( Gemeenschap )
Matthee, Hubert [1459] ’Maranatha’-huis 1980-1990. / 1990 nov-dec / blz 20 ( Gemeenschappen )
Matthys, Roger [2876] De H. Geest, levensadem van de Kerk. De geschriften van kard. Suenens. / 2001 sep / blz 10 ( boekenplank )
Mc Verry SJ., Peter [2591] Gods voorkeur – onze voorkeur. / 1999 jul-aug / blz 8 ( Vaderjaar )
Mc Verry SJ., Peter [2624] Het Bijbels Jubeljaar. / 1999 sep-okt / blz 22 ( Bijbel )
Mc Verry SJ., Peter [2626] Hoe zouden christenen het millennium-jubeljaar dus het beste kunnen vieren? / 1999 sep-okt / blz 28 ( Bijbel / Millennium )
McClung, Floyd [1007] Hokjesmentaliteit. / 1987 jan-feb / blz 18 ( Oecumene )
McDonnell S.J. Kilian P. [1420] De uitstelling van het Heilig Sacrament: een verouderde devotie? / 1990 jul-aug / blz 27 ( Sacramenten )
McDonnell S.J., Kilian P. [1409] Een Amerikaan in Paray-le-Monial. / 1990 jul-aug / blz 4 ( Gemeenschap )
McKenney, Mgr. Jozef [1831] De majesteit van de stilte. / 1994 jan-feb / blz 7 ( Onderricht )
McNutt O.P., Francis [127] Bevrijd om te bevrijden (uit: Healing) / 1976 feb / blz 27 ( Charisma’s )
McNutt, Francis [419] Elf redenen waarom mensen soms niet genezen. / 1980 apr / blz 12 ( Genezing )
Meester Eckart [418] De ’gave’ van het handelen. / 1980 apr / blz 11 ( Bijbel )
Meeuws, Mieke [3136] Sfeer van rust en aanbidding. / 2003 nov / blz 8 ( Verslag / Nationale Dag )
Meijs Jan [3243] Jezus zegt: 'Kom!' / 2004 nov / blz 10 ( bijbel )
Meirsman, Marc [1411] De Sjaloomgemeenschap Mechelen. / 1990 jul-aug / blz 8 ( Gemeenschappen / Vlaanderen )
Meisner, Joachim kardinaal [2668] ’Welke rol kunnen de nieuwe bewegingen...’ (Uit: Katholiek Nieuwsblad 1-10-1999). / 2000 jan-feb / blz 15 ( Interview )
Mélotte Annelies en Frans [3394] Naar Celebrate. / 2006 mei / blz 8 ( Celebrate )
Messenger [2849] God schept man en vrouw. / 2001 mei-jun / blz 28 ( Bijbel )
Metz, Father Ken [2316] Johannes Paulus II over profetie. / 1997 jul-aug / blz 33 ( Charisma’s / Profetie )
Meulen pr., W. v.d. [1202] Doe maar wat Hij u zeggen zal. / 1988 sep-okt / blz 25 ( Priesters / Retraite )
Meys Jan [3233] De barmhartige God. / 2004 sep / blz 26 ( bezinning )
Meys Jan [3289] Vertrouwen is een gave. / 2005 mei / blz 13 ( bezinning )
Meys Jan [3339] Heilige Geest en vuur. / 2005 nov / blz 6 ( bijbel )
Meys Jan [3425] God is altijd eerder. / 2006 jul / blz 32 ( bezinning )
Meys, Miet [1854] Mijn klein Hooglied. / 1994 mrt-apr / blz 14 ( Gebed / Gedichten )
MG [3519] Terug van Nationale Open Dag. / 2007 mei / blz 25 ( Nationale Open Dag )
Mgr. A. van Luyn / Mg. E. de Jong [3890] Nieuwe bewegingen. / 2009 nov-dec / blz 17 ( bewegingen )
Mgr. Griffin [3050] Evangeliseren: tweerichtingverkeer / 2003 maart / blz 7 ( Evangelisatie )
Mgr. J. van Burgsteden [3056] Wat ik van het Focolare leerde / 2003 maart / blz 16 ( Bewegingen / Getuigenis )
Mgr. Möller [2758] Heer God, zend ons uw Geest. / 2000 sep-okt / blz 9 ( Gebed )
Michael Stoelinga [3065] Nieuwe evangelisatie in Wenen / 2003 maart / blz 34 ( Evangelisatie )
Miltenburg José [3271] Wie is Jean Vanier? / 2005 mrt / blz 7 ( bewegingen / mensen )
Mirjam Borst. [3151] Je geloof uitleggen. / 2003 nov / blz 28 ( Nieuws )
Missionaries of Charity [2916] Ondanks alles. / 2002 jan / blz 15 ( bezinning )
Moeder Teresa [166] Vergeten waarde van de armoede. / 1977 sep / blz 12 ( Maatschappij )
Moeder Teresa [733] ’Geef niet van je overvloed, maar geef iets dat pijn doet’ (toespraak). / 1984 mrt-apr / blz 38 ( Onderricht )
Moeder Teresa [987] Vriend van de stilte. / 1986 nov-dec / blz 21 ( Gebed )
Mol, Mark Van [852] Leven onder moslims. / 1985 jul-aug / blz 25 ( Christendom / Islam )
Möller, Mgr. J. [383] De betekenis van de charismatische Vernieuwing voor de oecumene. / 1979 dec / blz 21 ( Charismatische Vernieuwing / Oecumene )
Möller, Mgr. J. [1053] Spiritualiteit van de leek volgens Vaticanum II. / 1987 mei-jun / blz 33 ( Spiritualiteit )
Möller, Mgr. J. [1705] ’Toekomst in de Kerk’ (uit: bisdomblad Groningen). / 1992 nov-dec / blz 27 ( Visie )
Monique [1655] Hoe God mijn leven veranderde. / 1992 mei-jun / blz 31 ( Getuigenissen )
Montague S.M., George [96] Twee uitersten in de benadering van de Bijbel (uit: New Covenant) / 1975 nov / blz 21 ( Onderricht )
Montague S.M., George [1985] De heilige Geest: gave om door te geven. / 1995 mei-jun / blz 4 ( Heilige Geest )
Moons, Hendrik [3941] Tienerwerk voor nieuwe generatie / 2010 mrt-apr / blz 18 ( Tieners )
Moran, Michelle [1870] Doorgaan met bruggen bouwen / 1994 mei-jun / blz 5 ( Evangelisatie )
Moran, Michelle [3713] Drie bewegingen van bekering. / 2008 sep-okt / blz 8 ( bezinning )
Moran, Michelle [3789] Een boodschap voor paus en bisschoppen / 2009 mrt-apr / blz 10 ( visie )
Mothers / Fathers Prayers [3820] Houd moed, Ik ben bij jullie. / 2009 mei-jun / blz 26 ( getuigenissen )
Mühlen, Heribert [107] Vernieuwing van de Kerk (uit: Een inleiding op charismatische vernieuwing) / 1976 jan / blz 11 ( Charismatische Vernieuwing )
Mühlen, Heribert [412] Tongentaal. / 1980 mrt / blz 27 ( Charisma’s / Tongentaal )
Mühlen, Heribert [440] Middelen bij de onderscheiding (uit: Een weg naar Godservaring I). / 1980 jun-jul / blz 28 ( Charisma’s / Charisma’s )
Müller, Jörg [2417] Bijbelse therapie – een omkeer in het denken. / 1998 mrt-apr / blz 28 ( Pastoraal )
Munster O.F.M., Dr. H. van [1016] De grootheid van Marga Klompé is dat zij meer was,... / 1987 jan-feb / blz 32 ( In Memoriam )
MvdL [3697] Vader voor iedereen. / 2008 jul-aug / blz 21 ( Gebed )
MvdL [3845] Kom, Heilige Geest. / 2009 jul-aug / blz 21 ( gebed )
Mw. Informatietadt [1123] Meertalenland: Engelstaligen in Nederland. / 1988 jan-feb / blz 26 ( Charismatische Vernieuwing )
N. N. [3182] Eindelijk bevrijd. / 2004 mrt / blz 22 ( charisma / woord )
N., M.C. [1275] Jezus werd een levende werkelijkheid voor mij. / 1989 mei-jun / blz 29 ( Getuigenissen )
n.n. [20] Een vriendin schrijft / 1972 jun / blz 2 ( Heilige Geest )
n.n. [42] Een lied tot de heilige Geest / 1974 sep / blz 15 ( Gedichten )
n.n. [63] Maria / 1975 feb / blz 15 ( Gebed )
n.n. [99] Hoe een gebedsgroep tot stand kwam / 1975 dec / blz 13 ( Gebedsgroep )
n.n. [179] Zo kan het ook. / 1977 nov / blz 16 ( Getuigenissen )
n.n. [191] Zijn voor elkaar. / 1978 jan / blz 3 ( Gedichten )
n.n. [197] Gemeenschap met een hoofdletter. / 1978 jan / blz 29 ( Gemeenschap )
n.n. [318] Waartoe dient ons werken? / 1979 mei / blz 3 ( Gebed )
n.n. [322] Slaaf van je werk (uit: Catholic Charismatic). / 1979 mei / blz 12 ( Arbeid )
n.n. [330] Dankgebed. / 1979 jun-jul / blz 4 ( Liturgie )
n.n. [333] Een ongewone afspraak (uit: Jeugd. Kijk over je muur). / 1979 jun-jul / blz 14 ( Jeugd )
n.n. [335] Nu heb ik het ook ervaren (uit een brief na een charismatische retraite). / 1979 jun-jul / blz 18 ( Getuigenissen / Retraite )
n.n. [360] De parabel van de adelaar. / 1979 okt / blz 5 ( Parabels )
n.n. [376] Geloven is... / 1979 dec / blz 7 ( Parabels )
n.n. [378] Lifters. / 1979 dec / blz 9 ( Parabels )
n.n. [380] De rups en de vlinder. / 1979 dec / blz 13 ( Parabels )
n.n. [385] Vijf parabeltjes. / 1979 dec / blz 26 ( Parabels )
n.n. [390] Persoonlijk getuigenis (uit: Een weg naar Godservaring I). / 1980 jan / blz 15 ( Getuigenissen )
n.n. [392] Gebed om Gods Geest. / 1980 jan / blz 21 ( Gebed )
n.n. [463] Chevetogne, een woord dat een ervaring is geworden. / 1980 okt / blz 8 ( Getuigenissen )
n.n. [492] Eucharistie en samen delen. / 1980 dec / blz 32 ( Gemeenschap / Sacramenten )
n.n. [513] Na een retraite. / 1981 mrt / blz 23 ( Getuigenissen / Retraite )
n.n. [581] Roeping / 1981 dec / blz 20 ( Overweging )
n.n. [587] Charismatische vernieuwing vanuit citaten. / 1982 jan-feb / blz 5 ( Citaten )
n.n. [693] Oma’s verjaardag. / 1983 sep-okt / blz 9 ( Overweging )
n.n. [741] Een geslaagde Open Dag. / 1984 mei-jun / blz 25 ( Open Dagen )
n.n. [797] Gebedsverhoring (uit het Engels). / 1985 jan-feb / blz 8 ( Getuigenissen )
n.n. [809] De ander en ik. / 1985 jan-feb / blz 36 ( Overweging )
n.n. [865] Gebed tot de Heilige Geest. / 1985 sep-okt / blz 20 ( Gebed )
n.n. [866] Bekeren tot God... Verkeren met Hem. / 1985 sep-okt / blz 21 ( Geestelijk Leven )
n.n. [871] Moderne parabels. / 1985 sep-okt / blz 28 ( Parabels )
n.n. [877] Uit een brief. / 1985 sep-okt / blz 38 ( Correspondentie )
n.n. [890] Mijn bekering. / 1985 nov-dec / blz 32 ( Getuigenissen )
n.n. [907] Open brief van de jongeren. / 1986 jan-feb / blz 33 ( Correspondentie / Jongeren )
n.n. [909] Tijd is liefde. / 1986 jan-feb / blz 37 ( Gedichten / Overweging )
n.n. [1013] Feest van de heilige Familie. / 1987 jan-feb / blz 25 ( Kerkelijk Jaar / Overweging )
n.n. [1305] Zo kan het ook. / 1989 sep-okt / blz 7 ( Gebedsgroep / Gemeenschap )
n.n. [1313] De liturgische viering van het boetesacrament. / 1989 sep-okt / blz 22 ( Sacramenten )
n.n. [1327] Gebed tot St. Willibrordus. / 1989 nov-dec / blz 8 ( Gebed )
n.n. [1339] Bloemen. / 1989 nov-dec / blz 30 ( Overweging )
n.n. [1387] Gods Geest maakt nieuw en werkt door. / 1990 mei-jun / blz 6 ( Getuigenissen / Heilige Geest )
n.n. [1400] Belemmerde doorstroming. / 1990 mei-jun / blz 24 ( Getuigenissen )
n.n. [1403] Dansen naar eigen melodie. / 1990 mei-jun / blz 27 ( Gezin / Huwelijk )
n.n. [1428] Reacties uit interviews in de bus op weg naar huis. / 1990 sep-okt / blz 8 ( Conferenties / Interview )
n.n. [1429] Ontmoetingen. / 1990 sep-okt / blz 9 ( Conferenties / Ontmoeting )
n.n. [1456] Vlag (’Een beeld van de Heer’). / 1990 nov-dec / blz 15 ( Conferenties )
n.n. [1484] Na ons... / 1991 jan-feb / blz 28 ( Gebed / Overweging )
n.n. [1546] Voor u gelezen: De icoon van Maria, Poort van de Hemel – Philippe Madre. / 1991 jul-aug / blz 18 ( Boekenplank )
n.n. [1561] ’Dit is een Godsgeschenk’. / 1991 sep-okt / blz 25 ( Getuigenissen )
n.n. [1580] Die mijn leven hadden verwoest. / 1991 nov-dec / blz 14 ( Getuigenissen )
n.n. [1824] Zo lang ik zweeg... / 1993 nov-dec / blz 29 ( Getuigenissen )
n.n. [1872] Als met een pijl geraakt. / 1994 mei-jun / blz 12 ( Getuigenissen )
n.n. [1894] Het is nog lang niet vorobij... / 1994 jul-aug / blz 18 ( Informatie )
n.n. [1896] Dankoffer. / 1994 jul-aug / blz 21 ( Getuigenissen )
n.n. [1915] Rusten in de Gest, een ervaring in de CWN-conventie, voorjaar 1994. / 1994 sep-okt / blz 16 ( Getuigenissen )
n.n. [1953] Zwerver. / 1995 jan-feb / blz 17 ( Gedichten / Overweging )
n.n. [1959] Jezus, ik vertrouw op U. / 1995 jan-feb / blz 29 ( Getuigenissen )
n.n. [1988] Gods sterke rechterarm. / 1995 mei-jun / blz 13 ( Getuigenissen )
n.n. [2057] De wijsheid en de wijzen. / 1995 nov-dec / blz 21 ( Gedichten / Overweging )
n.n. [2176] Onze Heer is in de omstandigheden nabij. / 1996 sep-okt / blz 13 ( Getuigenissen )
n.n. [2179] Een Pinkster-Punker / 1996 sep-okt / blz 17 ( Getuigenissen )
n.n. [2238] Paradijs. / 1997 jan-feb / blz 25 ( Diversen )
n.n. [2252] Een lange, donkere tunnel. / 1997 mrt-apr / blz 10 ( Getuigenissen )
n.n. [2302] Minder... waardig... / 1997 jul-aug / blz 11 ( Diversen )
n.n. [2305] Om vijf voor half zes. / 1997 jul-aug / blz 16 ( Getuigenissen )
n.n. [2308] ’Houd van mij zoals je bent’. / 1997 jul-aug / blz 22 ( A.D. 2000 / Diversen )
n.n. [2320] Terugblik door een moeder. / 1997 sep-okt / blz 7 ( Getuigenissen )
n.n. [2328] Verzoenen. / 1997 sep-okt / blz 17 ( A.D. 2000 / Gedichten )
n.n. [2354] De psalm van een parochieraad. / 1997 nov-dec / blz 18 ( Parochie )
n.n. [2441] De heilige Geest in Istanbul. / 1998 mei-jun / blz 30 ( Heilige Geest )
n.n. [2448] De Vlaamse Pinksterviering. / 1998 jul-aug / blz 6 ( Open Dagen / Vlaanderen )
n.n. [2449] Geloofsbelijdenis / Psalm 23 / 1998 jul-aug / blz 7 ( Gebed )
n.n. [2473] Waartoe en mens in staat is. / 1998 sep-okt / blz 6 ( Getuigenissen )
n.n. [2485] Bidden is... / 1998 sep-okt / blz 22 ( Gebed )
n.n. [2496] Vader en vader. / 1998 nov-dec / blz 4 ( Vaderjaar )
n.n. [2499] Een reisgids en de Bijbel / 1998 nov-dec / blz 9 ( Varia )
n.n. [2528] Roep ons niet vergeefs... / 1999 jan-feb / blz 15 ( Gebed / Gedichten )
n.n. [2614] De angel is weggenomen. / 1999 sep-okt / blz 7 ( Getuigenissen )
n.n. [2649] Advent. / 1999 nov-dec / blz 22 ( Kerkelijk Jaar / Kerkelijk Jaar )
n.n. [2660] Hopen. / 2000 jan-feb / blz 5 ( Overweging )
n.n. [2678] Alle kwetsuren genezen. / 2000 jan-feb / blz 27 ( Getuigenissen )
n.n. [2714] U wil ik vinden God... / 2000 mei-jun / blz 10 ( Gebed / Overweging )
n.n. [2717] Stille dagen. / 2000 mei-jun / blz 15 ( Getuigenissen )
n.n. [2720] Welkom, Heilige Geest. / 2000 mei-jun / blz 19 ( Gebed )
n.n. [2728] Vraag mij, Heer! / 2000 mei-jun / blz 31 ( Gebed )
n.n. [2739] Gebed tot de heilige Geest. / 2000 jul-aug / blz 15 ( Gebed )
n.n. [2744] Loslaten. / 2000 jul-aug / blz 25 ( Gedichten / Overweging )
n.n. [2746] Vrijwilligers met een missie. / 2000 jul-aug / blz 27 ( Informatie )
n.n. [2817] U inspireert ons. / 2001 mrt-apr / blz 9 ( Gebed / Gedichten )
n.n. [2818] Door twee deuren… / 2001 mrt-apr / blz 10 ( Getuigenissen )
n.n. [2846] Kom, heilige Geest, / 2001 mei-jun / blz 25 ( Gebed )
n.n. [2848] Pinksterlitanie / 2001 mei-jun / blz 27 ( Gebed )
n.n. [2964] Gebed tot de Heilige Geest / 2002 mei / blz 29 ( Gebed / H. Geest )
n.n. [3002] Je bent wel degelijk vrij. / 2002 sept / blz 30 ( Getuigenissen )
n.n. [3103] Van verwend kind …naar instrument … naar waar de Heer mij zenden zal. / 2003 juli / blz 20 ( Getuigenis )
n.n. [3137] Jij ontvangt Mij. Middeleeuws gezegde / 2003 nov / blz 9 ( Overweging )
n.n. [3310] Jezus bukte zich naar mij. / 2005 jul / blz 22 ( getuigenis )
n.n. [3363] Marga kreeg Alzheimer. / 2006 jan / blz 18 ( getuigenis )
n.n. [3396] Zondagskind. / 2006 mei / blz 10 ( getuigenis )
n.n. [3405] Het lucht op. / 2006 mei / blz 29 ( getuigenis )
n.n. [3426] Vaders, een dagelijks gebed. / 2006 jul / blz 34 ( gebed )
n.n. [3549] Verzadigd met soep en brood. / 2007 sep / blz 11 ( verslag )
N.N. [3618] Opnieuw toerusten. / 2008 jan / blz 17 ( profetie )
n.n. [3798] Landingsplaats voor de Geest. / 2009 mrt-apr / blz 25 ( bezinning )
N.O.D.-comité [3634] Welkom op de Natioanle Open Dag. / 2008 mrt-apr / blz 5 ( nieuws )
N.R.v.L. [2808] Geest van wijsheid en verstand. / 2001 jan-feb / blz 28 ( Gebed )
N.-v.B., F.J. [1287] Een persoonlijke beleving. / 1989 jul-aug / blz 16 ( Getuigenissen )
N.V.K. [3807] Dit maakt het dagelijks leven. / 2009 mei-jun / blz 7 ( getuigenissen )
naar Augustinus [2794] Fluister het mij in, heilige Geest. / 2001 jan-feb / blz 5 ( Gebed )
Naikomparambil V.C., Father Mathew [1945] Zwakheid die gezegend werd. / 1995 jan-feb / blz 5 ( Evangelisatie )
Nederlandse Bisschoppen [2483] Weerstand. / 1998 sep-okt / blz 19 ( Citaten )
Nederstigt, Savio [2719] God gaat op weg met mensen. / 2000 mei-jun / blz 18 ( Overweging )
Nedumchalil V.C. Fr. Romulus [2882] Draag mij. / 2001 sep / blz 21 ( gebed )
Nedumchalil V.C., Fr. Romulus [2804] Gebed van een bejaarde 1. / 2001 jan-feb / blz 22 ( Gebed )
Nedumchalil V.C., Fr. Romulus [2826] Gebed van een bejaarde 2. / 2001 mrt-apr / blz 25 ( Gebed )
Needham-Greischar, Dr. Michele [2651] Omgaan met conflicten in gebedsgroepen. / 1999 nov-dec / blz 24 ( Gebedsgroep )
Nel Koeleman [1670] God bestaat, ik heb Hem ontmoet. / 1992 jul-aug / blz 29 ( Heilige Geest )
Nelly [445] Bidden om genezing en bevrijding in Genk. / 1980 aug / blz 14 ( Genezing / Gebed / Open Dagen )
Netty [2474] Als ik eens mocht preken... / 1998 sep-okt / blz 7 ( Getuigenissen )
New Covenant [1211] Groei in de groep XXV: ’Een kans voor de Kerk’. / 1988 nov-dec / blz 6 ( Gebedsgroep )
New Covenant, nov 1985 [912] Een genade voor de Kerk. / 1986 mrt-apr / blz 7 ( Informatie )
Neyens, Fred [1167] Een ’strenge God’ overwinnen. / 1988 mei-jun / blz 26 ( Getuigenissen )
Nguyen Mai [3341] Wereldjongerendagen: de wereld kan er niet omheen. / 2005 nov / blz 10 ( jongeren / verslag )
Nicoline [2598] Kinderen. / 1999 jul-aug / blz 15 ( Jeugd )
Nicoline [3168] Emmaüsdagen in Helvoirt. / 2004 jan / blz 31 ( retraite )
Nielen M.H.M., Jaap [121] Gebedsgroepen in Kameroen / 1976 feb / blz 12 ( Informatie )
Niemeijer, Ru [501] Ik ben op reis. / 1981 feb / blz 3 ( Gedichten )
Niemeijer, Ru [943] Op weg naar Rocamadour. / 1986 jul-aug / blz 9 ( Reisbeschrijving )
Niemeijer, Ru [1603] Hoe lees ik de Bijbel? / 1992 jan-feb / blz 17 ( Bijbel )
Niemeijer, Ru [1897] Een laatste brief. / 1994 jul-aug / blz 22 ( In Memoriam )
Nieuwe Katechismus 1966 [209] Eucharistie. / 1978 mrt / blz 14 ( Sacramenten )
Nispen tot Pannerden , O. van [1762] Rozenkransgebed, rozenkransgroepen. / 1993 mei-jun / blz 27 ( Gebed )
Noble, Bert en Corry le [784] Talitakumi-weekend te Eindhoven. / 1984 nov-dec / blz 18 ( Genezing )
Noble, Bert en Corry le [855] U zal ik loven, Heer. / 1985 jul-aug / blz 34 ( Getuigenissen )
Nol Sloots SS.CC. [2966] Gedraag je als naaste / 2002 mei / blz 32 ( Overweging )
Nol Sloots SS.CC. [3058] Een stil en rustig hart / 2003 maart / blz 21 ( Bijbel )
Noordhollands Dagblad 19-5-1998 [2464] Leren van de Joden. / 1998 jul-aug / blz 32 ( Christendom / Jodendom )
Nouwen, Henri [2526] De oudste zoon. (Uit: Eindelijk thuis) / 1999 jan-feb / blz 11 ( Vaderjaar )
Nouwen, Henri [2547] Zelf vader worden (uit: Eindelijk thuis). / 1999 mrt-apr / blz 11 ( Vaderjaar )
Nouwen, Henri [2646] Eenzaam of bij mezelf (Uit een krant) / 1999 nov-dec / blz 19 ( Pastoraal )
Noyen, Carlos [1399] Innerlijk leven. / 1990 mei-jun / blz 23 ( Geestelijk Leven / Gebed )
Noyen, Carlos O.C.D., [1978] Voor u gelezen: Redden wat verloren was. / 1995 mrt-apr / blz 27 ( Boekenplank )
Noyen, Carlos SS.CC. [1823] Innerlijke genezing: een weg van bekering. / 1993 nov-dec / blz 25 ( Genezing / Pastoraal )
NVOC [1598] Méér dan zuivere koffie. / 1992 jan-feb / blz 8 ( Maatschappij / Wereldkerk )
O. L. [3343] U en ik. / 2005 nov / blz 12 ( gebed )
O. L. [3348] Eindelijk gedoopt. een levensverhaal. / 2005 nov / blz 22 ( getuigenis )
O., T. [1596] Al wat ademt, looft de Heer! / 1992 jan-feb / blz 6 ( Getuigenissen )
O.-de G., J. [1342] Uithuilen. / 1989 nov-dec / blz 32 ( Getuigenissen )
O’Brien, Bill [618] Leiderschap (uit: Catholic Charismatic). / 1982 jul-aug / blz 15 ( Vorming )
O’Donnell O.Carm. Christophemei-junir [1871] Lectio Divina: een wijze van bidden, een wijze van leven. / 1994 mei-jun / blz 7 ( Gebed )
Obereder, Ingeborg [1283] New Age. / 1989 jul-aug / blz 11 ( Maatschappij / Wereldkerk )
Oei Liang [3408] In tijden van zwakte. / 2006 mei / blz 35 ( gebed )
Oever, H. en M-Y van den [3852] Kanaweek: onbezorgd de diepte in. / 2009 jul-aug / blz 34 ( gezin )
Olinger, J. [873] Geloof en oorlog in Nicaragua. / 1985 sep-okt / blz 32 ( Geloof / Maatschappij )
Olsthoorn, Sarah [3911] Jezus is veel dichterbij dan ik dacht / 2010 jan-feb / blz 4 ( Getuigenis )
Omlo Leo [3181] De venter roept: kom naar Dokkum. / 2004 mrt / blz 20 ( bewegingen )
Omlo Leo [3415] Vieren in Weiteveen. Ontmoetingsdag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. / 2006 jul / blz 12 ( verslag )
Omlo Leo [3431] Een warme uitvaartdienst. / 2006 sep / blz 12 ( oecumene )
Omlo Leo [3480] Ik bid nie veur brune boon'n! Celebrate in Drenthe. / 2007 jan / blz 30 ( Celebrate )
Omlo Leo [3571] Alles komt goed. Zeker op Celebrate, zondagmorgen 29 juli 2007 in Borger / 2007 nov / blz 10 ( getuigenis )
Omlo, Leo [2213] Voor u gelezen: Middeleeuwse Marialegenden. / 1996 nov-dec / blz 25 ( Boekenplank )
Omlo, Leo [2262] Stil zijn in het wild gewemel. / 1997 mrt-apr / blz 23 ( Gebed )
Omlo, Leo [2935] Syrische gebedsgroep in Groningen / 2002 mrt / blz 14 ( Gebedsgroep )
Omlo, Leo [3014] En toen was het ineens feest in de kerk van Groningen. / 2002 nov / blz 14 ( Verslag )
Omlo, Leo [3155] Bevrijd je verdriet. / 2003 nov / blz 35 ( Boekenplank )
Omlo, Leo [3644] 'Op weg van Pasen naar Pinksteren' / 2008 mrt-apr / blz 22 ( verslag )
Omlo, Leo [3739] Arme mensen zullen de Kerk weer redden. / 2008 nov-dec / blz 13 ( maatschappij )
Omlo, Leo [3765] Goede voornemens. / 2009 jan-feb / blz 16 ( column )
Omlo, Leo [3790] Bloemen voor Jezus. / 2009 mrt-apr / blz 12 ( Goede Week )
Omlo, Leo [3802] Veelschrijver Anselm Grün naar Celebrate. / 2009 mrt-apr / blz 30 ( Celebrate )
Omlo, Leo [3809] Gods Geest over de wateren… Big Bang. / 2009 mei-jun / blz 8 ( Pinksteren )
Omlo, Leo [3825] Voorlichting over de Vernieuwing. / 2009 mei-jun / blz 31 ( charisma's )
Omlo, Leo [3837] Dolce far niente, zalig nietsdoen. / 2009 jul-aug / blz 6 ( vakantie )
Omlo, Leo [3864] Het tientje van George, de man uit Syrië. / 2009 sep-okt / blz 16 ( getuigenissen )
Omlo, Leo [3887] Meisje, jongen, sta op! / 2009 nov-dec / blz 12 ( getuigenissen / Talitakumi )
Omlo, Leo [3919] Vakantie in abdij Sion / 2010 jan-feb / blz 16 ( Vakantie )
Omlo, Leo [3934] Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? / 2010 mrt-apr / blz 6 ( Bezinning, Maatschappij )
Oord, Marc van den [3106] Mijn roots in de Katholieke Kerk. / 2003 juli / blz 24 ( Getuigenis / Oecumene )
Oorsprong O.P., Jos [1554] Waar de Geest geen onderscheid maakt (Brighton ICCOWE). / 1991 sep-okt / blz 13 ( Conferenties / Oecumene )
Oosterhuis, Huub [173] Mensen van God (muziek onbekend). / 1977 okt / blz 14 ( Gedichten )
Oosterhuis, Huub [205] Tekenen van leven. / 1978 mrt / blz 4 ( Gedichten )
Open Deur 1998 7/8 [2842] Messias / 2001 mei-jun / blz 19 ( Overweging )
Open Deur 1999 7/8 [2887] Zolang de kaars brandt. / 2001 sep / blz 34 ( Varia )
Openb. 21,1-5a [277] De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. / 1978 dec / blz 6 ( Bijbel )
Oppenheijm, Drs. Eric [2491] Een naam met een duistere Historie – de link tussen Filistijn en Palestijn. / 1998 sep-okt / blz 32 ( Jodendom )
Opstal Helen & Smith pr. Jeroen [3763] Vruchten Internetcursus WaaromJezus?-RK / 2009 jan-feb / blz 11 ( evangelisatie )
Orban, Drs. J.G. [1086] Er is méér in beweging V: Stg. Hulpactie Kerk in Nood. / 1987 sep-okt / blz 27 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
Oremus, Co [688] De kleine dichter en het grote gedicht. / 1983 jul-aug / blz 19 ( Gedichten )
Oremus, Co [767] Een zeker iemand. / 1984 sep-okt / blz 12 ( Parabels )
Oremus, Co [984] Bach mag (uit: Tussen klein en groot). / 1986 nov-dec / blz 13 ( Overweging )
Oremus, Co [997] Oorlog en vrede (uit: Tussen klein en groot). / 1986 jan-feb / blz 27 ( Gedichten / Overweging )
Oremus, Co [1068] Lachen (uit: Het boek der Eigenwijsheid). / 1987 jul-aug / blz 27 ( Gedichten / Overweging )
Oremus, Co [1088] Veertig dagen vasten. / 1987 sep-okt / blz 32 ( Overweging )
Oremus, Co [1096] Bidden voor anderen. / 1987 nov-dec / blz 13 ( Overweging )
Oremus, Co [1163] Lachen. / 1988 mei-jun / blz 18 ( Gedichten / Overweging )
Oremus, Co [1242] Informatiegierig. / 1989 mrt-apr / blz 8 ( Gedichten / Overweging )
Oremus, Co [3897] Door maag of hart. / 2009 nov-dec / blz 23 ( citaat )
Oremus, Co [3901] Handen en tijd. / 2009 nov-dec / blz 26 ( citaat )
Oremus, Co ; Timmermans, M. [743] De kleine dichter en het grote gedicht. / 1984 mei-jun / blz 29 ( Gedichten )
Oremus, Co † [1818] Psalm 13: Gebedsvertrouwen. / 1993 nov-dec / blz 15 ( Gebed )
Ortiz, Juan Carlos (Argentinië) [652] Vorming tot volwassen gelovigen. / 1983 jan-feb / blz 8 ( Geestelijk Leven / Vorming )
Osta Mgr. B.J., (India) [727] Vernieuwing en opbouw van de Kerk. / 1984 mrt-apr / blz 20 ( Wereldkerk )
Overmeer pr. Gert [3364] Nederlandse parochies testen CaFE-methode. / 2006 jan / blz 21 ( nieuws )
P, K. [3035] Bidden met de buurvrouw / 2003 jan / blz 13 ( Evangelisatie/ Islam )
P. Terwan [853] Gevaren van de (zogenaamde) profetie. / 1985 jul-aug / blz 30 ( Charisma’s / Profetie )
P., B. v. [2062] Getuigenis / 1995 nov-dec / blz 26 ( Getuigenissen )
P., B. v. [2544] Mijn Emmaüsdagen met de Heer in Sittard. / 1999 mrt-apr / blz 9 ( Getuigenissen / Retraite )
P., F. [1520] Voor het eerst in mijn leven... / 1991 mei-jun / blz 18 ( Getuigenissen )
P., M.; S., R.; Rita [2370] Vernieuwingsdagen Dalfsen. / 1998 jan-feb / blz 4 ( Getuigenissen / Open Dagen )
P.B. [3667] Ik ontdooide. / 2008 mei-jun / blz 13 ( getuigenissen )
Pampus Joyce / jvb [3391] Als je bidt zie je dat God dingen gaat doen. / 2006 mei / blz 4 ( Interview / verslag )
Pampus, Bas van [2051] Evangelisatieschool in Rome. / 1995 nov-dec / blz 10 ( Evangelisatie / Jongeren )
Pampus, Bas van [2157] Klas 2000. / 1996 jul-aug / blz 27 ( Jongeren )
Pampus, Bas van [2423] Vernieuwingsdagen: De heilige Geest vernieuwt daadwerkelijk! / 1998 mei-jun / blz 4 ( Heilige Geest / Open Dagen )
Pampus-Ruiter, Joyce van [2461] Hoe kan ik groeien in mijn relatie tot God? / 1998 jul-aug / blz 25 ( Jongeren )
Panozza, Allan [2041] Het gebed in het leven van wie verantwoordelijk is in de Vernieuwing. / 1995 sep-okt / blz 28 ( Gebed )
Parmentier, Jackie [345] ’Houdt van elkaar zoals Ik van jullie’. / 1979 aug / blz 23 ( Gemeenschap )
Parmentier, Jacky [188] Getuigenis. / 1977 dec / blz 22 ( Getuigenissen )
Parzany Ulrich [3557] Wat moet Europa weten? / 2007 sep / blz 26 ( maatschappij / Stuttgart 2007 )
Parzany Ulrich [3558] Verbondenheid in Jezus Christus. / 2007 sep / blz 27 ( evangelisatie / Stuttgart 2007 )
Pastoor Rabou [971] Hebzucht. / 1986 sep-okt / blz 21 ( Bijbel / Overweging )
Pastoor van Ars [3900] Herder naar Gods hart. / 2009 nov-dec / blz 24 ( citaat )
Patti Mansfield [935] Kom, o Heilige Geest. / 1986 mei-jun / blz 17 ( Gebed / Heilige Geest )
Paula [488] Er wordt in mij een nieuwe mens geboren. / 1980 dec / blz 24 ( Gedichten )
Paula [2306] Wie is Jezus voor mij? / 1997 jul-aug / blz 17 ( A.D. 2000 )
Paula [2456] Vakantie Tederheid. / 1998 jul-aug / blz 18 ( Gedichten )
Pauline [3366] Hier in de stilte. / 2006 jan / blz 25 ( gebed )
Paulus VI [538] Geven wat van een ander is (uit: Populorum Progressio). / 1979 okt / blz 20 ( Encyclieken / Maatschappij )
Paulus VI [2036] Bedieningen. / 1995 sep-okt / blz 17 ( Charisma’s )
Paulus VI [2405] Het bewijs. / 1998 mrt-apr / blz 12 ( Citaten )
Paulus VI, Paus [3891] De Kerk. / 2009 nov-dec / blz 17 ( citaat )
Paus Johannes Paulus II [3062] Laat de kelk aan Mij voorbij gaan / 2003 maart / blz 29 ( Overweging )
Pauselijke Bijbelcommissie [1905] De interpretatie van de bijbel in de kerk. / 1994 jul-aug / blz 35 ( Boekenplank )
Pauselijke Bijbelcommissie [3753] Israël en Kerk. / 2008 nov-dec / blz 34 ( citaat )
Pels-de Haan, R.N. [1637] Eén in de Heer. / 1992 mei-jun / blz 4 ( Correspondentie )
Pelsmaeker Ruud [3169] Het wonder van Milaan. / 2004 jan / blz 32 ( parochie / beweging )
Peperzak O.F.M.., J [1030] TRADITIE en traditie. / 1987 mrt-apr / blz 26 ( Oecumene )
Peperzak O.F.M.., J [1044] Gedoopt worden met de Heilige Geest I. / 1987 mei-jun / blz 12 ( Vorming )
Peperzak O.F.M.., J [1107] Gedoopt worden met de Heilige Geest II. / 1987 nov-dec / blz 31 ( Vorming )
Persbericht uitgeverij. [1998] Voor u gelezen: Het onverwachte perspectief. / 1995 mei-jun / blz 30 ( Boekenplank )
Peter [3250] Vergeving schept openheid / 2004 nov / blz 26 ( getuigenis )
Peter [3884] Mezelf meer ruimte geven. / 2009 nov-dec / blz 8 ( getuigenissen )
Peter, Ms. Mercy (Vachanolsavam sep ’94) [1967] Uit het dal van tranen. / 1995 mrt-apr / blz 11 ( Getuigenissen )
Peters-Allijn Marianne [3246] Gastvrijheid onder christenen in Europa. / 2004 nov / blz 16 ( maatschappij )
Pierre [55] Ik heb spijt... / 1975 jan / blz 15 ( Gedichten )
Pierre [2043] Het allochtone kind. / 1995 sep-okt / blz 32 ( Gedichten / Jeugd / Vreemdelingen )
Pijnenburg ofm.cap. Amantius [2810] 'Heer, open uw ogen en zie toe!' / 2001 jan-feb / blz 30 ( Bijbel / Onderricht )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [494] Brief. / 1981 jan / blz 4 ( Correspondentie )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [791] Je moet veel durven verwachten. / 1984 nov-dec / blz 33 ( Getuigenissen )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [1065] De bamboefluit. / 1987 jul-aug / blz 20 ( Buitenland )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [1083] Een iglo in de tropen. / 1987 sep-okt / blz 22 ( Buitenland )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [1373] Gods sterke hand. / 1990 mrt-apr / blz 17 ( Gebed )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [1504] Slotavond van een zevenweekse vorming. / 1991 mrt-apr / blz 28 ( Vorming )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2090] Voor u gelezen: Iconen verhalen de bijbel. / 1996 jan-feb / blz 32 ( Boekenplank )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2164] Voor u gelezen: ’Dag-bidboek’. / 1996 jul-aug / blz 33 ( Boekenplank )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2170] Ervaringen uit Borneo: een gebedsgroep wordt actief. / 1996 sep-okt / blz 4 ( Buitenland / Gebedsgroep )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2197] Ervaringen uit Borneo: Samen bidden wordt samen leven. / 1996 nov-dec / blz 5 ( Getuigenissen )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2198] ’Ontvang Hem in je huizen’. / 1996 nov-dec / blz 6 ( Overweging )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2208] Wat doe ik er mee? / 1996 nov-dec / blz 19 ( A.D. 2000 )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2209] Het onmogelijke is gebeurd. / 1996 nov-dec / blz 20 ( A.D. 2000 )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2231] De volheid van de tijd. / 1997 jan-feb / blz 14 ( A.D. 2000 )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2234] God werd geen engel, maar een mens! / 1997 jan-feb / blz 18 ( A.D. 2000 )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2242] Voor u gelezen: Taal en Teken. / 1997 jan-feb / blz 30 ( Boekenplank )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2255] Jezus, het Lam Gods. / 1997 mrt-apr / blz 13 ( A.D. 2000 )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2258] Zonde en bevrijding / 1997 mrt-apr / blz 18 ( A.D. 2000 )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2285] Jezus, zondebok en Lam Gods. / 1997 mei-jun / blz 16 ( A.D. 2000 / Verzoening )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2359] Een honderdjarige – pausbrief over de Heilige Geest - / 1997 nov-dec / blz 24 ( A.D. 2000 / Heilige Geest )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2375] Wat een geschenk. / 1998 jan-feb / blz 11 ( Heilige Geest )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2391] De Geest - volgens de Schriften. / 1998 jan-feb / blz 33 ( Boekenplank )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2392] Voor u gelezen: De geest in de bijbel en in de wereld. / 1998 jan-feb / blz 33 ( Boekenplank )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2431] Groei. / 1998 mei-jun / blz 15 ( Gedichten )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2435] Het zegel van de Heilige Geest. / 1998 mei-jun / blz 22 ( Sacramenten )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2487] De Heer zei: ’Ga!’ / 1998 sep-okt / blz 24 ( Bijbel / Onderricht )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2501] U bent toch onze Vader? (Jesaja 63,16). / 1998 nov-dec / blz 12 ( Vaderjaar )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2514] Voor u gelezen: Waken en bidden. / 1998 nov-dec / blz 32 ( Boekenplank )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2524] Zo Vader, zo Kind. / 1999 jan-feb / blz 8 ( Vaderjaar )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2535] Wat doet God? / 1999 jan-feb / blz 26 ( Bijbel / Onderricht )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2538] Joods en christen uit principe – Rina Geftman te Jeruzalem. / 1999 jan-feb / blz 32 ( Christendom / Jodendom )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2548] De Vader verwacht ons. / 1999 mrt-apr / blz 12 ( Vaderjaar )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2619] De Vader van de lijdende Jezus. / 1999 sep-okt / blz 14 ( Vaderjaar )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2637] Het raakt mijn hart. / 1999 nov-dec / blz 9 ( Getuigenissen )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2644] Gods plan – mijn keuze. / 1999 nov-dec / blz 16 ( Visie )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2671] Het Jubileumjaar 2000: Het jaar van de Drievuldigheid / 2000 jan-feb / blz 18 ( Jubileumjaar 2000 )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2693] Het hart laten vormen. / 2000 mrt-apr / blz 13 ( Gebed )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2705] ’De redplank na een schipbreuk’. / 2000 mrt-apr / blz 30 ( Sacramenten / Verzoening )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2706] Voor u gelezen: Groot en laag. / 2000 mrt-apr / blz 32 ( Boekenplank )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2707] Hoe zondenvergeving plaatsvindt. / 2000 mrt-apr / blz 33 ( Sacramenten / Verzoening )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2734] Elia, de grootste der profeten. / 2000 jul-aug / blz 7 ( Bijbel )
Pijnenburg OFM.CAP., Amantius [2765] Hoe heeft Abraham gebeden? / 2000 sep-okt / blz 22 ( Bijbel )
Pijnenburg ofm.cap., Amantius [2877] Mijn hokske. / 2001 sep / blz 12 ( getuigenis )
Pijnenburg ofm.cap., Amantius [2881] Nacht. / 2001 sep / blz 20 ( overweging )
Pijnenburg ofm.cap., Amantius [2921] Rafaël bracht me thuis. / 2002 jan / blz 22 ( getuigenis )
Pinnock, Clark [118] De verbindende schakel (uit: Post American) / 1976 feb / blz 4 ( Onderricht )
Pironio, Eduardo kardinaal [2205] Brief van het Vaticaan. / 1996 nov-dec / blz 15 ( Jongeren )
Plas, Jettie [324] Uit de school geklapt. / 1979 mei / blz 16 ( Catechese )
Popp pr., Georg [1468] Zeg ’ja’ tegen jezelf I (Uit: Erneuerung no 26 1e kwartaal 1986). / 1991 jan-feb / blz 4 ( Geestelijk Leven )
Popp pr., Georg [1519] Zeg ’ja’ tegen jezelf II (uit: Erneuerung no 26, 1e kwart 1986). / 1991 mei-jun / blz 15 ( Geestelijk Leven )
Poulina Norman en Maritza / jvb [3441] Nieuwe mensen op de rots. / 2006 sep / blz 28 ( interview / nieuws )
Poulina, Maritza [3104] Pinkstervieringen Antillianen en Arubanen. / 2003 juli / blz 22 ( Verslag )
Poulina, Maritza [3118] Hoe ga je om met iemand die rust in de Geest? / 2003 sept / blz 14 ( Pastoraal )
Pouwels Karel en Tiny [3383] Welkom op zondag. / 2006 mrt / blz 25 ( nieuws )
Pouwels Karel en Tiny [3403] Innerlijke genezing 4. Hoe kunnen we innerlijke genezing ontvangen? / 2006 mei / blz 24 ( genezing )
Pouwels Karel en Tiny [3414] Innerlijke genezing 5. Kiezen voor een nieuwe levenshouding en vergeving. / 2006 jul / blz 10 ( genezing )
Pouwels Karel en Tiny [3430] Innerlijke genzing 6. Wat helpt om genezing te ontvangen? / 2006 sep / blz 10 ( genezing )
Pouwels Karel en Tiny [3448] Innerlijke genezing 7. Een nieuwe levenshouding je eigen maken. / 2006 nov / blz 4 ( genezing )
Pouwels Karel en Tiny [3476] Innerlijke genezing 8. En als er geen innerlijke genezing komt? / 2007 jan / blz 22 ( genezing / pastoraal )
Pouwels Karel en Tiny [3492] Innerlijke genezing 9. Laatste opmerkingen bij de serie over innerlijke genezing. / 2007 mrt / blz 13 ( genezing / pastoraal )
Pouwels Tiny [3193] Je laten beminnen… opdat de wereld gelove. / 2004 mei / blz 10 ( bezinning )
Pouwels Tiny [3201] Maria en de charismatische vernieuwing. / 2004 mei / blz 24 ( Maria )
Pouwels Tiny [3212] Hoe kun je je door God laten beminnen? / 2004 juli / blz 16 ( bezinning )
Pouwels Tiny [3217] Het meest waarschijnlijke van bidden. / 2004 juli / blz 26 ( gebed )
Pouwels Tiny [3227] Gods liefde ontvangen in woord en sacramenten. / 2004 sep / blz 14 ( bezinning )
Pouwels Tiny [3236] Drie vormen van gebed. / 2004 sep / blz 30 ( gebed )
Pouwels Tiny [3245] Gods liefde ontvangen in het bidden. / 2004 nov / blz 14 ( bezinning )
Pouwels Tiny [3257] Gods liefde vormt je om. / 2005 jan / blz 8 ( bezinning )
Pouwels Tiny [3266] Hoe kunnen we innerlijk gebed beoefenen? / 2005 jan / blz 30 ( gebed )
Pouwels Tiny [3281] Moeilijkheden en vruchten bij innerlijk gebed / 2005 mrt / blz 28 ( gebed )
Pouwels Tiny [3508] Je kunt niet gemist worden. / 2007 mei / blz 4 ( getuigenis )
Pouwels Tiny en Karel [3367] Innerlijke genezing 2. Hoe werken innerlijke verwondingen door? / 2006 jan / blz 26 ( genezing )
Pouwels Tiny en Karel [3378] Innerlijke genezing 3. Innerlijke verwondingen en ons godsbeeld. / 2006 mrt / blz 10 ( genezing )
Pouwels, Karel [1626] ’Onuitstaanbaar blij...’. / 1992 mrt-apr / blz 18 ( Heilige Geest )
Pouwels, Karel [2269] Rusten in de Geest. / 1997 mrt-apr / blz 30 ( Onderricht )
Pouwels, Karel [2287] Vergeving en verzoening. / 1997 mei-jun / blz 20 ( A.D. 2000 / Verzoening )
Pouwels, Karel [2470] Voor u gelezen: Innerlijke rust als weg naar God. / 1998 jul-aug / blz 36 ( Boekenplank )
Pouwels, Karel [2609] Voor u gelezen: De hemel begint in jezelf. / 1999 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
Pouwels, Karel [2610] Voor u gelezen: Verblijven in God. / 1999 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
Pouwels, Karel [2888] Voor u gelezen: De dienst der genezing in de plaatselijke gemeente - M. Botting / 2001 sep / blz 35 ( boekenplank / genezing )
Pouwels, Karel [2889] Voor u gelezen: Vragen naar genezing - G. Tuckwell en d. Flagg. / 2001 sep / blz 35 ( boekenplank / genezing )
Pouwels, Karel [2925] Voor u gelezen: Wat ben je mooi mijn lief - Iny Driessen. / 2002 jan / blz 32 ( boekenplank )
Pouwels, Karel [2926] Volharden in gebed - Jean Lafrance / 2002 jan / blz 32 ( boekenplank )
Pouwels, Karel [3004] Voor u gelezen: 'De harde waarheid'. / 2002 sept / blz 34 ( Boekenplank )
Pouwels, Karel [3005] Voor u gelezen: 'Vergelden of vergeven'. / 2002 sept / blz 34 ( Boekenplank )
Pouwels, Karel [3044] Zorg om de ziel. Over spirituele begeleiding / 2003 jan / blz 31 ( Boekenplank )
Pouwels, Karel [3091] Persoonlijk leven in contact met God brengen 'Stem geven aan de Geest' / 2003 mei / blz 33 ( Gebed / Voor u gelezen / Boekenplank )
Pouwels, Karel [3134] Een huis met een katrol. / 2003 nov / blz 4 ( Getuigenis )
Pouwels, Karel [3654] Scherp zien. / 2008 mrt-apr / blz 34 ( voor u gelezen )
Pouwels, Karel en Tiny [1273] Vertroosting – Troosteloosheid. / 1989 mei-jun / blz 25 ( Geestelijk Leven )
Pouwels, Maarten [1742] Hoe God soms duidelijk kan zijn... / 1993 mrt-apr / blz 26 ( Jongeren )
Pouwels, Rogier [2650] Wereldjongerendagen. / 1999 nov-dec / blz 23 ( Informatie / Jongeren )
Pouwels, T. en K.. [2759] Twee maanden Bijbelcursus. / 2000 sep-okt / blz 10 ( Verslag )
Pouwels, Tiny [988] Bronnen van rijkdom. / 1986 nov-dec / blz 22 ( Geestelijk Leven )
Pouwels, Tiny [1076] Bidden als echtpaar en in het gezin / 1987 sep-okt / blz 4 ( Gebed / Gezin )
Pouwels, Tiny [1213] Tongengebed en Profetie. / 1988 nov-dec / blz 12 ( Charisma’s / Profetie / Tongentaal )
Pouwels, Tiny [1335] Europese Charismatische Conferentie Desentis-Zwitserland. / 1989 nov-dec / blz 24 ( Conferenties / Oecumene )
Pouwels, Tiny [1376] ’Mij geschiede naar uw woord’. / 1990 mrt-apr / blz 24 ( Maria )
Pouwels, Tiny [1383] Werkgroep DIENST VAN GENEZING EN PASTORAAL WERK. / 1990 mrt-apr / blz 32 ( Cassettes )
Pouwels, Tiny [1395] ’Heer, ik wil er zijn voor U’. / 1990 mei-jun / blz 18 ( Maria / Overweging )
Pouwels, Tiny [1434] Twee maanden na ’Tardif’. / 1990 sep-okt / blz 15 ( Genezing / Getuigenissen )
Pouwels, Tiny [1522] Luisteren naar Johannes van het Kruis. / 1991 mei-jun / blz 23 ( Geestelijk Leven )
Pouwels, Tiny [1567] ... en gelezen: Groei in de groep – Beeck O.F.M., Jan van / 1991 sep-okt / blz 30 ( Boekenplank )
Pouwels, Tiny [1568] Voor u beluisterd... J.F. Haumonte, toespraak Hoogstraten 1990. / 1991 sep-okt / blz 30 ( Cassettes )
Pouwels, Tiny [1582] ’Geef de Geest de ruimte’... vier maanden later... Woorden Open Dag. / 1991 nov-dec / blz 22 ( Charisma’s / Profetie )
Pouwels, Tiny [1625] Gedoopt in de heilige Geest: ’Ik weet! Ik weet! Ik weet!’. / 1992 mrt-apr / blz 16 ( Heilige Geest )
Pouwels, Tiny [1673] Europese Charismatische Conferentie. / 1992 jul-aug / blz 32 ( Conferenties )
Pouwels, Tiny [1692] ...en beluisterd. / 1992 sep-okt / blz 33 ( Cassettes )
Pouwels, Tiny [1728] Kindercatechese, kinderbijbelclub, kinder woord/nevendient. / 1993 jan-feb / blz 33 ( Jeugd / Parochie )
Pouwels, Tiny [1748] Voor u gelezen: Goudvisboekjes voor kinderen. / 1993 mrt-apr / blz 34 ( Boekenplank )
Pouwels, Tiny [1751] Mgr. R.Ph. Bär O.S.B.: Afscheid. / 1993 mei-jun / blz 4 ( Mensen )
Pouwels, Tiny [1791] Geloven in JEZUS, geloven in LIEFDE (Pinksteren 1993). / 1993 sep-okt / blz 11 ( Open Dagen )
Pouwels, Tiny [1820] In gesprek met Evert Ettema. / 1993 nov-dec / blz 17 ( Interview / Mensen )
Pouwels, Tiny [1866] Bezinningsdagen L.P.K. / 1994 mrt-apr / blz 33 ( Bezinning )
Pouwels, Tiny [2104] Voor u gelezen: Als je bidt, zeg dan: Vader. / 1996 mrt-apr / blz 26 ( Boekenplank )
Pouwels, Tiny [2366] ’Woorden van kennis: woorden van genezing en bevrijding... / 1997 nov-dec / blz 34 ( Getuigenissen )
Pouwels, Tiny [2401] Dialoog overbrugt polarisatie. / 1998 mrt-apr / blz 6 ( Kerkprovincie )
Pouwels, Tiny [2444] Voor u gelezen: De Vertrooster. / 1998 mei-jun / blz 35 ( Boekenplank )
Pouwels, Tiny [2468] Voor u gelezen: ’Zoek Mij in jou’. / 1998 jul-aug / blz 35 ( Boekenplank )
Pouwels, Tiny [2488] Hoe ga ik om met dorre woestijntijden in mijn geloof? / 1998 sep-okt / blz 26 ( Jongeren )
Pouwels, Tiny [2510] Op de braderie. / 1998 nov-dec / blz 26 ( Evangelisatie )
Pouwels, Tiny [2542] Pinksteren 1999: Kerk in beweging, beweging in de kerk. / 1999 mrt-apr / blz 4 ( Informatie )
Pouwels, Tiny [2576] Maria als voorbeeld voor ons, gelovigen. / 1999 mei-jun / blz 21 ( Maria )
Pouwels, Tiny [2603] Steeds weer terug op de weg die naar vrijheid leidt. / 1999 jul-aug / blz 24 ( Pastoraal )
Pouwels, Tiny [2772] Contemplatieve Oefeningen - Franz Jalics S.J. / 2000 sep-okt / blz 34 ( Boekenplank )
Pouwels, Tiny [2915] Jezus ontmoeten als alles mislukt lijkt. / 2002 jan / blz 12 ( bezinning )
Pouwels, Tiny [2981] Liefhebben met goddelijke liefde. / 2002 juli / blz 25 ( Bezinning )
Pouwels, Tiny [3010] Verbonden zijn met Jezus. / 2002 nov / blz 7 ( Getuigenis )
Pouwels, Tiny [3715] Gods Woord: rijkdom en kracht. Deel 1. Wat doet Gods Woord met ons? / 2008 sep-okt / blz 12 ( bijbel )
Pouwels, Tiny [3743] Gods Woord: rijkdom en kracht. Deel 2: Gods Woord brengt dingen aan het licht. / 2008 nov-dec / blz 18 ( Bijbel )
Pouwels, Tiny [3767] Gods woord: rijkdom en kracht. deel 3: Gods woord wijst de weg. / 2009 jan-feb / blz 18 ( bijbel )
Pouwels, Tiny [3794] Gods woord: rijkdom en kracht. Deel 4 / 2009 mrt-apr / blz 18 ( bijbel )
Pouwels, Tiny [3804] Jezus leefde in een zekerheid. / 2009 mrt-apr / blz 34 ( voor u gelezen )
Pouwels, Tiny [3821] Groeien naar contemplatieve levenshouding. / 2009 mei-jun / blz 28 ( informatie )
Pouwels, Tiny [3828] Gods Woord: rijkdom en kracht Deel 5 / 2009 mei-jun / blz 34 ( bijbel )
Pouwels, Tiny [3847] Gods Woord: Rijkdom en kracht. Deel 6. / 2009 jul-aug / blz 24 ( bijbel )
Pouwels, Tiny [3866] Gods Woord: rijkdom en kracht. Deel 7:Gods Woord geneest. / 2009 sep-okt / blz 18 ( bijbel )
Pouwels, Tiny [3870] Kleine kruisweg met Thérèse. / 2009 sep-okt / blz 24 ( voor u gelezen )
Pouwels, Tiny [3892] Gods Woord, rijkdom en kracht. Deel 8 / 2009 nov-dec / blz 18 ( bijbel )
Pouwels, Tiny [3920] Gods' Woord: Rijkdom en Kracht, 9. / 2010 jan-feb / blz 18 ( Bijbel )
Pouwels, Tiny [3942] Gods Woord: Rijkdom en Kracht / 2010 mrt-apr / blz 19 ( Bijbel )
Pouwels, Tiny L.P.K. [2480] Reacties op de bisschoppelijke brief over de Geest. / 1998 sep-okt / blz 15 ( Correspondentie )
Pouwelse ds Paul [3283] Opwekking en vernieuwing. Dialoog met pinkster- en evangeliegemeenten. / 2005 mrt / blz 33 ( oecumene )
Prins, Gerard [409] Een nieuw leven. / 1980 mrt / blz 14 ( Getuigenissen )
Prins, Gerard [619] Pinksteren over Europa 1982. / 1982 jul-aug / blz 16 ( Conferenties / Oecumene )
Prinsen Jessica [3487] Making history. Tienerfestival Hightime 2006. / 2007 mrt / blz 6 ( tieners )
Prinsen Jessica [3544] Op die avond heb ik God leren kennen. / 2007 sep / blz 4 ( getuigenis )
Prinsen Jessica [3560] Enthousiasme over geloofsfeest in Uden. / 2007 sep / blz 31 ( evangelisatie )
Prinsen Jessica [3570] 4U! 2007: Smile! / 2007 nov / blz 8 ( tieners )
Prinsen, Familie [2299] ’...Alleen een blij gzicht meenemen’. / 1997 jul-aug / blz 9 ( Getuigenissen )
Prinsen, Jessica [3610] Meewerken aan Tienerkampen. / 2008 jan / blz 6 ( tieners )
Pronk O.F.M., Kees [623] Pinksteren over Europa. / 1982 jul-aug / blz 19 ( Conferenties / Gebed / Oecumene )
Pulkingham, G. [68] Een parochie herboren / 1975 mrt / blz 13 ( Parochie )
Pulles, Ria [2083] Maar... ik was zó gezegend. / 1996 jan-feb / blz 25 ( Getuigenissen )
Putte, Zr. Maria Van der [1833] Genezing van relaties. / 1994 jan-feb / blz 11 ( Getuigenissen / Relaties )
Puyo, Jean [168] Getuigenissen van Yves Congar (uit: Une vie pour la vérité). / 1977 sep / blz 23 ( Boekenplank )
Quoist, Michel [377] De God van de christenen. / 1979 dec / blz 8 ( Godsbeelden )
Quoist, Michel [2554] Twee citaten / 1999 mrt-apr / blz 25 ( Citaten )
R. [1291] Op weg naar heelheid. / 1989 jul-aug / blz 24 ( Getuigenissen )
R. [1552] ’Wat verbeeld ik me wel?’ / 1991 sep-okt / blz 8 ( Getuigenissen )
R. [2332] Hoe versta ik Gods leiding in mijn leven? / 1997 sep-okt / blz 22 ( Jongeren )
R. [3388] Sabbatjaar: overgave aan God. / 2006 mrt / blz 32 ( getuigenis )
R. D. [3258] Thérèse van Lisieux en de Alphacursus. / 2005 jan / blz 10 ( getuigenis )
R. M. [3471] Afscheid van pater Jacques Derksen mhm / 2007 jan / blz 13 ( verslag )
R. T. [3399] 33 jaar… een mooie leeftijd om gedoopt te worden. Een verhaal van een Alphacursist. / 2006 mei / blz 16 ( getuigenis )
R., A. [1331] Weer thuiskomen. / 1989 nov-dec / blz 14 ( Getuigenissen )
R., A. [1542] Zo’n drastische bekering. / 1991 jul-aug / blz 15 ( Getuigenissen )
R., C.J. [2017] God heeft grote dingen aan mij / ons gedaan. / 1995 jul-aug / blz 26 ( Getuigenissen )
R., G. [2523] Uit het drukke leven. / 1999 jan-feb / blz 7 ( Getuigenissen / Retraite )
R., G.J. [3122] 'IK BEN' / 2003 sept / blz 21 ( Overweging )
R., L. v. [3788] Ik ben m'n woede kwijt. / 2009 mrt-apr / blz 9 ( getuigenissen )
R., M. [2549] Er niet meer voor bidden. / 1999 mrt-apr / blz 14 ( Gebed )
R., T. [2980] Mam, ik ben in verwachting. / 2002 juli / blz 24 ( Getuigenissen )
R., T. [3144] De communie bij een zieke brengen. / 2003 nov / blz 20 ( Parochie )
R.v. E. [2941] Zesdaagse Emmaüsretraite / 2002 mrt / blz 25 ( Getuigenis )
Raaij, Marcel van [2135] The Rivers of Light. / 1996 mei-jun / blz 28 ( Informatie / Muziek )
Rabboeni-gebedshuis [636] Bidden om genezing en bevrijding: hoe het aan te pakken? / 1982 sep-okt / blz 19 ( Gebed / Vorming )
Rademaker, Bep [1372] Spiritualiteit van en huisvrouw: Hoe ontdek, beleef en ontwikkel ik... / 1990 mrt-apr / blz 15 ( Getuigenissen / Spiritualiteit )
Raemaekers Nina [3527] Mijn verhaal. / 2007 jul / blz 4 ( getuigenis )
Raemdonck fc Johan van [3491] Gebed voor de veertigdagentijd. / 2007 mrt / blz 12 ( gebed )
Raemdonck fc. br. Johan van [3437] Elk charisma voor héél de Kerk. Nieuwe bewegingen samen bij de paus, 3 juni 2006. / 2006 sep / blz 22 ( nieuwe bewegingen )
Raemdonck fc. br. Johan van [3440] Internationaal congres in Fiuggi. / 2006 sep / blz 26 ( verslag )
Ramaekers, Jozef [293] Gij zult mijn getuigen zijn (1). / 1979 jan / blz 26 ( Historie )
Ramaekers, Jozef [301] Gij zult mijn getuigen zijn (2). / 1979 feb / blz 24 ( Historie )
Rampart, Jo & S., K. [2749] Kerk openstellen – eenvoudige vorm van evangelisatie in Halsteren. / 2000 jul-aug / blz 30 ( Evangelisatie )
Ranaghan, Kevin [1578] Wat doen we samen? (bewerking Vinkenburg, Maria). / 1991 nov-dec / blz 8 ( Oecumene )
Raue, Esther [3885] Kindergebedsgroep in Andijk. / 2009 nov-dec / blz 10 ( gebedsgroep / jeugd )
Rechberg, Andrea Gräfin von [1946] Gods liefde is zeer persoonlijk. / 1995 jan-feb / blz 7 ( Getuigenissen )
Red. / Ranaghan, K. / Forrest C.SS.R, To [2144] Suenens, Leo kardinaal – altijd op de punt van zijn stoel. / 1996 jul-aug / blz 4 ( In Memoriam )
Redactie [67] Bevrijding / 1975 mrt / blz 11 ( Psalmen )
Redactie [75] Pas verschenen: Nieuw leven met de Heilige Geest / 1975 apr / blz 15 ( Boekenplank )
Redactie [76] Nieuw leven in een Karmel op Java / 1975 apr / blz 18 ( Informatie )
Redactie [78] Nieuw leven, wereldwijd / 1975 apr / blz 26 ( Informatie )
Redactie [87] Meditaties / 1975 okt / blz 14 ( Gebed )
Redactie [91] Komt allen tot Mij / 1975 okt / blz 31 ( Reacties )
Redactie [94] Vernieuwing / 1975 nov / blz 13 ( Bijbel Bouwstenen )
Redactie [95] Woord van toen, kracht van nu / 1975 nov / blz 18 ( Onderricht )
Redactie [104] Wat is Bouwen aan de Nieuwe Aarde? / 1976 jan / blz 3 ( Editoriaal )
Redactie [110] Uitspraken Johannes XXIII (Vaticanum II) en Paulus VI (Pinksteren 1975) / 1976 jan / blz 23 ( Citaten )
Redactie [111] Kardinaal Willebrands / 1976 jan / blz 28 ( Informatie )
Redactie [123] Bouwstenen / 1976 feb / blz 15 ( Wijsheden )
Redactie [125] Wereldraad van Kerken roept op tot gebed / 1976 feb / blz 20 ( Oecumene )
Redactie [130] El Minuto de Dios / 1976 jun / blz 15 ( Informatie )
Redactie [154] Jezus leeft, maar... / 1977 apr / blz 28 ( Onderricht )
Redactie [170] Met open handen (les mains ouverts). / 1977 sep / blz 29 ( Maatschappij / Oecumene )
Redactie [175] Getuigenis van Yves en Liliane Caillaux (uit: Tychique). / 1977 okt / blz 22 ( Getuigenissen )
Redactie [180] Gebed van een moeder (Afrika). / 1977 nov / blz 20 ( Gebed )
Redactie [183] Van overal. / 1977 nov / blz 27 ( Informatie )
Redactie [190] Boekbespreking. / 1977 dec / blz 28 ( Boekenplank )
Redactie [199] Boekenaanbod. / 1978 feb / blz 11 ( Boekenplank )
Redactie [202] Boekenaanbod. / 1978 feb / blz 21 ( Boekenplank )
Redactie [212] Nieuw missaal verschenen. / 1978 mrt / blz 26 ( Boekenplank )
Redactie [226] Genezing – Francis McNutt / 1978 mei / blz 28 ( Boekenplank )
Redactie [227] Vrancken S.J., Paul / 1978 jun / blz 3 ( In Memoriam )
Redactie [238] Het huis op de rots (uit: Meer dan het gewone – Feitze Boerwinkel). / 1978 jul-aug / blz 10 ( Bijbel )
Redactie [239] Jezus is anders (uit: Christen zijn – Hans Küng). / 1978 jul-aug / blz 11 ( Bijbel )
Redactie [241] Inclusief denken; einde of nieuw begin (Feitze Boerwinkel). / 1978 jul-aug / blz 15 ( Boekenplank )
Redactie [247] De Geest in het hart van de Kerk (Pinksteren 1978, Utrecht). / 1978 jul-aug / blz 28 ( Open Dagen )
Redactie [248] Jezus is de Heer (Pinksteren 1978, Koekelberg – België). / 1978 jul-aug / blz 29 ( Open Dagen )
Redactie [255] Zeven-jarenplan Taizé (uit: Meer dan het gewone – Feitze Boerwinkel). / 1978 sep / blz 28 ( Maatschappij )
Redactie [260] Poustinia: Een verhaal van Gods genade – Catharine de Hueck-Doherty. / 1978 okt / blz 15 ( Boekenplank )
Redactie [270] Want Gij zijt met mij (vrij naar Psalm 23). / 1978 nov / blz 16 ( Bijbel )
Redactie [288] De betekenis van de Charismatische Vernieuwing – Wat is volgens u de kern? / 1979 jan / blz 5 ( Interview )
Redactie [289] Wat zeggen pausen, kardinalen en bisschoppen? / 1979 jan / blz 10 ( Interview )
Redactie [290] Boekenaanbod. / 1979 jan / blz 13 ( Boekenplank )
Redactie [313] Hoe wel varen wij in ons land? / 1979 apr / blz 16 ( Citaten / Maatschappij )
Redactie [325] Werk aan de winkel; bezinning op christelijk handelen / 1979 mei / blz 20 ( Boekenplank )
Redactie [344] Nationale Conventie Dalfsen. / 1979 aug / blz 21 ( Conventies )
Redactie [347] Deuren open. / 1979 sep / blz 3 ( Editoriaal )
Redactie [356] Wereldnieuws. / 1979 sep / blz 27 ( Informatie )
Redactie [357] Overgave, als een graankorrel. / 1979 sep / blz 28 ( Conventies )
Redactie [358] ’De woestijn in de stad’ – Carlo Carretto. / 1979 sep / blz 29 ( Boekenplank )
Redactie [368] ’Een weg naar Godservaring I’ – Mühlen, Heribert. / 1979 okt / blz 29 ( Boekenplank )
Redactie [386] Israël, een witte raaf? / 1979 dec / blz 28 ( Boekenplank )
Redactie [396] Hebt u de Geest ontvangen? – Simon Tugwell. / 1980 jan / blz 32 ( Boekenplank )
Redactie [406] Charismatische Vernieuwing bij de paus. / 1980 mrt / blz 4 ( ICCRS )
Redactie [435] In Memoriam: Leen W.P., Jan / 1980 jun-jul / blz 11 ( Gedenken )
Redactie [442] Van her en der. / 1980 jun-jul / blz 36 ( Informatie )
Redactie [446] Getuigenissen in ’s-Hertogenbosch. / 1980 aug / blz 15 ( Getuigenissen / Open Dagen )
Redactie [449] Zon over Dalfsen. / 1980 aug / blz 28 ( Conventies )
Redactie [479] Een weg tot beschouwend bidden – Borst M.H.M., Jaap / 1980 nov / blz 31 ( Boekenplank )
Redactie [481] Mens, wie ben je? – W. Stinissen o.c.d. / 1980 nov / blz 35 ( Boekenplank )
Redactie [482] Het volk dat ronddwaalt in het donker – Jesaja 9,1-5. / 1980 dec / blz 4 ( Bijbel )
Redactie [483] De derde wereld? / 1980 dec / blz 5 ( Maatschappij )
Redactie [525] Tardif, Emiliano (1). / 1981 mei / blz 9 ( Getuigenissen )
Redactie [531] Tardif, Emiliano (2). / 1981 jun-jul / blz 8 ( Getuigenissen )
Redactie [534] Van her en der. / 1981 jun-jul / blz 18 ( Informatie )
Redactie [540] Overgang naar een nieuwe fase. / 1981 aug / blz 4 ( Inspiratie )
Redactie [551] Zes krachtlijnen. / 1981 sep / blz 10 ( Visie )
Redactie [556] Goed nieuws voor kinderen en jongeren. / 1981 sep / blz 26 ( Jeugd )
Redactie [566] Al wat ik ben... – Ralph Martin; Parfum in Pakistan – B. Sheikh. / 1981 okt / blz 29 ( Boekenplank )
Redactie [567] Hoe bestaat het!! / 1981 nov / blz 3 ( Parabels )
Redactie [574] Samen naar Straatsburg (uitnodiging I). / 1981 nov / blz 29 ( Conferenties / Oecumene )
Redactie [576] Vincentius, apostel van de armen. / 1981 dec / blz 6 ( Heiligen )
Redactie [584] Evangelisatie in Marseille. / 1981 dec / blz 28 ( Evangelisatie )
Redactie [585] Samen naar Straatsburg (uitnodiging II). / 1981 dec / blz 29 ( Conferenties / Oecumene )
Redactie [589] Vernieuwing van de Kerk uit de Geest van God (uit: Erneuerung). / 1982 jan-feb / blz 8 ( Wereldkerk )
Redactie [593] El Minuto de Dios. / 1982 jan-feb / blz 16 ( Informatie )
Redactie [594] De nieuwe leerlingen – Monique Hébrard; Uw Woord een licht... – Caillaux. / 1982 jan-feb / blz 18 ( Boekenplank )
Redactie [595] Pinksteren over Europa (uitnodiging III). / 1982 jan-feb / blz 18 ( Conferenties / Oecumene )
Redactie [612] Naar Colombia (gesprek met Arons, Ed en Karin). / 1982 mei-jun / blz 17 ( Informatie / Interview )
Redactie [622] Hoop voor uw Kerk – Dr. W.C. van Dam / 1982 jul-aug / blz 19 ( Boekenplank )
Redactie [646] Woorden in Straatsburg. / 1982 nov-dec / blz 18 ( Profetie )
Redactie [651] De vernieuwing van heel de kerkgemeenschap. / 1983 jan-feb / blz 7 ( Visie / Wereldkerk )
Redactie [660] Helder Camara. / 1983 mrt-apr / blz 7 ( Gedichten )
Redactie [689] Vriendschap met Christus – Wilfried Brieven. / 1983 jul-aug / blz 19 ( Boekenplank )
Redactie [706] Over de inhoud. / 1984 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Redactie [719] Over de inhoud. / 1984 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Redactie [731] Informatie uit Europa. / 1984 mrt-apr / blz 33 ( Informatie )
Redactie [732] Uit brieven van lezers. / 1984 mrt-apr / blz 36 ( Correspondentie )
Redactie [734] Over de inhoud. / 1984 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Redactie [745] Uit brieven van lezers. / 1984 mei-jun / blz 31 ( Correspondentie )
Redactie [752] Tardif, Emiliano getuigt I. / 1984 jul-aug / blz 12 ( Getuigenissen )
Redactie [760] Uit brieven van lezers. / 1984 jul-aug / blz 36 ( Correspondentie )
Redactie [762] Over de inhoud. / 1984 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Redactie [768] Tardif, Emiliano getuigt II. / 1984 sep-okt / blz 14 ( Getuigenissen )
Redactie [776] S.O.S.-gebedslijn. / 1984 sep-okt / blz 34 ( Informatie )
Redactie [777] Uit brieven van lezers. / 1984 sep-okt / blz 37 ( Correspondentie )
Redactie [778] Over de inhoud. / 1984 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Redactie [781] Een nieuwe manier van evangelie verkondigen. / 1984 nov-dec / blz 12 ( Evangelisatie )
Redactie [793] Uit brieven van lezers. / 1984 nov-dec / blz 37 ( Correspondentie )
Redactie [794] Beste broers en zussen. / 1985 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Redactie [802] De Vernieuwing en de Nederlandse bisschoppen. / 1985 jan-feb / blz 18 ( Kerkprovincie )
Redactie [808] Tegen de stroom in; De Goede herder...; Danken voor alles, kan dat wel? / 1985 jan-feb / blz 34 ( Boekenplank )
Redactie [810] Lieve mensen. / 1985 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Redactie [816] Met vreugde geven wij kennis van... / 1985 mrt-apr / blz 20 ( Boekenplank )
Redactie [824] Enkele kernteksten. / 1985 mrt-apr / blz 33 ( Citaten )
Redactie [829] Lieve mensen. / 1985 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Redactie [842] Beste broers en zussen in Christus. / 1985 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Redactie [856] Je eigen Schrift schrijven; Uw woord een licht...; Het voorrecht vrouw te zijn. / 1985 jul-aug / blz 36 ( Boekenplank )
Redactie [857] Beste vrienden. / 1985 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Redactie [863] Heil uit de Joden? / 1985 sep-okt / blz 16 ( Boekenplank / Christendom / Jodendom / Religie )
Redactie [878] Beste lezers. / 1985 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Redactie [882] Ik, Franciscus – Carlo Carretto. / 1985 nov-dec / blz 13 ( Boekenplank )
Redactie [894] Beste lezers. / 1986 jan-feb / blz 4 ( Editoriaal )
Redactie [910] Beste vrienden. / 1986 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Redactie [916] Pater Beijersbergen S.M., André in het goud. / 1986 mrt-apr / blz 16 ( Informatie )
Redactie [917] Priesterretraite – K. Peperzak ofm. / 1986 mrt-apr / blz 17 ( Interview / Retraite )
Redactie [927] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1986 mrt-apr / blz 36 ( Informatie )
Redactie [929] Beste vrienden. / 1986 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Redactie [939] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1986 mei-jun / blz 29 ( Informatie )
Redactie [941] Nationale Open Dag te Naaldwijk. / 1986 jul-aug / blz 4 ( Open Dagen )
Redactie [952] De openheid van open dagen. / 1986 jul-aug / blz 20 ( Open Dagen )
Redactie [961] Nieuwe Aard(ig)e wetenswaardigheden. / 1986 jul-aug / blz 37 ( Informatie )
Redactie [978] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 1986 sep-okt / blz 37 ( Informatie )
Redactie [995] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1986 nov-dec / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1019] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1987 jan-feb / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1037] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1987 mrt-apr / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1042] In gesprek met Theo en Monique Voorhout. / 1987 mei-jun / blz 8 ( Evangelisatie / Interview )
Redactie [1054] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1987 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1070] ’Mijn ziel maakt groot de Heer’ – In Memoriam Rinze de Boer. / 1987 jul-aug / blz 32 ( In Memoriam )
Redactie [1071] Zojuist verschenen: ’Met lege handen’ – Koen de Meester. / 1987 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
Redactie [1072] Synode 1987. / 1987 jul-aug / blz 35 ( Informatie / Kerkprovincie )
Redactie [1074] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1987 jul-aug / blz 37 ( Informatie )
Redactie [1090] Groeiende belangstelling voor charismatische retraite te Hoogstraten. / 1987 sep-okt / blz 35 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
Redactie [1091] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1987 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1109] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1987 nov-dec / blz 37 ( Informatie )
Redactie [1118] 11e Internationale Congres van het Gezin. / 1988 jan-feb / blz 19 ( Conferenties / Gezin )
Redactie [1129] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1988 jan-feb / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1153] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1988 mrt-apr / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1171] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1988 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1189] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1988 jul-aug / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1195] Lectuur over Innerlijk Leven. / 1988 sep-okt / blz 9 ( Boekenplank )
Redactie [1206] Afscheid. / 1988 sep-okt / blz 34 ( Informatie )
Redactie [1208] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1988 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1223] Nieuwe Bewegingen (Bisschoppensynode, Rome 1987). / 1988 nov-dec / blz 33 ( Citaten / Wereldkerk )
Redactie [1226] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1988 nov-dec / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1238] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. Reacties: a. Uitverkiezing... b. Uit de media. / 1989 jan-feb / blz 27 ( Informatie )
Redactie [1258] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1989 mrt-apr / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1260] De plaats waar je staat. / 1989 mei-jun / blz 4 ( Kadervorming )
Redactie [1268] Alles is mogelijk. / 1989 mei-jun / blz 19 ( Getuigenissen )
Redactie [1278] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1989 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1297] Niet elke genezing van God? / 1989 jul-aug / blz 31 ( Genezing )
Redactie [1300] Voor u gelezen: Als het water bitter is – Evert v.d. Poll & Janna Stampert. / 1989 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
Redactie [1302] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1989 jul-aug / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1321] Voor u gelezen: Gods vergevende liefde – J. Boers pr. / 1989 sep-okt / blz 33 ( Boekenplank )
Redactie [1323] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1989 sep-okt / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1343] Cassettes. / 1989 nov-dec / blz 34 ( Dienstencentrum )
Redactie [1344] Voor u gelezen: Bidden, maar hoe? – John Richards. / 1989 nov-dec / blz 35 ( Boekenplank )
Redactie [1346] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1989 nov-dec / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1362] Voor u gelezen: Altijd liefhebben; De laatste Herfstbladen. / 1990 jan-feb / blz 33 ( Boekenplank )
Redactie [1363] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1990 jan-feb / blz 34 ( Informatie )
Redactie [1378] Welkom. / 1990 mrt-apr / blz 27 ( Informatie )
Redactie [1380] Charisma’s scheppen verwantschap (uit: Christifideles Laici). / 1990 mrt-apr / blz 29 ( Citaten )
Redactie [1384] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1990 mrt-apr / blz 33 ( Informatie )
Redactie [1407] Nieuwe Aard(ig)e wetenswaardigheden. / 1990 mei-jun / blz 34 ( Informatie )
Redactie [1425] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1990 jul-aug / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1448] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1990 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1466] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1990 nov-dec / blz 33 ( Informatie )
Redactie [1486] Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde. / 1991 jan-feb / blz 31 ( Gemeenschappen )
Redactie [1488] Voor u gelezen: Kerk en Milieu; Inzet voor een leefbare aarde – E. v.d. Poll, eindred. / 1991 jan-feb / blz 33 ( Boekenplank )
Redactie [1489] Voor u gelezen: Paasvreugde, Pinksterverwachting – Beeck O.F.M., Jan van / 1991 jan-feb / blz 34 ( Boekenplank )
Redactie [1490] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1991 jan-feb / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1510] Nieuwe Aard(ig)e wetenswaardigheden. / 1991 mrt-apr / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1530] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1991 mei-jun / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1532] Pinksteren 1991: Geef de Geest de ruimte. / 1991 jul-aug / blz 4 ( Open Dagen )
Redactie [1547] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1991 jul-aug / blz 19 ( Informatie )
Redactie [1573] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1991 sep-okt / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1577] Mensen van het eerste uur I. / 1991 nov-dec / blz 7 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
Redactie [1593] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1991 nov-dec / blz 34 ( Informatie )
Redactie [1607] In Memoriam: Piet Dings / 1992 jan-feb / blz 22 ( In Memoriam )
Redactie [1616] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1992 jan-feb / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1635] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 1992 mrt-apr / blz 34 ( Informatie )
Redactie [1652] Voor u beluisterd: Cassettes 6-262, 263; 6-432; 9-331. / 1992 mei-jun / blz 27 ( Cassettes )
Redactie [1657] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1992 mei-jun / blz 34 ( Informatie )
Redactie [1675] Nieuwe aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1992 jul-aug / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1693] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1992 sep-okt / blz 34 ( Informatie )
Redactie [1708] Charismatische Vernieuwing op Kerkendag. / 1992 nov-dec / blz 32 ( Informatie )
Redactie [1710] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1992 nov-dec / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1729] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1993 jan-feb / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1749] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1993 mrt-apr / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1755] ’De wereld heeft behoefte aan een geestelijke aardbeving’ – Phil Bosmans (Pstr ’93). / 1993 mei-jun / blz 14 ( Open Dagen )
Redactie [1766] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1993 mei-jun / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1786] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1993 jul-aug / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1801] Oproep aan jonge mensen (uit: toespraak Phil Bosmans – Pinksteren 1993). / 1993 sep-okt / blz 26 ( Jongeren )
Redactie [1805] Voor u gelezen: De tien sleutels van het gebed. / 1993 sep-okt / blz 31 ( Boekenplank )
Redactie [1807] Voor u gelezen: In gesprek met Rome. / 1993 sep-okt / blz 32 ( Boekenplank )
Redactie [1809] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1993 sep-okt / blz 34 ( Informatie )
Redactie [1827] Nieuwe aard(ig)e wetenswaardigheden. / 1993 nov-dec / blz 34 ( Informatie )
Redactie [1847] Nieuwe Aard(ig)e wetenswaardigheden. / 1994 jan-feb / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1860] Voor u gelezen: In een droom, in een nachtgezicht. / 1994 mrt-apr / blz 25 ( Boekenplank )
Redactie [1865] Wie is Michelle Moran? (Pinksteren 1994). / 1994 mrt-apr / blz 32 ( Mensen / Open Dagen )
Redactie [1867] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 1994 mrt-apr / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1885] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1994 mei-jun / blz 34 ( Informatie )
Redactie [1907] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 1994 jul-aug / blz 37 ( Informatie )
Redactie [1922] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1994 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
Redactie [1938] Nieuw verschenen: Gebedscursus ’Heer, leer mij bidden’. / 1994 nov-dec / blz 29 ( Boekenplank )
Redactie [1942] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1994 nov-dec / blz 35 ( Informatie )
Redactie [1961] Nieuwe Aard(ig)e Wetrenswaardigheden. / 1995 jan-feb / blz 34 ( Informatie )
Redactie [1979] Charismatische Informatie nos 4 en 12. / 1995 mrt-apr / blz 28 ( Boekenplank )
Redactie [1980] Eén Heer, één Geest, één Lichaam. / 1995 mrt-apr / blz 29 ( Boekenplank )
Redactie [1983] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1995 mrt-apr / blz 35 ( Informatie )
Redactie [2002] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 1995 mei-jun / blz 35 ( Informatie )
Redactie [2013] Nationale Open Dag – Pinksteren 1995. / 1995 jul-aug / blz 18 ( Open Dagen )
Redactie [2026] Nieuwe aard(ig)e Wetenswardigheden. / 1995 jul-aug / blz 35 ( Informatie )
Redactie [2045] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1995 sep-okt / blz 34 ( Informatie )
Redactie [2066] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1995 nov-dec / blz 31 ( Informatie )
Redactie [2081] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1996 jan-feb / blz 24 ( Informatie )
Redactie [2087] Voor u gelezen: De Bijbel, nieuwe Willibrordvertaling. / 1996 jan-feb / blz 30 ( Boekenplank )
Redactie [2089] Voor u gelezen: Gaat en verkondigt / 1996 jan-feb / blz 32 ( Boekenplank )
Redactie [2100] 60 jaar priester: Beijersbergen S.M., André / 1996 mrt-apr / blz 20 ( Informatie )
Redactie [2112] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1996 mrt-apr / blz 35 ( Informatie )
Redactie [2125] Pater Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1996 mei-jun / blz 18 ( Mensen )
Redactie [2142] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1996 mei-jun / blz 34 ( Informatie )
Redactie [2168] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1996 jul-aug / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2172] Uit het hart gegrepen. / 1996 sep-okt / blz 6 ( Open Dagen / Reacties )
Redactie [2190] Comité 2000. / 1996 sep-okt / blz 30 ( A.D. 2000 / Informatie )
Redactie [2193] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1996 sep-okt / blz 33 ( Informatie )
Redactie [2219] Nieuwe Aard(ig)e Wetrenswaardigheden. / 1996 nov-dec / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2245] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 1997 jan-feb / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2274] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1997 mrt-apr / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2296] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1997 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2312] Enquête-uitslag ’Welke vragen leven bij jongeren? / 1997 jul-aug / blz 26 ( Diversen )
Redactie [2317] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1997 jul-aug / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2343] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1997 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2367] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1997 nov-dec / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2396] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1998 jan-feb / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2398] Spreker op de nationale open Dag: Pat Lynch. / 1998 mrt-apr / blz 4 ( Informatie )
Redactie [2420] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1998 mrt-apr / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2424] Hartelijk welkom in Den Bosch – Nationale Open Dag. / 1998 mei-jun / blz 7 ( Informatie / Open Dagen )
Redactie [2445] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1998 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2469] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1998 jul-aug / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2494] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1998 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2518] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1998 nov-dec / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2539] Voor u gelezen: God, onze Vader – Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1999 jan-feb / blz 35 ( Boekenplank )
Redactie [2540] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1999 jan-feb / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2564] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1999 mrt-apr / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2567] De missie van de KCV – zoals verwoord door ICCRS – oktober 1998. / 1999 mei-jun / blz 8 ( Pinksteren 1999 )
Redactie [2586] Voor u gelezen: Bijdehandboekje. / 1999 mei-jun / blz 33 ( Boekenplank )
Redactie [2587] Voor u gelezen: Nederlandse Bisschoppen over de Vader enover sacr. Van Verzoening. / 1999 mei-jun / blz 34 ( Boekenplank )
Redactie [2588] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1999 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2611] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1999 jul-aug / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2629] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1999 sep-okt / blz 31 ( Informatie )
Redactie [2631] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1999 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2657] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 1999 nov-dec / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2684] Nieuwe Aard(ig)e Wertenswaardigheden. / 2000 jan-feb / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2686] Nieuwe voorzitter LPK: Peter van Hoof. / 2000 mrt-apr / blz 4 ( Informatie )
Redactie [2691] Jos Borsboom nieuwe bestuursvoorzitter. / 2000 mrt-apr / blz 10 ( Informatie )
Redactie [2698] Europese bisschoppensynode, Rome 1-23 oktober 1999. / 2000 mrt-apr / blz 18 ( Verslag )
Redactie [2709] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 2000 mrt-apr / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2731] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 2000 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2753] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 2000 jul-aug / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2774] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 2000 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2791] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 2000 nov-dec / blz 35 ( Informatie )
Redactie [2812] Nieuwe aard(ig)e Wetenswaadigheden. / 2001 jan-feb / blz 35 ( Informatie )
Redactie [2832] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 2001 mrt-apr / blz 35 ( Informatie )
Redactie [2853] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 2001 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2855] Veranderingen in de Kath. Char. Vernieuwing in Nederland. / 2001 jul / blz 4 ( charismatische vernieuwing / interview )
Redactie [2868] Het gelaat van Christus. / 2001 jul / blz 33 ( visie )
Redactie [2870] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2001 jul / blz 36 ( informatie )
Redactie [2875] Pinkster-R.K. dialoog zet door. / 2001 sep / blz 9 ( oecumene )
Redactie [2890] Nieuwe Aard(ig)e wetenswaardigheden / 2001 sep / blz 36 ( informatie )
Redactie [2892] Onze wereld in één oogopslag. / 2001 nov / blz 4 ( maatschappij )
Redactie [2909] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2001 nov / blz 36 ( informatie )
Redactie [2918] Kardinaal Suenens over tongentaal. / 2002 jan / blz 18 ( charisma's )
Redactie [2928] NieuweAard(ig)e Wetenswaadigheden / 2002 jan / blz 36 ( informatie )
Redactie [2949] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaadigheden / 2002 mrt / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2969] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2002 mei / blz 36 ( Informatie )
Redactie [2987] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2002 juli / blz 36 ( Informatie )
Redactie [3006] Dit blad… / 2002 sept / blz 35 ( Diversen )
Redactie [3007] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaadigheden. / 2002 sept / blz 36 ( Informatie )
Redactie [3027] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2002 nov / blz 36 ( Informatie )
Redactie [3046] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2003 jan / blz 35 ( Informatie )
Redactie [3047] Retraites en Bezinning / Agenda / 2003 jan / blz 39 ( Informatie )
Redactie [3057] Kerk-zijn: elkaar dragen / 2003 maart / blz 20 ( Nieuws / Pastor )
Redactie [3067] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2003 maart / blz 36 ( Nieuws )
Redactie [3068] Retraites / Bezinning / 2003 maart / blz 39 ( Agenda )
Redactie [3071] Eendrachtig gebed in Europa / 2003 mei / blz 7 ( Gebed )
Redactie [3080] Overleden / 2003 mei / blz 19 ( In Memoriam )
Redactie [3092] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2003 mei / blz 34 ( Nieuws )
Redactie [3093] Retraites; Aanbod; Er is meer… / 2003 mei / blz 39 ( Bezinning )
Redactie [3111] Nieuwe Aard(ig)e wetenswaardigheden / 2003 juli / blz 36 ( Nieuws )
Redactie [3112] Retraites en Bezinning / 2003 juli / blz 39 ( Agenda )
Redactie [3131] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2003 sept / blz 36 ( Nieuws )
Redactie [3132] Agenda / 2003 sept / blz 39 ( Retraites / Bezinning )
Redactie [3145] Stadsevangelisatie rond het WJD-kruis. / 2003 nov / blz 21 ( Evangelisatie/Nieuws )
Redactie [3153] SOS-gebedslijn. / 2003 nov / blz 31 ( Gebed )
Redactie [3156] Nieuwe Aardige Wetenswaardigheden. / 2003 nov / blz 36 ( Nieuws )
Redactie [3157] Retraites en Bezinning. / 2003 nov / blz 39 ( Agenda )
Redactie [3158] Parochies en nieuwe bewegingen inspireren elkaar? / 2004 jan / blz 9 ( verslag )
Redactie [3176] Een boek voor de christenen van Europa. 'Leven als een volk van HOOP'. / 2004 mrt / blz 11 ( oecumene / Europa )
Redactie [3180] De paus over oecumene in Europa. / 2004 mrt / blz 18 ( oecumene / citaat )
Redactie [3194] Een prachtig bruiloftsfeest. / 2004 mei / blz 14 ( toerustingsweekend / verslag )
Redactie [3195] Vol vuur… je leven geven, je leven winnen. / 2004 mei / blz 17 ( bewegingen )
Redactie [3219] Nazaretgroep voor echtgescheidenen. / 2004 juli / blz 31 ( pastoraal )
redactie [3302] Paus Benedictus positief over vernieuwing. / 2005 jul / blz 7 ( paus )
Redactie [3306] Wat zeggen de studenten van Duc in Altum? / 2005 jul / blz 15 ( interview )
Redactie [3316] Paus Benedictus over nieuwe bewegingen. / 2005 jul / blz 31 ( paus )
Redactie [3318] 'Hands on'. Geloofsoverdracht aan tieners en jongeren. / 2005 jul / blz 35 ( tieners / jongeren )
Redactie [3327] Pinkstergelovigen en rooms-katholieken in dialoog over de vraag Hoe word ik christen? / 2005 sep / blz 16 ( oecumene / verslag )
Redactie [3328] Internetcursus 'Wa@rom Jezus?' nu ook in een katholieke versie. / 2005 sep / blz 19 ( catechese / evangelisatie )
Redactie [3345] Paus Benedictus XVI: Kom naar Rome. / 2005 nov / blz 17 ( nieuws )
Redactie [3352] Wat zijn gebedsconcerten? / 2005 nov / blz 31 ( nieuws )
Redactie [3369] Overal Alpha. / 2006 jan / blz 30 ( oecumene )
Redactie [3370] Internationale bijeenkomst van met Focolare bevriende bisschoppen. / 2006 jan / blz 30 ( oecumene )
Redactie [3382] 30 jaar stichting. / 2006 mrt / blz 24 ( nieuws )
Redactie [3418] Bidden op internet of met het Getijdenboek. / 2006 jul / blz 19 ( gebed )
Redactie [3495] Pré-catechese: We moeten (verder) aan de slag. Katholiek Alpha Centrum / 2007 mrt / blz 18 ( evangelisatie )
Redactie [3551] Jozef Horsthuis overleden. / 2007 sep / blz 13 ( in memoriam )
Redactie [3564] In memoriam Jozef Horsthuis. (vervolg van blz. 13) / 2007 sep / blz 36 ( in memoriam / wetenwaardigheden )
Redactie [3565] Arnoud van Iersel ofm. overleden. / 2007 sep / blz 36 ( in memoriam / wetenswaardigheden )
Redactie [3629] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 2008 jan / blz 36 ( wetenswaardigheden )
Redactie [3630] Retraites en Bezinning / 2008 jan / blz 39 ( - )
Redactie [3650] CaFÉ: film en geloofsgesprek. / 2008 mrt-apr / blz 28 ( parochie )
Redactie [3661] Wie is Wim du Plessis? / 2008 mei-jun / blz 5 ( Informatie )
Redactie [3671] Charles de Foucauld. / 2008 mei-jun / blz 20 ( achtergrond )
Redactie [3681] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2008 mei-jun / blz 36 ( wetenswaardigheden )
Redactie [3706] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2008 jul-aug / blz 36 ( Nieuws )
Redactie [3730] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 2008 sep-okt / blz 36 ( nieuws )
Redactie [3747] Ans Vlaar overleden. / 2008 nov-dec / blz 24 ( In memoriam )
Redactie [3755] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2008 nov-dec / blz 36 ( nieuws )
Redactie [3773] Spectaculaire verschuiving in catechese. / 2009 jan-feb / blz 26 ( catechese / oecumene / evangelisatie )
Redactie [3777] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 2009 jan-feb / blz 36 ( nieuws )
Redactie [3780] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / 2009 mrt-apr / blz 0 ( nieuws )
Redactie [3797] Richtlijnen voor het bidden om genezing. / 2009 mrt-apr / blz 22 ( charisma's )
Redactie [3803] Een vraag over de gave van tongen. / 2009 mrt-apr / blz 33 ( charisma's )
Redactie [3822] Bijbelretraite. / 2009 mei-jun / blz 29 ( informatie )
Redactie [3827] Nationale Open Dag. / 2009 mei-jun / blz 33 ( informatie )
Redactie [3831] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2009 mei-jun / blz 36 ( -- )
Redactie [3854] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2009 jul-aug / blz 36 ( -- )
Redactie [3860] Paus over Azië en Europa. / 2009 sep-okt / blz 11 ( informatie )
Redactie [3877] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2009 sep-okt / blz 36 ( Nieuws )
Redactie [3930] Nieuwe aard(ig)e Wetenswaardigheden / 2010 jan-feb / blz 36 ( Wetenswaardigheden )
Redactie. [3198] 10 juli: nieuwe bewegingen op Maastrichtse Heiligdomsvaart. / 2004 mei / blz 21 ( bewegingen )
Redactie. [3737] Nieuwe voorzitter van het KCV-bestuur. / 2008 nov-dec / blz 9 ( nieuws )
Redactie-Rabboeni [812] ’Verkondig het van de daken’. / 1985 mrt-apr / blz 7 ( Evangelisatie / Interview )
Reefman OCDS, Bernadette [3800] In memoriam Zr. Emilia. / 2009 mrt-apr / blz 28 ( in memoriam )
Regina [1353] Groei in de groep XXXI: Antwoord op ’Open Brief’. / 1990 jan-feb / blz 16 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
Reichenbach ss.cc. Hans [3724] Bekeerd tot liefde voor Schrift en gebed. / 2008 sep-okt / blz 28 ( priesters )
Reichenbach SS.CC., H. [992] In die dagen (homilie). / 1986 nov-dec / blz 29 ( Bijbel / Onderricht )
Reichenbach SS.CC., H. [1041] Pinksteren aan jezelf laten gebeuren. / 1987 mei-jun / blz 7 ( Retraite )
Reichenbach SS.CC., H. [1987] Van ’biechten’ naar ’vieren van verzoening’. / 1995 mei-jun / blz 11 ( Sacramenten )
Remes, Geertje [1732] Dienstencentrum KCV Vlaanderen. / 1993 mrt-apr / blz 5 ( Charismatische Vernieuwing / Informatie / Vlaander )
Renis W.P. Jan [141] Wereldnieuws / 1977 jan / blz 28 ( Informatie )
Renner, Dr. Karl [2604] Als zijn ene volk. / 1999 jul-aug / blz 25 ( Oecumene )
Reurs, Joop s.M. [23] Liturgie: ontmoeting tussen God en mens / 1972 sep / blz 2 ( Liturgie )
Reussien Gert-Jan [3282] Loof de Heer…! / 2005 mrt / blz 30 ( bezinning / gebed )
Reussien Gert-Jan [3407] Vinger. / 2006 mei / blz 32 ( bezinning )
Reussien Gert-Jan [3459] Ik wou dat ik een ezel was… / 2006 nov / blz 22 ( bezinning )
Reussien Gert-Jan [3502] Alziend Oog. / 2007 mrt / blz 28 ( getuigenis )
Reussien Gert-Jan H. [1604] Onze Vader, een persoonlijke vertaling. / 1992 jan-feb / blz 19 ( Gebed )
Reussien, Gert-Jan [2905] Kostbaar in zijn ogen (Naar Jes. 43,1-7) / 2001 nov / blz 32 ( bijbel )
Reussien, Gert-Jan [3695] Tomas. / 2008 jul-aug / blz 17 ( bezinning )
Reussien, Gert-Jan H. [1028] ’Kom, en volg’. / 1987 mrt-apr / blz 22 ( Regio’s )
Reussien, Gert-Jan H. [1035] Bidden voor de Synode I. / 1987 mrt-apr / blz 33 ( Gebed / Kerkprovincie )
Reussien, Gert-Jan H. [1050] Bidden voor de Synode II / 1987 mei-jun / blz 25 ( Gebed / Kerkprovincie )
Reussien, Gert-Jan H. [1060] Tiende Nationale Open Dag ’Bouwen aan de Nieuwe Aarde’. / 1987 jul-aug / blz 8 ( Open Dagen )
Reussien, Gert-Jan H. [1073] Bidden voor de Synode III. / 1987 jul-aug / blz 36 ( Gebed / Kerkprovincie )
Reussien, Gert-Jan H. [1111] Synodedag Breda 14.11.1987. / 1988 jan-feb / blz 5 ( Kerkprovincie )
Reussien, Gert-Jan H. [1152] Voor u gelezen: Als de lichten uit gaan – R. Faricy S.J. / 1988 mrt-apr / blz 34 ( Boekenplank )
Reussien, Gert-Jan H. [1224] Doordringend heil – Barbara Leahy Shlemon. / 1988 nov-dec / blz 34 ( Boekenplank )
Reussien, Gert-Jan H. [1255] Voor u gelezen: Geborgen in de plooien van Liefde – Julian Norwich. / 1989 mrt-apr / blz 32 ( Boekenplank )
Reussien, Gert-Jan H. [1274] Er is méér in beweging: XI: Focolare / 1989 mei-jun / blz 26 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
Reussien, Gert-Jan H. [1301] Voor u gelezen: Parels uit Gods hand – Charles Lepetit. / 1989 jul-aug / blz 35 ( Boekenplank )
Reussien, Gert-Jan H. [1328] Het fundament van volwassenheid: Geloof (Leidersweekend). / 1989 nov-dec / blz 8 ( Vorming )
Reussien, Gert-Jan H. [1338] Bonbons – Wie het kleine niet eert...? / 1989 nov-dec / blz 28 ( Charisma’s / Tongentaal )
Reussien, Gert-Jan H. [1367] ’Van hoog gevallen’ (Openb. 2,5). / 1990 mrt-apr / blz 8 ( Bijbel )
Reussien, Gert-Jan H. [1381] Voor u gelezen: startBIJBEL – uitg, NBG-BBG. / 1990 mrt-apr / blz 31 ( Boekenplank )
Reussien, Gert-Jan H. [1396] Schip. / 1990 mei-jun / blz 18 ( Parochie )
Reussien, Gert-Jan H. [1553] ’Opdat de wereld moge geloven...’ (Brighton ICCOWE). / 1991 sep-okt / blz 9 ( Conferenties / Oecumene )
Reussien, Gert-Jan H. [1579] Dopen... de Bijbel staat er vol van. / 1991 nov-dec / blz 11 ( Bijbel )
Reussien, Gert-Jan H. [1644] Cross Purposes. / 1992 mei-jun / blz 16 ( Jongeren )
Reussien, Gert-Jan H. [1653] 1967 Goede Informatie 1992, 25 jaar Katholieke Charismatische Vernieuwing. / 1992 mei-jun / blz 28 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
Reussien, Gert-Jan H. [1727] Willibrord-boekhandel: een mogelijkheid tot verkondiging. / 1993 jan-feb / blz 32 ( Informatie )
Reussien, Gert-Jan H. [1746] Samenwerking in de regio. / 1993 mrt-apr / blz 30 ( Regio’s )
Reussien, Gert-Jan H. [1861] ’Hij geeft het zijn beminde in de slaap’. / 1994 mrt-apr / blz 27 ( Getuigenissen )
Reussien, Gert-Jan H. [1929] Confiteor – Ik belijd. / 1994 nov-dec / blz 14 ( Maatschappij / Wereldkerk )
Reussien, Gert-Jan H. [2110] 3.000 jaar Jeruzalem; impressies van drie exposities. / 1996 mrt-apr / blz 32 ( Informatie )
Reussien, Gert-Jan H. [2152] ’Als iemand u op de (rechter)wang slaat...’ / 1996 jul-aug / blz 19 ( Bijbel )
Reussien, Gert-Jan H. [2280] Tussen goede Vrijdag en Pinksteren; de Heilige Geest... Ti-Ta-Tovenaar? / 1997 mei-jun / blz 8 ( Heilige Geest / Kerkelijk Jaar )
Reussien, Gert-Jan H. [2303] ’Zing een nieuw lied...’ – Groei in de groep. / 1997 jul-aug / blz 12 ( Gebedsgroep / Muziek )
Reussien, Gert-Jan H. [2440] De Geest geeft hoop aan de Kerk. / 1998 mei-jun / blz 28 ( Heilige Geest )
Reussien, Gert-Jan H. [2601] Gelouterd goud. / 1999 jul-aug / blz 21 ( Overweging )
Reussien, Gert-Jan H. [2636] Gods Haard – Regio-vormingsdag Heiloo. / 1999 nov-dec / blz 8 ( Verslag )
Reussien, Gert-Jan H1991. [1473] Het onkruid tussen de tarwe. / 1991 jan-feb / blz 12 ( Bijbel / Overweging )
Reynders, Ron [2406] Een broederlijke dialoog in rome: Pinksterchristenen en katholieken. / 1998 mrt-apr / blz 13 ( Oecumene )
Ria Groot / jvb [3293] Van de zijlijn naar het bestuur. / 2005 mei / blz 20 ( bestuur / interview )
Riccardi Andrea [3556] Eurafrika. / 2007 sep / blz 26 ( maatschappij / Stuttgart 2007 )
Ridings, Rick / Leitner, Ans [1849] Hoe herstellen we gebroken of verwonde relaties? / 1994 mrt-apr / blz 4 ( Genezing / Relaties )
Rijn, Piet van [826] Ik vertrouwde mijn eigen ogen niet. / 1985 mrt-apr / blz 36 ( Getuigenissen )
RKnieuws.net/Zenit.org, 13-12-02 [3082] Protestants theoloog: Rozenkrans kan bijdragen aan eenheid / 2003 mei / blz 21 ( Gebed / Oecumene )
Robroek, Bets [964] Genezend liefhebben: Eucharistieviering met dienst van genezing. / 1986 sep-okt / blz 5 ( Dienst van Genezing )
Robroek, Bets [967] Ook door mij? / 1986 sep-okt / blz 14 ( Genezing / Getuigenissen )
Robroek, Bets [1058] Impressie uit Rome: ICCRS-conferentie. / 1987 jul-aug / blz 6 ( Conferenties )
Robroek, Bets [1151] Ontvangen en geven. / 1988 mrt-apr / blz 33 ( Getuigenissen )
Robroek, Bets [1199] Bezinning op vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. / 1988 sep-okt / blz 21 ( Maatschappij )
Robroek, Bets [1266] Conciliair Proces III: Bezinning op Vrede, Gerechtigheid en Heelheid der Schepping. / 1989 mei-jun / blz 16 ( Wereldkerk )
Robroek, Bets [1360] Ter overweging / 1990 jan-feb / blz 28 ( Overweging )
Robroek, Bets [1382] Voor u gelezen: Het evangelie van Maria – Georgette Blaquière. / 1990 mrt-apr / blz 32 ( Boekenplank )
Robroek, Bets [1416] Uit de bus. / 1990 jul-aug / blz 18 ( Getuigenissen )
Robroek, Bets [1482] Conciliair Proces IV: Bondgenoten in Gods schepping. / 1991 jan-feb / blz 27 ( Wereldkerk )
Robroek, Bets [1487] Voor u gelezen: Waar is uw God? – Ds. P. Suurmond. / 1991 jan-feb / blz 32 ( Boekenplank )
Robroek, Bets [1513] Ruimte voor de Geest. / 1991 mei-jun / blz 5 ( Heilige Geest )
Robroek, Bets [1841] Zo kan het ook. / 1994 jan-feb / blz 24 ( Parochie )
Robroek, Bets [2124] Traditioneel geloof en religieuze ervaringen. / 1996 mei-jun / blz 17 ( Pastoraal )
Robroek, Bets [2131] Orgaandonatie. / 1996 mei-jun / blz 24 ( Maatschappij )
Robroek, Bets & Vinkenburg, Maria [2177] Zoekt u... / 1996 sep-okt / blz 14 ( Informatie )
Rodin, Mgr. [1702] Het ’zonnelied’ van het atoomtijdperk. / 1992 nov-dec / blz 19 ( Gedichten )
Roekel-Lambregts, Marjolein van [3626] Kennismaking met de Gemeenschap van de Zaligsprekingen. / 2008 jan / blz 31 ( getuigenis )
Roekel-Lambregts, Marjolein van [3627] Informatie over de Gemeenschap van de Zaligsprekingen. / 2008 jan / blz 32 ( gemeenschap )
Roelandt, Maria [2015] Grote retraite voor Kernleden, 2-7 april 1995 te Hoogstraten. / 1995 jul-aug / blz 23 ( Retraite / Vlaanderen )
Rojer, Caroline [3016] Jongeren zijn best geïnteresseerd in het geloof. / 2002 nov / blz 16 ( Interview / Jongeren )
Roland [2224] Niet hóe, maar dát... / 1997 jan-feb / blz 7 ( Gebed )
Rombouts Maria [3209] Bid- en werkcongres HOOP21 te Dalfsen. / 2004 juli / blz 10 ( verslag / congres )
Rombouts Maria [3244] Hoe ontmoet ik God? / 2004 nov / blz 12 ( verslag )
Rombouts Maria [3251] Herders bezinnen zich. / 2004 nov / blz 27 ( gebedsgroep )
Rombouts Maria [3263] Hoopvol te midden van angst. / 2005 jan / blz 22 ( verslag / nationale open dag )
Rombouts Maria [3273] Van overdaad naar soberheid. / 2005 mrt / blz 12 ( maatschappij )
Rombouts Maria [3288] Terugblik op het toerustingsweekend / 2005 mei / blz 10 ( verslag )
Rombouts Maria [3347] Geloofsgesprek in park en kerk. Twee aan twee op pad. / 2005 nov / blz 20 ( gebedsgroep )
Rombouts Maria [3384] Ga uit naar alle volkeren. / 2006 mrt / blz 26 ( evangelisatie )
Rombouts Maria [3444] Meewerken met de Geest. / 2006 sep / blz 32 ( verslag )
Rombouts Maria [3482] De Jezuscode. Open dag voor het aartsbisdom Utrecht in Apeldoorn. / 2007 jan / blz 34 ( verslag )
Rombouts Maria [3503] Een stilte vol leven. / 2007 mrt / blz 29 ( retraite )
Rombouts Maria [3548] Impressies van de Nationale Open Dag 2007. / 2007 sep / blz 10 ( verslag )
Rombouts, Maria [2171] Jezus, bron van nieuw leven. / 1996 sep-okt / blz 5 ( Getuigenissen )
Rombouts, Maria [2323] Al dat verdriet kwam boven. / 1997 sep-okt / blz 12 ( Getuigenissen )
Rombouts, Maria [2355] Bezinningsdag 1997. / 1997 nov-dec / blz 19 ( A.D. 2000 / Gebedsgroep )
Rombouts, Maria [2751] Tatoeages. / 2000 jul-aug / blz 34 ( Overweging )
Rombouts, Maria [2780] Dienst voor genezing in de regio Arnhem. / 2000 nov-dec / blz 12 ( Genezing / Verslag )
Rombouts, Maria [2840] Bezoek van D.T.S.-jongeren. / 2001 mei-jun / blz 14 ( Regio's )
Rombouts, Maria [2879] Emmaüsdag. / 2001 sep / blz 17 ( regio's / verslag )
Rombouts, Maria [2912] Jongerenwerving in de regio Arnhem. / 2002 jan / blz 7 ( evangelisatie / jongeren / regio's )
Rombouts, Maria [2993] Bedevaart naar Dokkum. / 2002 sept / blz 12 ( Verslag )
Rombouts, Maria [2995] Een vijfweekse cursus. / 2002 sept / blz 15 ( Verslag / Vorming )
Rombouts, Maria [3012] Zoek eerst het Koninkrijk van God. / 2002 nov / blz 10 ( Regio's / Verslag )
Rombouts, Maria [3042] WIE HEEFT Mij aangeraakt? / 2003 jan / blz 26 ( Genezing/Verslag )
Rombouts, Maria [3147] Hoogstraten 2003. / 2003 nov / blz 24 ( Verslag )
Rombouts, Maria [3619] Een hart om te denken. / 2008 jan / blz 17 ( voor u gelezen. )
Rombouts, Maria [3823] In een gebedsgroep bidden om genezing. / 2009 mei-jun / blz 29 ( genezing )
Rombouts, Maria [3839] Impressie van de Nationale Open Dag. / 2009 jul-aug / blz 10 ( verslag )
Rombouts, Maria [3916] Vier B's van Charism.Vernieuwing. - Deel 1 / 2010 jan/feb / blz 11 ( Charismatische Vernieuwing )
Rombouts, Maria [3947] Vier B's van charismatische vernieuwing dl.2 / 2010 mrt-apr / blz 30 ( Charismatische Vernieuwing )
Rombouts, Riet [2011] ’Op een klein stationnetje ’s morgens in de vroegte’. / 1995 jul-aug / blz 16 ( Getuigenissen )
Romein, Mirjam [3889] Evangelisatievuur. / 2009 nov-dec / blz 16 ( evangelisatie )
Roor Bert (Evang. Alliantie) [3267] Bruggen bouwen in Gods Koninkrijk. / 2005 jan / blz 32 ( oecumene )
Rooyen O.S., H. van [864] Laetitia Israel. / 1985 sep-okt / blz 17 ( Christendom / Jodendom / Religie )
Roozen, John [789] ’De deuren langs met Panorama’ (uit: Katholiek Informatieblad). / 1984 nov-dec / blz 28 ( Evangelisatie )
Rosenhart, Pastoor Jos [3915] Wij kiezen voor eenheid / 2010 jan-feb / blz 8 ( Oecumene )
Rosenkamp, Ans [2289] ’Mam, kunnen wij ook zoiets?’ / 1997 mei-jun / blz 26 ( Jeugd / Wanwee )
Rosseel, Paula [3738] Hoe ik ging evangeliseren. / 2008 nov-dec / blz 10 ( getuigenissen / charisma's )
Rosseel, Paula [3762] Evangelisatiegesprekken op straat. / 2009 jan-feb / blz 8 ( getuigenissen )
Ruiter Nellie [3174] Pasen in de keuken. / 2004 mrt / blz 7 ( overweging )
Ruiter Nellie [3191] Wat zeggen de tieners van het 4U!-kamp? / 2004 mei / blz 6 ( tieners )
Ruiter Nellie [3192] Missiereizen tieners en jongeren 2004. / 2004 mei / blz 8 ( interview / tieners )
Ruiter Nellie [3215] Wat vinden medewerkers van 4U! ? / 2004 juli / blz 22 ( tieners / interview )
Ruiter, Anton [235] Kasteel Croy in Aarle-Rixtel. / 1978 jun / blz 26 ( Informatie )
Ruiter, Harm [1217] Evangelisatie in Zimbabwe / 1988 nov-dec / blz 22 ( Evangelisatie / Jongeren )
Ruiter, Harm [2050] 900 tieners. / 1995 nov-dec / blz 7 ( Jeugd / Jongeren )
Ruiter, Harm [3075] Opleiding tot katholiek jongerenwerker / 2003 mei / blz 10 ( Jongeren )
Ruiter, Harm [3714] Pioniersfunctie KCV in landelijk katholiek jeugdwerk. / 2008 sep-okt / blz 10 ( tieners / jongeren )
Ruiter, Harm & Beeck, Jan van [2930] Zout en Licht: een uitdagend thema / 2002 mrt / blz 4 ( Interview )
Ruiter, Joyce [1234] King’s Kids Internationaal. / 1989 jan-feb / blz 20 ( Evangelisatie / Jeugd )
Ruiter, Nellie [993] School tot opbouw van gemeenschappen II. / 1986 nov-dec / blz 30 ( Gemeenschap )
Ruiter, Nellie [1029] Een schijnwerper op Mission ’87. / 1987 mrt-apr / blz 24 ( Oecumene )
Ruiter, Nellie [1034] Kinderkatechese I: Stg. Kinderwerk Timotheüs. / 1987 mrt-apr / blz 32 ( Catechese / Jeugd )
Ruiter, Nellie [1045] Vanuit het keukenraam I. / 1987 mei-jun / blz 15 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1049] Kindercatechese II: Stg. Docete, audiovisuele media voor bijbelonderwijs en katechese. / 1987 mei-jun / blz 23 ( Catechese / Jeugd )
Ruiter, Nellie [1059] Vanuit het keukenraam II: Kikkererwtjes. / 1987 jul-aug / blz 7 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1079] Vanuit het keukenraam III: Nieuwe aardappels. / 1987 sep-okt / blz 11 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1084] Voorbede I: Evangelisatie en Voorbede. / 1987 sep-okt / blz 23 ( Gebed )
Ruiter, Nellie [1095] Voorbede II: Tien stappen in voorbede. / 1987 nov-dec / blz 10 ( Gebed )
Ruiter, Nellie [1108] Vanuit het keukenraam IV: Open deur. / 1987 nov-dec / blz 36 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1117] Vanuit het keukenraam V: Winterkost. / 1988 jan-feb / blz 18 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1124] Voorbede III: Geroepen tot voorbede. / 1988 jan-feb / blz 29 ( Gebed )
Ruiter, Nellie [1125] Voorbede IV: Adviezen bij gezamenlijke voorbede. / 1988 jan-feb / blz 31 ( Gebed )
Ruiter, Nellie [1126] Geschapen om Historie te maken. / 1988 jan-feb / blz 32 ( Oecumene )
Ruiter, Nellie [1135] Vanuit het keukenraam VI: Achterom. / 1988 mrt-apr / blz 8 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1154] Voor u gelezen: Wonderen zijn de wereld nog niet uit – McKenna & Libersat. / 1988 mrt-apr / blz 35 ( Boekenplank )
Ruiter, Nellie [1161] Vanuit het keukenraam XII: Afzuigkap. / 1988 mei-jun / blz 16 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1184] Kinderwerk Samuel I. / 1988 jul-aug / blz 27 ( Catechese / Jeugd )
Ruiter, Nellie [1186] Vanuit het keukenraam VIII: IJzersterk. / 1988 jul-aug / blz 30 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1200] Kinderwerk Samuel II. / 1988 sep-okt / blz 22 ( Catechese / Jeugd )
Ruiter, Nellie [1207] Voor u gelezen: Open oor voor kinderen; En toen kon ik weer bidden. / 1988 sep-okt / blz 35 ( Boekenplank )
Ruiter, Nellie [1222] Jeugdwerk ’Wanwee’. / 1988 nov-dec / blz 32 ( Catechese / Jeugd )
Ruiter, Nellie [1225] Vanuit het keukenraam IX: Uitzicht. / 1988 nov-dec / blz 35 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1237] Vanuit het keukenraam X: Licht – Ventilatie. / 1989 jan-feb / blz 25 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1252] Vanuit het keukenraam XI: Renovatie. / 1989 mrt-apr / blz 28 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1257] Voor u gelezen: Als uw kinderen u vragen – Maes O.Praem., Daniël / 1989 mrt-apr / blz 34 ( Boekenplank )
Ruiter, Nellie [1263] Vanuit het keukenraam XXII: De gouden tip. / 1989 mei-jun / blz 12 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1267] Oma, ik ontvang zo graag. / 1989 mei-jun / blz 18 ( Gezin )
Ruiter, Nellie [1277] En zij zongen UBI CARITAS. / 1989 mei-jun / blz 32 ( Overweging )
Ruiter, Nellie [1284] Wandelen met de walkman. / 1989 jul-aug / blz 11 ( Overweging )
Ruiter, Nellie [1293] Vrije tijd... Trek aan de bel. / 1989 jul-aug / blz 27 ( Overweging )
Ruiter, Nellie [1294] Voor u gelezen: Waar haal ik de tijd vandaan? – Sally McClung. / 1989 jul-aug / blz 28 ( Boekenplank )
Ruiter, Nellie [1295] Voor u gelezen: Breng orde in uw leven – Gordon McDonald. / 1989 jul-aug / blz 29 ( Boekenplank )
Ruiter, Nellie [1296] Rijkdom in een oude sok. / 1989 jul-aug / blz 30 ( Overweging )
Ruiter, Nellie [1299] Vanuit het keukenraam XIII: Appels. / 1989 jul-aug / blz 32 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1311] De fopspeen. / 1989 sep-okt / blz 19 ( Gedichten / Overweging )
Ruiter, Nellie [1318] Vanuit het keukenraam XIV: Maaltijd. / 1989 sep-okt / blz 30 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1319] Voor u gelezen: Bidt met het hart – Dr. Slavko Barbaric ofm. / 1989 sep-okt / blz 32 ( Boekenplank )
Ruiter, Nellie [1320] Voor u gelezen: Als een hinde die de hoogte betreedt – Hannah Hurnard. / 1989 sep-okt / blz 33 ( Boekenplank )
Ruiter, Nellie [1333] Met de auto op de snelweg. / 1989 nov-dec / blz 18 ( Bijbel )
Ruiter, Nellie [1341] Vanuit het keukenraam XV: Lijnen. / 1989 nov-dec / blz 30 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1358] Vanuit het keukenraam XVI: Cake. / 1990 jan-feb / blz 25 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1389] Een evenwichtige maaltijd – retraite bij pater Borreman S.J. / 1990 mei-jun / blz 9 ( Gebed / Retraite )
Ruiter, Nellie [1397] Ik leerde mijn gedachten verstrengelen met Gods Woord. / 1990 mei-jun / blz 19 ( Bijbel )
Ruiter, Nellie [1401] Vanuit het keukenraam XVII: Dieet / 1990 mei-jun / blz 24 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1422] Vanuit het keukenraam XVIII: Voorraadbussen. / 1990 jul-aug / blz 32 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1435] Bouwstenen XXXVI: Voor mij hoeft het niet meer... / 1990 sep-okt / blz 17 ( Bijbelcatechese )
Ruiter, Nellie [1444] Vanuit het keukenraam XIX: Geef gist de tijd. / 1990 sep-okt / blz 30 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1446] Van mijn en jouw naar ónze Vader. / 1990 sep-okt / blz 32 ( Getuigenissen )
Ruiter, Nellie [1451] Een woord van kennis: theorie en praktijk. / 1990 nov-dec / blz 5 ( Charisma’s )
Ruiter, Nellie [1452] Vanuit het keukenraam XX: Bavarois. / 1990 nov-dec / blz 7 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1463] Voor u beluisterd en gelezen: Ik kom om te genezen – Dario Bétancourt / 1990 nov-dec / blz 29 ( Boekenplank )
Ruiter, Nellie [1464] Voor u beluisterd en gelezen: Jezus geneest – Tardif, Emiliano. / 1990 nov-dec / blz 29 ( Boekenplank )
Ruiter, Nellie [1469] Willen en kunnen... ...kunnen en willen. / 1991 jan-feb / blz 8 ( Gebed )
Ruiter, Nellie [1471] Vanuit het keukenraam XXI: Spiegelei. / 1991 jan-feb / blz 10 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1514] Vanuit het keukenraam XXII: Een oude krant. / 1991 mei-jun / blz 6 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1523] Vanuit het keukenraam XXIII: Klop-klop. / 1991 mei-jun / blz 24 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1536] Vanuit het keukenraam XXIV: Verse soepgroente. / 1991 jul-aug / blz 9 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1540] Vanuit het keukenraam XXV: Ontstopper. / 1991 jul-aug / blz 13 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1559] Oecumene in Den Haag. / 1991 sep-okt / blz 18 ( Oecumene )
Ruiter, Nellie [1585] Stille nacht; de Wijsheid en de wijzen. / 1991 nov-dec / blz 28 ( Gedichten )
Ruiter, Nellie [1589] Vanuit het keukenraam XXVII: Oudejaarsavond. / 1991 nov-dec / blz 32 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1602] Vanuit het keukenraam XXXVIII: Oven. / 1992 jan-feb / blz 16 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1630] Vanuit het keukenraam XXIX: Oven (2e plaatsing). / 1992 mrt-apr / blz 25 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1656] Vanuit het keukenraam XXX: De waakvlam. / 1992 mei-jun / blz 33 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1668] Vanuit het keukenraam XXXI: Die keukenschort. / 1992 jul-aug / blz 26 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1690] Vanuit het keukenraam XXXII: Jasje uit. / 1992 sep-okt / blz 31 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1703] Vanuit het keukenraam XXXIII: Witlof. / 1992 nov-dec / blz 24 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1738] Kerstmis door het jaar I. / 1993 mrt-apr / blz 20 ( Overweging )
Ruiter, Nellie [1770] Kerstmis door het jaar II. / 1993 jul-aug / blz 5 ( Overweging )
Ruiter, Nellie [1796] Vanuit het keukenraam XXXIV: Noten kraken. / 1993 sep-okt / blz 17 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1802] Kerstmis door het jaar III: Zij haalden hun schatten te voorschijn. / 1993 sep-okt / blz 27 ( Overweging )
Ruiter, Nellie [1819] Kerstmis door het jaar IV: Zij offerden... (slot). / 1993 nov-dec / blz 16 ( Overweging )
Ruiter, Nellie [1832] Vanuit het keukenraam XXXV: Houtworm. / 1994 jan-feb / blz 10 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [1884] Vanuit het keukenraam XXXVI: Kookboek. / 1994 mei-jun / blz 33 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [2054] Vanuit het keukenraam XXXVII: Een lucifer in Gods hand. / 1995 nov-dec / blz 16 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [2084] Vanuit het keukenraam XXXVIII: Seizoenen. / 1996 jan-feb / blz 26 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [2096] Vanuit het keukenraam XXXIX: Roomsoezen. / 1996 mrt-apr / blz 12 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [2121] Vanuit het keukenraam XXXX: Een lucifer in Gods hand. / 1996 mei-jun / blz 13 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [2129] Slager met een nieuwe lever. / 1996 mei-jun / blz 22 ( Getuigenissen / Interview )
Ruiter, Nellie [2146] Vanuit het keukenram XXXXI: Witlof en tomatensoep. / 1996 jul-aug / blz 9 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [2160] Uit het tuintje van mijn hart I: De Gieter. / 1996 jul-aug / blz 30 ( Tuintje )
Ruiter, Nellie [2173] Uit het tuintje van mijn hart II: Als ik zoek... / 1996 sep-okt / blz 7 ( Tuintje )
Ruiter, Nellie [2189] Grote schoonmaak in de herfst. / 1996 sep-okt / blz 29 ( A.D. 2000 )
Ruiter, Nellie [2250] Vanuit het tuintje van mijn hart III: Vloedgolf. / 1997 mrt-apr / blz 9 ( Tuintje )
Ruiter, Nellie [2251] Als duisternis je leven bedekt. / 1997 mrt-apr / blz 10 ( Onderricht )
Ruiter, Nellie [2257] Als Nehemia. / 1997 mrt-apr / blz 16 ( A.D. 2000 )
Ruiter, Nellie [2260] Vanuit het keukenraam XXXXII: Leeg. / 1997 mrt-apr / blz 22 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [2279] Vanuit het tuintje van mijn hart IV: De wind waait. / 1997 mei-jun / blz 7 ( Tuintje )
Ruiter, Nellie [2282] Grote schoonmaak buiten je eigen deur. / 1997 mei-jun / blz 12 ( A.D. 2000 / Verzoening )
Ruiter, Nellie [2283] Vergeving en verzoening in de praktijk. / 1997 mei-jun / blz 14 ( A.D. 2000 / Verzoening )
Ruiter, Nellie [2294] Profetisch bidden. / 1997 mei-jun / blz 32 ( Gebed / Jeugd )
Ruiter, Nellie [2321] Tienerfestival 4U2. / 1997 sep-okt / blz 8 ( Jeugd )
Ruiter, Nellie [2324] Kleine oorzaken, grote gevolgen. / 1997 sep-okt / blz 13 ( Diversen )
Ruiter, Nellie [2329] Gebedslast: Paus: ’Misstappen van afgelopen tien eeuwen erkennen.’ / 1997 sep-okt / blz 18 ( A.D. 2000 )
Ruiter, Nellie [2336] Vanuit het keukenraam XXXXIII: Een mooie vrucht. / 1997 sep-okt / blz 27 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [2360] Vanuit het keukenraam XXXXIV: Spruitjes. / 1997 nov-dec / blz 25 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [2388] Uit het tuintje van mijn hart V: Weg van de snelweg. / 1998 jan-feb / blz 29 ( Tuintje )
Ruiter, Nellie [2400] Vanuit het keukenraam XXXXV: Een prachtige appel. / 1998 mrt-apr / blz 5 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [2409] Een pact dat pakt! / 1998 mrt-apr / blz 19 ( Jongeren )
Ruiter, Nellie [2437] Uit het tuintje van mijn hart VI: Tussen de rails. / 1998 mei-jun / blz 25 ( Tuintje )
Ruiter, Nellie [2443] Tiener zomerfestival 4U! / 1998 mei-jun / blz 34 ( Jeugd )
Ruiter, Nellie [2465] Vanuit het keukenraam XXXXVI: Lucifer. / 1998 jul-aug / blz 32 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [2476] Vanuit het keukenraam XXXXVII: In de week. / 1998 sep-okt / blz 9 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [2502] Vanuit het keukenraam XXXVIII: Een bijzonder theelepeltje. / 1998 nov-dec / blz 15 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [2617] Uit het tuintje van mijn hart VII: Bramen. / 1999 sep-okt / blz 11 ( Tuintje )
Ruiter, Nellie [2621] Vanuit het keukenraam XXXXVIII: Zout. / 1999 sep-okt / blz 17 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [2647] Uit het tuintje van mijn hart VIII: Geloof jij in reuzen? / 1999 nov-dec / blz 19 ( Tuintje )
Ruiter, Nellie [2908] Voor u gelezen: Ontmoeting met God - Elisabeth Smith en Joseph Chalmers / 2001 nov / blz 35 ( boekenplank )
Ruiter, Nellie [3084] Kom tot uw doel met ieder van ons / 2003 mei / blz 24 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [3096] Een broeierige dag. / 2003 juli / blz 5 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [3115] Na zeven jaar…! / 2003 sept / blz 8 ( Gebed )
Ruiter, Nellie [3124] Roomsoezen / 2003 sept / blz 25 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [3139] Anti-aanbaklaag. / 2003 nov / blz 12 ( Keukenraam )
Ruiter, Nellie [3648] Hutspot. / 2008 mrt-apr / blz 27 ( keukenraam )
Ruiter, Nellie [3663] Verse soepgroente. / 2008 mei-jun / blz 8 ( keukenraam )
Ruiter, Nellie [3694] Honing. / 2008 jul-aug / blz 16 ( keukenraam )
Ruiter, Nellie [3727] Houtworm. / 2008 sep-okt / blz 33 ( keukenraam )
Ruiter, Nellie [3750] Een oude krant. / 2008 nov-dec / blz 29 ( keukenraam )
Ruiter, Nellie [3766] 40 Watt. / 2009 jan-feb / blz 17 ( keukenraam )
Ruiter, Nellie [3787] Die keukenschort. / 2009 mrt-apr / blz 9 ( keukenraam )
Ruiter, Nellie [3808] De droppot. / 2009 mei-jun / blz 7 ( keukenraam )
Ruiter, Nellie [3848] 24-uurs selfservice. / 2009 jul-aug / blz 25 ( keukenraam )
Ruiter, Nellie [3865] Een regenton. / 2009 sep-okt / blz 17 ( keukenraam )
Ruiter, Nellie [3914] Keukenraam TROTS / 2010 jan-feb / blz 7 ( Getuigenis )
Ruiter, Nellie e.a. [976] School tot opbouw van gemeenschappen I. / 1986 sep-okt / blz 34 ( Vorming )
S. [1834] Angstig door jeugdervaring. / 1994 jan-feb / blz 13 ( Getuigenissen )
S. J. [3187] Kruisverering. / 2004 mrt / blz 31 ( verslag )
S., G. [3117] Mijn 'geheim' en rusten in de Geest / 2003 sept / blz 12 ( Getuigenissen )
S., J. [334] Als het stil wordt is de wereld van de vogels. / 1979 jun-jul / blz 16 ( Gedichten )
S., J. de [1971] Een geopend oor. / 1995 mrt-apr / blz 17 ( Getuigenissen )
S., K. [1031] Nawoord. / 1987 mrt-apr / blz 27 ( Oecumene )
S., K. [1089] Project Synode 1987. / 1987 sep-okt / blz 33 ( Kerkprovincie )
S., K. [1191] 12½ jaar ’Bouwen aan de Nieuwe Aarde’. / 1988 sep-okt / blz 4 ( Historie )
S., K. [1911] Laag na laag afgepeld. / 1994 sep-okt / blz 6 ( Getuigenissen )
S., K. [3138] Bidden om genezing. / 2003 nov / blz 10 ( Genezing/Pastoraat )
S., K. e.a. [1512] Uitdagende vraag. / 1991 mei-jun / blz 4 ( Open Dagen )
S., L. [1764] Henri Nouwen leerde samenzijn en vertrouwen. / 1993 mei-jun / blz 31 ( Gemeenschap / Getuigenissen )
S., L. [2253] De eerste keer. / 1997 mrt-apr / blz 12 ( Getuigenissen )
S., Th. [2130] Als thuisgekomen. / 1996 mei-jun / blz 24 ( Getuigenissen )
S., W. [951] God zij uw minne. Reactie op ’Mens, erger je opbouwend’. / 1986 jul-aug / blz 19 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
S.P.E. [872] De glorie van God in onze omgang met dieren. / 1985 sep-okt / blz 29 ( Maatschappij )
Sanders pr., Ton [1664] Sterven om te leven. / 1992 jul-aug / blz 21 ( Bijbel / Catechese )
Sanders pr., Ton [1697] Bedienen of ziekenzalving? / 1992 nov-dec / blz 12 ( Sacramenten )
Sanders pr., Ton [1715] Liefde als Vol-doen-ing. / 1993 jan-feb / blz 13 ( Genezing )
Sanders pr., Ton [1725] Overpeinzing / 1993 jan-feb / blz 31 ( Overweging )
Sanders pr., Ton [1837] Ziekenzalving als genezing. / 1994 jan-feb / blz 15 ( Sacramenten )
Sanders pr., Ton [1882] Voor u gelezen: Vrij van vroeger, genezing van pijnlijke herinneringen. / 1994 mei-jun / blz 31 ( Boekenplank )
Sanders pr., Ton [2335] Weest welkom, al gij heiligen. / 1997 sep-okt / blz 26 ( Kerkelijk Jaar )
Sanford, Agnes [332] Natuur die geneest. / 1979 jun-jul / blz 8 ( Genezing )
Sassen, Marieke [3721] 'Adem van Leven' in 's-Hertogenbosch. / 2008 sep-okt / blz 22 ( interview / verslag )
Scanlan pr., Michael [423] Een nieuwe visie: Het college Steubenville. / 1980 apr / blz 35 ( Visie )
Scanlan pr., Michael [458] Jezus ontmoeten in de sacramenten. / 1980 sep / blz 28 ( Sacramenten )
Schaik Kirsten van / Wey Fenna van der [3360] FBI in Helmond. / 2006 jan / blz 12 ( tieners )
Schail, Kirsten van [3734] De enige die me trouw zou blijven. / 2008 nov-dec / blz 4 ( tieners / getuigenissen )
Schee, Gerard van der [3033] Beter of Bitter. / 2003 jan / blz 11 ( Opvoeding )
Scheer, Willem (het Binnenhof) [1132] Apekool of realiteit. / 1988 mrt-apr / blz 6 ( Media )
Scheire, Godelieve [317] Zijn beste vriend (uit: Uw oog in ons hart). / 1979 apr / blz 28 ( Citaten )
Scheres Clary [3295] Stille tijd … onderweg? / 2005 mei / blz 25 ( gebed )
Scheres Clary [3303] Stil in de trein. / 2005 jul / blz 9 ( gebed )
Scheres, Clary [3740] Als je God de regie geeft. / 2008 nov-dec / blz 14 ( Celebrate )
Scheres, Riet en Pouwels, Tiny [1879] Vernieuwingsdagen in Dalfsen. / 1994 mei-jun / blz 24 ( Open Dagen )
Scheuring, Tom [1597] De doop in de Geest rust ons toe anderen te dienen. / 1992 jan-feb / blz 7 ( Heilige Geest )
Schilling, Tim [3662] Uitgeputte ouders en putten uit de ware bron. / 2008 mei-jun / blz 6 ( opvoeding )
Schleyer, Richard (Erneu. in K.ir. u Ges [2006] Een nieuwe ervaring van Kerk-zijn: Zegeningsdienst in Paderborn. / 1995 jul-aug / blz 7 ( Kerk )
Schneider, Moïse [599] Vergiffenis en verzoening in de gemeenschap. / 1982 mrt-apr / blz 8 ( Gemeenschap / Verzoening )
Schobre, J.F. [450] Pinksterviering te Genk. / 1980 aug / blz 30 ( Open Dagen )
Schoe, Dory [1270] Wie ben ik, Heer? / 1989 mei-jun / blz 21 ( Gedichten )
Schoe, Dory [2102] GIJ. / 1996 mrt-apr / blz 22 ( Gedichten / Overweging )
Schoen D. [3422] Regionale Open Dag in Haarlem. / 2006 jul / blz 26 ( verslag )
Schokker A.A., Jan [905] Zo gaat het in Volendam. / 1986 jan-feb / blz 28 ( Gebedsgroep )
Schokker A.A., Jan [1009] In Memoriam: Kees Pronk ofm. / 1987 jan-feb / blz 20 ( In Memoriam )
Scholten Mireille [3203] Toetreden tot een kerk. / 2004 mei / blz 30 ( getuigenis )
Scholten, Mireille [2408] Veranderd door Jezus. / 1998 mrt-apr / blz 18 ( Jongeren )
Scholten, Mireille [2777] Kat in een vreemd pakhuis. / 2000 nov-dec / blz 7 ( Getuigenissen )
Schoonenberg S.J., P. [178] Jezus’ gebedswonderen. / 1977 nov / blz 10 ( Onderricht )
Schreck, Alan [985] Het begrip Kerk: wat de Kerk leert omtrent ’kerk’. / 1986 nov-dec / blz 14 ( Onderricht )
Schreck, Alan [1069] Devotie tot Maria I. / 1987 jul-aug / blz 28 ( Maria / Spiritualiteit )
Schreck, Alan [1093] Devotie tot Maria II. / 1987 nov-dec / blz 4 ( Maria / Spiritualiteit )
Schreck, Alan [1495] Goede Vrijdag (uit: Het ongelooflijke Paasmysterie – Schreck, Alan). / 1991 mrt-apr / blz 10 ( Citaten / Kerkelijk Jaar )
Schueren-Lodewijckx, M. van der [924] Verrijzenisgeloof: een concreet getuigenis. / 1986 mrt-apr / blz 30 ( Geestelijk Leven )
Schuiling, Jan [232] Meditatie, communicatie en actie. / 1978 jun / blz 18 ( Geestelijk Leven )
Schulinck-Jeurissen, Ine [2315] Getuigen in dorp en familie. / 1997 jul-aug / blz 31 ( Getuigenissen )
Schure S.D.B., Mgr. J. ter / Slijkerman, [1893] Parochiële gebedsgroepen: christelijke gemeenschapjes. / 1994 jul-aug / blz 16 ( Gebedsgroep / Parochie )
Schure S.D.B., Mgr. J. ter / Slijkerman, [2117] ’Liefde die geen grenzen kent’. / 1996 mei-jun / blz 6 ( Bijbel )
Schutz, Roger [918] De biecht. / 1986 mrt-apr / blz 20 ( Citaten / Sacramenten )
Schutz, Roger [922] Priester en leek. / 1986 mrt-apr / blz 26 ( Citaten )
Scully, Tere [2079] De Gave der Tongen. / 1996 jan-feb / blz 21 ( Charisma’s / Gedichten )
Seghers O.M.I., Paul [548] Het hart van de Vernieuwing. / 1981 sep / blz 4 ( Visie )
Seghers O.M.I., Paul [554] Bouwstenen 17: Gerechtigheid. / 1981 sep / blz 17 ( Bijbelcatechese )
Seghers O.M.I., Paul [580] Bouwstenen 20: Woorden. / 1981 dec / blz 15 ( Bijbelcatechese )
Seghers O.M.I., Paul [624] Bouwstenen 23: ’Vreugde’ in het Nieuwe Testament. / 1982 sep-okt / blz 3 ( Bijbelcatechese )
Seghers O.M.I., Paul [674] Pinksteren vandaag. / 1983 mei-jun / blz 15 ( Charismatische Vernieuwing )
Seghers O.M.I., Paul [716] ’Niets onbeproefd laten... Alles wagen... / 1984 jan-feb / blz 29 ( Evangelisatie )
Seghers O.M.I., Paul [736] Bouwstenen 28: Zendingsrede. / 1984 mei-jun / blz 8 ( Bijbelcatechese )
Seghers O.M.I., Paul [800] Vernieuwing... ook in de parochie? / 1985 jan-feb / blz 16 ( Parochie )
Seghers O.M.I., Paul [820] Zo ging het in onze groep – Raadpleging over de kern. / 1985 mrt-apr / blz 26 ( Gebedsgroep )
Seghers O.M.I., Paul [937] Bouwstenen 32: ’Wie zegt gij dat Ik ben?’. / 1986 mei-jun / blz 21 ( Bijbelcatechese / Overweging )
Seghers O.M.I., Paul [944] Zullen wij binnengaan? / 1986 jul-aug / blz 11 ( Open Dagen / Vlaanderen )
Seghers O.M.I., Paul [1024] ’Die Heer is en het leven geeft’ I. / 1987 mrt-apr / blz 9 ( Encyclieken / Wereldkerk )
Seghers O.M.I., Paul [1051] ’Die Heer is en het leven geeft’ II. / 1987 mei-jun / blz 26 ( Encyclieken / Wereldkerk )
Seghers O.M.I., Paul [1082] ’Die Heer is en het leven geeft’ III. / 1987 sep-okt / blz 18 ( Encyclieken / Wereldkerk )
Seghers O.M.I., Paul [1166] Iedere bijeenkomst is een overwinning (gesprek met Andrzej Madej O.M.I.). / 1988 mei-jun / blz 24 ( Buitenland / Interview )
Seghers O.M.I., Paul [1231] Oma, wij geven gaarne. / 1989 jan-feb / blz 10 ( Overweging )
Seghers O.M.I., Paul [1243] Mijn vriend Lucas I: Wie is Lucas? / 1989 mrt-apr / blz 10 ( Encyclieken )
Seghers O.M.I., Paul [1264] Mijn vriend Lucas II: Heil voor alle volken. / 1989 mei-jun / blz 13 ( Encyclieken )
Seghers O.M.I., Paul [1292] Mijn vriend Lucas III: Gebonden door de Geest. / 1989 jul-aug / blz 25 ( Encyclieken )
Seghers O.M.I., Paul [1307] Mijn vriend Lucas IV: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. / 1989 sep-okt / blz 12 ( Encyclieken )
Seghers O.M.I., Paul [1317] Op volle toeren – Enkele gedachten over bidden. / 1989 sep-okt / blz 30 ( Gebed )
Seghers O.M.I., Paul [1334] Mijn vriend Lucas V (slot): Om te zoeken en te redden wat verloren was. / 1989 nov-dec / blz 22 ( Encyclieken )
Seghers O.M.I., Paul [1345] Voor u gelezen: Najaarsregen – Frère Efraïm. / 1989 nov-dec / blz 35 ( Boekenplank )
Seghers O.M.I., Paul [1371] Zij lopen en worden niet moe. / 1990 mrt-apr / blz 14 ( Overweging )
Seghers O.M.I., Paul [1377] ’Gaat ook gij naar mijn wijngaard’ I: Allen geroepen (Postsyn. Exhortatie J.P. II). / 1990 mrt-apr / blz 25 ( Onderricht )
Seghers O.M.I., Paul [1386] Bouwstenen XXXIII: ’Gegrepen als ik ben...’ (Fil. 3,12) / 1990 mei-jun / blz 4 ( Bijbelcatechese )
Seghers O.M.I., Paul [1405] ’Gaat ook gij naar mijn wijngaard’ II: Op tocht gaan en vruchten voortbrengen. / 1990 mei-jun / blz 30 ( Onderricht / Exhortatie J.P.II )
Seghers O.M.I., Paul [1439] Als je bidt... / 1990 sep-okt / blz 22 ( Citaten )
Seghers O.M.I., Paul [1483] Mag ik zo vrij zijn...? / 1991 jan-feb / blz 28 ( Bijbel / Heilige Geest / Maria )
Seghers O.M.I., Paul [1528] Voor u gelezen en beluisterd: ’De stomme duivelen’ – V. Neckebrouck. / 1991 mei-jun / blz 32 ( Boekenplank )
Seghers O.M.I., Paul [1562] Een kerkboek dat je altijd bij je hebt. / 1991 sep-okt / blz 26 ( Gebed )
Seghers O.M.I., Paul [1621] Groei in de groep XXXXIII: ’Ik prijs U, Vader...’. / 1992 mrt-apr / blz 10 ( Gebedsgroep )
Seghers O.M.I., Paul [1629] Bijbels bidden... / 1992 mrt-apr / blz 23 ( Gebed )
Seghers O.M.I., Paul [1713] De tweede adem. / 1993 jan-feb / blz 8 ( Overweging )
Sessink Hans [3216] Onze Joodse wortels. / 2004 juli / blz 24 ( Kerk / Jodendom )
Sessink Hans [3335] Eucharistie, hoogtepunt en vervulling van het Joodse geloof. / 2005 sep / blz 32 ( christendom / joden )
Shaji, Ms. Angel [1947] Een toevlucht op de dag van mijn ellende. / 1995 jan-feb / blz 8 ( Getuigenissen )
Shamaun pr., J. [2641] Alles mag je menenemen. / 1999 nov-dec / blz 14 ( Catechese )
Sherrill, John [80] Dank U voor de vlooien (uit: De Schuilplaats) / 1975 mei / blz 9 ( Boekenplank )
Shields, Ann [970] Het vuur brandt stralend. / 1986 sep-okt / blz 18 ( Wereldkerk )
Shields, Ann [1127] De gave van het gebed (uit: New Covenant). / 1988 jan-feb / blz 34 ( Charisma’s / Gebed )
Shlemon, Barbara [416] De dienst der genezing. / 1980 apr / blz 4 ( Genezing )
Shlemon, Barbara Leahy [954] Hoe mijn inwijding in de genezende kracht van Christus begon. / 1986 jul-aug / blz 23 ( Getuigenissen )
Sies Setkin (Youth for Christ) [3279] Jongerenwerk in Rotterdam. / 2005 mrt / blz 24 ( maatschappij )
Sievers W.P., Ernst [1156] Groei in de groep XXII: Onze groep, jullie groep – Samen één gemeenschap. / 1988 mei-jun / blz 4 ( Gebedsgroep )
Sievers W.P., Ernst [1179] Groei in de groep XXIII: Onze groep, jullie groep: De gaven van de Geest. / 1988 jul-aug / blz 11 ( Charisma’s / Gebedsgroep )
Sievers W.P., Ernst [1205] Groei in de groep XXIV: Onze groep, jullie groep: Naar het hart van de parochie. / 1988 sep-okt / blz 31 ( Evangelisatie / Gebedsgroep )
Simonart pr., Jean [2075] Beschouwingen over privé openbaringen. / 1996 jan-feb / blz 12 ( Interview )
Simonis, Adrianus kardinaal [1976] ’Goede Beweging’. / 1995 mrt-apr / blz 26 ( Bisschoppelijke Brief )
Simonis, dr. A.J. kardinaal [3040] Nieuwe bewegingen in de ene Kerk / 2003 jan / blz 20 ( Bewegingen )
Sint Jan van het Kruis [3748] Een grote liefde wacht mij. / 2008 nov-dec / blz 25 ( overweging )
Sj. W. [3609] Stenen uit mijn rugzak. / 2008 jan / blz 4 ( getuigenis / genezing )
Slavik, P. Michael [3019] Priester ontdekt Vernieuwing. / 2002 nov / blz 22 ( Getuigenis )
Slijerman Kees [3486] Opgebrand of in vuur voor de Heer? / 2007 mrt / blz 4 ( verslag )
Slijkerman / Slijkerman [3511] Vernieuwing in het Vaticaan en in de Vernieuwing. Gesprek met pater Cantalamessa - Kees slijkerman / 2007 mei / blz 8 ( interview / vernieuwing )
Slijkerman Kees [3171] Beste lezers. / 2004 mrt / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3178] Schat aan informatie over genezing. / 2004 mrt / blz 15 ( genezing )
Slijkerman Kees [3189] Beste lezers. / 2004 mei / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3205] Beste lezers. / 2004 juli / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3207] Oecumenische gebedsviering. / 2004 juli / blz 7 ( verslag / oecumene )
Slijkerman Kees [3220] New Age dichtbij. / 2004 juli / blz 32 ( maatschappij )
Slijkerman Kees [3222] Beste lezers. / 2004 sep / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3239] Beste lezers / 2004 nov / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3248] Hoe leken hun plaats kregen in het Talitakumiteam. / 2004 nov / blz 22 ( talitakumi / mensen van het eerste uur )
Slijkerman Kees [3254] Beste lezers. / 2005 jan / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3260] De gemeenschap van de hemelse kerk met de kerk op aarde. In de leer bij het concilie. / 2005 jan / blz 14 ( onderricht )
Slijkerman Kees [3265] Messiasbeleidende joden en oecumenisch gezelschap in gesprek. 3e Europese Overleg, Wenen, okt 2004. / 2005 jan / blz 28 ( verslag / oecumene )
Slijkerman Kees [3269] Beste lezers. / 2005 mrt / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3278] Auschwitz en de heelwording van Europa. Nieuwe inzichten na 60 jaar bevrijding. / 2005 mrt / blz 20 ( christenen / joden )
Slijkerman Kees [3284] Beste lezers. / 2005 mei / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3287] Johannes Pauluis II en de Charismatische Vernieuwing. / 2005 mei / blz 8 ( paus )
Slijkerman Kees [3296] Nieuwe houding tegenover het Joodse volk. / 2005 mei / blz 26 ( christenen / joden )
Slijkerman Kees [3300] Beste lezers. / 2005 juli / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3301] Nationale Open Dag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing druk bezocht. / 2005 jul / blz 4 ( verslag )
Slijkerman Kees [3313] Eucharistie en Woord- en Communievieringen, één groot goed. / 2005 jul / blz 26 ( Eucharistie / parochie )
Slijkerman Kees [3319] Beste lezers. / 2005 sep / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3334] Nieuwe bewegingen veranderen de Kerk. Wetenschappers beginnen de nieuwe bewegingen te bestuderen. / 2005 sep / blz 30 ( bewegingen )
Slijkerman Kees [3336] Tien stappen naar gemeenschap. / 2005 sep / blz 33 ( bewegingen / getuigenis )
Slijkerman Kees [3337] Beste lezers. / 2005 nov / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3350] Gezamenlijke avond van gebed en gesprek. / 2005 nov / blz 26 ( oecumene )
Slijkerman Kees [3355] Beste lezers / 2006 jan / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3365] Profetie en tongentaal tijdens een vergadering. / 2006 jan / blz 22 ( charisma )
Slijkerman Kees [3374] Beste lezers. / 2006 mrt / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3379] Steunpilaar Anton Ruiter. / 2006 mrt / blz 12 ( interview )
Slijkerman Kees [3386] Pastoor: Geef de Geest de ruimte. / 2006 mrt / blz 29 ( visie )
Slijkerman Kees [3390] Beste lezers. / 2006 mei / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3393] Operatie Bovenzaal. / 2006 mei / blz 7 ( gebed )
Slijkerman Kees [3397] Nieuwe impulsen voor parochies. / 2006 mei / blz 11 ( visie )
Slijkerman Kees [3400] Kerk uit het graf. Een gelijkenis tussen Lazarus en de kerk. / 2006 mei / blz 19 ( bijbel / jaarthema )
Slijkerman Kees [3409] Beste lezers. / 2006 jul / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3419] Bijbellezen in gebedsbijeenkomst. / 2006 jul / blz 20 ( bijbel )
Slijkerman Kees [3427] Beste lezers. / 2006 sep / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3432] Het appèl van de Pinksterbeweging na 100 jaar. 12e dialoog pinkstergelovigen en katholieken. / 2006 sep / blz 14 ( oecumene )
Slijkerman Kees [3447] Beste lezers. / 2006 nov / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3449] Getuigen vanuit gemeenschap. Pastoraal congres van nieuwe bewegingen. / 2006 nov / blz 6 ( maatschappij )
Slijkerman Kees [3462] Wat doen wij, christenen, in Europa? / 2006 nov / blz 28 ( maatschappij / voor u gelezen )
Slijkerman Kees [3466] Beste lezers. / 2007 jan / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3469] 'Samen voor Europa' gaat verder. / 2007 jan / blz 8 ( nieuws )
Slijkerman Kees [3473] Bewegingen en parochies. Interview met Moniek Steggerda van het Kaski. / 2007 jan / blz 16 ( interview / parochie )
Slijkerman Kees [3478] De Katholieke Kerk en de Spaanse Joden. / 2007 jan / blz 26 ( oecumene )
Slijkerman Kees [3481] Overspoeld. Lofprijs-cd van The Fruits. / 2007 jan / blz 32 ( jongeren )
Slijkerman Kees [3485] Beste lezers. / 2007 mrt / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3505] De Pinksterbeweging na honderd jaar. / 2007 mrt / blz 32 ( Pinksterbeweging en RKK )
Slijkerman Kees [3506] Paus Leo XIII en het ontstaan van de Pinksterbeweging. / 2007 mrt / blz 35 ( Pinksterbeweging en RKK )
Slijkerman Kees [3507] Beste lezers. / 2007 mei / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3515] Geen tongentheorie maar praktijk. / 2007 mei / blz 16 ( charisma / verslag )
Slijkerman Kees [3526] Beste lezers. / 2007 jul / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3531] Bijbelwoorden zijn dieper dan dat ze lang zijn. / 2007 jul / blz 10 ( bijbel )
Slijkerman Kees [3543] Beste lezers. / 2007 sep / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3566] Beste lezers. / 2007 nov / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman Kees [3572] Hippie wordt non, met passie voor eenheid. / 2007 nov / blz 12 ( getuigenis )
Slijkerman Kees [3573] Raad van Kerken en Evangelische Alliantie stemmen gebedsweken op ekaar af. / 2007 nov / blz 15 ( oecumene )
Slijkerman Kees [3932] Beste lezers / 2010 mrt-apr / blz 2 ( Editoriaal )
Slijkerman Kees / Beeck ofm Jan van [3356] In Memoriam Pater Beijersbergen / 2006 jan / blz 4 ( in memoriam )
Slijkerman Kees. [3555] Vruchten van Stuttgart. 'Samen voor Europa', mei 2007. / 2007 sep / blz 22 ( verslag / Stuttgart 2007 )
Slijkerman Kees. [3574] Hij laat je nooit in de steek. Interview met Hala Naoum Nehmé, student politicologie. / 2007 nov / blz 16 ( getuigenis / interview )
Slijkerman, Kees [306] Na eenentwintig jaar. / 1979 mrt / blz 18 ( Getuigenissen )
Slijkerman, Kees [755] Katholieken in de evangelische beweging. / 1984 jul-aug / blz 25 ( Oecumene )
Slijkerman, Kees [849] Najaarspsalm. / 1985 jul-aug / blz 17 ( LPK )
Slijkerman, Kees [888] ’Ik ben maar een leek’...!? / 1985 nov-dec / blz 29 ( Zending )
Slijkerman, Kees [913] Arbeider in Gods wijngaard: Beijersbergen S.M., André / 1986 mrt-apr / blz 8 ( Interview )
Slijkerman, Kees [932] Bouwer aan e Nieuwe Aarde (bij het afscheid van de redactie Arons, Ed). / 1986 mei-jun / blz 8 ( Interview )
Slijkerman, Kees [940] Beste Vrienden. / 1986 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [962] Beste Lezers. / 1986 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [974] spreekt de Heer zo? / 1986 sep-okt / blz 27 ( Charisma’s )
Slijkerman, Kees [975] In gesprek met Bär O.S.B., Mgr. R.Ph. / 1986 sep-okt / blz 29 ( Interview )
Slijkerman, Kees [979] Beste mensen. / 1986 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [980] In gesprek met Bär O.S.B., Mgr. R.Ph. II. / 1986 nov-dec / blz 4 ( Interview )
Slijkerman, Kees [981] Als het spannend wordt. / 1986 nov-dec / blz 6 ( Kerkprovincie )
Slijkerman, Kees [1020] Beste mensen / 1987 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1027] In gesprek met Gerard en Simone Klarenbeek. / 1987 mrt-apr / blz 17 ( Interview )
Slijkerman, Kees [1038] Beste mensen. / 1987 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1046] De Vernieuwing in Colombia. / 1987 mei-jun / blz 16 ( Buitenland )
Slijkerman, Kees [1047] Oecumenische Opdracht, een verrassing van de bisschoppen. / 1987 mei-jun / blz 18 ( Oecumene / Kerkprovincie )
Slijkerman, Kees [1055] Beste mensen. / 1987 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1063] Goed nieuws voor de armen. / 1987 jul-aug / blz 17 ( Maatschappij / Wereldkerk )
Slijkerman, Kees [1066] In gesprek met drie Vlaamse paters: D. Maes, P. Seghers en M. Ketelslegers. / 1987 jul-aug / blz 22 ( Interview )
Slijkerman, Kees [1075] Beste mensen. / 1987 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1092] Beste mensen. / 1987 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1097] Landelijk Pastoraal Overleg. / 1987 nov-dec / blz 15 ( Kerkprovincie )
Slijkerman, Kees [1110] Beste mensen. / 1988 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1112] Bewegingen en parochies: wat zei de Synode daarover? / 1988 jan-feb / blz 8 ( Kerkprovincie )
Slijkerman, Kees [1130] Beste mensen. / 1988 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1131] Zr. Burle in Nederland. / 1988 mrt-apr / blz 4 ( Informatie )
Slijkerman, Kees [1140] Hart in een harteloze wereld (in gesprek met Dr. P.A. van Gennip). / 1988 mrt-apr / blz 14 ( Interview / Maatschappij )
Slijkerman, Kees [1141] In Memoriam Bernardus kardinaal Alfrink. / 1988 mrt-apr / blz 18 ( In Memoriam )
Slijkerman, Kees [1143] Lees en hoor (Synode). / 1988 mrt-apr / blz 21 ( Kerkprovincie )
Slijkerman, Kees [1155] Beste mensen. / 1988 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1157] Te veel Maria? / 1988 mei-jun / blz 8 ( Maria )
Slijkerman, Kees [1172] Beste menen / 1988 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1174] Pinksterzaterdag Heiloo 21-5-1988. / 1988 jul-aug / blz 6 ( Open Dagen )
Slijkerman, Kees [1178] Heer, wat zal ik kopen? / 1988 jul-aug / blz 10 ( Maatschappij )
Slijkerman, Kees [1183] Oecumene in Utrecht: Er groeit iets nieuws. / 1988 jul-aug / blz 25 ( Oecumene )
Slijkerman, Kees [1187] Opvoeding, samenwonen en kuisheid (gesprek met moraaltheoloog D. Maes o.praem.). / 1988 jul-aug / blz 31 ( Gezin / Interview )
Slijkerman, Kees [1190] Beste mensen. / 1988 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1198] Pater Jozef Verbruggen o.praem. vijftig jaar priester. / 1988 sep-okt / blz 16 ( Interview )
Slijkerman, Kees [1209] Beste mensen. / 1988 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1210] Blijdschap en honger. / 1988 nov-dec / blz 4 ( Maatschappij )
Slijkerman, Kees [1212] In het begin zaten wij ook te stuntelen (gesprek met Gé en Hanny Olthof). / 1988 nov-dec / blz 9 ( Interview )
Slijkerman, Kees [1214] Alles gezien en niets vermoed (gesprek met Maes O.Praem., Daniël). / 1988 nov-dec / blz 17 ( Gezin / Interview )
Slijkerman, Kees [1227] Beste mensen. / 1989 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1228] Waar die ander recht op heeft. / 1989 jan-feb / blz 4 ( Gerechtigheid / Maatschappij )
Slijkerman, Kees [1279] Beste Lezers. / 1989 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1280] Bidden om heelheid. / 1989 jul-aug / blz 4 ( Open Dagen )
Slijkerman, Kees [1298] Allerheiligenberaad / 1989 jul-aug / blz 32 ( Informatie )
Slijkerman, Kees [1303] Beste Lezers. / 1989 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1306] In gesprek met Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. / 1989 sep-okt / blz 8 ( Interview )
Slijkerman, Kees [1322] De Bijbel over het aanroepen van heiligen. / 1989 sep-okt / blz 34 ( Bijbel )
Slijkerman, Kees [1347] Beste Lezers. / 1990 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1359] Willibrordushuis in ’s-Gravenhage geopend. / 1990 jan-feb / blz 26 ( Gemeenschappen )
Slijkerman, Kees [1361] In gesprek met Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. / 1990 jan-feb / blz 29 ( Interview )
Slijkerman, Kees [1364] Beste Lezers. / 1990 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1370] Rollend geluk. / 1990 mrt-apr / blz 12 ( Genezing )
Slijkerman, Kees [1375] ’De hele Kerk wordt stilaan charismatisch’... aldus Danneels, Godfried kardinaal. / 1990 mrt-apr / blz 21 ( Visie )
Slijkerman, Kees [1385] Beste Lezers / 1990 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1392] Kernen per bisdom (verslag). / 1990 mei-jun / blz 13 ( Charismatische Vernieuwing )
Slijkerman, Kees [1408] Beste Lezers. / 1990 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1415] 13e Nationale Open Dag: Je ziel gaat ’toiinngg...’ wijd open. / 1990 jul-aug / blz 13 ( Open Dagen )
Slijkerman, Kees [1426] Beste Lezers. / 1990 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1427] Een nieuwe wind door Europa: Eur. Char. Oec. Leiderscongres Bern 24-28/7/1990 / 1990 sep-okt / blz 4 ( Conferenties / Oecumene )
Slijkerman, Kees [1449] Beste Lezers. / 1990 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1450] Voor mij een teken (gesprek met Gerda en Piet). / 1990 nov-dec / blz 4 ( Interview )
Slijkerman, Kees [1465] Waar komt die kracht vandaan? (Gesprek met Prof. John Haughey S.J.) / 1990 nov-dec / blz 31 ( Interview )
Slijkerman, Kees [1467] Beste mensen. / 1991 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1491] Beste mensen. / 1991 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1500] Nu bid je anders (Gesprek met C. Hubers S.J.). / 1991 mrt-apr / blz 22 ( Gebed / Interview )
Slijkerman, Kees [1511] Beste mensen. / 1991 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1516] God in Brazilië dicht bij het leven (In gesprek met Nel Koeleman). / 1991 mei-jun / blz 8 ( Buitenland / Interview )
Slijkerman, Kees [1531] Beste mensen. / 1991 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1549] Beste mensen. / 1991 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1574] Beste mensen. / 1991 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1581] In gesprek met pater Borst M.H.M., Jaap: ’Genezing of wonder’. / 1991 nov-dec / blz 18 ( Getuigenissen / Interview )
Slijkerman, Kees [1594] Beste mensen. / 1992 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1595] Mensen van het eerste uur II: Over het begin van de kath. Charismatische vernieuwing. / 1992 jan-feb / blz 4 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
Slijkerman, Kees [1605] In gesprek met Borst M.H.M., Jaap ’We doen alles, behalve verkondigen’. / 1992 jan-feb / blz 20 ( Interview )
Slijkerman, Kees [1617] Beste mensen. / 1992 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1623] Aan het werk met ’Het vuur aanwakkeren’. / 1992 mrt-apr / blz 13 ( Heilige Geest )
Slijkerman, Kees [1636] Beste mensen. / 1992 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1638] Bezoek ICCRO-President zeer waardevol. / 1992 mei-jun / blz 5 ( ICCRS )
Slijkerman, Kees [1658] Beste mensen. / 1992 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1674] Contact met de bisschoppen. / 1992 jul-aug / blz 33 ( Charismatische Vernieuwing / Kerkprovincie )
Slijkerman, Kees [1676] Beste lezers. / 1992 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1694] Beste lezers. / 1992 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1695] Mensen van het eerste uur VI: Begin van de KCV in de zestiger jaren. / 1992 nov-dec / blz 4 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
Slijkerman, Kees [1706] Herziene bijbelvertaling. / 1992 nov-dec / blz 28 ( Boekenplank / Bijbel )
Slijkerman, Kees [1711] Beste lezers. / 1993 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1712] Mensen van het eerste uur VII: Jozef Horsthuis. / 1993 jan-feb / blz 4 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
Slijkerman, Kees [1721] In het looprek. / 1993 jan-feb / blz 24 ( Overweging )
Slijkerman, Kees [1730] Beste lezers. / 1993 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1733] Mensen van het eerste uur VIII: Huisbeweging. / 1993 mrt-apr / blz 6 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
Slijkerman, Kees [1750] Beste lezers. / 1993 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1752] Mensen van het eerste uur IX: Vuurbeweging en Huisbeweging. / 1993 mei-jun / blz 5 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
Slijkerman, Kees [1768] Beste lezers. / 1993 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1781] Commentaar. / 1993 jul-aug / blz 29 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
Slijkerman, Kees [1787] Beste lezers. / 1993 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1792] ’De tank was leeg’ – bezoek aan Bär O.S.B., Mgr. R.Ph. In Chevetogne. / 1993 sep-okt / blz 13 ( Mensen )
Slijkerman, Kees [1810] Beste lezers. / 1993 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1828] Beste lezers. / 1994 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1844] Voor u beluisterd: Cassette 9330 ’De binnenzijde is bepalend’. / 1994 jan-feb / blz 29 ( Cassettes )
Slijkerman, Kees [1886] Beste lezers. / 1994 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1906] Samen bijbel leren lezen. / 1994 jul-aug / blz 36 ( Boekenplank )
Slijkerman, Kees [1908] Beste lezers. / 1994 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1923] Beste lezers. / 1994 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1934] ’Aan u stat de Heer dat niet toe’ (Deut 18,14). / 1994 nov-dec / blz 24 ( Opinie )
Slijkerman, Kees [1937] Het genezingswerk van een bisschop – leven en visie van Mgr. Milingo. / 1994 nov-dec / blz 27 ( Mensen )
Slijkerman, Kees [1940] Voor u gelezen: Hoe Lucas ons leert bidden. / 1994 nov-dec / blz 32 ( Boekenplank )
Slijkerman, Kees [1943] Beste lezers. / 1995 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1951] Groeigroepen in parochies. / 1995 jan-feb / blz 14 ( Parochie )
Slijkerman, Kees [1962] Beste lezers. / 1995 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [1964] Een opmerkelijke ontmoeting. / 1995 mrt-apr / blz 4 ( Oecumene )
Slijkerman, Kees [1972] Een plan voor tienerwerk. / 1995 mrt-apr / blz 20 ( Informatie / Jeugd )
Slijkerman, Kees [1974] Frans de Ridder verenigt Marriage Encounter en Kath. Char. Vernieuwing. / 1995 mrt-apr / blz 23 ( Informatie )
Slijkerman, Kees [1984] Beste lezers. / 1995 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2003] Beste lezers. / 1995 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2027] Beste lezers / 1995 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2033] Werkdocument van de Paus. / 1995 sep-okt / blz 14 ( A.D. 2000 )
Slijkerman, Kees [2035] Het vuur aanwakkeren I: Ken de gaven. / 1995 sep-okt / blz 16 ( Charisma’s )
Slijkerman, Kees [2047] Beste lezers / 1995 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2052] Succesvolle evangelisatie (L.P.O. 22-23/9/1995 te Helvoirt). / 1995 nov-dec / blz 11 ( Evangelisatie / Kerkprovincie )
Slijkerman, Kees [2068] Beste lezers. / 1996 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2077] Genezing en Evangelisatie. / 1996 jan-feb / blz 17 ( Conferenties / ICCRS )
Slijkerman, Kees [2078] Jubelzang. / 1996 jan-feb / blz 20 ( Diversen )
Slijkerman, Kees [2086] Mgr. J. Punt: ’Charismatische Vernieuwing maakt geloven tot...’. / 1996 jan-feb / blz 28 ( L.C.O )
Slijkerman, Kees [2092] Beste Lezers. / 1996 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2111] Voor u gelezen: Kinderen van de Koning. / 1996 mrt-apr / blz 34 ( Boekenplank )
Slijkerman, Kees [2114] Beste lezers. / 1996 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2116] Parochies en Charismatische Vernieuwing. / 1996 mei-jun / blz 5 ( Parochie )
Slijkerman, Kees [2143] Beste lezers. / 1996 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2145] Mgr. J. Punt: Nieuwe ontvankelijkheid in verbinding met Christus brengen (Pinkst 1996. / 1996 jul-aug / blz 7 ( Open Dagen )
Slijkerman, Kees [2169] Beste lezers. / 1996 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2195] Beste lezers. / 1996 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2220] Beste lezers. / 1997 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2225] Zonder kerstfeest en kerkgebouw. / 1997 jan-feb / blz 8 ( Wereldkerk / Maatschappij )
Slijkerman, Kees [2226] Armoede in Nederland. / 1997 jan-feb / blz 9 ( Kerkprovincie / Maatschappij )
Slijkerman, Kees [2230] Nieuw boekje: Jezus ontmoeten. / 1997 jan-feb / blz 13 ( A.D. 2000 / Boekenplank )
Slijkerman, Kees [2246] Beste lezers. / 1997 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2275] Beste lezers. / 1997 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2290] Voor u gelezen: ONTDEKboekjes. / 1997 mei-jun / blz 27 ( Boekenplank )
Slijkerman, Kees [2292] Waarom gaan mensen op retraite? / 1997 mei-jun / blz 30 ( Interview / Retraite )
Slijkerman, Kees [2297] Beste lezers. / 1997 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2301] Een schitterende cd en cassette. / 1997 jul-aug / blz 11 ( Muziek )
Slijkerman, Kees [2310] Muren afbreken. / 1997 jul-aug / blz 23 ( A.D. 2000 )
Slijkerman, Kees [2313] Oproep: Afbeeldingen van de heilige Geest. / 1997 jul-aug / blz 27 ( Diversen )
Slijkerman, Kees [2318] Beste lezers. / 1997 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2340] Voor u gelezen: God met ons – Herderlijk schrijven over Jezus Christus. / 1997 sep-okt / blz 34 ( Boekenplank )
Slijkerman, Kees [2344] Voor u beluisterd: Nieuwe muziekcassette. / 1997 sep-okt / blz 36 ( Cassettes )
Slijkerman, Kees [2345] Beste lezers. / 1997 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2351] Wie leiden de parochie? / 1997 nov-dec / blz 13 ( Parochie )
Slijkerman, Kees [2369] Beste lezers. / 1998 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2373] Aan het werk met ’Door de Geest geleid’ / 1998 jan-feb / blz 7 ( Heilige Geest / Parochie / Vorming )
Slijkerman, Kees [2394] Belgische bisschoppen hebben veel vragen. / 1998 jan-feb / blz 35 ( Boekenplank )
Slijkerman, Kees [2397] Beste lezers. / 1998 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2422] Beste lezers. / 1998 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2430] De Geest verwachten. / 1998 mei-jun / blz 14 ( Heilige Geest )
Slijkerman, Kees [2442] Ervaren dat God met ons leeft. / 1998 mei-jun / blz 31 ( Conferenties )
Slijkerman, Kees [2446] Beste lezers. / 1998 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2447] De paus over de charismatische dimensie van de Kerk. / 1998 jul-aug / blz 4 ( Informatie )
Slijkerman, Kees [2471] Beste lezers. / 1998 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2481] Drie tentpalen van de Geest. / 1998 sep-okt / blz 16 ( Heilige Geest )
Slijkerman, Kees [2495] Beste lezers. / 1998 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2497] Geestelijke reis. / 1998 nov-dec / blz 5 ( Vaderjaar )
Slijkerman, Kees [2504] Evangelisatie: Met anderen in gesprek zien te komen. / 1998 nov-dec / blz 17 ( Evangelisatie / Sacramenten / Vormsel )
Slijkerman, Kees [2515] Voor u gelezen: Rembrandt – De geboorte van Christus. / 1998 nov-dec / blz 33 ( Boekenplank )
Slijkerman, Kees [2519] Beste lezers / 1999 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2532] Groeit er liefde en eenheid? / 1999 jan-feb / blz 20 ( Oecumene )
Slijkerman, Kees [2537] Landelijk Pastoraal Overleg: ’ Evangelisatie in een klimaat van dialoog’ / 1999 jan-feb / blz 30 ( Kerkprovincie )
Slijkerman, Kees [2541] Beste lezers / 1999 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2553] Als wij niet willen, roept God anderen – Hoe is de groei van de pinksterkerken... / 1999 mrt-apr / blz 22 ( Oecumene )
Slijkerman, Kees [2560] Voor u gelezen: God, onze Vader – uw rijk kome. / 1999 mrt-apr / blz 33 ( Boekenplank )
Slijkerman, Kees [2565] Beste lezers / 1999 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2566] Vanwege het vuur van de liefde: Focolare. / 1999 mei-jun / blz 4 ( Buiten de Charism. Vernieuwing / Pinksteren 1999 )
Slijkerman, Kees [2569] Spanningsveld tussen parochie en beweging. / 1999 mei-jun / blz 10 ( Informatie )
Slijkerman, Kees [2589] Beste lezers. / 1999 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2590] Kerk in beweging – Kleine mijlpaal in de Historie van katholiek Nederland. / 1999 jul-aug / blz 4 ( Pinksteren 1999 )
Slijkerman, Kees [2599] Naar een tweede Concilie van Jeruzalem. / 1999 jul-aug / blz 16 ( Oecumene )
Slijkerman, Kees [2612] Beste lezers. / 1999 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2613] Begint het nieuwe Pinksteren nu? / 1999 sep-okt / blz 4 ( Verslag )
Slijkerman, Kees [2632] Beste lezers. / 1999 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2633] Leiderschap, wat mag het je kosten? / 1999 nov-dec / blz 4 ( Informatie / Verslag )
Slijkerman, Kees [2639] Twee maanden bijbelcursus. / 1999 nov-dec / blz 11 ( Informatie )
Slijkerman, Kees [2642] Zo kan het ook. / 1999 nov-dec / blz 14 ( Catechese )
Slijkerman, Kees [2648] Zal God vergeven wat we zijn volk aandeden? / 1999 nov-dec / blz 20 ( Christendom / Jodendom / Verzoening )
Slijkerman, Kees [2658] Beste lezers / 2000 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2662] Bewegingen een gevaar voor het parochiesysteem? / 2000 jan-feb / blz 6 ( Bewegingen / Parochie )
Slijkerman, Kees [2679] Katholieken en Pinksterchristenen in dialoog. / 2000 jan-feb / blz 28 ( Oecumene )
Slijkerman, Kees [2685] Beste lezers / 2000 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2710] Beste lezers. / 2000 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2712] De ware bedoeling van de paus. (n.a.v. ’Ut unum sint’ – Johannes Paulus II) / 2000 mei-jun / blz 7 ( Oecumene )
Slijkerman, Kees [2732] Beste lezers. / 2000 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2733] De schatkamers van God staan open - Jubilate-tour 1-4 juni 2000. / 2000 jul-aug / blz 4 ( Verslag )
Slijkerman, Kees [2741] Koers van de wereldwijde Vernieuwing – Rimini 28/4 – 1/5/2000. / 2000 jul-aug / blz 18 ( Conferenties / Verslag )
Slijkerman, Kees [2754] Beste lezers. / 2000 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2764] Het paranormale. / 2000 sep-okt / blz 18 ( Onderricht )
Slijkerman, Kees [2771] ‘Wes een kameel’. / 2000 sep-okt / blz 33 ( Tieners / Verslag )
Slijkerman, Kees [2775] Beste lezers. / 2000 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2787] Pioniers staan eerst alleen. Over het leven van Sophie van Leer. / 2000 nov-dec / blz 26 ( Boekenplank / Christendom / Jodendom )
Slijkerman, Kees [2792] Beste Lezers. / 2001 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2796] Botsende opvattingen over de Kerk / 2001 jan-feb / blz 8 ( Europa / Kerk / Synode )
Slijkerman, Kees [2825] Vaticaans document over genezing positief ontvangen. / 2001 mrt-apr / blz 22 ( Genezing )
Slijkerman, Kees [2833] Beste lezers / 2001 mei-jun / blz 2 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2836] André Beijersbergen 65 jaar priester / 2001 mei-jun / blz 6 ( Mensen / Verslag )
Slijkerman, Kees [2854] Beste lezers / 2001 jul / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman, Kees [2862] Het moet aan ons te zien zijn. / 2001 jul / blz 20 ( verslag )
Slijkerman, Kees [2871] Beste lezers / 2001 sep / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman, Kees [2891] Beste lezers / 2001 nov / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman, Kees [2896] Vernieuwing en parochie geven elkaar ruimte. / 2001 nov / blz 10 ( parochie )
Slijkerman, Kees [2910] Beste lezers / 2002 jan / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman, Kees [2914] Europa, ga de diepte in. / 2002 jan / blz 10 ( informatie )
Slijkerman, Kees [2917] Nationale Open Dag 2001. / 2002 jan / blz 16 ( open dagen / verslag )
Slijkerman, Kees [2929] Beste lezers / 2002 mrt / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman, Kees [2939] De Icoon van Erkenning / 2002 mrt / blz 20 ( Oecumene )
Slijkerman, Kees [2950] Beste lezers / 2002 mei / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman, Kees [2970] Beste lezers / 2002 juli / blz 2 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2985] In gesprek over de kerk. Zesde dialoogdag pinksterchristenen - rooms-katholieken. / 2002 juli / blz 33 ( Oecumene )
Slijkerman, Kees [2988] Beste lezers / 2002 sept / blz 2 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [2990] Christen-zijn een love-story. / 2002 sept / blz 6 ( Mensen )
Slijkerman, Kees [3000] Krijgt het charisma het laatste woord? / 2002 sept / blz 24 ( Charisma's / Kerk / Verslag )
Slijkerman, Kees [3008] Beste lezers / 2002 nov / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman, Kees [3025] Nu ook in het Engels-boeken Suenens / 2002 nov / blz 33 ( Boekenplank )
Slijkerman, Kees [3028] Beste lezers / 2003 jan / blz 2 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [3048] Beste lezers / 2003 maart / blz 2 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [3069] Beste lezers / 2003 mei / blz 2 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [3094] Beste lezers / 2003 juli / blz 2 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [3102] Een ketting van Europese volken. / 2003 juli / blz 16 ( Verslag / Europa )
Slijkerman, Kees [3113] Beste lezers / 2003 sept / blz 2 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [3119] Reflecties op rusten in de Geest / 2003 sept / blz 15 ( Onderricht / studie )
Slijkerman, Kees [3133] Beste lezers / 2003 nov / blz 2 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees [3617] Europa samen in Warschau.Viering 40 jaar kath. char. vernieuwing. / 2008 jan / blz 14 ( verslag )
Slijkerman, Kees [3625] De viering van 100 jaar Pinksterbeweging. / 2008 jan / blz 28 ( verslag )
Slijkerman, Kees [3632] Editoriaal / 2008 mrt-apr / blz 2 ( - )
Slijkerman, Kees [3635] Charles Whitehead: Waar het bij de vernieuwing om gaat. / 2008 mrt-apr / blz 6 ( charism. vernieuwing )
Slijkerman, Kees [3659] Editoriaal. / 2008 mei-jun / blz 2 ( -- )
Slijkerman, Kees [3684] Beste lezers. / 2008 jul-aug / blz 2 ( editotiaal )
Slijkerman, Kees [3686] Geest van de lange adem. / 2008 jul-aug / blz 6 ( verslag )
Slijkerman, Kees [3687] Grootste KCV-gebedsgroep: Mensaheronan di Pas in Hoogvliet / 2008 jul-aug / blz 8 ( gebedsgroep )
Slijkerman, Kees [3688] Een nieuwe wind in Zweden. / 2008 jul-aug / blz 9 ( verslag )
Slijkerman, Kees [3691] Michelle Moran op Celebrate. / 2008 jul-aug / blz 13 ( Celebrate / informatie )
Slijkerman, Kees [3709] Beste lezers. / 2008 sep-okt / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman, Kees [3712] Celebrate 2008: God is op zoek naar ons. / 2008 sep-okt / blz 6 ( verslag )
Slijkerman, Kees [3717] TJCII Europa onderweg / 2008 sep-okt / blz 14 ( Joden - Christenen )
Slijkerman, Kees [3733] Beste lezers. / 2008 nov-dec / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman, Kees [3745] Gebed tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. / 2008 nov-dec / blz 21 ( gebed )
Slijkerman, Kees [3746] Op retraite met het boek 'Eindelijk thuis'. / 2008 nov-dec / blz 22 ( retraite / voor u gelezen )
Slijkerman, Kees [3758] Beste lezers. / 2009 jan-feb / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman, Kees [3774] De gemeenschap Chemin Neuf. / 2009 jan-feb / blz 30 ( gemeenschappen )
Slijkerman, Kees [3775] Wij willen Jezus zien. Frans Horsthuis over Jezus. / 2009 jan-feb / blz 32 ( voor u gelezen )
Slijkerman, Kees [3783] Beste lezers. / 2009 mrt-apr / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman, Kees [3805] Beste lezers. / 2009 mei-jun / blz 2 ( editoriaal )
Slijkerman, Kees [3811] Kernteksten over het ontvangen van de Geest. / 2009 mei-jun / blz 11 ( bijbel )
Slijkerman, Kees [3813] Mensen van het eerste uur: Walter Smet, Geert en Paula de Kok. / 2009 mei-jun / blz 15 ( geschiedenis )
Slijkerman, Kees [3815] Kardinaal Suenens nu ook op Internet. / 2009 mei-jun / blz 19 ( Charismatische Vernieuwing )
Slijkerman, Kees [3824] Tongentaal omwille van de liefde. / 2009 mei-jun / blz 30 ( charisma's )
Slijkerman, Kees [3834] Beste lezers. / 2009 jul-aug / blz 2 ( editotiaal )
Slijkerman, Kees [3841] In gesprek over je doop in de Geest. / 2009 jul-aug / blz 12 ( Doop in de Geest )
Slijkerman, Kees [3850] Christenen wereldwijd tot elkaar brengen. / 2009 jul-aug / blz 28 ( nieuws / oecumene )
Slijkerman, Kees [3853] Bezinning op persoonlijke pinksterervaring. / 2009 jul-aug / blz 35 ( Doop in de Geest )
Slijkerman, Kees [3857] Beste lezers. / 2009 sep-okt / blz 2 ( editotiaal )
Slijkerman, Kees [3867] Johannes 19,26 in verschillende vertalingen. / 2009 sep-okt / blz 19 ( bijbel )
Slijkerman, Kees [3871] Met geschikte vrijwilligers werkt café in een parochie te Amsterdam. / 2009 sep-okt / blz 26 ( interview / parochie )
Slijkerman, Kees [3876] Bijbelvertalingen naast elkaar bestuderen. / 2009 sep-okt / blz 34 ( bijbel )
Slijkerman, Kees [3880] Beste lezers. / 2009 nov-dec / blz 2 ( editotiaal )
Slijkerman, Kees [3910] Beste lezers / 2010 jan-feb / blz 2 ( Editotiaal )
Slijkerman, Kees [3912] David Payne en Nieuwe CaFE-DVD / 2010 jan-feb / blz 5 ( Pre-catechese )
Slijkerman, Kees [3921] Hoe bereid je je huwelijk voor? / 2010 jan-feb / blz 19 ( Maatschappij )
Slijkerman, Kees [3935] Tien jaar overleg nieuwe bewegingen / 2010 mrt-apr / blz 8 ( Bewegingen )
Slijkerman, Kees [3939] Wie is Hilde Kieboom / 2010 mrt-apr / blz 16 ( Celebrate )
Slijkerman, Kees / Maes O.Praem., Daniël [1240] Beste mensen. / 1989 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
Slijkerman, Kees / Maes O.Praem., Daniël [1259] Beste Lezers. / 1989 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
Slingerland, Monic (Trouw) [1133] Charisma verbinden met Traditie. / 1988 mrt-apr / blz 7 ( Media )
Sloot, Z.. [819] ’Ik ben weer blij in mijn hart’. / 1985 mrt-apr / blz 25 ( Getuigenissen )
Sloots SS.CC. Nol [2814] Zacheüs vertelt. / 2001 mrt-apr / blz 4 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC. Nol [2831] Jezus: de nieuwe Mozes. / 2001 mrt-apr / blz 34 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [1771] Toen kwam hij tot nadenken (Luc. 15,17). / 1993 jul-aug / blz 6 ( Getuigenissen )
Sloots SS.CC., Nol [1822] Jezelf zijn, je roeping – De vijgeboom. / 1993 nov-dec / blz 23 ( Varia )
Sloots SS.CC., Nol [1899] Wachten op God. / 1994 jul-aug / blz 26 ( Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [1918] De man die nooit iets in de gaten had (Lc 16,19-31). / 1994 sep-okt / blz 29 ( Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [1941] De humor van Jezus. / 1994 nov-dec / blz 33 ( Diversen )
Sloots SS.CC., Nol [2009] En God maakte moeders (opnieuw verteld). / 1995 jul-aug / blz 12 ( Diversen )
Sloots SS.CC., Nol [2044] De kostbare parel. / 1995 sep-okt / blz 33 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2123] Een levende deur. / 1996 mei-jun / blz 16 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2127] Binnenkamer. / 1996 mei-jun / blz 21 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2148] Smeken aan de deur. / 1996 jul-aug / blz 10 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2175] Wachten aan de deur. / 1996 sep-okt / blz 12 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2188] ’De wind komt van de bomen’. / 1996 sep-okt / blz 28 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2199] ’Heeft de heilige Geest mij ontvangen?...’ / 1996 nov-dec / blz 7 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2200] De kerstverhalen. / 1996 nov-dec / blz 9 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2221] Meetellen. / 1997 jan-feb / blz 4 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2237] Lofprijzing opent deuren. / 1997 jan-feb / blz 24 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2248] De verrijzenis. / 1997 mrt-apr / blz 7 ( Getuigenissen )
Sloots SS.CC., Nol [2270] Gesloten deuren. / 1997 mrt-apr / blz 31 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2284] Niet meer in onze winkel? / 1997 mei-jun / blz 15 ( A.D. 2000 / Oecumene / Verzoening )
Sloots SS.CC., Nol [2334] Sleutel. / 1997 sep-okt / blz 25 ( Diversen )
Sloots SS.CC., Nol [2361] De Heilige Geest. / 1997 nov-dec / blz 26 ( A.D. 2000 / Heilige Geest )
Sloots SS.CC., Nol [2362] Kerstmis en Lucas. / 1997 nov-dec / blz 28 ( Kerkelijk Jaar )
Sloots SS.CC., Nol [2372] Die waait waar Hij wil... / 1998 jan-feb / blz 6 ( Heilige Geest )
Sloots SS.CC., Nol [2378] De vrucht van de heilige Geest: Liefde. / 1998 jan-feb / blz 15 ( Heilige Geest )
Sloots SS.CC., Nol [2404] De Heilige Geest en onze verrijzenis. / 1998 mrt-apr / blz 12 ( Heilige Geest )
Sloots SS.CC., Nol [2412] Nooit gans alleen zijn. / 1998 mrt-apr / blz 23 ( Gebedsgroep )
Sloots SS.CC., Nol [2419] Tekenen van de verrijzenis. / 1998 mrt-apr / blz 35 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2425] De vrucht van de heilige Geest: Vreugde. / 1998 mei-jun / blz 8 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2453] De vrucht van de Heilige Geest: Geduld. / 1998 jul-aug / blz 13 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2457] Verkoop alles. / 1998 jul-aug / blz 19 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2478] De vrucht van de heilige Geest: Vrede. / 1998 sep-okt / blz 14 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2482] Sneeuwwitje. / 1998 sep-okt / blz 18 ( Diversen )
Sloots SS.CC., Nol [2492] De vrucht van de Heilige Geest: Goedheid. / 1998 sep-okt / blz 34 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2512] De vrucht van de Heilige Geest: Vriendelijkheid. / 1998 nov-dec / blz 30 ( Bijbel / Bijbel )
Sloots SS.CC., Nol [2513] Tafeltje-dek-je. / 1998 nov-dec / blz 31 ( Overweging )
Sloots SS.CC., Nol [2533] De vrucht van de heilige Geest: Trouw. / 1999 jan-feb / blz 23 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2536] In zijn Naam. / 1999 jan-feb / blz 28 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2555] De vrucht van de Heilige Geest: Zachtheid. / 1999 mrt-apr / blz 26 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2558] Brief aan de Efeziërs. / 1999 mrt-apr / blz 30 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2579] De vrucht van de heilige Geest: Zelfbeheersing. / 1999 mei-jun / blz 25 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2595] Mijn hemelse Vader houdt van mij. / 1999 jul-aug / blz 12 ( Vaderjaar )
Sloots SS.CC., Nol [2607] Niet te geloven, zeg! / 1999 jul-aug / blz 30 ( Gebed )
Sloots SS.CC., Nol [2616] Durf ik op het water te lopen? / 1999 sep-okt / blz 10 ( Overweging )
Sloots SS.CC., Nol [2628] Ik heb het land aan water. / 1999 sep-okt / blz 30 ( Bijbel )
Sloots SS.CC., Nol [2652] Vrede op aarde. / 1999 nov-dec / blz 26 ( Overweging )
Sloots SS.CC., Nol [2667] Wie het kleine niet eert... / 2000 jan-feb / blz 14 ( Overweging )
Sloots SS.CC., Nol [2689] Dat emotionele gedoe. / 2000 mrt-apr / blz 9 ( Overweging )
Sloots SS.CC., Nol [2724] Aanbidden in Geest en waarheid. / 2000 mei-jun / blz 25 ( Overweging )
Sloots SS.CC., Nol [2738] Doe niet zo dom. / 2000 jul-aug / blz 14 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2763] Jerobeam vertelt / 2000 sep-okt / blz 17 ( Overweging )
Sloots SS.CC., Nol [2784] Ik ben de ware wijnstok. / 2000 nov-dec / blz 19 ( Bijbel / Overweging )
Sloots SS.CC., Nol [2809] Leer van Mij. / 2001 jan-feb / blz 29 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SS.CC., Nol [2861] Geen omhaal van woorden. / 2001 jul / blz 18 ( bijbel )
Sloots SS.CC., Nol [2873] Jezus is Heer. / 2001 sep / blz 6 ( bijbel )
Sloots SS.CC., Nol [2907] Jezus zet ons in het licht. / 2001 nov / blz 34 ( bezinning )
Sloots SS.CC., Nol [2923] Geregeld verzegeld. / 2002 jan / blz 28 ( bijbel )
Sloots SS.CC., Nol [2938] De Verrijzenis een mysterie / 2002 mrt / blz 19 ( Pasen )
Sloots SS.CC., Nol [3087] Iets van de profeet Jona in mij / 2003 mei / blz 28 ( Bijbel )
Sloots SS.CC., Nol & Reussien, Gert-Jan [2103] Verloren. / 1996 mrt-apr / blz 24 ( Bijbel / Onderricht )
Sloots SSCC., Nol [2843] Zoals de waard is… / 2001 mei-jun / blz 20 ( Bijbel / Maatschappij )
Sloots SSCC., Nol [2850] Wie is Jezus? / 2001 mei-jun / blz 31 ( Overweging )
Smaak, Minca en Tom [1204] ’Het Woord onder ons’ – een nieuw project. / 1988 sep-okt / blz 28 ( Bijbel / Kerkelijk Jaar )
Smedt, Mgr. De (Brugge) [314] De Geest in relaties (b.g.v. vormsel uit: Zaad van vriendschap). / 1979 apr / blz 18 ( Heilige Geest / Relaties )
Smet S.J. Walter / K.S. [3816] Vijftig jaar geleden - paus Johannes XIII / 2009 mei-jun / blz 21 ( citaten )
Smet S.J., prof. Walter [3812] Hoe pater Smet tot bekering kwam. / 2009 mei-jun / blz 12 ( getuigenissen )
Smet S.J., Walter [103] ’Ik maak Mij een nieuw volk’ / 1975 dec / blz 28 ( Boekenplank )
Smet S.J., Walter [114] Bidden... en dan? Van Charismatischeatische gemeenschap naar sociaal engagement. / 1976 jan / blz 37 ( Maatschappij )
Smet S.J., Walter [128] Als de Heer het huis niet bouwt... / 1976 jun / blz 2 ( Onderricht )
Smet, Walter SJ [3937] Het wezen van charismatische vernieuwing dl.1 / 2010 mrt-apr / blz 12 ( Charismatische Vernieuwing )
Smit, Jeroen [1806] Voor u gelezen: Een parel in Gods ogen: gedachten over... / 1993 sep-okt / blz 31 ( Boekenplank )
Smit, Jeroen [1846] Voor u gelezen: Van Rudolf Steiner tot Jezus Christus. / 1994 jan-feb / blz 33 ( Boekenplank )
Smit, Jeroen [2232] ’Hij is de eerstgeborene’ (Kol. 1,15). / 1997 jan-feb / blz 16 ( A.D. 2000 )
Smits pastoor Koos [3410] Pastoraal team Hengelo wekelijks in gebed. / 2006 jul / blz 4 ( parochie )
Smits pr., Koos [2339] Het leergezag in de Kerk van Christus. / 1997 sep-okt / blz 30 ( Onderricht )
Smits pr., Koos [2389] De Kerk op weg naar het jaar 2000. / 1998 jan-feb / blz 30 ( Onderricht )
Smits pr., Koos [2418] Met de kerk op weg naar het jaar 2000. / 1998 mrt-apr / blz 31 ( Onderricht )
Smits, Pastoor K. [1460] Priesterretraite Rome, 14-19 sept 1990. / 1990 nov-dec / blz 21 ( Retraite )
Smolenaars, Marianne [2288] Vernieuwingsdagen 1997. / 1997 mei-jun / blz 23 ( Open Dagen )
Smolenaars, Marianne [2298] Nationale Open Dag 1997. / 1997 jul-aug / blz 4 ( Open Dagen )
Smulders M.S.C., A. [1700] Vier jaar in de bergen. / 1992 nov-dec / blz 16 ( Getuigenissen )
Smulders, H. [1640] Mensen van het eerste uur IV: Waren zij normaal of zijn wij het? Han Fortmann. / 1992 mei-jun / blz 10 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
Smulders, H. en Fortmann, Han [112] Waren zij normaal?... of zijn wij het? / 1976 jan / blz 30 ( Charisma’s )
Snoeren, Sandra [3077] Met Fidesco naar het buitenland / 2003 mei / blz 14 ( Maatschappij )
Sogtoen Gerlo [3368] Fathers Prayers / 2006 jan / blz 28 ( gebed )
Sogtoen Gerlo [3581] Jaarthema voor 2008: Mijn thuis bij de Vader. / 2007 nov / blz 30 ( nieuws )
Sogtoen, Annelijn [3660] Door dat ene advies. / 2008 mei-jun / blz 4 ( Getuigenis )
Sogtoen, Gerlo [2872] 22e Nationale Open Dag van de K.C.V. / 2001 sep / blz 4 ( open dagen )
Sogtoen, Gerlo [3726] Gods plan voor herstel vaderschap. / 2008 sep-okt / blz 32 ( getuigenissen )
Sogtoen, Gerlo & Mariëtte [3764] Bidden om genezing en God in actie zien. / 2009 jan-feb / blz 12 ( interview / verslag / charisma )
Sowjen, Martina [3085] Een bijzondere zegen voor de jonge generatie / 2003 mei / blz 25 ( Charisma's / Jongeren / Getuigenis )
SPE [633] Brochure ’Nieuw leven in onze samenleving’. / 1982 sep-okt / blz 17 ( Boekenplank / Maatschappij )
Spr. 15,30a; Jak. 1,19 [2585] De kortste afstand...; Liefde begint met... / 1999 mei-jun / blz 33 ( Citaten )
Sprong, Grady v.d. [749] Op zoek naar God / 1984 jul-aug / blz 7 ( Getuigenissen )
St. Toward Jerusalem Council [3950] 4 CD's bestelling van / 2010 mrt-apr / blz 35 ( Joden / Christenen )
Staak, Nell en Frans van der [116] Getuigenis / 1976 jan / blz 43 ( Getuigenissen )
Standaert O.S.B., Abt Paul [2032] Herderschap en geestelijke gaven / 1995 sep-okt / blz 11 ( Leiderschap )
Stassen, Ine [3616] Open dag KCV in Limburg. / 2008 jan / blz 13 ( verslag )
Stassen, Paul en Ine [3752] Van een wonder spreken. / 2008 nov-dec / blz 32 ( getuigenissen )
Stassen-Pouwels, Ina [3638] De Heilige Geest was mij niet vergeten. / 2008 mrt-apr / blz 12 ( getuigenissen )
Steehouder, M. [2752] In U mag ik wonen. / 2000 jul-aug / blz 35 ( Gebed )
Steemers van Winkoop, Dr. Mirjam [1182] De tijd maakt volhouders sterk (toespraak). / 1988 jul-aug / blz 21 ( Oecumene / Onderricht )
Steemers-van Winkoop, Mw. M. [2014] Naar een begeesterde Kerk – Pinksteren 1995. / 1995 jul-aug / blz 20 ( Open Dagen / Onderricht )
Steenkamp-Nolet, Constance [187] Vergeving: gave en opgave / 1977 dec / blz 17 ( Onderricht )
Steenman, Ton [1924] Charismatische Vernieuwing in Luamba, Zaïre; pater Thom Huisman. / 1994 nov-dec / blz 4 ( Interview )
Steenman, Ton en Carla [1842] Vernieuwingsdagen. / 1994 jan-feb / blz 26 ( Open Dagen )
Storck, Jan [1800] Een reis naar Israël – een persoonlijke impressie. / 1993 sep-okt / blz 24 ( Varia )
Stutz, René [1249] Een man met visie. / 1989 mrt-apr / blz 24 ( Visie )
Stutz, René [1457] Getuigenis van een Messiaanse Jood. / 1990 nov-dec / blz 16 ( Conferenties / Getuigenissen )
Suenens Leo kardinaal [3470] Hoe de Katholieke Charismatische Vernieuwing 40 jaar geleden begon. / 2007 jan / blz 10 ( geschiedenis kcv )
Suenens, Leo kardinaal [105] Hoe wordt een christen christen? (uit: Een nieuw Pinksteren) / 1976 jan / blz 5 ( Boekenplank )
Suenens, Leo kardinaal [228] Evangelische inzet voor vernieuwing. / 1978 jun / blz 5 ( Evangelisatie )
Suenens, Leo kardinaal [339] Ziek zijn... beter worden? (uit een brief voor zieken). / 1979 jun-jul / blz 26 ( Pastoraal )
Suenens, Leo kardinaal [393] Charismatische en oecumenische vernieuwing (uit: Il est vivant). / 1980 jan / blz 22 ( Charismatische Vernieuwing / Oecumene )
Suenens, Leo kardinaal [625] Gebed om eenheid (te Straatsburg). / 1982 sep-okt / blz 5 ( Gebed / Oecumene )
Suenens, Leo kardinaal [648] Naar het hart van de Kerk (uit een toespraak in Hoeven). / 1983 jan-feb / blz 3 ( Onderricht )
Suenens, Leo kardinaal [661] Terug naar het Cenakel (toespraak). / 1983 mrt-apr / blz 8 ( Open Dagen )
Suenens, Leo kardinaal [695] Gods barmhartige liefde. / 1983 sep-okt / blz 12 ( Onderricht / Open Dagen / Toespraak )
Suenens, Leo kardinaal [999] Leidersweekend te Stevensbeek (toespraak). / 1987 jan-feb / blz 4 ( Onderricht )
Suenens, Leo kardinaal [2779] Heer God, uw Zoon is hengegaan... / 2000 nov-dec / blz 11 ( Gebed / Heilige Geest )
Suenens, Leo kardinaal [2997] Afspraakje met de Heilige Geest. / 2002 sept / blz 19 ( Pastoraal )
Suenens, Leo kardinaal [3023] De kernervaring van vernieuwing door de Geest. / 2002 nov / blz 31 ( Vorming )
Suenens, Leo L. kardinaal [3814] De grondervaring van de Vernieuwing. / 2009 mei-jun / blz 16 ( Charismatische Vernieuwing )
Sullivan RC, Zr. M. & Horstmann, Mrs. D. [1666] Geboortepijn. / 1992 jul-aug / blz 25 ( Getuigenissen )
Sullivan, Francis A. [3024] Een beslist nieuw aanvoelen. / 2002 nov / blz 32 ( Doop in de Geest )
Sumero, K. [475] Het is nooit te laat. / 1980 nov / blz 25 ( Gedichten )
Suter pr., I. de [292] Alles is bij God begonnen. / 1979 jan / blz 25 ( Gedichten )
Swanenberg, Cor [320] Hoe mijn werk en leven veranderden. / 1979 mei / blz 6 ( Getuigenissen )
Swanenberg, Cor [617] Groeien naar eenheid... sta je daarvoor open? / 1982 jul-aug / blz 13 ( Vorming )
Swanenberg, Cor [1839] Er is méér in beweging XIV: ’Christelijke Meditatie-gemeenschap’. / 1994 jan-feb / blz 20 ( Buiten de Charism. Vernieuwing / Gemeenschap )
Swart, Gerard [1315] Voor een Kerk in beweging. / 1989 sep-okt / blz 24 ( Getuigenissen )
Swart, Theo [93] Iconen gaan leven / 1975 nov / blz 10 ( Getuigenissen )
Swerts, Peter en Lieve [834] Jongerentocht naar Bauraing. / 1985 mei-jun / blz 18 ( Jongeren )
Sylvia [3858] Lieve God, ik wil zó graag. / 2009 sep-okt / blz 4 ( getuigenissen )
T. [3326] Verslag van een Emmaüsganger anno 2005. / 2005 sep / blz 15 ( getuigenis )
T., G. [690] De helende kracht van de Geest. / 1983 sep-okt / blz 3 ( Boekenplank )
T., R. v. [1935] Prijs de Heer, zijn Naam is groot. / 1994 nov-dec / blz 24 ( Getuigenissen )
T’Joen, Michel [2645] Ja zeggen. / 1999 nov-dec / blz 18 ( Gebed )
Taizé [2769] Heilige Geest, Geest van de levende God. / 2000 sep-okt / blz 29 ( Gebed )
Talavera, Carlos [167] Een christelijke, sociale gemeenschap: vier basisaspecten. / 1977 sep / blz 18 ( Gemeenschap )
Tanghe, Omer [1149] Er is méér in beweging IX: Catherine Doherty, verliefd op God I. / 1988 mrt-apr / blz 29 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
Tanghe, Omer [1168] Er is méér in beweging X: Catherine Doherty, verliefd op God II. / 1988 mei-jun / blz 27 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
Tanghe, Omer [1745] Veni Sancte Spiritus, gebedsoproep. / 1993 mrt-apr / blz 29 ( Gebed )
Tardif, Emiliano [610] Verandering van leven (uit: Tychique). / 1982 mei-jun / blz 14 ( Geestelijk Leven )
Tempelman, Ric [3926] Mijn rol in het CaFE / 2010 ja-feb / blz 27 ( Evangelisatie )
Terwan, Roos [782] Je kunt mij niet ontkomen. / 1984 nov-dec / blz 15 ( Getuigenissen )
Teunissen O.F.M., H. [1078] De Charismatische Vernieuwing in Brazilië. / 1987 sep-okt / blz 8 ( Buitenland )
Theinert, Zr. Claudia [2761] ‘In het voorbijgaan...’ Mijn weg met God. / 2000 sep-okt / blz 14 ( Getuigenissen )
Theinert, Zr. Claudia [2789] Missionaris: met lege handen. / 2000 nov-dec / blz 31 ( Diversen / Varia )
Thérèse van Lisieux [549] Gezegden. / 1981 sep / blz 6 ( Wijsheden )
Thiel & Ben [2150] Charismatische gebedsgroep in een kleine parochie. / 1996 jul-aug / blz 15 ( Parochie )
Thomas, Rick [578] Kerstmis op de vuilnisbelt (uit: New Covenant). / 1981 dec / blz 10 ( Getuigenissen )
Tierney pr., Martin [1229] Groei in de groep XXVI: Orde – Leren uit vroegere ervaringen. / 1989 jan-feb / blz 6 ( Gebedsgroep )
Tierney pr., Martin [1253] Groei in de groep XXVII: Wie leidt de groep? / 1989 mrt-apr / blz 29 ( Gebedsgroep )
Tierney pr., Martin [1265] Groei in de groep XXVIII: Geef ruimte aan de verrassingen van de Heilige Geest. / 1989 mei-jun / blz 14 ( Gebedsgroep )
Tilanus Wil, –Wobbe, Henny [1197] Waar ben ik God tegengekomen in mijn vakantie? / 1988 sep-okt / blz 14 ( Godsontmoeting )
Timmermans, Menno [2976] Een eigen, lokale groep. / 2002 juli / blz 16 ( Jeugd / Tieners )
Timmermans, Piet [3723] De wonderbare broodzakjesvermenig-vuldiging of een les in geloof. / 2008 sep-okt / blz 26 ( bijbel )
Timmermans, Piet [3830] Celebrate Festival 2009 'Vrij!' / 2009 mei-jun / blz 35 ( informatie )
Timmermans, Piet [3849] Ik zou willen dat het onze parochie was. / 2009 jul-aug / blz 26 ( bijbel / pastoraal )
Timmermans, Piet [3869] Ik zou willen dat het onze parochie Was.Deel 2. / 2009 sep-okt / blz 22 ( vorming )
Timmermans, Piet [3903] Ik zou willen dat het onze parochie was Deel 3 / 2009 nov-dec / blz 28 ( parochie / geestelijke groei )
Timmermans, Piet en Liesbeth [1235] ’Met beide benen op de grond’ / 1989 jan-feb / blz 22 ( Jongeren )
Tineke [62] Berusting (Zuidafrikaans) / 1975 feb / blz 14 ( Gedichten )
Tineke [1533] Als de Geest de ruimte krijgt. / 1991 jul-aug / blz 6 ( Gedichten / Overweging )
Tineke [2597] Het ’lelijke eendje’ in mij. / 1999 jul-aug / blz 14 ( Getuigenissen )
Tiny en Karel Pouwels [3338] Innerlijke genezing 1. Hoe ontstaan innerlijke verwondingen? / 2005 nov / blz 4 ( genezing )
Tiny Pouwels [3249] Wat is innerlijk gebed? / 2004 nov / blz 24 ( gebed )
Tireliren, Lieve [790] Na vier jaar. / 1984 nov-dec / blz 32 ( Getuigenissen )
Tireliren, Lieve [1039] Bidden in de tram. / 1987 mei-jun / blz 4 ( Gebed )
Tireliren, Lieve [1062] Pinksteren in Scherpenheuvel. / 1987 jul-aug / blz 15 ( Open Dagen / Vlaanderen )
Tireliren, Lieve [1122] ...Met de oren van het hart... / 1988 jan-feb / blz 26 ( Overweging )
Tireliren, Lieve [1239] Voor u gelezen: ’ Het Woord onder ons’ – Advent 1988. / 1989 jan-feb / blz 36 ( Boekenplank / Kerkelijk Jaar )
Tireliren, Lieve [1288] Mijmeringen bij een getal. / 1989 jul-aug / blz 17 ( Overweging )
Tireliren, Lieve [1349] Groei in de groep XXIX: Vrijblijvend kan niet... / 1990 jan-feb / blz 6 ( Gebedsgroep )
Tireliren, Lieve [1369] Verbondenheid. / 1990 mrt-apr / blz 11 ( Gebedsgroep )
Tireliren, Lieve [1374] Gesloten deuren openen. / 1990 mrt-apr / blz 19 ( Gezin / Huwelijk )
Tireliren, Lieve [1402] Verbondenheid. / 1990 mei-jun / blz 25 ( Gebed )
Tireliren, Lieve [1412] Bidden met St. Frans. / 1990 jul-aug / blz 10 ( Spiritualiteit )
Tireliren, Lieve [1441] Bidden met St. Ignaas. / 1990 sep-okt / blz 25 ( Spiritualiteit )
Tireliren, Lieve [1447] ’Gaat ook gij naar mijn wijngaard’ III: Verscheidenheid (Postsyn. Exhortatie J.P.II). / 1990 sep-okt / blz 34 ( Onderricht )
Tireliren, Lieve [1453] Bidden met St. Benedikt. / 1990 nov-dec / blz 9 ( Spiritualiteit )
Tireliren, Lieve [1458] ’Gaat ook gij nar mijn wijngaard IV: De gelijkheid van vrouw en man ( P-syn. Exh. J.P.II) / 1990 nov-dec / blz 17 ( Onderricht )
Tireliren, Lieve [1478] ’Gaat ook gij naar mijn wijngaard’ V: De zieken als arbeiders in de... (P-syn. Exh. J.P.II). / 1991 jan-feb / blz 17 ( Onderricht )
Tireliren, Lieve [1550] Het was een feest. / 1991 sep-okt / blz 4 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
Tireliren, Lieve [1660] Pinksterviering, Genk 8 juni 1992. / 1992 jul-aug / blz 8 ( Open Dagen / Vlaanderen )
Tireliren, Lieve [1677] Hoogstraten 1992: inkeer en enthousiaste vreugde. / 1992 sep-okt / blz 4 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
Tireliren, Lieve [1699] Zingen in de sneeuw. / 1992 nov-dec / blz 15 ( Overweging )
Tireliren, Lieve [1740] Bidden bij een bouwwerf. / 1993 mrt-apr / blz 21 ( Gebed )
Tireliren, Lieve [1790] Pinksterviering in Vlaanderen (Pinksteren 1993). / 1993 sep-okt / blz 10 ( Open Dagen / Vlaanderen )
Tireliren, Lieve [1875] Op reis. / 1994 mei-jun / blz 17 ( Maatschappij )
Tireliren, Lieve [1900] ’Houd me niet tegen’ Damiaan de Veuster. / 1994 jul-aug / blz 27 ( Mensen )
Tireliren, Lieve [2028] Waar halen ze de kracht vandaan? / 1995 sep-okt / blz 4 ( Getuigenissen )
Tireliren, Lieve [2128] Vijftien jaar later. / 1996 mei-jun / blz 21 ( Gebed )
Titulaer-Remkes Lieke [3428] Wij lieten ons verrassen. Celebratefestival opnieuw groot succes. / 2006 sep / blz 4 ( verslag )
Tokaya, Sari [236] Impressies van Dalfsen. / 1978 jul-aug / blz 5 ( Conventies )
Toorians, Mia en Jan [1203] De bruiloft van Kana met de nieuwe wijn. / 1988 sep-okt / blz 27 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
Toorn-Piebenga, G.A. van der [2272] Voor u gelezen: God vinden in alles. / 1997 mrt-apr / blz 34 ( Boekenplank )
Toorn-Piebenga, Gryt Anne van der [2139] Voor u gelezen: ’Martinus van Tours’ / 1996 mei-jun / blz 32 ( Boekenplank )
Toos [3881] Charismatische stille retraite. / 2009 nov-dec / blz 4 ( getuigenissen )
Toussaint Nicoline [3329] Als wij Psalm 23 zingen. Overweging bij lied 160 in de bundel 'Zing een nieuw lied'. / 2005 sep / blz 20 ( bijbel )
Touw Johannes pater [3202] Hoe gaat God met mensen om? / 2004 mei / blz 28 ( onderscheiding )
Touw Johannes pater [3221] Een eerste schifting bij het onderscheiden. / 2004 juli / blz 35 ( onderscheiding )
Touw osb Johannes [3375] Onkruid wieden in een nieuwe lente. Toerustingsweekend 2006. / 2006 mrt / blz 4 ( verslag )
Touw osb Johannes [3416] God werkt bevrijdend. / 2006 jul / blz 15 ( pastoraal )
"Touw osb Johannes [3443] Paranormale verschijnselen: 'Gevaarlijk'. ""Er gaat fascinatie of irritatie van uit."" / 2006 sep / blz 31 ( - )
" Touw osb Johannes [3458] Tussen bijgeloof en ongeloof. / 2006 nov / blz 21 ( pastoraal )
Touw osb Johannes [3479] Hoe ga je om met het kwaad? / 2007 jan / blz 29 ( pastoraal )
Touw osb Johannes [3500] Een blaffende hond aan een ketting. / 2007 mrt / blz 27 ( pastoraal )
Touw osb Johannes [3522] Vuurlopen. / 2007 mei / blz 29 ( pastoraal )
Touw osb Johannes [3534] Zoeken naar zekerheid. / 2007 jul / blz 22 ( pastoraal )
Touw osb Johannes [3547] Terug naar Christus. Hoe reageren we op new age? / 2007 sep / blz 9 ( pastoraal )
Touw osb. J. [3613] Gezuiverd en heilig. / 2008 jan / blz 11 ( pastoraal )
Touw osb., Johannes [3664] Is Jezus onze goeroe? / 2008 mei-jun / blz 9 ( Pastoraal )
Touw, pater J. [3700] Christus en het lijden. / 2008 jul-aug / blz 27 ( Pastoraal )
Touw, pater J. [3722] Verkeerde geloofshouding. / 2008 sep-okt / blz 25 ( pastoraal )
Touw, pater J. [3893] Men mag God niet dwingen. / 2009 nov-dec / blz 19 ( citaat )
Treanor SJ. O.; Verhulst, Manu [2596] Barmhartigheid; Vaderschap. / 1999 jul-aug / blz 13 ( Citaten )
Troost, A.F. [486] Overwin het kwade door het goede – Romeinen 12,21. / 1980 dec / blz 16 ( Bijbel / Gebed )
Trouw, 22-1-1977 [158] Haalt het wat uit? / 1977 aug / blz 13 ( Media )
Trudo Zr. [3177] Toen bad ik voor genezing. / 2004 mrt / blz 14 ( genezing )
Tugwell, Simon [400] Bidden voor elkaar. / 1980 feb / blz 14 ( Gebed )
Tugwell, Simon [436] Geloofsproblemen (uit: Hebt u de Geest ontvangen? – Simon Tugwell). / 1980 jun-jul / blz 13 ( Geloof )
Tuinier-Hofman, Annet [2018] David. / 1995 jul-aug / blz 28 ( Diversen )
Tuinier-Hofman, Annet [2119] Chris. / 1996 mei-jun / blz 13 ( Diversen )
Tuyls, Sylvain [1137] Een ’kort’ gebed. / 1988 mrt-apr / blz 9 ( Parochie )
TvdZ. [3099] Ontbijt Alpha-cursus in Laren. / 2003 juli / blz 10 ( Evangelisatie/Verslag/Info )
Uit de groepen [152] De Heer leeft voort... / 1977 apr / blz 25 ( Getuigenissen )
uit ICCRS Newsletter mrt 1995 [2059] Schouder genezen en jas kwijt. / 1995 nov-dec / blz 23 ( Getuigenissen )
Uit 'Open Deur 1998 7/8 [2835] De scheiding. / 2001 mei-jun / blz 5 ( Overweging )
Uit: 1-2-1 [2380] Franse bisschoppen tonen berouw. / 1998 jan-feb / blz 18 ( Verzoening )
Uit: Catholic Spirit, febr. 1996 [2338] Moeder Teresa en professionaliteit. / 1997 sep-okt / blz 29 ( Diversen )
uit: The Catholic Evangelist [744] Een brief van Jezus. / 1984 mei-jun / blz 30 ( Correspondentie )
Ursula Brilane (Trinidad, Ant) [297] ’Ik zal jullie schande wegnemen’. / 1979 feb / blz 13 ( Informatie )
Uyl, Esther [1269] Zomeractie Croy-Helmond. / 1989 mei-jun / blz 20 ( Jongeren )
Uyl, Esther [2099] Tiener-zomerfestival 4U! / 1996 mrt-apr / blz 18 ( Jeugd / Jongeren )
V., , V. [945] Grenzeloos. / 1986 jul-aug / blz 12 ( Gedichten )
V., J. [2659] Helende kracht en genade / 2000 jan-feb / blz 4 ( Getuigenissen )
V., M. [1100] Hoedjes / 1987 nov-dec / blz 19 ( Getuigenissen )
V., M. [1718] ’U moest eens weten...’ / 1993 jan-feb / blz 18 ( Getuigenissen )
V., M. [2254] Misschien helpt het wel... / 1997 mrt-apr / blz 12 ( Getuigenissen )
V., M. [2522] Emmaüsdagen. / 1999 jan-feb / blz 7 ( Getuigenissen / Retraite )
V., M. [2718] Een therapeute genezen. / 2000 mei-jun / blz 16 ( Getuigenissen )
V., M. [2743] Buiten het arbeidsproces. / 2000 jul-aug / blz 25 ( Getuigenissen )
V., P. [1474] Mam, je hebt zelf gezegd... / 1991 jan-feb / blz 14 ( Getuigenissen )
V., V. [946] Grenzeloos. / 1986 jul-aug / blz 12 ( Overweging )
V., V. [956] Volheid. / 1986 jul-aug / blz 27 ( Gedichten / Overweging )
V., V. [963] Pro Deo. / 1986 sep-okt / blz 4 ( Gedichten / Overweging )
V., V. [977] Ascese. / 1986 sep-okt / blz 36 ( Gedichten / Overweging )
V., V. [1008] Totaal / 1987 jan-feb / blz 19 ( Gedichten / Overweging )
V., V. [1040] Bidden. / 1987 mei-jun / blz 6 ( Gedichten / Overweging )
Vachanolsavan sept 1994 [1944] Remedie voor Europa? De belevenis van een bisschop in India. / 1995 jan-feb / blz 4 ( Pastoraal )
Vaesen-Linhart, Rietje [1010] Zonnelied. / 1987 jan-feb / blz 21 ( Gebed )
Vaesen-Linhart, Rietje [2304] Bidden leerde ik in nood. / 1997 jul-aug / blz 14 ( Getuigenissen )
Vaesen-Linhart, Rietje [2383] Vragen van Jongeren. / 1998 jan-feb / blz 22 ( Jongeren )
Vanier, Jean [502] Stappen naar gemeenschap (1). / 1981 feb / blz 4 ( Gemeenschap )
Vanier, Jean [509] Stappen naar gemeenschap (3). / 1981 mrt / blz 3 ( Gemeenschap )
Vanier, Jean [517] Stappen naar gemeenschap (3). / 1981 apr / blz 4 ( Gemeenschap )
Vanier, Jean [524] Stappen naar gemeenschap (4). / 1981 mei / blz 3 ( Gemeenschap )
Vanier, Jean [530] Stappen naar gemeenschap (slot). / 1981 jun-jul / blz 3 ( Gemeenschap )
Vanier, Jean [568] Opvang van de ’meest arme’ / 1981 nov / blz 4 ( Gemeenschap )
Vanier, Jean [2583] ’De zekerheden van vroeger bestaan niet meer’ (Uit: Leven in onze moderne cultuur) / 1999 mei-jun / blz 32 ( Citaten )
Vanormelingen, Bissch. Vicaris Piet [2088] Voor u gelezen: Kostbaarder dan het leven. / 1996 jan-feb / blz 31 ( Boekenplank )
Vansanten, Louis [422] Genezingsdiensten... waarom? I). / 1980 apr / blz 29 ( Genezing / Onderricht / Toespraak )
Vansanten, Louis [425] Genezingsdiensten... waarom? (2) (Toespraak). / 1980 mei / blz 7 ( Genezing / Onderricht )
Vaticaans document. [2463] Joden en christenen naar een gemeenschappelijke toekomst. / 1998 jul-aug / blz 31 ( Christendom / Jodendom )
Veken, Jan Van der [427] HEER JEZUS, ik dank U... / 1980 mei / blz 16 ( Gebed )
Veken, Jan Van der [508] Betekenis van de Charismatische Vernieuwing. / 1981 feb / blz 28 ( Charismatische Vernieuwing )
Veken, Prof. Jan Van der [1316] ’Zo spreekt de Heer’ – Spreekt de Heer zo? I / 1989 sep-okt / blz 26 ( Charisma’s )
Veken, Prof. Jan Van der [1379] ’Zo spreekt de Heer’ – Spreekt de Heer zo? II. / 1990 mrt-apr / blz 29 ( Charisma’s )
Veken, Prof.Jan Van der [234] Informatie uit Zuid-Afrika. / 1978 jun / blz 25 ( Toespraak )
Veken, Prof.Jan Van der [1232] De woordgaven: Tongentaal, Profetie en Woord van kennis (toespraak). / 1989 jan-feb / blz 12 ( Charisma’s / Onderricht / Profetie )
Vera [3873] Vrijwilligster bij CaFE. / 2009 sep-okt / blz 30 ( evangelisatie )
Verbeiren, Jo [1821] Lofprijzing. / 1993 nov-dec / blz 20 ( Gebed )
Vergeer M.H.M., Ferd [1480] Charismatische Vernieuwing verandert parochies in Maleisië. / 1991 jan-feb / blz 21 ( Buitenland / Charismatische Vernieuwing / Parochie )
Vergeer mhm, F / MvdL [3621] De wijnstok / Gebed / 2008 jan / blz 21 ( gebed )
Vergouwen, Guillaume [3076] Terug vann Cambodja / 2003 mei / blz 12 ( Maatschappij )
Verhagen, Leopold [43] Bouwstenen / 1974 sep / blz 16 ( Wijsheden )
Verhagen, Leopold vertaling [271] Roep maar tot Mij. / 1978 nov / blz 17 ( Getuigenissen )
Veronica [305] ’Vertrouw maar op Mij’ / 1979 mrt / blz 17 ( Getuigenissen )
verscheidene auteurs [1892] Jongerengebedsgroepen. / 1994 jul-aug / blz 14 ( Jongeren )
Verscheidenen [159] ...gezegden... / 1977 aug / blz 14 ( Citaten )
Verscheidenen [171] Eenzaamheid als opbouwende kracht. / 1977 okt / blz 4 ( Onderricht )
Verscheidenen [291] Getuigenissen. / 1979 jan / blz 21 ( Getuigenissen )
Verscheidenen [1272] Als... ’Nieuwe Aarde’ niet meer bestond? / 1989 mei-jun / blz 23 ( Reacties )
Verscheidenen [1643] Enkele uitspraken, in Brighton gedaan. / 1992 mei-jun / blz 15 ( Conferenties )
Verscheidenen [1663] Mars voor Jezus te Amsterdam. / 1992 jul-aug / blz 18 ( Getuigenissen )
Verscheidenen [1691] Voor u gelezen... / 1992 sep-okt / blz 32 ( Boekenplank )
Verscheidenen [1773] Na lofprijzing de straat op. / 1993 jul-aug / blz 10 ( Evangelisatie / Jongeren )
Verscheidenen [2782] Gegroeid in de 20ste eeuw: de nieuwe kerkelijke bewegingen. / 2000 nov-dec / blz 14 ( Nieuwe Bewegingen )
Verschuur, FFM [3895] November in de Pyreneeën. / 2009 nov-dec / blz 21 ( gedichten )
Verschuur, FMM [3922] Innerlijke Genezing / 2010 jan-feb / blz 21 ( Gebed )
Verschuur, FMM [3943] Voetwassing / 2010 mrt-apr / blz 21 ( Gedicht )
Vialle, Pierre [210] Het vieren van de Heer. / 1978 mrt / blz 16 ( Liturgie )
Vinkenburg, Maria [156] Dalfsen, feest van eenheid. / 1977 aug / blz 8 ( Conventies / Oecumene )
Vinkenburg, Maria [319] Het Eindhovens dienstencentrum. / 1979 mei / blz 4 ( Dienstencentrum )
Vinkenburg, Maria [399] Charisma’s van het woord. / 1980 feb / blz 9 ( Charisma’s )
Vinkenburg, Maria [621] Glorie aan God. / 1982 jul-aug / blz 18 ( Conferenties / Oecumene )
Vinkenburg, Maria [904] De vertroostende aanwezigheid van de Heer. / 1986 jan-feb / blz 27 ( Conventies / Oecumene )
Vinkenburg, Maria [915] ’Zweven’. / 1986 mrt-apr / blz 15 ( Gebed )
Vinkenburg, Maria [998] Beste mensen. / 1987 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
Vinkenburg, Maria [1006] In de voetsporen van Jezus – Marcellino Iragui. / 1987 jan-feb / blz 17 ( Boekenplank )
Vinkenburg, Maria [1017] Christen zijn gaat verder dan... / 1987 jan-feb / blz 34 ( Geestelijk Leven )
Vinkenburg, Maria [1032] Troubadour van Jezus: Arnold. / 1987 mrt-apr / blz 28 ( Evangelisatie )
Vinkenburg, Maria [1064] In Memoriam: Pater Jowan de Kever. / 1987 jul-aug / blz 19 ( In Memoriam )
Vinkenburg, Maria [1158] Maria in mijn leven. / 1988 mei-jun / blz 9 ( Getuigenissen / Maria )
Vinkenburg, Maria [1185] Vijf dagen aan ’de Bron’. / 1988 jul-aug / blz 29 ( Conventies )
Vinkenburg, Maria [1192] 12½ jaar dienstencentrum. / 1988 sep-okt / blz 5 ( Historie )
Vinkenburg, Maria [1285] In Memoriam: Jo Machielsen. / 1989 jul-aug / blz 13 ( In Memoriam )
Vinkenburg, Maria [1308] Rozenkrans actueel. / 1989 sep-okt / blz 14 ( Maria )
Vinkenburg, Maria [1324] Beste Lezers. / 1989 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
Vinkenburg, Maria [1340] Kerkendag 1989. / 1989 nov-dec / blz 30 ( Oecumene )
Vinkenburg, Maria [1352] Groei in de groep XXX: Een open brief aan Regina. / 1990 jan-feb / blz 14 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
Vinkenburg, Maria [1368] Een ontmoeting met Vanier, Jean. / 1990 mrt-apr / blz 10 ( Gemeenschap )
Vinkenburg, Maria [1391] Bij een afscheid (afscheid van Zr. Humilia uit de L.P.K.). / 1990 mei-jun / blz 12 ( Varia )
Vinkenburg, Maria [1394] Tekenen met woorden. / 1990 mei-jun / blz 17 ( Visie )
Vinkenburg, Maria [1413] Andere wegen. / 1990 jul-aug / blz 11 ( Ontmoeting )
Vinkenburg, Maria [1423] Voor u gelezen en beluisterd: Wonden die de liefde geneest – Daniël Ange. / 1990 jul-aug / blz 33 ( Boekenplank )
Vinkenburg, Maria [1431] Ongecompliceerd vriendelijk. / 1990 sep-okt / blz 12 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
Vinkenburg, Maria [1437] De ’Nieuwe Aarde’-gemeenschap. / 1990 sep-okt / blz 19 ( Gemeenschap )
Vinkenburg, Maria [1445] Enkele gedachten over Matteüs 19,13-15. / 1990 sep-okt / blz 31 ( Overweging )
Vinkenburg, Maria [1499] Voor u gelezen: Brochure ’Christus of de Waterman’ – Danneels, Godfried kardinaal. / 1991 mrt-apr / blz 20 ( Boekenplank )
Vinkenburg, Maria [1525] Alle begin is moeilijk. Hoe een nieuwe gebedsgroep kan ontstaan I. / 1991 mei-jun / blz 27 ( Gebedsgroep )
Vinkenburg, Maria [1535] Een ’Ggeestige’ computer. / 1991 jul-aug / blz 9 ( Getuigenissen )
Vinkenburg, Maria [1539] Alle begin is moeilijk. Hoe een nieuwe gebedsgroep kan ontstaan II. / 1991 jul-aug / blz 12 ( Gebedsgroep )
Vinkenburg, Maria [1583] Dit is de dag die de Heer ons geeft. / 1991 nov-dec / blz 26 ( Overweging )
Vinkenburg, Maria [1609] Albert Franck, een heraut voor de Heer in onze dagen. / 1992 jan-feb / blz 27 ( Evangelisatie )
Vinkenburg, Maria [1649] Iemand die je nooit hoort. / 1992 mei-jun / blz 24 ( Gebedsgroep )
Vinkenburg, Maria [1650] Als aan de grond genageld. / 1992 mei-jun / blz 25 ( Heilige Geest )
Vinkenburg, Maria [1667] Bezinningsdag. / 1992 jul-aug / blz 26 ( Gebedsgroep )
Vinkenburg, Maria [1688] Van groep naar gemeenschap. / 1992 sep-okt / blz 29 ( Gebedsgroep )
Vinkenburg, Maria [1726] Vernieuwingsdagen: Het vuur aanwakkeren. / 1993 jan-feb / blz 31 ( Open Dagen / Vorming )
Vinkenburg, Maria [1785] Voor u gelezen: Algemene geloofsbezinning... / 1993 jul-aug / blz 35 ( Boekenplank )
Vinkenburg, Maria [1803] Mijn zonnelied anno 1993. / 1993 sep-okt / blz 28 ( Gedichten )
Vinkenburg, Maria [1878] Bewustzijn. / 1994 mei-jun / blz 23 ( Maatschappij / Reacties )
Vinkenburg, Maria [1992] La Salette – een bekering. / 1995 mei-jun / blz 21 ( Getuigenissen )
Vinkenburg, Maria [2000] Voor u gelezen: Eén Heer, één Geest, één Lichaam. / 1995 mei-jun / blz 33 ( Boekenplank )
Vinkenburg, Maria [2024] Voor u gelezen: Heiligen van alle tijden. / 1995 jul-aug / blz 33 ( Boekenplank )
Vinkenburg, Maria [2029] De Bethanië-gemeenschap. / 1995 sep-okt / blz 6 ( Gemeenschappen )
Vinkenburg, Maria [2048] Beurs. / 1995 nov-dec / blz 4 ( Evangelisatie )
Vinkenburg, Maria [2060] Een woord van kennis. / 1995 nov-dec / blz 24 ( Charisma’s )
Vinkenburg, Maria [2067] Voor u gelezen: Koning Boudewijn - het getuigenis van een leven. / 1995 nov-dec / blz 31 ( Boekenplank )
Vinkenburg, Maria [2156] Hubert Matthee o.praem. / 1996 jul-aug / blz 26 ( In Memoriam )
Vinkenburg, Maria [2194] Retraite. / 1996 sep-okt / blz 33 ( Informatie )
Vinkenburg, Maria [2273] Voor u gelezen: Kom en volg Mij – een ontmoeting met Jezus op de kruisweg. / 1997 mrt-apr / blz 35 ( Boekenplank )
Vinkenburg, Maria [2277] Die woorden na de communie. / 1997 mei-jun / blz 6 ( Charisma’s / Open Dagen / Woord van Kennis )
Vinkenburg, Maria [2341] Voor u gelezen: Onderwer naar morgen – Dagboek van een binnenkant. / 1997 sep-okt / blz 35 ( Boekenplank )
Vinkenburg, Maria [2395] Christenen voor morgen. / 1998 jan-feb / blz 35 ( Boekenplank )
Vinkenburg, Maria [2421] Voor u gelezen: Maria, mysterie en geloof in woord en beeld. / 1998 mrt-apr / blz 36 ( Boekenplank )
Vinkenburg, Maria [2472] Genezing – voor mijn part. / 1998 sep-okt / blz 4 ( Pastoraal )
Vinkenburg, Maria [2516] Een jubileum en een afscheid. / 1998 nov-dec / blz 34 ( Informatie )
Vinkenburg, Maria [2517] Zr. Johanni Busé † ; Marinus van den Heuvel ofm.† / 1998 nov-dec / blz 35 ( In Memoriam )
Vinkenburg, Maria [2582] Voor u gelezen: Leven in gemeenschap – gave en opgave. / 1999 mei-jun / blz 30 ( Boekenplank )
Vinkenburg, Maria [2584] Voor u gelezen: Boven God niets. / 1999 mei-jun / blz 32 ( Boekenplank )
Vinkenburg, Maria [2622] Geloof en genezing (Vormingsweekend Philippe Madre, 11-13 juni 1999) / 1999 sep-okt / blz 18 ( Cassettes / Genezing )
Vinkenburg, Maria [2655] Prof. Dr. P.J.A.M. Schoonenberg SJ. †. / 1999 nov-dec / blz 34 ( In Memoriam )
Visser, M. & Arons, Ed [758] Jeruzalem ’84 / 1984 jul-aug / blz 30 ( Oecumene )
Vlaar Ans [3317] Hoe de Focolarebeweging begon. / 2005 jul / blz 32 ( bewegingen / getuigenis )
Vlassak, Linda [3698] 'Are You Ready' blijft groeien. / 2008 jul-aug / blz 22 ( tieners )
Vlieger, M. [889] Een treffend getuigenis: worsteling met God. / 1985 nov-dec / blz 31 ( Getuigenissen )
Vliet, Ton van [642] Het verhaal van een bekering (Auspicius van Corstanje ofm.). / 1982 nov-dec / blz 8 ( Getuigenissen )
Vlug sr., Peter [2606] Opwekking ’99. / 1999 jul-aug / blz 29 ( Citaten )
Vogelaar pr Walter [3584] Drie wegen naar vreugde. Retraite voor priesters, diakens en pastoraal werkers m/v. / 2007 nov / blz 35 ( bezinning )
Voorde, Mark van de [553] Paradise lost. / 1981 sep / blz 16 ( Gedichten )
Voorde, Mark van de [1534] ’Bekleed u met de nieuwe mens’ (Pinksterviering Roeselare). / 1991 jul-aug / blz 7 ( Open Dagen / Vlaanderen )
Voorhout Monique [3323] De Eucharistieviering bewust beleven. / 2005 sep / blz 10 ( parochie )
Voorhout Monique [3402] Rob Clark, een van de sprekers op Celebrate 2006. / 2006 mei / blz 22 ( getuigenis / mensen )
Voorhout, Monique [1354] Leidersconferentie, Rome 1989. / 1990 jan-feb / blz 17 ( Conferenties / Leiderschap )
Voorhout, Theo [2640] De Vader als schilder. / 1999 nov-dec / blz 12 ( Vader )
Voorhout, Theo & Monique [1246] Eenheid, Vernieuwing en Evangelisatie (Conferentie, Berlijn). / 1989 mrt-apr / blz 18 ( Conferenties )
Vos, P. de [541] Pinksterviering te Kortrijk – België. / 1981 aug / blz 7 ( Open Dagen )
Vos, Paul de [1901] Vakantie in de hemel. / 1994 jul-aug / blz 31 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
Vossel C.SS.R., Ben van [1665] De Maria-Kefasgemeenschap (Gent). / 1992 jul-aug / blz 23 ( Gemeenschappen )
Vrancken S.J., Paul [134] Wie is die Man? / 1976 jun / blz 30 ( Onderricht )
Vrancken S.J., Paul [138] Lezingen van de dag / 1977 jan / blz 13 ( Bijbel )
Vrancken S.J., Paul [162] De Heer behoedt de vreemdeling (Ps. 146,9). / 1977 aug / blz 23 ( Bijbel )
Vrancken S.J., Paul [172] Maandagmorgen – christendom. / 1977 okt / blz 11 ( Bijbel )
Vrancken S.J., Paul [174] Luisterend bidden. / 1977 okt / blz 16 ( Gebed )
Vrancken S.J., Paul [181] Genezing in eigen leven. / 1977 nov / blz 21 ( Onderricht )
Vrancken S.J., Paul [184] ’Jedidja’ is uw naam. / 1977 dec / blz 4 ( Bijbel )
Vrancken S.J., Paul [192] Waar ga je heen? / 1978 jan / blz 4 ( Onderricht )
Vrancken S.J., Paul [200] Het wiel van ons Geestelijk Leven (I): Vier spaken. / 1978 feb / blz 12 ( Geestelijk Leven )
Vrancken S.J., Paul [211] Sacrament van Verzoening: zonde en herstel tot liefde. / 1978 mrt / blz 19 ( Sacramenten )
Vrancken S.J., Paul [215] Het wiel van ons Geestelijk Leven (II). / 1978 apr / blz 8 ( Geestelijk Leven )
Vrancken S.J., Paul [217] De Schrift lezen. / 1978 apr / blz 17 ( Bijbel )
Vrancken S.J., Paul [222] Het wiel van ons Geestelijk Leven (III): Maatschap. / 1978 mei / blz 4 ( Geestelijk Leven )
Vrancken S.J., Paul [225] Gemeenschap Maatschap. / 1978 mei / blz 24 ( Gemeenschap )
Vrancken S.J., Paul [230] Het wiel van ons Geestelijk Leven (IV): Dienstbaarheid. / 1978 jun / blz 14 ( Geestelijk Leven )
Vrancken S.J., Paul [240] Lofgebed. / 1978 jul-aug / blz 12 ( Onderricht (22.2.78) / Toespraak (22.2.78) )
Vranckx, Jos [614] Feest van een nieuwe lente in de kerk van Europa. / 1982 jul-aug / blz 4 ( Conferenties / Oecumene )
Vranckx, Jos [1986] ’Het onverwachte perspectief’ – In gesprek met Pouwels, Tiny. / 1995 mei-jun / blz 6 ( Interview )
Vranken, M. [827] Hoe ik genezen werd. / 1985 mrt-apr / blz 37 ( Getuigenissen )
Vries, Joke de [3796] Ik houd uw heil niet geheim. / 2009 mrt-apr / blz 21 ( gedicht )
Vries, Marthe de [3675] Hightime 2007 / 2008 mei-jun / blz 26 ( tieners / verslag )
W. [3272] Gods barmhartigheid. / 2005 mrt / blz 11 ( getuigenis )
W. B. v.d. [3371] 'Jij bent mijn kind!' / 2006 jan / blz 31 ( getuigenis )
W., A. v.d. [2264] Prestatie... of Liefde...? / 1997 mrt-apr / blz 24 ( Gebed )
W., L. [787] Meditatie over een ’heilige’ vrouw. / 1984 nov-dec / blz 25 ( Maria / Overweging )
W., L. [2235] Journaliste ontdekt Vernieuwing / 1997 jan-feb / blz 20 ( Parochie )
W., T. [1933] Jezus geneest. / 1994 nov-dec / blz 23 ( Getuigenissen )
Waagmeester, Hans [2927] Succesvolle huis-aan-huis-evangelisatie in een heel bisdom. / 2002 jan / blz 34 ( evangelisatie / verslag )
Waals-Seinen, G. van der [635] Beproevingen (uit een gesprek met Ellie en Rikkert Zuiderveld). / 1982 sep-okt / blz 19 ( Interview )
Waals-Seinen, G. van der [1612] JHWH. / 1992 jan-feb / blz 31 ( Gebed / Gedichten )
Waals-Seinen, G. van der [1634] Jezus weende. / 1992 mrt-apr / blz 30 ( Gedichten / Overweging )
Waals-Seinen, Gertrude van der [2085] Abraham. / 1996 jan-feb / blz 27 ( Gedichten / Overweging )
Wallis, Jim [801] Citaten uit ’Regen de stroom in’. / 1985 jan-feb / blz 17 ( Citaten )
Weerdenburg, Cees [3843] KCV in Aartsbisdom Utrecht. / 2009 jul-aug / blz 17 ( nieuws )
Weller, Léonie [64] Magnificat / 1975 feb / blz 17 ( Gebed )
Werck, Prof. Dr. V. [246] Het herkennen van de tekenen van deze tijd. / 1978 jul-aug / blz 24 ( Tijdsbeeld )
Werkman, Gerrit [3760] 50-plussers naar Paray-le-Monial. / 2009 jan-feb / blz 6 ( nieuws )
Wermers Marijke en Marcel [3314] U krijgt er zo veel moois voor terug. Helpen op een tienerkamp. / 2005 jul / blz 29 ( tieners )
Wermers Rosa [3299] Bidden voor Noord-Korea. / 2005 mei / blz 34 ( maatschappij )
Wersch, S. van [1957] ’Beproeft de geesten of zij uit God zijn’. / 1995 jan-feb / blz 25 ( Onderscheiding / Onderricht / Pastoraal )
Wesseling, Mw. H. [1337] De invloed van tv. / 1989 nov-dec / blz 27 ( Gezin )
Westerkamp Jeannette gevangenispastor. [3537] Brug tussen gedetineerden en kerkmensen. / 2007 jul / blz 26 ( maatschappij )
Wey Fenna van der [3230] Duc in Altum gaat de grens over. / 2004 sep / blz 20 ( jongeren )
Wey Fenna van der [3270] Een snoeischaar en een fles Pokon. / 2005 mrt / blz 4 ( jongeren / tieners )
Whitehead, Charles [1492] Vernieuwing: In het hart van de Kerk? (uit: ICCRS-Newsletter, dec. 1990). / 1991 mrt-apr / blz 4 ( Parochie )
Whitehead, Charles [1558] Mensen met visie (uit: ICCRS- Newsletter). / 1991 sep-okt / blz 18 ( Visie )
Whitehead, Charles [1639] Volledige inzet kost veel. / 1992 mei-jun / blz 8 ( ICCRS )
Whitehead, Charles [1661] Vernieuwing en wat ons te doen staat. / 1992 jul-aug / blz 9 ( ICCRS )
Whitehead, Charles [1680] Vernieuwing en Jeugd. / 1992 sep-okt / blz 11 ( Jongeren )
Whitehead, Charles [2816] Prioriteiten in ons leven. / 2001 mrt-apr / blz 6 ( Onderricht )
Whitehead, Charles [2838] Charismatische bijdrage aan de Kerk / 2001 mei-jun / blz 10 ( Charismatische Vernieuwing / Toerusting )
Whitehead, Charles [2839] Kardinaal beschermt gemeenschap tegen kerk. / 2001 mei-jun / blz 13 ( Gemeenschappen / Toerusting )
Whitehead, Charles [2886] Visie Charles Whitehead. / 2001 sep / blz 32 ( Visie )
Whitehead, Charles [3020] Verwachtend geloven. / 2002 nov / blz 24 ( Onderricht )
Whitehead, Charles [3927] ' O, Heer God ... ! ' / 2010 jan-feb / blz 28 ( Lofprijzing )
Wiegersma, L.W. [2107] Er is méér in beweging XV: CARITAS CHRISTI, Seculier Instituut. / 1996 mrt-apr / blz 28 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
Wijns, Annemarie en Martijn [3938] Echt Europese Gemeenschap in Boedapest / 2010 mrt-apr / blz 14 ( Verslag )
Wijzenbroek, A. [1290] In Memoriam: Jozef C.M. Fruytier S.J. / 1989 jul-aug / blz 23 ( In Memoriam )
Wilkerson, Dave [126] Pinksteren in actie (uit: The Cross and the Switchblade) / 1976 feb / blz 21 ( Onderricht )
Willemse CMM, pater G. [3872] Een hart dat liefheeft… / 2009 sep-okt / blz 29 ( citaat )
Willemsen, Th. W. [1286] Vijftien jaar in de ’New Age’-beweging: Over iemand die er los van kwam. / 1989 jul-aug / blz 14 ( Interview )
Willemsen, Th. W. [2407] Jezus ontmoeten, door de Geest geleid. / 1998 mrt-apr / blz 18 ( Jongeren )
Willemsen, Th. W. [2416] Ons intentiedoosje. / 1998 mrt-apr / blz 27 ( Gebed )
Wintels, Mw. Han [2702] Waar het naartoe moest. / 2000 mrt-apr / blz 26 ( Leiderschap )
Wit El Al de [3385] Een psalm. / 2006 mrt / blz 28 ( visie )
Wit, br. Paulo de [1175] Pinksterzaterdag Heiloo 21-5-1988: een persoonlijk getuigenis. / 1988 jul-aug / blz 6 ( Getuigenissen )
Wit, Zr. Ancilla de [254] Dublin 1978. / 1978 sep / blz 27 ( Conferenties )
Witkam O.C.S.O., Jeroen [411] Tongengebed werkt vernieuwend. / 1980 mrt / blz 26 ( Charisma’s / Tongentaal )
Witkam O.C.S.O. J. & Kwant, L. de [465] De angst voorbij. / 1980 okt / blz 12 ( Bijbel )
Witkam O.C.S.O. J. & Kwant, L. de [1780] Mensen van het eerste uur X: ’Zij gebruikten gebeden die in de lucht hingen’. / 1993 jul-aug / blz 27 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
Witkam O.C.S.O., Jeroen. [1056] Het waagstuk van het gebed. / 1987 jul-aug / blz 4 ( Gebed )
Witkam O.C.S.O., Jeroen. [1196] De goede herder. / 1988 sep-okt / blz 11 ( Geestelijke Leiding )
Witteveen, Marianne [3026] 'Ik verveel me zo!' / 2002 nov / blz 34 ( Boekenplank / opvoeding )
Wittoek, Arseen [382] Een groei bevorderende Godsrelatie. / 1979 dec / blz 16 ( Geestelijk Leven )
Woensel, Wim van [532] Consecratie. / 1981 jun-jul / blz 12 ( Gedichten )
Woensel, Wim van [563] Rosa Mystica. / 1981 okt / blz 24 ( Gedichten / Maria )
Woensel, Wim van [1150] Maria Magdalena. / 1988 mrt-apr / blz 32 ( Gedichten / Overweging )
Wolters diaken Ruud [3523] Gebedsgroepen 'met stik'? / 2007 mei / blz 30 ( gebedsgroep / maatschappij )
Word of God-community, Ann Arbor, USA. [1329] Voor u gelezen: ’Het fundament van christelijke volwassenheid’. / 1989 nov-dec / blz 12 ( Boekenplank )
Wylin, Wim [1103] Er is méér in beweging VII: De monastieke fraterniteit van Jeruzalem I. / 1987 nov-dec / blz 23 ( Buiten de Charism. Vernieuwing / Gemeenschap )
Wylin, Wim [1113] Er is méér in beweging VIII: De monastieke Fraterniteit van Jeruzalem II. / 1988 jan-feb / blz 10 ( Buiten de Charism. Vernieuwing / Gemeenschap )
Y.K. [3078] Dankbaar voor genezing / 2003 mei / blz 15 ( Getuigenis / Genezing )
Z., E. [837] Veni Creator. / 1985 mei-jun / blz 24 ( Overweging )
Zee, W. v.d. [243] Zaligsprekingen van deze tijd. / 1978 jul-aug / blz 17 ( Bijbel )
Zoest, Peter van [1061] Vanuit het hart van de Kerk op weg naar nieuwe oecumene. / 1987 jul-aug / blz 10 ( Oecumene / Wereldkerk )
Zr. Andrea Van der Linden [2963] Klippen en kansen in dialoog met moslims / 2002 mei / blz 26 ( Islam )
Zr. Andrea Van der Linden [3061] De beste Raadgever / 2003 maart / blz 28 ( Pastoraal )
Zr. Brunhilde. [1895] Mgr. Wiertz: Afscheid van verzorgingsdenken. / 1994 jul-aug / blz 19 ( Evangelisatie )
Zr. C. & J., Mw. M. de [2545] Op retraite in Oirschot. / 1999 mrt-apr / blz 9 ( Getuigenissen / Retraite )
Zr. Carina [415] Als een kind. / 1980 mrt / blz 36 ( Inspiratie )
Zr. Catharina [1830] God, kom mij te hulp. / 1994 jan-feb / blz 6 ( Gebed )
Zr. Celestine [2802] Knuffels van de Heer. / 2001 jan-feb / blz 18 ( Getuigenissen )
Zr. Cl. [2452] De Geest helpt. / 1998 jul-aug / blz 12 ( Getuigenissen / Heilige Geest )
Zr. D. [2266] Schouderklop. / 1997 mrt-apr / blz 27 ( Getuigenissen )
Zr. Damiana [2185] Getuigenis. / 1996 sep-okt / blz 24 ( Getuigenissen )
Zr. Dymphna [1421] Een dubbele genezing. / 1990 jul-aug / blz 31 ( Getuigenissen )
Zr. Francine [814] Tekens van hoop in Vlaanderen. / 1985 mrt-apr / blz 14 ( Gemeenschap )
Zr. Gabriëla, clarisse [899] Bericht uit Indonesia. / 1986 jan-feb / blz 16 ( Correspondentie )
Zr. Hélène [1485] ’De Leeuw van Juda en het geofferde Lam’. / 1991 jan-feb / blz 31 ( Gemeenschappen )
Zr. J. [947] Jezus Christus: leven, kracht en hoop I. / 1986 jul-aug / blz 13 ( Charismatische Vernieuwing / Buitenland )
Zr. L. [2109] Ik was verslaafd. / 1996 mrt-apr / blz 31 ( Getuigenissen )
Zr. Lucienne; Pauline [2293] Rusten in de Geest. / 1997 mei-jun / blz 31 ( Getuigenissen / Heilige Geest )
Zr. M. [1475] In de hemel met mijn oor... / 1991 jan-feb / blz 15 ( Getuigenissen )
Zr. M. [2222] De angsten verdwenen. / 1997 jan-feb / blz 5 ( Getuigenissen )
Zr. Maria Teresa [807] Jezus volgen (toespraak). / 1985 jan-feb / blz 30 ( Onderricht )
Zr. Maria Terese [815] Roep de Naam van Jezus aan (toespraak). / 1985 mrt-apr / blz 16 ( Onderricht )
Zr. Marie-Paul [337] Wat een charismatische retraite voor mij betekende. / 1979 jun-jul / blz 19 ( Getuigenissen / Retraite )
Zr. Rebekka [2159] Zingende pater in Hoogstraten. / 1996 jul-aug / blz 29 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
Zr. Th. [2546] Inspiratie in de nacht. / 1999 mrt-apr / blz 10 ( Getuigenissen )
Zr. Trees v.d. A. [1584] Ik geloof in wonderen. / 1991 nov-dec / blz 27 ( Getuigenissen )
Zr. V. [2158] Nieuwjaarsmorgen. / 1996 jul-aug / blz 28 ( Getuigenissen )
Zuidervaart, Bart [1744] ICPE-Beneluxtour. / 1993 mrt-apr / blz 28 ( Evangelisatie / Jongeren )
Zuidgeest, Liesbeth [2820] Hij verkondigde: Jezus leeft. Pater Emiliano Tardif (1928-1999). / 2001 mrt-apr / blz 12 ( In Memoriam / Mensen )
Zuidgeest, Liesbeth [2946] Je kunt op zeven plaatsen evangeliseren / 2002 mrt / blz 32 ( Evangelisatie )
Zutven Marjolein van [3291] De sfeer op de Wereldjongerendagen. / 2005 mei / blz 16 ( jongeren )
Zwarthoed C. [3213] Praten over je gebedsgroep? / 2004 juli / blz 18 ( gebedsgroep )
Zwarthoed, Tiny [2371] Als een blinde. / 1998 jan-feb / blz 5 ( Gedichten )
Zweep, fr. Siardus v.d. [69] One-Way-groep / 1975 mrt / blz 19 ( Kinderen )
Zweep, fr. Siardus v.d. [233] Kinder-bijbelclubs. / 1978 jun / blz 22 ( Jeugd )
Zweep, fr. Siardus v.d. [405] Kinder-bijbelclubs en tienergroepen. / 1980 feb / blz 36 ( Jeugd )
Zweep, fr. Siardus v.d. [788] Goed nieuws voor onze kinderen. / 1984 nov-dec / blz 26 ( Jeugd )
Zweep, fr. Siardus v.d. [2165] Voor u gelezen: ’Met God onderweg’. / 1996 jul-aug / blz 33 ( Boekenplank )
Zwezerijnen-van Mourik, Corry [3711] Worden gebeden verhoord? / 2008 sep-okt / blz 5 ( getuigenissen )

|Terug naar inhoudsopgave| TOP|

www.stucom.nl