TOELICHTING OP DE RUBRIEK JODEN - CHRISTENEN

In deze rubriek staan artikelen die te maken hebben met de relatie tussen het Joodse volk en de christenen.

Met veel informatie over:

1. - Joden die Jezus als hun Messias belijden, de zgn. Messiasbelijdende Joden

>> lees hierover om te beginnen document 0098 en 0122.

2. - Toward Jerusalem Council II, een visie waarin de christenen uit de volken (heidenen) erkenning gaan uitspreken van de Messiasbelijdende Joden

>> lees hierover een introductie in document 0091 en 0114

3. - De huidige leer van de Rooms-Katholieke Kerk over haar relatie tot de Joden en de joodse wortels van het christendom. Daarover leest u in document 0108 (104 pagina's) en belangrijke elementen daarvan staan in een vlot leesbaar artikel van Peter Hocken, document 0127.

Voor informatie over het Nederlandse comité voor Toward Jerusalem Council II kunt u bellen naar René Leitner, tel. 040 - 2515183 of mailen naar de webmaster van StuCom.

Kees Slijkerman,

21-1-05