TOELICHTING OP DE RUBRIEK

DIALOOG ROOMS-KATHOLIEKEN PINKSTERCHRISTENEN

(de verwijzing "StuCom-nummer" is naar het betreffende documentnummer op deze website)

Rooms-katholieken en vertegenwoordigers van pinkstergemeenten zijn sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw internationaal in dialoog met elkaar.

Over deze internationale dialoog vindt u een overzicht in StuCom0044: De dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Wereldwijde Pinksterbeweging, 1962-1999, drs. Huib Zegwaart. Voorgeschiedenis, verloop en onderwerpen van de internationale dialoog.

Over de gepubliceerde rapporten leest u in StuCom0010.

Van die rapporten staat er één in zijn geheel op StuCom: 0002.

Een recent persbericht (2001) over de internationale dialoog is StuCom0047.

In Nederland is deze dialoog gestart in 1999. Een goed journalistiek verslag van de start in 1999-2000 kunt u lezen in StuCom0009, een artikel dat de Katholieke Vereniging voor Oecumene publiceerde in de Willibrordkrant, voorjaar 2000.

Een chronologisch overzicht van de eerste fase (1999-2002) vindt u in StuCom0093 (met verwijzingen naar documenten uit deze fase); hoe het daarna verder ging in StuCom0094. In hogere nummers zal meer gepubliceerd worden.

Korte persberichten over de eerste acht dialoogbijeenkomsten zijn op StuCom:

0. 0005

1. 0006

2. 0007

3. 0008

4. 0018

5. 0049

6. 0082

7. 0083

8. 0093

WAT IS DE PINKSTERBEWEGING?

StuCom0081 gaat over de oorsprong van de pinksterbeweging aan het begin van de vorige eeuw. Auteur prof. dr. Cees van der Laan is de nieuwe hoogleraar in de geschiedenis van de pinksterbeweging aan de VU in Amsterdam. Titel van dit wetenschappelijke artikel: In een landhuis of zwarte steeg?

Een eenvoudiger artikel hierover van dezelfde auteur treft u in StuCom0012.

Kees Slijkerman

Dit overzicht is gemaakt op 9 januari 2003.