Website StuCom

 

GENEZING

 

Het onderwerp genezing komt op deze site aan bod in de volgende documenten:

 

Van rooms-katholieke zijde:

 

0031 De bediening tot genezing in de rooms-katholieke traditie - pater Leo van der Klaauw

0030 Pastorale omgang met de zieke mens - Karel Pouwels

0024 Instructie vanuit het Vaticaan over gebeden om genezing (Engelse en Nederlandse vertaling)

0025 Toelichting op 0024

0042 Nederlandse bisschoppenconferentie over de dienst der genezing

0046 Artikel over de sterke en zwakken kanten van de instructie die de Congregatie voor de Geloofsleer in september 2000 uitgaf (zie 0024). En over de ruimte die de instructie laat. Artikel van Kees Slijkerman in het Katholiek Nieuwsblad van 1 juni 2001.

0057 Leerstellige verduidelijkingen over het charisma van genezing en enkele disciplinaire schikkingen - Prof. dr. Jan Van der Veken. artikel naar aanleiding van de Instructie over gebeden om genezing van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer, september 2000(zie StuCom0024)

0068 De charismatische beweging en de heelmaking van de mens - Prof. dr. Jan Van der Veken.

 

 

Vanuit de Broederschap van Pinkstergemeenten:

 

0029 Bidden om genezing of berusten in het kwaad? - arts Koos de Geest

0040 Goddelijke genezing en lijden - Klaas van Balen

0041 Studiebijlagen bij 0040

0027 en 0028 Samenvatting van officiŽle documenten van de Assemblies of God

 

Verslag van dialoog over dit onderwerp:

0007 en 0008 korte persberichten

 

Zijdelings heeft ook er mee te maken:

0019 Het paranormale

0048 Demonologie en magie. Dit is een van de weinige officiŽle rooms-katholieke kerkelijke publicaties over demonen en magie, een pastorale brief van de r.k. bisschoppenconferentie van Toscana, ItaliŽ.

 

In de nummers hoger dan 0077 staat misschien nog meer over dit onderwerp.

 

 

Aanbevolen literatuur: Met mensen bidden om genezing - Brochure van de werkgroep 'Vorming dienst van genezing en pastorale hulp' Uitg. stichting Bouwen aan de Nieuwe Aarde, Helmond 1998, prijs: ca. 3,5 euro, tel. 0492-554644

 

StuCom

 

www.stucom.nl

 

 

Kees Slijkerman, 5-3-2002