Urk / Den Bosch / Wijk bij Duurstede, 19 april 2002

PERSBERICHT

EVANGELISATIE IN NEDERLAND

7e dialoogbijeenkomst van katholieken en pinksterchristenen in Amersfoort

Evangelisatie in Nederland was onderwerp van gesprek tijdens de 7e dialoogbijeenkomst van pinksterchristenen en katholieken. De bijeenkomst vond plaats op 12 april in het huis van de Focolarebeweging in Amersfoort. Tegen de achtergrond van de internationale dialoog die de r.-k kerk en enkele pinksterkerken en leiders over dit onderwerp hebben gevoerd, gaven twee inleiders hun visie op plannen en projecten inzake evangelisatie in Nederland.

MOEIZAAM

Dr. Jeroen Vis, directeur van Missio Nederland, analyseerde de moeizame verhouding van katholieke organisaties tot de opdracht van evangelisatie. Het is niet moeilijk vast te stellen, aldus Vis, dat het aan élan ontbreekt op het gebied van evangelisatie. Spiritualiteit en actie zijn vaag en hangen in de lucht wanneer de kern van het getuigenis over Christus ontbreekt. Om de impasse te overwinnen is het z.i. nodig: 1. dat de kerk beleefd wordt als een huis van gebed; 2 dat er een sterker accent komt op de inhoud van de leer waarin Christus centraal staat en 3. dat er meer ontvankelijkheid is voor de gave van de genezing, met name in het sacrament van verzoening en het sacrament van de zalving van de zieken.

OP RELEVANTE MANIER EVANGELISEREN

Steve Smith, medewerker van Jeugd met een Opdracht en voortrekker van de Impact World Tour, vertelde over zijn evangelisatiewerk onder jongeren. De centrale vraag waarop zijn werk een antwoord probeert te geven is: hoe kan het Evangelie in deze cultuur op een relevante manier verkondigd worden zodat jongeren Jezus ontmoeten en navolgen. In de jongerencultuur neemt de televisie een belangrijke plaats in. Evangelisatie moet - om jongeren überhaupt te kunnen bereiken - aansluiten bij bekende vormen. Flitsende vormen zijn echter geen doel maar een middel, een handvat, dat Impact World Tour de kerken aanbiedt om de kloof tussen de kerken en de jongeren te overbruggen. Smith pleitte voor goede samenwerking met lokale parochies en gemeenten. De Impact World Tour kan alleen maar effect hebben als kerken plaatselijk een vervolgaanbod hebben. Een evangelisatiecampagne, aldus Smith, kan een hele stad in beweging brengen. Impact World Tour ontwikkelt dit jaar onder andere campagnes in Den Haag, Roermond en Hengelo

In de dialoog werd van katholieke zijde het belang van het persoonlijk doorleefde geloof en de betekenis van het gebed benadrukt. De ontmoeting met en het voorbeeld van pinksterchristenen blijkt voor verschillende deelnemers aan de dialoog van grote betekenis te zijn geweest. Als de basisverkondiging ontbreekt en er geen persoonlijk geloofsrelatie is gegroeid blijft de catechese onvruchtbaar, aldus mw. N. Ruiter van het Willibrordushuis in Den Haag. De Alpha-cursus die ook in de katholieke kerk steeds meer gegeven wordt, voorziet in deze leemte.

PROSELITISME

Het internationaal veel besproken probleem van het proselitisme (christenen uit andere kerken weghalen op laakbare wijze) blijkt in Nederland niet of nauwelijks aan de orde. Overigens werd wel opgemerkt dat ook hier problemen kunnen ontstaan als de historische kerken de verantwoordelijkheid inzake een nieuwe evangelisatie niet nemen. Andere bewegingen en jonge kerkgenootschappen zouden dan wel eens dat vacuüm kunnen opvullen.

Een inhoudelijke vraag die in de uitwisseling naar voren kwam en om nadere dialoog vraagt betreft de visie van respectievelijk katholieken en pinksterchristenen op de relatie van geloof en (moderne) cultuur. Waar pinksterchristenen kritisch zijn op allerlei vormen van cultuurchristendom, zien katholieken het ook als een belangrijke taak om de cultuur te evangeliseren. In het document uit de internationale dialoog ‘Evangelization, Proselytism and Common Witness’ worden ook over deze vraag enkele belangrijke dingen gezegd. Ten aanzien van het hele document stelde de dialooggroep eensgezind vast dat dit een voor de kerken in Nederland waardevol en bruikbaar document is. Het staat ook op StuCom (document 0002).

----------------------

Voor meer informatie:

drs. Huib Zegwaart, secretaris VPE, p/a Rotholm 20, 8321 DK Urk tel. 0527-687005, e-mail: bpg@euronet.nl

 

Geert van Dartel, directeur Katholieke Vereniging voor Oecumene (voorheen Sint Willibrord Vereniging), Walpoort 10, 5211 DK Den Bosch, tel. 073-6136471, fax: 073-6126610, e-mail: gvandartel@oecumene.nl

 

Kees Slijkerman, Birkastraat 29, 3962 BM Wijk bij Duurstede, tel. 0343-578814 (kantoor), e-mail:keesslij@ision.nl