StuCom0049

Urk / Den Bosch / Wijk bij Duurstede, 12 juli 2001

PERSBERICHT

PINKSTER-RK DIALOOG ZET DOOR

Onlang (18-6-01) vond in Lunteren de vijfde dialoogbijeenkomst plaats tussen rooms-katholieken en vertegenwoordigers van de Broederschap van Pinkstergemeenten (BPG). Voor het eerst nam er ook iemand van de Volle-Evangelie Gemeenten in Nederland deel, waarmee de BPG in een proces van samengaan is. Nieuw was ook dat van de kant van Bisschoppelijke Commissie voor Oecumenisch Zaken een waarnemer aanwezig was. Dat was de secretaris, D. Gudde, beleidsmedewerker van de rk bisschoppenconferentie.

Het ging in Lunteren over een gezamenlijke rapportage inzake genezing, het eerste onderwerp dat in deze dialoog wat uitvoeriger werd besproken.

Bij het op gang brengen van deze dialoog is er bewust voor gekozen om eerst onderwerpen te nemen die waarschijnlijk een grote wederzijdse herkenning met zich meebrengen. Die herkenning is op het terrein van de genezing ook wel gebleken. Zowel pinkstergelovigen als rooms-katholieken leren en ervaren dat het gebed om genezing normaal is in de christelijke geloofsgemeenschap en dat er ook genezingen op gebed plaatsvinden. In de geschiedenis van de pinksterbeweging hebben genezingen een belangrijke rol gespeeld. Waar genezingen op gebed plaatsvonden, daar stroomden grote aantallen mensen toe. Een verschijnsel dat ook bekend is in de geschiedenis van de rk kerk.

Wederzijds werd in de besprekingen grote nadruk gelegd op een pastoraal verantwoorde aanpak. Gebed om genezing vervangt geenszins de medische wetenschap en mag geen verkeerde verwachtingen wekken.

Besloten werd om van deze verkennende besprekingen in de nabije toekomst een rapportage te maken. Dat blijkt niet eenvoudig te zijn, aangezien de theologische doordenking van het onderwerp genezing in beide geloofsgemeenschappen nog volop in ontwikkeling is.

Een aantal teksten uit deze dialoog is inmiddels op internet te vinden: http://home.hetnet.nl/~stucom

 

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie:

drs. Huib Zegwaart, secretaris BPG, p/a Rotholm 20, 8321 DK Urk tel. 0527-687005,

e-mail: bpg@euronet.nl

Geert van Dartel, directeur Katholieke Vereniging voor Oecumene (voorheen Sint Willibrord Vereniging), Walpoort 10, 5211 DK Den Bosch, tel. 073-6136471, fax: 073-6126610, e-mail: gvandartel@oecumene.nl

Kees Slijkerman, Birkastraat 29, 3962 BM Wijk bij Duurstede, tel. 0343-578814 (kantoor),

e-mail:keesslij@ision.nl