Nederlandse bisschoppen over de dienst der genezing


"Ook de dienst der genezing, eveneens een charisma, is kenmerkend. Hierin kan zowel het gebed om eigen genezing plaats hebben als het gebed om genezing voor anderen in of buiten de gebedsgroep. Het gebed om genezing richt zich allereerst op de innerlijke bekering en genezing. Naast het herstellen van de persoonlijke relatie met God kan men hier denken aan het verwerken van psychische traumata, van persoonlijk ervaren leed, en het aanvaarden van eigen eenzaamheid.
Een voorwaarde voor iedere vorm van genezing is de vergeving. Er wordt dan verwezen naar de genezingen die door Jezus zelf verricht zijn, maar ook wordt verwezen naar Jak. 5,14-17: "Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren".

De gebedsdiensten voor psychisch gewonden en lichamelijk zieken zijn samen met het sacrament der verzoening en het sacrament der zieken, tekenen van Gods heil-brengende en heel-makende werking."


Uit: Bisschoppelijke brieven nr 24 Bisschoppelijke verklaring over de rooms-katholieke Charismatische Vernieuwing in Nederland, 1 oktober 1988, een brief van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Uitgave Secretariaat van het RK Kerkgenootschap, bestel@rkk.nl 

 

 

Dit is document 0043 op website StuCom, bereikbaar via www.kcv-net.nl/stucom