StuCom0027

(zie ook StuCom0028)

Samenvatting door Richard Drenth

van Fundamentele waarheid aangaande Goddelijke genezing van de Assemblies of God.

A] De grote Geneesheer

- Is God bereid te genezen? Het is Zijn natuur om te genezen. Hij is onze geneesheer (Jehova ropheka, Exodus 15:26).

- God geneest, omdat hij liefheeft. Zijn liefde is zo diep verweven met zijn volk dat de term ‘trouw’ de betekenis heeft van standvastige liefde.

- God is onze geneesheer, omdat hij Heer is over het universum. Hij regeert over Zijn schepping.

- God kan verwonden (dient een hogere doel) en genezen (Dt. 32:39). Hij is niet de auteur van ziekte.

- God staat boven en buiten kwade werken, en past wel Zijn bevrijdingskracht toe.

B] Genezing in de verzoening

- Jezus’ dood heeft niet alleen vergeving van zonden bewerkstelligd ook bracht het genezing.

- Genezing is vanaf het begin Gods plan geweest.

- De wet voorziet in vergeving en genezing.

- Priesters hebben ook een belangrijke functie.

- Offer van verzoening (hilasterion), boetedoening/verzoening om de schuld vanwege zonde te verwijderen.

- Verzoening is niet alleen vanwege de zonde, maar ook vanwege de gevolgen van zonde.

- Tot komst Jezus zullen we zuchten, omdat we nog geen volledige verlossing van ons lichaam ontvangen hebben (Ro. 8:22-23).

- Dus Goddelijke genezing is een integraal onderdeel van het Evangelie.

C] Genezing vandaag ook mogelijk

- Mc. 16:17-18 spreekt over handen opleggen en zij zullen gezond worden.

- In de eerste eeuw verwachtte de apostolische kerk bovennatuurlijke bevrijding van fysieke aandoeningen.

- Jak. 5:14 zet principes uiteen om goddelijke genezing te ontvangen: het gelovig gebed. Gebed is de sleutel van communicatie tussen hemel en aarde. De sleutel die de bronnen van God ontsluit. Zieken moeten het initiatief nemen de oudsten in te schakelen. De bijbel zegt niet dat elke ziekte door zonde veroorzaakt is. Jezus zegt als er mensen zijn die gezondigd hebben ze hun zonden moeten belijden.

- Niemand in het NT eiste genezing. Mensen vroegen erom en wel zo dat ze het niet als hun recht zagen.

D] Innerlijke vernieuwing

- 2 Kor.4:16 spreekt van elke dag innerlijk vernieuwd worden. Deze innerlijke vernieuwing maakt het ons mogelijk geloof te hebben om het voorrecht van goddelijke genezing te claimen.

- Groot geloof ontvangt genezing door het eenvoudig woord van God.

E] Geloof hielp

- Jezus hield zich niet afzijdig van kleingelovigen of degenen die zwak waren. Het geloof was in God (niet in het middel).

F] Ziekte en demonen

- Niet elke ziekte geschiedt door demonische activiteit

- Demonen kunnen christenen verleiden en afmatten/teisteren. Ze kunnen niet gedachten lezen of bezetten/inwonen of een ware geestvervulde gelovige demoniseren.

- Als demonen aanvallen doen we onze wapenuitrusting aan.

- De vijanden van Christus beschuldigden hem van een demon. Dit is een truc om oprechte gelovigen te beschuldigen van een demon. Natuurlijk zijn er bevrijdingen, maar ze bevrijdingen van demonen te noemen is niet bijbels.

G] Genezing en de medische professie

- Je kunt ze niet als twee extremen tegenover elkaar stellen.

- Belangrijk is de geneesheer niet uit het oog te verliezen.

- Jezus heeft geen moeite met doctoren.

H] Het doel van genezing

- 2-ledig doel:

1) Demonstreert de kracht van God om zijn boodschap te authentiseren.

2) Demonstreert de liefde van God. Jezus genas vanwege boodschap, maar ook vanwege compassie.

I] Waarom genezen niet allen?

- Dat er niet zovelen zijn die genezen mag geen determinerende factor zijn in de doctrine.

- Sommige mysteriën gaan ons verstand te boven, we moeten deze bij God laten. We moeten weten dat genezing Gods natuur is.

- Jezus’ dood bracht verzoening en genezing.

- Geloof is de sleutel.

- De kerk moet geloof hebben.

- We weten niet waarom iedereen geneest. Wel hebben we de ervaring dat God vandaag nog geneest.

 

De complete Fundamentele waarheden en positionpapers staan op de website van de Assemblies of God, www.ag.org op http://www.ag.org/top/siteguide/about_ag.html