StuCom0012

 

GEZEGEND WONDER 'AZUSA'

Cees van der Laan

Hoe is de Pinksterbeweging ontstaan?

Een klein stukje van de begingeschiedenis leest u in onderstaand artikel van dr. Cees van der Laan, directeur van de Azusa Theologische Hogeschool te Lunteren.

Azusa betekent 'gezegend wonder' en is ontleend aan de opwekking die gezien wordt als de geboorteplaats van de huidige pinksterbeweging en charismatische bewegingen.

In april 1906 begint in de Azusa Street te Los Angeles onder leiding van William J. Seymour een opwekking die drie jaar zou duren en tienduizenden gelovigen over de hele wereld zou inspireren om meer van Gods Geest te verwachten. Tijdens een tien dagen vasten ontvangt een aantal leden van een gebedskring aan de Bonnie Brae Street de Heilige Geest en spreekt in tongen. Er is grote blijdschap. Sommigen vallen op de grond. Jennie Evans Moore speelt voor het eerst in haar leven piano. Deze gave behoudt zij voor de rest van haar leven.

De kleine gebedskring breidt snel uit. In een zwarte woonwijk wordt een vervallen houten gebouw gehuurd. Planken op kisten bieden plaats aan duizend mensen. Twee houten schoenenkisten, afgedekt met een laken, vormen de preekstoel. Vanaf 14 april worden hier, in de Azusa Street, samenkomsten gehouden.

Een vooraanstaand rabbijn komt tot bekering en nodigt een journalist van de Los Angeles Times uit. Op 17 april hoort deze journalist iemand profeteren dat er een grote ramp over deze stad zal komen, tenzij de bewoners zich bekeren. De volgende ochtend verschijnt er een sensationeel en spottend verslag op de voorpagina van de Los Angeles Times met vermelding van de profetie. Diezelfde dag treft een geweldige aardbeving de stad San Francisco. Driekwart van de bevolking wordt dakloos. De schokken zijn tot in Los Angeles te voelen. Frank Bartleman die de samenkomsten in de Azusa Street bezoekt, verspreidt 75.000 traktaten waarin de aardbeving als Gods waarschuwing wordt uitgelegd. Drommen mensen stromen naar de Azusa Street. De Geest van God werkt zo machtig dat de nieuwsgierigen op straat nog voordat zij het gebouw betreden, tot bekering komen. Driemaal daags worden samenkomsten gehouden. De opwekking krijgt internationale aandacht. Vele zendelingen gaan uit. Seymour geeft een blad uit 'The Apostolic Faith', dat in grote oplagen wereldwijd wordt verspreid. Het is door dit blad dat een kleine gebedskring in Amsterdam onder leiding van het echtpaar Polman van de doop met de heilige Geest hoort. Zij beginnen hiervoor te bidden. God verhoort en zo ontstaat de pinksterbeweging in Nederland. Alle hedendaagse pinksterbewegingen die in deze jaren ontstaan, zijn direct of indirect door de Azusa Street beïnvloed.

Voor Seymour is het wegvallen van het rassenonderscheid het belangrijkste werk van de heilige Geest in de opwekking. Hij wijst hiermee op de sociale relevantie van Pinksteren. Als de heilige Geest valt, brengt dat verandering. De heilige Geest is geen luxe, iets of Iemand om mee te pronken. De heilige Geest vernieuwt ons van binnenuit, waardoor wij als veranderde mensen een boodschap voor de wereld zijn.

Dr. Cees van der Laan is directeur van de Azusa Theologische Hogeschool te Lunteren.

Dit artikel is gepubliceerd in Bouwen aan de Nieuwe Aarde, maart 2000.